รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อำนาจเจริญ ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.อำนาจเจริญ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว71,616571283ทำแล้ว 16/12/2553160140140140
2. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว896157151ทำแล้ว 29/06/25531354363636
3. เทศบาลตำบลไก่คำ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว8276160160ทำแล้ว 29/06/255345151313
4. เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ (หัวตะพาน)ทำแล้ว8114100100ทำแล้ว 26/01/25544444
5. เทศบาลตำบลโคกก่ง (ชานุมาน)ทำแล้ว5163167167ทำแล้ว 28/06/255311541149051
6. เทศบาลตำบลโคกกลาง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6254254254ทำแล้ว 15/06/2553159201919
7. เทศบาลตำบลชานุมาน (ชานุมาน)ทำแล้ว6137124125ทำแล้ว 23/06/255324544
8. เทศบาลตำบลดงมะยาง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6152152152ทำแล้ว 15/06/25536666
9. เทศบาลตำบลนาป่าแซง (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว7237217216ทำแล้ว 25/06/255314333
10. เทศบาลตำบลนายม (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5494546ทำแล้ว 24/06/25534333
11. เทศบาลตำบลนาวัง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6230231231ทำแล้ว 26/05/25531322131313
12. เทศบาลตำบลนาหมอม้า (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5157157156ทำแล้ว 30/06/255343201716
13. เทศบาลตำบลน้ำปลีก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว76014253ทำแล้ว 28/06/25531120822
14. เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว713910188ทำแล้ว 15/02/2553110101010
15. เทศบาลตำบลเปือย (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6532928ทำแล้ว 30/06/2553623211
16. เทศบาลตำบลพนา (พนา)ทำแล้ว6187159159ทำแล้ว 16/06/2553583717171
17. เทศบาลตำบลพระเหลา (พนา)ทำแล้ว8353353353ทำแล้ว 15/06/2553104909088
18. เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ (หัวตะพาน)ทำแล้ว8219177139ทำแล้ว 18/06/2553133191918
19. เทศบาลตำบลสามหนอง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6909090ทำแล้ว 30/06/255316106252524
20. เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5835148ทำแล้ว 28/06/255342181716
21. เทศบาลตำบลเสนางคนิคม (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5317316316ทำแล้ว 21/06/255338222
22. เทศบาลตำบลหนองข่า (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5306306306ทำแล้ว 25/06/25532710109
23. เทศบาลตำบลห้วย (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว9192720ทำแล้ว 25/06/25533333
24. เทศบาลตำบลหัวตะพาน (หัวตะพาน)ทำแล้ว51696864ทำแล้ว 29/06/2553210533
25. เทศบาลตำบลอำนาจ (ลืออำนาจ)ทำแล้ว61285050ทำแล้ว 07/06/255370666665
26. อบต.กุดปลาดุก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว4659654ทำแล้ว 21/06/2553834222222
27. อบต.คำเขื่อนแก้ว (ชานุมาน)ทำแล้ว6245229233ทำแล้ว 29/06/2553245555
28. อบต.คำพระ (หัวตะพาน)ทำแล้ว91486262ทำแล้ว 28/06/2553123432
29. อบต.คำโพน (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว8247244245ทำแล้ว 07/06/255333161616
30. อบต.คึมใหญ่ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5169169169ทำแล้ว 08/06/255340232218
31. อบต.โคกสาร (ชานุมาน)ทำแล้ว6434343ทำแล้ว 29/06/255333252525
32. อบต.จานลาน (พนา)ทำแล้ว6123138160ทำแล้ว 09/06/255341414138
33. อบต.จิกดู่ (หัวตะพาน)ทำแล้ว5636363ทำแล้ว 16/12/2553479222
34. อบต.ชานุมาน (ชานุมาน)ทำแล้ว613955ทำแล้ว 11/06/2553165575755
35. อบต.ดงบัง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6541717ทำแล้ว 30/09/254535292928
36. อบต.ดอนเมย (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6219227227ทำแล้ว 10/05/25535851454545
37. อบต.นาจิก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6560571571ทำแล้ว 28/06/255380686868
38. อบต.นาแต้ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว4151ทำแล้ว 18/05/25531515151
39. อบต.นาผือ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว4186186186ทำแล้ว 14/05/2553370202020
40. อบต.นาเวียง (เสนางคนิคม)ทำแล้ว6237237237ทำแล้ว 16/06/255359454444
41. อบต.นาหว้า (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว6939275ทำแล้ว 08/06/255353111
42. อบต.น้ำปลีก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5234223223ทำแล้ว 30/06/255328282828
43. อบต.โนนงาม (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว6100127102ทำแล้ว 24/06/25532222
44. อบต.โนนโพธิ์ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6989898ทำแล้ว 29/06/255398707070
45. อบต.โนนหนามแท่ง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว62,0932,1102,110ทำแล้ว 17/05/255334171717
46. อบต.บุ่ง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5462121ทำแล้ว 07/06/25535555
47. อบต.ปลาค้าว (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5656565ทำแล้ว 07/06/255340111
48. อบต.ป่าก่อ (ชานุมาน)ทำแล้ว6148148148ทำแล้ว 25/06/255332111111
49. อบต.พนา (พนา)ทำแล้ว8346346346ทำแล้ว 17/06/255320202020
50. อบต.โพนทอง (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5151226232ทำแล้ว 29/06/255328666
51. อบต.โพนเมืองน้อย (หัวตะพาน)ทำแล้ว587111133ทำแล้ว 09/06/255361291512
52. อบต.แมด (ลืออำนาจ)ทำแล้ว7109136115ทำแล้ว 08/06/25532996808080
53. อบต.ไม้กลอน (พนา)ทำแล้ว6211203203ทำแล้ว 23/06/255330302929
54. อบต.ไร่ขี (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6120120120ทำแล้ว 21/06/255358161616
55. อบต.ไร่สีสุก (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5969797ทำแล้ว 07/06/25532371133
56. อบต.ลือ (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว61006529ทำแล้ว 11/06/255361434342
57. อบต.สร้างถ่อน้อย (หัวตะพาน)ทำแล้ว10184170150ทำแล้ว 21/06/255326131110
58. อบต.สร้างนกทา (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5260260259ทำแล้ว 02/06/2553260111010
59. อบต.หนองแก้ว (หัวตะพาน)ทำแล้ว9777676ทำแล้ว 27/05/255350251918
60. อบต.หนองมะแซว (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5144107107ทำแล้ว 14/06/2553764626262
61. อบต.หนองสามสี (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5757473ทำแล้ว 11/06/255368666464
62. อบต.หนองไฮ (เสนางคนิคม)ทำแล้ว6524815ทำแล้ว 15/06/255327191717
63. อบต.ห้วยไร่ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว615411393ทำแล้ว 25/06/255344444444
64. อบต.เหล่าพรวน (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7108107107ทำแล้ว 04/06/2553140777
รวม 64 อปท.6439313,26811,63411,025642283,2431,7421,6621,584
ข้อมูล ณ 13/09/2563