รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยภูมิ ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6511458416ทำแล้ว 10/08/255332332967171
2. เทศบาลเมืองชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5285163149ทำแล้ว 28/06/255315120504645
3. เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5948982ทำแล้ว 30/06/255352201919
4. เทศบาลตำบลแก้งคร้อ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว7162163163ทำแล้ว 15/06/2553108835541
5. เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว71184848ทำแล้ว 29/06/255347171414
6. เทศบาลตำบลคอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว7129116115ทำแล้ว 25/06/25531103474746
7. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว63142727ทำแล้ว 29/07/255341282828
8. เทศบาลตำบลโคกสูง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6547575ทำแล้ว 29/06/255341111111
9. เทศบาลตำบลจัตุรัส (จัตุรัส)ทำแล้ว4245245245ทำแล้ว 01/12/255323222
10. เทศบาลตำบลชีลอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5126116129ทำแล้ว 11/06/255370343434
11. เทศบาลตำบลตลาดแร้ง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว5479472470ทำแล้ว 29/11/255325888
12. เทศบาลตำบลทุ่งทอง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว8636262ทำแล้ว 30/06/25537984474747
13. เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย (คอนสาร)ทำแล้ว41772323ทำแล้ว 28/06/255346282827
14. เทศบาลตำบลเทพสถิต (เทพสถิต)ทำแล้ว5106149119ทำแล้ว 29/06/25531471599
15. เทศบาลตำบลธาตุทอง (ภูเขียว)ทำแล้ว5350350350ทำแล้ว 25/06/255382696867
16. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5226187120ทำแล้ว 25/06/255321185127127127
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ภูเขียว)ทำแล้ว5863435ทำแล้ว 28/06/255385111
18. เทศบาลตำบลบ้านเขว้า (บ้านเขว้า)ทำแล้ว7295314314ทำแล้ว 27/07/25535331322
19. เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว697154154ทำแล้ว 04/05/255327141312
20. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6233213214ทำแล้ว 16/06/25531471511
21. เทศบาลตำบลบ้านเต่า (บ้านแท่น)ทำแล้ว610010282ทำแล้ว 29/06/255354505046
22. เทศบาลตำบลบ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว7146146145ทำแล้ว 28/06/255356303030
23. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว41313225ทำแล้ว 22/06/2553721144
24. เทศบาลตำบลบ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว6827571ทำแล้ว 28/06/2553492063
25. เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว6176199201ทำแล้ว 30/06/2553862443939
26. เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว6712624ทำแล้ว 30/06/25532222
27. เทศบาลตำบลภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว7118119119ทำแล้ว 15/06/2553493522
28. เทศบาลตำบลลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว51469694ทำแล้ว 29/06/255334911
29. เทศบาลตำบลลุ่มลำชี (บ้านเขว้า)ทำแล้ว5716969ทำแล้ว 01/07/10341093333
30. เทศบาลตำบลหนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว5947978ทำแล้ว 25/05/255377282826
31. เทศบาลตำบลหนองบัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5224225225ทำแล้ว 29/06/255386602926
32. เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว7158158158ทำแล้ว 30/06/255379333
33. เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ (จัตุรัส)ทำแล้ว6135145127ทำแล้ว 30/06/255360313029
34. เทศบาลตำบลหนองสังข์ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว81049589ทำแล้ว 28/06/255350303025
35. เทศบาลตำบลหลวงศิริ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5195193193ทำแล้ว 30/06/25538806832
36. เทศบาลตำบลห้วยยาง (คอนสาร)ทำแล้ว91006665ทำแล้ว 30/06/2553231008587
37. เทศบาลตำบลห้วยแย้ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว7155151151ทำแล้ว 30/06/255355471919
38. อบต.กวางโจน (ภูเขียว)ทำแล้ว612616ทำแล้ว 25/07/25531622111
39. อบต.กะฮาด (เนินสง่า)ทำแล้ว5436437438ทำแล้ว 22/06/255324444
40. อบต.กุดชุมแสง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6292296296ทำแล้ว 29/06/255362444
41. อบต.กุดตุ้ม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6154303179ทำแล้ว 24/01/2554111635350
42. อบต.กุดน้ำใส (จัตุรัส)ทำแล้ว8163155155ทำแล้ว 31/07/25531040323232
43. อบต.กุดยม (ภูเขียว)ทำแล้ว61718080ทำแล้ว 19/05/2553193747469
44. อบต.กุดเลาะ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6302153262ทำแล้ว 29/06/2553127111
45. อบต.เก่าย่าดี (แก้งคร้อ)ทำแล้ว7752424ทำแล้ว 30/06/25533111
46. อบต.เกาะมะนาว (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5227150156ทำแล้ว 20/01/255423201717
47. อบต.คอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7180105105ทำแล้ว 13/12/25531801511
48. อบต.คอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว9947974ทำแล้ว 14/12/25531221422
49. อบต.คูเมือง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว4696868ทำแล้ว 30/06/255393158564848
50. อบต.โคกกุง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6951420ทำแล้ว 25/06/25532111
51. อบต.โคกเพชรพัฒนา (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5189264250ทำแล้ว 15/06/25534444
52. อบต.โคกมั่งงอย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว5538538538ทำแล้ว 21/06/2553125794442
53. อบต.โคกเริงรมย์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5257250262ทำแล้ว 15/07/25531065333
54. อบต.โคกสะอาด (ภูเขียว)ทำแล้ว6274184183ทำแล้ว 08/06/25531111
55. อบต.เจาทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว8281283283ทำแล้ว 29/06/2553198595958
56. อบต.ช่องสามหมอ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6212181174ทำแล้ว 29/06/2553777742
57. อบต.ช่องสามหมอ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5121121121ทำแล้ว 17/06/255315544
58. อบต.ชีบน (บ้านเขว้า)ทำแล้ว51259094ทำแล้ว 20/04/255339333
59. อบต.ซับสีทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6929393ทำแล้ว 30/06/2553443532
60. อบต.ซับใหญ่ (ซับใหญ่)ทำแล้ว5123206189ทำแล้ว 14/06/255389848484
61. อบต.ดงกลาง (คอนสาร)ทำแล้ว6637169ทำแล้ว 15/06/2553342252
62. อบต.ดงบัง (คอนสาร)ทำแล้ว61018356ทำแล้ว 22/06/2553242411
63. อบต.ตะโกทอง (ซับใหญ่)ทำแล้ว5915447ทำแล้ว 29/06/255348333333
64. อบต.ตาเนิน (เนินสง่า)ทำแล้ว620015268ทำแล้ว 30/06/25532251383837
65. อบต.ถ้ำวัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5208208208ทำแล้ว 16/06/255342201716
66. อบต.ท่ากูบ (ซับใหญ่)ทำแล้ว5152150150ทำแล้ว 17/06/255318555
67. อบต.ท่ามะไฟหวาน (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5170169169ทำแล้ว 30/06/255347131313
68. อบต.ท่าหินโงม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6989896ทำแล้ว 30/07/2553242111
69. อบต.ท่าใหญ่ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6393131ทำแล้ว 25/01/25545221
70. อบต.ทุ่งนาเลา (คอนสาร)ทำแล้ว71391818ทำแล้ว 10/11/2553832633
71. อบต.ทุ่งพระ (คอนสาร)ทำแล้ว6867057ทำแล้ว 30/06/2553155911
72. อบต.นางแดด (หนองบัวแดง)ทำแล้ว63314747ทำแล้ว 15/06/255326111
73. อบต.นาฝาย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7426434434ทำแล้ว 30/06/25532791111
74. อบต.นายางกลัก (เทพสถิต)ทำแล้ว6519519519ทำแล้ว 23/11/255326262626
75. อบต.นาเสียว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6200148196ทำแล้ว 21/06/255318131210
76. อบต.นาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5142142142ทำแล้ว 15/06/25537062158
77. อบต.โนนกอก (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6434ทำแล้ว 14/06/25531920822
78. อบต.โนนคูณ (คอนสาร)ทำแล้ว8199100101ทำแล้ว 24/01/255422111
79. อบต.โนนแดง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว5111011ทำแล้ว 30/06/25535522
80. อบต.โนนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว71133ทำแล้ว 25/06/255333361522
81. อบต.โนนสะอาด (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6859471ทำแล้ว 28/06/2553162111
82. อบต.โนนสำราญ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว63286666ทำแล้ว 30/06/25532732282828
83. อบต.บ้านกอก (จัตุรัส)ทำแล้ว9461310ทำแล้ว 10/06/255346444
84. อบต.บ้านแก้ง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว88266ทำแล้ว 15/06/255341333029
85. อบต.บ้านขาม (จัตุรัส)ทำแล้ว8112114114ทำแล้ว 17/06/255318999
86. อบต.บ้านค่าย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7107107107ทำแล้ว 29/06/255351303030
87. อบต.บ้านเจียง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว10525252ทำแล้ว 26/10/255352525149
88. อบต.บ้านชวน (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5148148148ทำแล้ว 27/09/25534419017913739
89. อบต.บ้านดอน (ภูเขียว)ทำแล้ว5171389ทำแล้ว 28/06/2553136111
90. อบต.บ้านตาล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว8395395395ทำแล้ว 09/11/25536666
91. อบต.บ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว5145201108ทำแล้ว 18/06/2553876202011
92. อบต.บ้านบัว (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5676ทำแล้ว 27/06/25532222
93. อบต.บ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6906991ทำแล้ว 29/06/255322711
94. อบต.บ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว513032ทำแล้ว 30/06/255315145161514
95. อบต.บ้านเพชร (ภูเขียว)ทำแล้ว7124114114ทำแล้ว 21/02/25541111
96. อบต.บ้านยาง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว4137136136ทำแล้ว 29/06/255348353534
97. อบต.บ้านไร่ (เทพสถิต)ทำแล้ว7653019ทำแล้ว 12/10/255336191919
98. อบต.บ้านเล่า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6507482457ทำแล้ว 29/01/2553682411
99. อบต.บ้านโสก (คอนสวรรค์)ทำแล้ว81125973ทำแล้ว 25/06/255353252420
100. อบต.บ้านหัน (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6314290290ทำแล้ว 29/06/255310111
101. อบต.บุ่งคล้า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว611129ทำแล้ว 22/02/255412123111
102. อบต.โป่งนก (เทพสถิต)ทำแล้ว5203191174ทำแล้ว 30/06/255318681833
103. อบต.ผักปัง (ภูเขียว)ทำแล้ว6121212ทำแล้ว 29/06/25531111
104. อบต.โพนทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6216220217ทำแล้ว 29/06/255330855
105. อบต.ภูแลนคา (บ้านเขว้า)ทำแล้ว611525ทำแล้ว 08/02/25545327755
106. อบต.ยางหวาย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว5343333ทำแล้ว 25/06/255334422
107. อบต.รอบเมือง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6572626ทำแล้ว 30/06/2553572144
108. อบต.รังงาม (เนินสง่า)ทำแล้ว61276765ทำแล้ว 09/02/255355494848
109. อบต.ละหาน (จัตุรัส)ทำแล้ว7999999ทำแล้ว 31/07/25534543231715
110. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว71087974ทำแล้ว 28/06/2553144111
111. อบต.วะตะแบก (เทพสถิต)ทำแล้ว6161117128ทำแล้ว 02/02/255413716533
112. อบต.วังชมภู (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6257230230ทำแล้ว 17/05/255352413636
113. อบต.วังตะเฆ่ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว7213214214ทำแล้ว 25/06/25531474323131
114. อบต.วังทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว8834532ทำแล้ว 30/06/25532469151515
115. อบต.ศรีสำราญ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7128126126ทำแล้ว 15/05/25531129116116115
116. อบต.ส้มป่อย (จัตุรัส)ทำแล้ว5247247247ทำแล้ว 14/06/2553201244
117. อบต.สระพัง (บ้านแท่น)ทำแล้ว7215216216ทำแล้ว 15/06/2553181111
118. อบต.สระโพนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว624118ทำแล้ว 07/06/2553731111
119. อบต.สามสวน (บ้านแท่น)ทำแล้ว6180196176ทำแล้ว 16/12/255341343229
120. อบต.โสกปลาดุก (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว4133127128ทำแล้ว 24/06/255326222
121. อบต.หนองข่า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว815110820ทำแล้ว 28/06/25535111
122. อบต.หนองขาม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6130130100ทำแล้ว 21/06/2553592311
123. อบต.หนองขาม (คอนสวรรค์)ทำแล้ว51462922ทำแล้ว 07/06/255344111
124. อบต.หนองคอนไทย (ภูเขียว)ทำแล้ว5134109114ทำแล้ว 04/06/2553277111
125. อบต.หนองคู (บ้านแท่น)ทำแล้ว6926258ทำแล้ว 16/06/255338191917
126. อบต.หนองฉิม (เนินสง่า)ทำแล้ว510920394ทำแล้ว 15/06/25532884642
127. อบต.หนองโดน (จัตุรัส)ทำแล้ว6242424ทำแล้ว 30/06/25535555
128. อบต.หนองตูม (ภูเขียว)ทำแล้ว5158119119ทำแล้ว 16/06/255424211
129. อบต.หนองนาแซง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว699145128ทำแล้ว 18/06/25531948423636
130. อบต.หนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว5166205199ทำแล้ว 18/06/2553101137106105105
131. อบต.หนองบัวบาน (จัตุรัส)ทำแล้ว6828282ทำแล้ว 22/06/25535422
132. อบต.หนองไผ่ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว7137137132ทำแล้ว 24/06/255336242423
133. อบต.หนองไผ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว61928964ทำแล้ว 15/06/2553445353534
134. อบต.หนองโพนงาม (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว7803920ทำแล้ว 29/06/2553119511
135. อบต.หนองแวง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5323323323ทำแล้ว 09/06/255369104313131
136. อบต.หลุบคา (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5145111111ทำแล้ว 28/06/2553412233
137. อบต.ห้วยต้อน (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7131131131ทำแล้ว 17/06/255355111
138. อบต.ห้วยบง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7184183183ทำแล้ว 30/06/255349303028
139. อบต.ห้วยยายจิ๋ว (เทพสถิต)ทำแล้ว631615756ทำแล้ว 30/06/2553137232323
140. อบต.ห้วยไร่ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว717ทำแล้ว 29/06/255311111
141. อบต.หัวทะเล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว6326326326ทำแล้ว 01/02/255424202020
142. อบต.แหลมทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว61375050ทำแล้ว 30/06/255339261818
143. อบต.โอโล (ภูเขียว)ทำแล้ว622117ทำแล้ว 31/07/25534347434343
รวม 143 อปท.14386523,09119,45818,7351431,1777,8313,6982,6972,499
ข้อมูล ณ 13/09/2563