รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุบลราชธานี ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.อุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5315261251ทำแล้ว 11/08/2553187210878781
2. เทศบาลนครอุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5243270116ทำแล้ว 30/06/255319129117117117
3. เทศบาลเมืองแจระแม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6312258233ทำแล้ว 02/08/2554530555
4. เทศบาลเมืองเดชอุดม (เดชอุดม)ทำแล้ว5181182186ทำแล้ว 30/06/255360242423
5. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว5101102102ทำแล้ว 08/06/25532598414141
6. เทศบาลเมืองวารินชำราบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว5382333284ทำแล้ว 24/06/25532126989898
7. เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว61214848ทำแล้ว 25/06/2554271454545
8. เทศบาลตำบลกุดชมภู (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว71244949ทำแล้ว 28/06/2553188867474
9. เทศบาลตำบลกุดประทาย (เดชอุดม)ทำแล้ว715612282ทำแล้ว 30/06/255336222
10. เทศบาลตำบลขามป้อม (เขมราฐ)ทำแล้ว7176163122ทำแล้ว 29/06/255387592121
11. เทศบาลตำบลขามใหญ่ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว63918780ทำแล้ว 24/06/2553391222
12. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (น้ำขุ่น)ทำแล้ว6261261262ทำแล้ว 28/07/255335888
13. เทศบาลตำบลเขมราฐ (เขมราฐ)ทำแล้ว4428179186ทำแล้ว 30/06/255334111
14. เทศบาลตำบลเขื่องใน (เขื่องใน)ทำแล้ว6228140138ทำแล้ว 15/07/255369373434
15. เทศบาลตำบลคอแลน (บุณฑริก)ทำแล้ว7340319337ทำแล้ว 28/06/2553191555
16. เทศบาลตำบลคำขวาง (วารินชำราบ)ทำแล้ว61904124ทำแล้ว 31/05/255317222
17. เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว5161123121ทำแล้ว 28/06/25531920141414
18. เทศบาลตำบลช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว71187577ทำแล้ว 27/04/25535151564
19. เทศบาลตำบลโซง (น้ำยืน)ทำแล้ว71057272ทำแล้ว 11/07/25531501022
20. เทศบาลตำบลตระการพืชผล (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5215119119ทำแล้ว 10/06/255359121212
21. เทศบาลตำบลตาเกา (น้ำขุ่น)ทำแล้ว6251257252ทำแล้ว 17/06/255312121211
22. เทศบาลตำบลตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว6182189169ทำแล้ว 24/06/255426141312
23. เทศบาลตำบลท่าช้าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว7158158158ทำแล้ว 28/06/2553242252516
24. เทศบาลตำบลเทพวงศา (เขมราฐ)ทำแล้ว61038667ทำแล้ว 28/06/25531111
25. เทศบาลตำบลธาตุ (วารินชำราบ)ทำแล้ว6271271270ทำแล้ว 30/06/2553392011
26. เทศบาลตำบลนาจะหลวย (นาจะหลวย)ทำแล้ว6162161153ทำแล้ว 21/06/25537139117117117
27. เทศบาลตำบลนาจาน (นาเยีย)ทำแล้ว6922928ทำแล้ว 17/12/2553852232016
28. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (บุณฑริก)ทำแล้ว7302300300ทำแล้ว 15/02/255421121212
29. เทศบาลตำบลนาเยีย (นาเยีย)ทำแล้ว7149202176ทำแล้ว 02/06/25534191747474
30. เทศบาลตำบลนาเรือง (นาเยีย)ทำแล้ว6110114111ทำแล้ว 07/05/255354494847
31. เทศบาลตำบลนาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว5206203178ทำแล้ว 09/06/255399565653
32. เทศบาลตำบลน้ำยืน (น้ำยืน)ทำแล้ว5155176176ทำแล้ว 30/06/255394707067
33. เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย (สิรินธร)ทำแล้ว6170121121ทำแล้ว 18/06/25531111
34. เทศบาลตำบลบัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว6205178178ทำแล้ว 30/06/25533265424242
35. เทศบาลตำบลบ้านกอก (เขื่องใน)ทำแล้ว682122110ทำแล้ว 30/06/2553647424240
36. เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว63079673ทำแล้ว 22/06/2553121266
37. เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6121120121ทำแล้ว 30/06/255365191919
38. เทศบาลตำบลบุ่งไหม (วารินชำราบ)ทำแล้ว62052221ทำแล้ว 30/09/255313162333332
39. เทศบาลตำบลบุณฑริก (บุณฑริก)ทำแล้ว6164164164ทำแล้ว 30/03/255393663836
40. เทศบาลตำบลปทุม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7230231231ทำแล้ว 25/06/2553251211
41. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว718375ทำแล้ว 11/06/255341333
42. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว5198198197ทำแล้ว 10/06/255312111
43. เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6183183183ทำแล้ว 30/06/25531111
44. เทศบาลตำบลโพนงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว5132132130ทำแล้ว 30/06/2553115622117
45. เทศบาลตำบลภูจองนายอย (นาจะหลวย)ทำแล้ว6173173173ทำแล้ว 16/04/2554166504948
46. เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว41014041ทำแล้ว 30/06/255389616060
47. เทศบาลตำบลเมืองศรีไค (วารินชำราบ)ทำแล้ว7360331321ทำแล้ว 30/06/2553220181313
48. เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6342342342ทำแล้ว 34111
49. เทศบาลตำบลสว่าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6875843ทำแล้ว 15/06/2553381422
50. เทศบาลตำบลสำโรง (สำโรง)ทำแล้ว6133141138ทำแล้ว 07/06/25531377555555
51. เทศบาลตำบลสีวิเชียร (น้ำยืน)ทำแล้ว5146148148ทำแล้ว 29/06/2553329212121
52. เทศบาลตำบลแสนสุข (วารินชำราบ)ทำแล้ว5414141141ทำแล้ว 25/06/2553102504941
53. เทศบาลตำบลหนองนกทา (เขมราฐ)ทำแล้ว5808181ทำแล้ว 10/06/255321664
54. เทศบาลตำบลหนองผือ (เขมราฐ)ทำแล้ว7170233162ทำแล้ว 30/06/2553263111
55. เทศบาลตำบลห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว5177157159ทำแล้ว 25/06/2553169111
56. เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เขื่องใน)ทำแล้ว7139130131ทำแล้ว 21/06/2553271605046
57. เทศบาลตำบลหัวนา (เขมราฐ)ทำแล้ว69495104ทำแล้ว 30/06/25532847313131
58. เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว7196219178ทำแล้ว 24/06/255328252423
59. เทศบาลตำบลอ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6159143134ทำแล้ว 28/06/255391111
60. เทศบาลตำบลอุบล (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5313170161ทำแล้ว 29/06/255322222
61. อบต.กระเดียน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6584948ทำแล้ว 25/06/2553242266
62. อบต.กระโสบ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6180170184ทำแล้ว 27/05/25531111
63. อบต.กลาง (เดชอุดม)ทำแล้ว71569998ทำแล้ว 29/06/25533128454444
64. อบต.กลางใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว5743574ทำแล้ว 16/06/255318443
65. อบต.กองโพน (นาตาล)ทำแล้ว6246247248ทำแล้ว 14/05/25533213999
66. อบต.ก่อเอ้ (เขื่องใน)ทำแล้ว71865047ทำแล้ว 28/06/255356111111
67. อบต.กาบิน (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว5131130130ทำแล้ว 26/05/2553582844
68. อบต.กุดยาลวน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6373737ทำแล้ว 11/06/25536413431
69. อบต.กุดเรือ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5686969ทำแล้ว 28/06/255368292626
70. อบต.กุดลาด (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว612510591ทำแล้ว 16/06/2553333020
71. อบต.กุศกร (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6979797ทำแล้ว 28/06/255332231414
72. อบต.เกษม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7144125127ทำแล้ว 16/06/2553502522
73. อบต.เก่าขาม (น้ำยืน)ทำแล้ว5961414ทำแล้ว 18/05/2553962322
74. อบต.แก้ง (เดชอุดม)ทำแล้ว6161162162ทำแล้ว 01/10/255331222
75. อบต.แก้งกอก (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6301716ทำแล้ว 25/06/25531111
76. อบต.แก่งเค็ง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6137133132ทำแล้ว 16/06/2553388686866
77. อบต.แก่งโดม (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว7175112102ทำแล้ว 24/06/2553189522
78. อบต.แก้งเหนือ (เขมราฐ)ทำแล้ว510510496ทำแล้ว 30/03/255355211
79. อบต.ขามป้อม (สำโรง)ทำแล้ว6135134109ทำแล้ว 07/02/2554957565654
80. อบต.ขามเปี้ย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6823434ทำแล้ว 11/06/255330222
81. อบต.ข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6375375374ทำแล้ว 30/06/255313333
82. อบต.ขี้เหล็ก (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว51359997ทำแล้ว 15/06/2553228252423
83. อบต.โขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว7149149149ทำแล้ว 24/06/25537111
84. อบต.ค้อทอง (เขื่องใน)ทำแล้ว616417189ทำแล้ว 28/06/255331133908142
85. อบต.คอนสาย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6130132131ทำแล้ว 23/06/255479211818
86. อบต.ค้อน้อย (สำโรง)ทำแล้ว6108108108ทำแล้ว 23/06/255336111
87. อบต.คันไร่ (สิรินธร)ทำแล้ว6100100100ทำแล้ว 29/07/255426111
88. อบต.คำเขื่อนแก้ว (สิรินธร)ทำแล้ว8200175180ทำแล้ว 24/06/255350333
89. อบต.คำครั่ง (เดชอุดม)ทำแล้ว7161162162ทำแล้ว 25/02/2554211422
90. อบต.คำเจริญ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว692128113ทำแล้ว 25/06/255359565452
91. อบต.คำหว้า (ตาลสุม)ทำแล้ว6179142141ทำแล้ว 23/06/2553123212121
92. อบต.คำไหล (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6266128125ทำแล้ว 23/10/255370352424
93. อบต.คำไฮใหญ่ (ดอนมดแดง)ทำแล้ว6117138121ทำแล้ว 30/06/255372606060
94. อบต.คูเมือง (วารินชำราบ)ทำแล้ว5235120120ทำแล้ว 22/06/255346111
95. อบต.โคกก่อง (สำโรง)ทำแล้ว7299277139ทำแล้ว 24/06/255367777
96. อบต.โคกจาน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว51098381ทำแล้ว 18/06/255378656565
97. อบต.โคกชำแระ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5185185185ทำแล้ว 23/07/255353111
98. อบต.โคกสว่าง (สำโรง)ทำแล้ว6250233233ทำแล้ว 30/06/255332543622
99. อบต.โคกสะอาด (น้ำขุ่น)ทำแล้ว6149142157ทำแล้ว 01/07/255335111
100. อบต.จิกเทิง (ตาลสุม)ทำแล้ว6887047ทำแล้ว 20/05/255324161616
101. อบต.เจียด (เขมราฐ)ทำแล้ว6331326326ทำแล้ว 01/06/25531723333
102. อบต.ช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว7212213210ทำแล้ว 02/04/2553111111110
103. อบต.ชีทวน (เขื่องใน)ทำแล้ว711015679ทำแล้ว 28/09/25531833544
104. อบต.เซเป็ด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6389389388ทำแล้ว 25/05/25531219181816
105. อบต.ดอนจิก (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว61107985ทำแล้ว 24/06/255310101010
106. อบต.ดอนมดแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว524314696ทำแล้ว 15/06/25538231922
107. อบต.ดอนใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว66533ทำแล้ว 22/06/255328242424
108. อบต.ดุมใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5838281ทำแล้ว 24/06/255344323027
109. อบต.แดงหม้อ (เขื่องใน)ทำแล้ว810110693ทำแล้ว 30/06/255380707070
110. อบต.โดมประดิษฐ์ (น้ำยืน)ทำแล้ว61363331ทำแล้ว 28/06/255320121212
111. อบต.ตบหู (เดชอุดม)ทำแล้ว5888888ทำแล้ว 30/06/255356944
112. อบต.ตระการ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5556246203ทำแล้ว 28/06/255324777
113. อบต.ตะบ่าย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว746277ทำแล้ว 30/06/2554158353533
114. อบต.ตากแดด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6230231231ทำแล้ว 16/06/255316522
115. อบต.ตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว628216098ทำแล้ว 24/06/255352454444
116. อบต.เตย (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8323211151ทำแล้ว 22/02/255448544
117. อบต.ถ้ำแข้ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว661421421ทำแล้ว 04/06/255427521500
118. อบต.ทรายมูล (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7220252240ทำแล้ว 24/06/25535331
119. อบต.ท่าโพธิ์ศรี (เดชอุดม)ทำแล้ว6131131131ทำแล้ว 03/09/2553321888
120. อบต.ท่าเมือง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว5134139174ทำแล้ว 14/06/2553191022
121. อบต.ท่าลาด (วารินชำราบ)ทำแล้ว615712073ทำแล้ว 17/06/255342444
122. อบต.ท่าหลวง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6175184180ทำแล้ว 14/06/25531411022
123. อบต.ท่าไห (เขื่องใน)ทำแล้ว66994101ทำแล้ว 03/06/255338333228
124. อบต.ทุ่งเทิง (เดชอุดม)ทำแล้ว9176175175ทำแล้ว 11/06/255390777777
125. อบต.ธาตุน้อย (เขื่องใน)ทำแล้ว5636565ทำแล้ว 23/06/255323888
126. อบต.นากระแซง (เดชอุดม)ทำแล้ว7217201180ทำแล้ว 30/06/255314141414
127. อบต.นาเกษม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5216216216ทำแล้ว 15/06/25533057411
128. อบต.นาคาย (ตาลสุม)ทำแล้ว613610187ทำแล้ว 30/06/25532222
129. อบต.นาคำ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว51183232ทำแล้ว 15/06/255328222
130. อบต.นาคำใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว67713281ทำแล้ว 29/06/2553434222222
131. อบต.นาเจริญ (เดชอุดม)ทำแล้ว7145288ทำแล้ว 23/02/2554621411
132. อบต.นาดี (นาเยีย)ทำแล้ว6274277277ทำแล้ว 23/06/2553732122
133. อบต.นาตาล (นาตาล)ทำแล้ว7108108108ทำแล้ว 12/05/25533412610211
134. อบต.นาพิน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6278279279ทำแล้ว 02/08/255478232066
135. อบต.นาโพธิ์ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6137109ทำแล้ว 04/02/255447222
136. อบต.นาโพธิ์กลาง (โขงเจียม)ทำแล้ว7265265265ทำแล้ว 09/07/2553887101010
137. อบต.นาเลิง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6787878ทำแล้ว 15/06/255378665
138. อบต.นาเลิน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว61325151ทำแล้ว 30/06/25536222111
139. อบต.นาแวง (เขมราฐ)ทำแล้ว774138138ทำแล้ว 30/06/2553341522
140. อบต.นาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว6149220177ทำแล้ว 15/06/255343343333
141. อบต.นาสะไม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว980193234ทำแล้ว 01/06/255339232322
142. อบต.นาห่อม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว7662616ทำแล้ว 11/06/2553542722
143. อบต.โนนกลาง (สำโรง)ทำแล้ว5272209230ทำแล้ว 15/06/2553164222
144. อบต.โนนกลาง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7173267267ทำแล้ว 01/10/255315151313
145. อบต.โนนก่อ (สิรินธร)ทำแล้ว71989090ทำแล้ว 04/08/25531034939398
146. อบต.โนนกาเล็น (สำโรง)ทำแล้ว5697676ทำแล้ว 03/06/2553169565656
147. อบต.โนนกาหลง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7184169169ทำแล้ว 11/06/255422222
148. อบต.โนนกุง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6233269237ทำแล้ว 15/06/25536372191919
149. อบต.โนนค้อ (บุณฑริก)ทำแล้ว6147143143ทำแล้ว 07/05/25531298252525
150. อบต.โนนผึ้ง (วารินชำราบ)ทำแล้ว9100172136ทำแล้ว 04/08/25531112121212
151. อบต.โนนรัง (เขื่องใน)ทำแล้ว6734544ทำแล้ว 30/06/255345282828
152. อบต.โนนสมบูรณ์ (เดชอุดม)ทำแล้ว6187186186ทำแล้ว 28/06/25532111
153. อบต.โนนสมบูรณ์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว51029798ทำแล้ว 25/06/2553168312019
154. อบต.โนนสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว47210267ทำแล้ว 20/05/255360434340
155. อบต.โนนสวาง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว510911ทำแล้ว 23/06/2553110955
156. อบต.โนนโหนน (วารินชำราบ)ทำแล้ว7135119131ทำแล้ว 30/06/255318111
157. อบต.บอน (สำโรง)ทำแล้ว6133255215ทำแล้ว 30/06/255335292525
158. อบต.บัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว61589082ทำแล้ว 04/06/25534111
159. อบต.บัวงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว5219182182ทำแล้ว 25/06/255330161010
160. อบต.บ้านแขม (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7969795ทำแล้ว 30/06/2553429333
161. อบต.บ้านแดง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว61228080ทำแล้ว 14/06/2553321522
162. อบต.บ้านตูม (นาจะหลวย)ทำแล้ว51742222ทำแล้ว 01/10/255332121212
163. อบต.บ้านไทย (เขื่องใน)ทำแล้ว7275407409ทำแล้ว 28/06/2553386201615
164. อบต.บ้านแมด (บุณฑริก)ทำแล้ว5177146125ทำแล้ว 04/06/255326242424
165. อบต.บุ่งหวาย (วารินชำราบ)ทำแล้ว7101163102ทำแล้ว 04/06/255325141412
166. อบต.บุเปือย (น้ำยืน)ทำแล้ว74376ทำแล้ว 16/06/255343424140
167. อบต.ปะอาว (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว8350345345ทำแล้ว 26/05/2553342444
168. อบต.ป่าโมง (เดชอุดม)ทำแล้ว6107141115ทำแล้ว 10/06/2553171744
169. อบต.เป้า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7391515ทำแล้ว 19/05/255339282823
170. อบต.ไผ่ใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5845151ทำแล้ว 22/06/25533619108
171. อบต.ฝางคำ (สิรินธร)ทำแล้ว6158188188ทำแล้ว 28/06/2553141099
172. อบต.พรสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว41216741ทำแล้ว 18/06/25533255444444
173. อบต.พะลาน (นาตาล)ทำแล้ว9592222ทำแล้ว 22/06/25535533433
174. อบต.พังเคน (นาตาล)ทำแล้ว6201159163ทำแล้ว 28/06/255358242424
175. อบต.แพงใหญ่ (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว7117178170ทำแล้ว 11/01/255450454544
176. อบต.โพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว41976564ทำแล้ว 28/09/255423131313
177. อบต.โพธิ์ใหญ่ (วารินชำราบ)ทำแล้ว6172131132ทำแล้ว 30/06/25532222
178. อบต.โพนงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว7165144105ทำแล้ว 16/06/25531105393939
179. อบต.โพนแพง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8474747ทำแล้ว 29/06/255423181816
180. อบต.โพนเมือง (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว586451282ทำแล้ว 21/06/2553161633
181. อบต.ไพบูลย์ (น้ำขุ่น)ทำแล้ว512814196ทำแล้ว 18/06/255354444342
182. อบต.ม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8194194194ทำแล้ว 01/07/2553711111111
183. อบต.ม่วงใหญ่ (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว7525265ทำแล้ว 25/06/2553614555
184. อบต.เมืองเดช (เดชอุดม)ทำแล้ว51479389ทำแล้ว 29/06/2553112572118
185. อบต.ยาง (น้ำยืน)ทำแล้ว6321313238ทำแล้ว 30/06/255337111111
186. อบต.ยางขี้นก (เขื่องใน)ทำแล้ว6883737ทำแล้ว 28/06/255342171717
187. อบต.ยางโยภาพ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว51248410ทำแล้ว 14/05/25531219191918
188. อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7271223221ทำแล้ว 30/06/255314533
189. อบต.ยางใหญ่ (น้ำยืน)ทำแล้ว7153184172ทำแล้ว 24/06/2553471133
190. อบต.ระเว (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6129129129ทำแล้ว 25/06/255331111
191. อบต.ไร่ใต้ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว11231415ทำแล้ว 09/06/255312111
192. อบต.ไร่น้อย (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7309324322ทำแล้ว 26/05/25531962611
193. อบต.ลาดควาย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5207232225ทำแล้ว 30/06/103320111
194. อบต.วาริน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว7585857ทำแล้ว 28/06/25531111
195. อบต.ศรีสุข (เขื่องใน)ทำแล้ว6240206189ทำแล้ว 16/06/2554149191919
196. อบต.สงยาง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5227174144ทำแล้ว 11/06/255342111
197. อบต.สมสะอาด (เดชอุดม)ทำแล้ว6178142136ทำแล้ว 25/05/255341102979590
198. อบต.สระสมิง (วารินชำราบ)ทำแล้ว5309310310ทำแล้ว 21/06/2553421121211
199. อบต.สร้างถ่อ (เขื่องใน)ทำแล้ว61079495ทำแล้ว 25/06/255361575757
200. อบต.สหธาตุ (เขื่องใน)ทำแล้ว6864949ทำแล้ว 28/06/2553145433
201. อบต.สองคอน (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว71256248ทำแล้ว 28/06/25531121202020
202. อบต.สะพือ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว8152152156ทำแล้ว 18/06/255334232322
203. อบต.สารภี (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว5124224159ทำแล้ว 23/06/25536683686060
204. อบต.สำโรง (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว6220203220ทำแล้ว 02/07/2553357222
205. อบต.สำโรง (ตาลสุม)ทำแล้ว6575959ทำแล้ว 12/09/25546464646161
206. อบต.โสกแสง (นาจะหลวย)ทำแล้ว6172154154ทำแล้ว 20/05/2554123999
207. อบต.หนองกินเพล (วารินชำราบ)ทำแล้ว614416107ทำแล้ว 01/06/2553401062799
208. อบต.หนองกุง (ตาลสุม)ทำแล้ว61136763ทำแล้ว 29/06/255325911
209. อบต.หนองขอน (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว62029442ทำแล้ว 29/09/25533333
210. อบต.หนองไข่นก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6827878ทำแล้ว 18/02/255310863
211. อบต.หนองช้างใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5323232ทำแล้ว 30/06/255324231915
212. อบต.หนองเต่า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว711752ทำแล้ว 18/06/255339343434
213. อบต.หนองทันน้ำ (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6363310310ทำแล้ว 22/06/255325111
214. อบต.หนองบก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว4102102101ทำแล้ว 28/06/25532102141414
215. อบต.หนองบ่อ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6186110107ทำแล้ว 11/06/2553352811
216. อบต.หนองบัวฮี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6157157157ทำแล้ว 15/06/2553157555435
217. อบต.หนองเมือง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว81079998ทำแล้ว 30/06/255389151210
218. อบต.หนองสะโน (บุณฑริก)ทำแล้ว6397457412ทำแล้ว 26/07/255358151515
219. อบต.หนองสิม (เขมราฐ)ทำแล้ว8525554ทำแล้ว 14/06/25532222
220. อบต.หนองแสงใหญ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว6146146146ทำแล้ว 01/06/255375626262
221. อบต.หนองเหล่า (เขื่องใน)ทำแล้ว712497101ทำแล้ว 21/06/25532380686666
222. อบต.หนองเหล่า (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว61039586ทำแล้ว 28/06/255373111111
223. อบต.หนองอ้ม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว6811111ทำแล้ว 16/06/255370333
224. อบต.หนองฮาง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6626262ทำแล้ว 30/06/255344393938
225. อบต.หนองไฮ (สำโรง)ทำแล้ว5412413412ทำแล้ว 11/06/25537711
226. อบต.หนามแท่ง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว61202526ทำแล้ว 16/08/255411111
227. อบต.ห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว6142142141ทำแล้ว 25/06/255346171717
228. อบต.ห้วยข่า (บุณฑริก)ทำแล้ว7249250249ทำแล้ว 15/06/255344292623
229. อบต.ห้วยไผ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว7585959ทำแล้ว 09/06/255351464646
230. อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6204105105ทำแล้ว 29/06/255354414140
231. อบต.ห้วยยาง (โขงเจียม)ทำแล้ว8112112112ทำแล้ว 28/06/255355555
232. อบต.หัวดอน (เขื่องใน)ทำแล้ว6888079ทำแล้ว 29/06/255370232323
233. อบต.หัวเรือ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6137168158ทำแล้ว 01/06/25532999622
234. อบต.เหล่างาม (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว8463316317ทำแล้ว 09/08/2010523151515
235. อบต.เหล่าแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว61946943ทำแล้ว 28/02/25549666
236. อบต.เหล่าบก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7636363ทำแล้ว 21/06/255363252217
237. อบต.ไหล่ทุ่ง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6110110110ทำแล้ว 01/06/25531101233
238. อบต.อ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6665742ทำแล้ว 10/06/2553448666
239. อบต.เอือดใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว64869ทำแล้ว 16/06/25533333
รวม 239 อปท.2391,46440,01634,24432,1372391,42711,8415,6064,5444,322
ข้อมูล ณ 13/09/2563