รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ศรีสะเกษ ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว71,1761,1481,381ทำแล้ว 22/06/255361217868585
2. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว11416202201ทำแล้ว 21/06/25531832965
3. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7184313239ทำแล้ว 24/06/255321429325224666
4. เทศบาลตำบลกระหวัน (ขุนหาญ)ทำแล้ว4156184191ทำแล้ว 27/05/2553101141019693
5. เทศบาลตำบลกันทรอม (ขุนหาญ)ทำแล้ว71279373ทำแล้ว 25/06/255382747472
6. เทศบาลตำบลกันทรารมย์ (กันทรารมย์)ทำแล้ว686100103ทำแล้ว 29/06/255357545453
7. เทศบาลตำบลกำแพง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว770118111ทำแล้ว 18/06/2553423222
8. เทศบาลตำบลขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว4395256221ทำแล้ว 31/05/2553126686868
9. เทศบาลตำบลโคกจาน (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8140125125ทำแล้ว 03/06/25531090834227
10. เทศบาลตำบลจานแสนไชย (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6194189190ทำแล้ว 15/07/255351363636
11. เทศบาลตำบลโดด (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว611911295ทำแล้ว 03/08/255328000
12. เทศบาลตำบลแต้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6669191ทำแล้ว 18/05/255366464544
13. เทศบาลตำบลน้ำคำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6747575ทำแล้ว 10/06/255374666
14. เทศบาลตำบลโนนสูง (ขุนหาญ)ทำแล้ว5106146165ทำแล้ว 11/06/2553546434039
15. เทศบาลตำบลบัวหุ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว6505050ทำแล้ว 08/06/255343363635
16. เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว101839796ทำแล้ว 30/06/255318733
17. เทศบาลตำบลบุสูง (วังหิน)ทำแล้ว8151147138ทำแล้ว 30/06/255317138808080
18. เทศบาลตำบลปรางค์กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5240240240ทำแล้ว 24/06/255458513838
19. เทศบาลตำบลผือใหญ่ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว8948989ทำแล้ว 30/06/2553961595959
20. เทศบาลตำบลพยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว514315156ทำแล้ว 26/05/2553944383736
21. เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5223193193ทำแล้ว 27/05/2553223292929
22. เทศบาลตำบลไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว5324245294ทำแล้ว 18/06/25531451201413
23. เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว51009999ทำแล้ว 25/06/255365505050
24. เทศบาลตำบลเมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว11244244244ทำแล้ว 03/06/255387663622
25. เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว8157146145ทำแล้ว 29/06/255330262617
26. เทศบาลตำบลยางชุมน้อย (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5172115105ทำแล้ว 02/04/255364646363
27. เทศบาลตำบลวังหิน (วังหิน)ทำแล้ว5143140140ทำแล้ว 03/05/255350363636
28. เทศบาลตำบลศรีรัตนะ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5104181171ทำแล้ว 30/06/2553961191918
29. เทศบาลตำบลศรีสะอาด (ขุขันธ์)ทำแล้ว8131127115ทำแล้ว 25/06/2553158252424
30. เทศบาลตำบลส้มป่อย (ราษีไศล)ทำแล้ว6151146145ทำแล้ว 14/06/255324102797978
31. เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7102102102ทำแล้ว 03/05/255339232322
32. เทศบาลตำบลสวนกล้วย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6133133133ทำแล้ว 17/06/2553122222
33. เทศบาลตำบลสำโรงพลัน (ไพรบึง)ทำแล้ว9889287ทำแล้ว 08/06/255355373431
34. เทศบาลตำบลสิ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5118121121ทำแล้ว 28/06/25536699909090
35. เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6140140140ทำแล้ว 14/05/255342111111
36. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว967ทำแล้ว 29/06/25531066474747
37. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว5181161156ทำแล้ว 25/06/255396484646
38. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5133133133ทำแล้ว 30/07/255359262625
39. อบต.กระแชง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6149129124ทำแล้ว 29/06/255359474746
40. อบต.กฤษณา (ขุขันธ์)ทำแล้ว7229229229ทำแล้ว 30/06/255448292929
41. อบต.กล้วยกว้าง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว5808181ทำแล้ว 30/06/25541695525251
42. อบต.กันทรารมย์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว4118120120ทำแล้ว 10/06/255395757575
43. อบต.ก้านเหลือง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว3122158146ทำแล้ว 21/06/2553403433
44. อบต.กุง (ศิลาลาด)ทำแล้ว82669014ทำแล้ว 28/07/255312111
45. อบต.กุดเมืองฮาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว4828282ทำแล้ว 28/06/255364514951
46. อบต.กุดเสลา (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6474230ทำแล้ว 14/02/2554136363636
47. อบต.กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8145183183ทำแล้ว 28/03/254526111111
48. อบต.ขนุน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6272273273ทำแล้ว 04/07/25534283684338
49. อบต.ขะยูง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6908970ทำแล้ว 29/06/2553635555
50. อบต.ขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5189126126ทำแล้ว 19/07/255366149757373
51. อบต.เขิน (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว6211211211ทำแล้ว 21/06/2553358424039
52. อบต.แข้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5139161126ทำแล้ว 28/06/2553960606060
53. อบต.แขม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8226233184ทำแล้ว 26/05/255351312321
54. อบต.คลีกลิ้ง (ศิลาลาด)ทำแล้ว689142114ทำแล้ว 29/06/2553873565656
55. อบต.คอนกาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5232163159ทำแล้ว 15/06/2553186454443
56. อบต.คำเนียม (กันทรารมย์)ทำแล้ว5148121117ทำแล้ว 24/06/25531259171717
57. อบต.คูซอด (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว57320ทำแล้ว 18/06/255331281515
58. อบต.คูบ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว51401111ทำแล้ว 16/06/255363303030
59. อบต.โคกตาล (ภูสิงห์)ทำแล้ว8165166166ทำแล้ว 14/06/255356565656
60. อบต.โคกเพชร (ขุขันธ์)ทำแล้ว51013636ทำแล้ว 29/06/255367575756
61. อบต.โคกหล่าม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว81094243ทำแล้ว 30/06/255383493935
62. อบต.จะกง (ขุขันธ์)ทำแล้ว52539893ทำแล้ว 20/05/255321150717171
63. อบต.จาน (กันทรารมย์)ทำแล้ว7167112101ทำแล้ว 30/06/25531067665654
64. อบต.จาน (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว10221215212ทำแล้ว 25/05/25533484848181
65. อบต.จานใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5107107104ทำแล้ว 21/06/255354404039
66. อบต.จิกสังข์ทอง (ราษีไศล)ทำแล้ว6942421ทำแล้ว 16/06/2553551922
67. อบต.โจดม่วง (ศิลาลาด)ทำแล้ว68511ทำแล้ว 18/06/255332323129
68. อบต.ใจดี (ขุขันธ์)ทำแล้ว6214197171ทำแล้ว 28/06/255349242222
69. อบต.ชำ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7908786ทำแล้ว 23/06/25531537323232
70. อบต.ซำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7165114114ทำแล้ว 27/02/255369292929
71. อบต.ดงรัก (ภูสิงห์)ทำแล้ว5732121ทำแล้ว 17/06/2553982463837
72. อบต.ดวนใหญ่ (วังหิน)ทำแล้ว791123123ทำแล้ว 30/06/255384441814
73. อบต.ดองกำเม็ด (ขุขันธ์)ทำแล้ว5968383ทำแล้ว 10/06/2553651474747
74. อบต.ด่าน (ราษีไศล)ทำแล้ว6224224224ทำแล้ว 25/06/255359212019
75. อบต.ดินแดง (ไพรบึง)ทำแล้ว594ทำแล้ว 26/05/255394191919
76. อบต.ดู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7231292207ทำแล้ว 23/06/255343383838
77. อบต.ดู่ (ราษีไศล)ทำแล้ว8219219219ทำแล้ว 17/06/25531789707069
78. อบต.ดู่ (กันทรารมย์)ทำแล้ว8978072ทำแล้ว 14/06/255311988
79. อบต.ดูน (กันทรารมย์)ทำแล้ว8210224208ทำแล้ว 30/06/255332323232
80. อบต.ตระกาจ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7143140129ทำแล้ว 29/06/255449202020
81. อบต.ตองปิด (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว7279247243ทำแล้ว 14/06/2553235302929
82. อบต.ตะเคียน (ขุขันธ์)ทำแล้ว5187226205ทำแล้ว 30/06/25531632303030
83. อบต.ตะเคียนราม (ภูสิงห์)ทำแล้ว510599ทำแล้ว 25/06/255390605656
84. อบต.ตะดอบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว10139139139ทำแล้ว 20/06/255424242323
85. อบต.ตาเกษ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6555757ทำแล้ว 04/02/25544444
86. อบต.ตาโกน (เมืองจันทร์)ทำแล้ว9178113130ทำแล้ว 24/06/2553253888
87. อบต.ตาอุด (ขุขันธ์)ทำแล้ว449ทำแล้ว 29/06/2554461888
88. อบต.ตำแย (พยุห์)ทำแล้ว9998787ทำแล้ว 30/06/2553881777771
89. อบต.ตูม (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8707070ทำแล้ว 10/09/25539999
90. อบต.ตูม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว613221ทำแล้ว 23/07/255310882333
91. อบต.ท่าคล้อ (เบญจลักษ์)ทำแล้ว5120136131ทำแล้ว 11/06/255358515151
92. อบต.ทาม (กันทรารมย์)ทำแล้ว101305747ทำแล้ว 08/07/255350151312
93. อบต.ทุ่งไชย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7118104104ทำแล้ว 29/06/255384383836
94. อบต.ทุ่งสว่าง (วังหิน)ทำแล้ว6807848ทำแล้ว 29/06/2553334111
95. อบต.ทุ่งใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว61768ทำแล้ว 29/06/2553176211717
96. อบต.ทุ่ม (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6167165165ทำแล้ว 30/06/2553263522725
97. อบต.ธาตุ (วังหิน)ทำแล้ว511110245ทำแล้ว 10/06/255332292929
98. อบต.น้ำเกลี้ยง (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5121137139ทำแล้ว 11/02/255486625958
99. อบต.น้ำอ้อม (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6145102119ทำแล้ว 16/06/255314131313
100. อบต.นิคมพัฒนา (ขุขันธ์)ทำแล้ว6949494ทำแล้ว 25/05/255337282323
101. อบต.โนนค้อ (โนนคูณ)ทำแล้ว610510064ทำแล้ว 30/06/25531175525151
102. อบต.โนนคูณ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว61619487ทำแล้ว 15/07/255316151514
103. อบต.โนนปูน (ไพรบึง)ทำแล้ว6545450ทำแล้ว 07/06/255339333030
104. อบต.โนนเพ็ก (พยุห์)ทำแล้ว6206205205ทำแล้ว 29/06/2553640363535
105. อบต.โนนสัง (กันทรารมย์)ทำแล้ว8166166166ทำแล้ว 11/05/255437987
106. อบต.โนนสำราญ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6178180180ทำแล้ว 08/06/25531498737373
107. อบต.บก (โนนคูณ)ทำแล้ว6974646ทำแล้ว 17/06/255366333125
108. อบต.บ่อแก้ว (วังหิน)ทำแล้ว476587ทำแล้ว 14/06/25533963444444
109. อบต.บักดอง (ขุนหาญ)ทำแล้ว4300300300ทำแล้ว 08/06/2553171031455
110. อบต.บัวน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว8118122122ทำแล้ว 29/06/255351242321
111. อบต.บึงบอน (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว7929292ทำแล้ว 30/06/255347444444
112. อบต.บึงมะลู (กันทรลักษ์)ทำแล้ว8213217128ทำแล้ว 27/05/255364525252
113. อบต.ปราสาท (ขุขันธ์)ทำแล้ว6697070ทำแล้ว 11/05/25531250121212
114. อบต.ปราสาท (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว7808383ทำแล้ว 29/06/255320777
115. อบต.ปราสาทเยอ (ไพรบึง)ทำแล้ว6837163ทำแล้ว 14/06/255323171717
116. อบต.ปรือใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5134181166ทำแล้ว 28/06/255319153202020
117. อบต.ปะอาว (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7711515ทำแล้ว 14/09/25533581888
118. อบต.เป๊าะ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว8123243241ทำแล้ว 22/06/25531774686761
119. อบต.ผักแพว (กันทรารมย์)ทำแล้ว5127116115ทำแล้ว 28/06/2553348373737
120. อบต.ผักไหม (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว7128133132ทำแล้ว 15/05/2553120362911
121. อบต.ไผ่ (ราษีไศล)ทำแล้ว6164153148ทำแล้ว 18/06/255388626262
122. อบต.พยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว5108111111ทำแล้ว 30/06/255338383838
123. อบต.พรหมสวัสดิ์ (พยุห์)ทำแล้ว6298299299ทำแล้ว 22/06/25532389553131
124. อบต.พราน (ขุนหาญ)ทำแล้ว7110106100ทำแล้ว 22/06/255322111110
125. อบต.พิงพวย (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว7604616616ทำแล้ว 26/07/2554462411010
126. อบต.พิมาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8159176192ทำแล้ว 16/06/2553168626259
127. อบต.พิมายเหนือ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8814545ทำแล้ว 14/06/255436333333
128. อบต.โพธิ์ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว10696758ทำแล้ว 04/05/25531843353434
129. อบต.โพธิ์ (โนนคูณ)ทำแล้ว5113114115ทำแล้ว 14/06/255337211
130. อบต.โพธิ์ชัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว81069898ทำแล้ว 16/06/255346444444
131. อบต.โพธิ์วงศ์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว8155155155ทำแล้ว 01/10/2554271504236
132. อบต.โพธิ์ศรี (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5117206200ทำแล้ว 14/06/2553259454542
133. อบต.โพนข่า (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6694040ทำแล้ว 30/04/2553671585858
134. อบต.โพนเขวา (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว10123136134ทำแล้ว 14/06/255344444444
135. อบต.โพนค้อ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว10656565ทำแล้ว 15/06/25531879605849
136. อบต.โพนยาง (วังหิน)ทำแล้ว7243258258ทำแล้ว 15/06/255360515150
137. อบต.ไพร (ขุนหาญ)ทำแล้ว5146133138ทำแล้ว 22/06/25533452032
138. อบต.ไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว611611798ทำแล้ว 04/05/2553181694747
139. อบต.ไพรพัฒนา (ภูสิงห์)ทำแล้ว61475739ทำแล้ว 21/06/255315104104104104
140. อบต.ภูเงิน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว750100113ทำแล้ว 22/06/2553251099
141. อบต.ภูผาหมอก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว91089681ทำแล้ว 24/06/2554253515150
142. อบต.ภูฝ้าย (ขุนหาญ)ทำแล้ว8194212202ทำแล้ว 23/06/25534347393938
143. อบต.เมือง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7115116106ทำแล้ว 18/06/25532033333333
144. อบต.เมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว7139142142ทำแล้ว 30/06/255372414141
145. อบต.เมืองแคน (ราษีไศล)ทำแล้ว515610781ทำแล้ว 18/06/255349454544
146. อบต.เมืองน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว6241141130ทำแล้ว 11/06/255311101010
147. อบต.เมืองหลวง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6111250213ทำแล้ว 25/06/2553271896
148. อบต.ยาง (กันทรารมย์)ทำแล้ว9121121121ทำแล้ว 23/06/2553121421613
149. อบต.ยางชุมใหญ่ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5103113113ทำแล้ว 25/06/255330161616
150. อบต.รังแร้ง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7150151151ทำแล้ว 30/06/255322444
151. อบต.รุง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว57744ทำแล้ว 29/09/255327242424
152. อบต.รุ่งระวี (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว6158144129ทำแล้ว 11/06/2553258171616
153. อบต.ลมศักดิ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว8707673ทำแล้ว 16/06/255335323231
154. อบต.ละทาย (กันทรารมย์)ทำแล้ว8751512ทำแล้ว 08/06/255375442723
155. อบต.ละลม (ภูสิงห์)ทำแล้ว8321320320ทำแล้ว 29/06/255318877
156. อบต.ละลาย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5652020ทำแล้ว 14/06/255328141410
157. อบต.ละเอาะ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5238240240ทำแล้ว 18/06/201049201919
158. อบต.ลิ้นฟ้า (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว6305308308ทำแล้ว 30/06/25541084121111
159. อบต.เวียงเหนือ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6190190190ทำแล้ว 17/06/255372373737
160. อบต.ศรีแก้ว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว6147152152ทำแล้ว 24/06/255341444
161. อบต.ศรีตระกูล (ขุขันธ์)ทำแล้ว8173178178ทำแล้ว 29/07/2553118111111
162. อบต.ศรีโนนงาม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว51288877ทำแล้ว 21/06/2553157242323
163. อบต.ศรีสำราญ (วังหิน)ทำแล้ว8237219363ทำแล้ว 15/06/255398144898887
164. อบต.สมอ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว10112105107ทำแล้ว 22/06/255335000
165. อบต.สระเยาว์ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5270103207ทำแล้ว 31/03/25542157333331
166. อบต.สร้างปี่ (ราษีไศล)ทำแล้ว6777777ทำแล้ว 14/06/25531086606060
167. อบต.สวาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8472323ทำแล้ว 10/09/25533643262524
168. อบต.สะเดาใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว8967777ทำแล้ว 15/06/2553632632
169. อบต.สะพุง (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว8119118118ทำแล้ว 27/05/255384848378
170. อบต.สังเม็ก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว627610895ทำแล้ว 25/06/255328333
171. อบต.สำโรง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6535454ทำแล้ว 30/06/2553943555
172. อบต.สำโรงตาเจ็น (ขุขันธ์)ทำแล้ว6212193164ทำแล้ว 29/06/255334887
173. อบต.สำโรงปราสาท (ปรางค์กู่)ทำแล้ว51182121ทำแล้ว 10/09/25533039363636
174. อบต.สุขสวัสดิ์ (ไพรบึง)ทำแล้ว6206168125ทำแล้ว 17/05/255352161616
175. อบต.เสาธงชัย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว61024744ทำแล้ว 25/01/25541021333
176. อบต.เสียว (เบญจลักษ์)ทำแล้ว6486486486ทำแล้ว 28/06/255318171616
177. อบต.เสียว (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว6988064ทำแล้ว 11/08/2553125252525
178. อบต.เสื่องข้าว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว9144153130ทำแล้ว 28/06/255344187454545
179. อบต.โสน (ขุขันธ์)ทำแล้ว5265213194ทำแล้ว 07/06/25531835222222
180. อบต.หญ้าปล้อง (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว61098048ทำแล้ว 21/06/255376737271
181. อบต.หนองกุง (โนนคูณ)ทำแล้ว6707070 ยังไม่อนุมัติ
182. อบต.หนองแก้ว (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว5787979ทำแล้ว 28/06/25532158414141
183. อบต.หนองแก้ว (กันทรารมย์)ทำแล้ว9245245244ทำแล้ว 11/06/255341151515
184. อบต.หนองครก (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6737474ทำแล้ว 11/06/255359505050
185. อบต.หนองค้า (พยุห์)ทำแล้ว5131122112ทำแล้ว 16/06/255344252524
186. อบต.หนองแค (ราษีไศล)ทำแล้ว667ทำแล้ว 30/06/2553348393836
187. อบต.หนองงูเหลือม (เบญจลักษ์)ทำแล้ว5866050ทำแล้ว 17/06/25534787676766
188. อบต.หนองฉลอง (ขุขันธ์)ทำแล้ว51129549ทำแล้ว 02/06/255354221818
189. อบต.หนองเชียงทูน (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7261260260ทำแล้ว 251066
190. อบต.หนองบัว (กันทรารมย์)ทำแล้ว813112455ทำแล้ว 14/06/255336655
191. อบต.หนองบัวดง (ศิลาลาด)ทำแล้ว5241217203ทำแล้ว 29/06/255383181414
192. อบต.หนองไผ่ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว8178163160ทำแล้ว 15/06/2553136242424
193. อบต.หนองม้า (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว5353535ทำแล้ว 15/06/255325888
194. อบต.หนองแวง (กันทรารมย์)ทำแล้ว5139124148ทำแล้ว 16/06/255355464343
195. อบต.หนองหมี (ราษีไศล)ทำแล้ว8136203205ทำแล้ว 15/06/255337806355
196. อบต.หนองหว้า (เบญจลักษ์)ทำแล้ว6127141138ทำแล้ว 15/06/2553639555
197. อบต.หนองหัวช้าง (กันทรารมย์)ทำแล้ว8754930ทำแล้ว 21/06/25531736363636
198. อบต.หนองห้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว618511892ทำแล้ว 18/06/25532885706751
199. อบต.หนองอึ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว6299299299ทำแล้ว 01/09/103413003866
200. อบต.หนองฮาง (เบญจลักษ์)ทำแล้ว71019688ทำแล้ว 14/06/255356515151
201. อบต.หนองไฮ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7286290289ทำแล้ว 22/06/255338242424
202. อบต.หนองไฮ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8180180180ทำแล้ว 09/08/2553552302929
203. อบต.หมากเขียบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6184146131ทำแล้ว 10/05/25534161474747
204. อบต.ห้วยจันทร์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว67633ทำแล้ว 30/06/255342383837
205. อบต.ห้วยตามอญ (ภูสิงห์)ทำแล้ว8247211191ทำแล้ว 29/06/255320644
206. อบต.ห้วยตึ้กชู (ภูสิงห์)ทำแล้ว81914747ทำแล้ว 14/06/255326666
207. อบต.ห้วยใต้ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5738999ทำแล้ว 28/06/255325000
208. อบต.ห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6168168168ทำแล้ว 24/06/2553167221813
209. อบต.ห้วยสำราญ (ขุขันธ์)ทำแล้ว4918179ทำแล้ว 30/06/2553442424240
210. อบต.ห้วยเหนือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว6103111239ทำแล้ว 30/06/2553103938888
211. อบต.หว้านคำ (ราษีไศล)ทำแล้ว6899191ทำแล้ว 10/06/2553161474541
212. อบต.หัวช้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว889104103ทำแล้ว 20/05/25531546424141
213. อบต.หัวเสือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว513810591ทำแล้ว 18/06/255318106968077
214. อบต.เหล่ากวาง (โนนคูณ)ทำแล้ว7719988ทำแล้ว 16/02/255471454544
215. อบต.อีเซ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว7373736ทำแล้ว 10/06/25534850252421
216. อบต.อีปาด (กันทรารมย์)ทำแล้ว6149129117ทำแล้ว 21/06/255343241817
217. อบต.อีหล่ำ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว81246767ทำแล้ว 14/06/255350907271
รวม 217 อปท.2171,40532,83429,25728,3522161,80413,4718,1087,2686,859
ข้อมูล ณ 13/09/2563