รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุรินทร์ ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.สุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7634501427ทำแล้ว 24/06/2553477696968
2. เทศบาลเมืองสุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6151105100ทำแล้ว 10/06/2553241186922
3. เทศบาลตำบลกระหาด (จอมพระ)ทำแล้ว81488674ทำแล้ว 29/06/255322111807969
4. เทศบาลตำบลกังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว7113116115ทำแล้ว 31/05/255343111
5. เทศบาลตำบลกันตวจระมวล (ปราสาท)ทำแล้ว8225223222ทำแล้ว 17/06/25534489382019
6. เทศบาลตำบลกาบเชิง (กาบเชิง)ทำแล้ว5159134134ทำแล้ว 20/06/25536116611
7. เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว7405214199ทำแล้ว 18/06/2553180767675
8. เทศบาลตำบลแคน (สนม)ทำแล้ว5120120120ทำแล้ว 29/06/255311111111
9. เทศบาลตำบลโคกตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6281283283ทำแล้ว 30/06/2553233774
10. เทศบาลตำบลจอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว6328268258ทำแล้ว 29/06/255335111
11. เทศบาลตำบลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว3205149132ทำแล้ว 30/06/255369411
12. เทศบาลตำบลท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว5898989ทำแล้ว 11/11/255356282828
13. เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7818181ทำแล้ว 16/06/25541621111
14. เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8165150183ทำแล้ว 15/06/255446111
15. เทศบาลตำบลนิคมปราสาท (ปราสาท)ทำแล้ว81069387ทำแล้ว 29/06/255368373635
16. เทศบาลตำบลบัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว51218786ทำแล้ว 25/06/2553105422
17. เทศบาลตำบลบุแกรง (จอมพระ)ทำแล้ว6210251198ทำแล้ว 30/06/255343311
18. เทศบาลตำบลผักไหม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6285240225ทำแล้ว 09/09/255368303030
19. เทศบาลตำบลเมืองแก (ท่าตูม)ทำแล้ว81827976ทำแล้ว 29/06/2553966122
20. เทศบาลตำบลเมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6706051ทำแล้ว 30/06/255347323232
21. เทศบาลตำบลยะวึก (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7128130130ทำแล้ว 16/06/255444111
22. เทศบาลตำบลรัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว7154186154ทำแล้ว 29/06/255348242018
23. เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ (ลำดวน)ทำแล้ว6134131134ทำแล้ว 29/06/2553959343432
24. เทศบาลตำบลศีขรภูมิ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5124148161ทำแล้ว 30/06/255316483310
25. เทศบาลตำบลสนม (สนม)ทำแล้ว5734439ทำแล้ว 29/06/255323131313
26. เทศบาลตำบลสระขุด (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว68295112ทำแล้ว 15/06/25533889767676
27. เทศบาลตำบลสังขะ (สังขะ)ทำแล้ว6157151134ทำแล้ว 01/10/255380877
28. เทศบาลตำบลสำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว6160141142ทำแล้ว 30/09/255310222
29. เทศบาลตำบลหมื่นศรี (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5105102102ทำแล้ว 21/06/255333313127
30. อบต.กระเทียม (สังขะ)ทำแล้ว41983144ทำแล้ว 12/11/25533798565653
31. อบต.กระเบื้อง (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8161145125ทำแล้ว 33262626
32. อบต.กระโพ (ท่าตูม)ทำแล้ว5227247248ทำแล้ว 14/05/255359474746
33. อบต.กระออม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว6729079ทำแล้ว 28/06/255338383838
34. อบต.กังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว6696363ทำแล้ว 30/06/255333292929
35. อบต.กาเกาะ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว4759595ทำแล้ว 26/06/25531111
36. อบต.กุดขาคีม (รัตนบุรี)ทำแล้ว61049595ทำแล้ว 11/05/25531037272727
37. อบต.กุดหวาย (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6228275236ทำแล้ว 30/06/255316555
38. อบต.เกาะแก้ว (สำโรงทาบ)ทำแล้ว1023955ทำแล้ว 29/06/2553251353535
39. อบต.แก (รัตนบุรี)ทำแล้ว6214221252ทำแล้ว 21/06/2553122222
40. อบต.แกใหญ่ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6190171184ทำแล้ว 21/07/25532660141414
41. อบต.ขวาวใหญ่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว699151148ทำแล้ว 14/06/255333323232
42. อบต.ขอนแตก (สังขะ)ทำแล้ว81104926ทำแล้ว 14/06/255325221515
43. อบต.คม (สังขะ)ทำแล้ว9172217217ทำแล้ว 09/06/255353242424
44. อบต.คอโค (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7322300225ทำแล้ว 28/06/2553150150150149
45. อบต.คอนแรด (รัตนบุรี)ทำแล้ว58511ทำแล้ว 16/08/2553853522
46. อบต.คาละแมะ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5248247245ทำแล้ว 27888
47. อบต.คำผง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว6104128126ทำแล้ว 29/06/2553533191313
48. อบต.คูตัน (กาบเชิง)ทำแล้ว6181183174ทำแล้ว 28/06/2553503722
49. อบต.โคกกลาง (พนมดงรัก)ทำแล้ว7203147139ทำแล้ว 30/06/2553332655
50. อบต.โคกยาง (ปราสาท)ทำแล้ว7227247232ทำแล้ว 29/06/2553573535353
51. อบต.โคกสะอาด (ปราสาท)ทำแล้ว7172162144ทำแล้ว 29/06/255373656565
52. อบต.จรัส (บัวเชด)ทำแล้ว9112127121ทำแล้ว 29/06/255340111
53. อบต.จอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว7161145144ทำแล้ว 16/06/2553369626261
54. อบต.จารพัต (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5127112114ทำแล้ว 15/06/255364454444
55. อบต.จีกแดก (พนมดงรัก)ทำแล้ว6318308308ทำแล้ว 11/06/255391171717
56. อบต.แจนแวน (ศรีณรงค์)ทำแล้ว610110081ทำแล้ว 30/09/25532882131313
57. อบต.เฉนียง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5146425398ทำแล้ว 29/06/25532290726260
58. อบต.ช่างปี่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5161204166ทำแล้ว 01/07/255351321919
59. อบต.ชุมแสง (จอมพระ)ทำแล้ว61117373ทำแล้ว 18/06/2553101454444
60. อบต.เชื้อเพลิง (ปราสาท)ทำแล้ว6125125125ทำแล้ว 24/06/255328555
61. อบต.โชกเหนือ (ลำดวน)ทำแล้ว61138379ทำแล้ว 28/06/2553431065
62. อบต.โชคนาสาม (ปราสาท)ทำแล้ว7121124115ทำแล้ว 29/06/2553684767676
63. อบต.ณรงค์ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6134145128ทำแล้ว 29/06/255359404040
64. อบต.ด่าน (กาบเชิง)ทำแล้ว8552284283ทำแล้ว 18/06/25537172252221
65. อบต.ตรมไพร (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว411810090ทำแล้ว 16/06/25532549222
66. อบต.ตรวจ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5167114106ทำแล้ว 30/09/2553676111
67. อบต.ตระเปียงเตีย (ลำดวน)ทำแล้ว58810385ทำแล้ว 29/06/255327666
68. อบต.ตระแสง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว611110187ทำแล้ว 29/06/2553750444444
69. อบต.ตรำดม (ลำดวน)ทำแล้ว6262262262ทำแล้ว 28111
70. อบต.ตรึม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5168170170ทำแล้ว 25/06/2553812222
71. อบต.ตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6210259127ทำแล้ว 14/05/255333221713
72. อบต.ตั้งใจ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7118121101ทำแล้ว 30/06/25537873222
73. อบต.ตากูก (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว523712393ทำแล้ว 16/06/255349111
74. อบต.ตาคง (สังขะ)ทำแล้ว6222222222ทำแล้ว 14/05/2553160443938
75. อบต.ตาตุม (สังขะ)ทำแล้ว6199199199ทำแล้ว 17/02/255446311514
76. อบต.ตานี (ปราสาท)ทำแล้ว81158271ทำแล้ว 29/06/255334303030
77. อบต.ตาเบา (ปราสาท)ทำแล้ว7847075ทำแล้ว 29/06/255340333
78. อบต.ตาเมียง (พนมดงรัก)ทำแล้ว61257352ทำแล้ว 30/06/25534633211
79. อบต.ตาวัง (บัวเชด)ทำแล้ว890117128ทำแล้ว 18/06/255347191111
80. อบต.ตาอ็อง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6233233233ทำแล้ว 30/06/2553157423332
81. อบต.แตล (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7106ทำแล้ว 25/06/2553677525252
82. อบต.ทมอ (ปราสาท)ทำแล้ว6111105105ทำแล้ว 30/06/255350424242
83. อบต.ทับทัน (สังขะ)ทำแล้ว7353939ทำแล้ว 29/06/255324111
84. อบต.ทับใหญ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5191132138ทำแล้ว 29/06/2553361711
85. อบต.ท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว8180137133ทำแล้ว 23/06/2553591855
86. อบต.ท่าสว่าง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6161163156ทำแล้ว 30/06/255310675311
87. อบต.ทุ่งกุลา (ท่าตูม)ทำแล้ว6100101117ทำแล้ว 28/06/2553155454545
88. อบต.ทุ่งมน (ปราสาท)ทำแล้ว487144110ทำแล้ว 29/06/2553840776
89. อบต.เทนมีย์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว9169171158ทำแล้ว 25/06/255377121113108102
90. อบต.เทพรักษา (สังขะ)ทำแล้ว8205205205ทำแล้ว 28/06/2553360585757
91. อบต.ธาตุ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5265265264ทำแล้ว 28/06/255311105434343
92. อบต.นอกเมือง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6531170130ทำแล้ว 30/06/2553578434328
93. อบต.นาดี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6103136105ทำแล้ว 25/06/25535401866
94. อบต.นานวน (สนม)ทำแล้ว587405399ทำแล้ว 28/06/25531746272322
95. อบต.นาบัว (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7295291291ทำแล้ว 21/06/255376107103103102
96. อบต.นารุ่ง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5857073ทำแล้ว 29/06/255349494949
97. อบต.น้ำเขียว (รัตนบุรี)ทำแล้ว512090116ทำแล้ว 21/06/25531201911
98. อบต.แนงมุด (กาบเชิง)ทำแล้ว6174174103ทำแล้ว 30/06/255341323030
99. อบต.โนน (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7150150150ทำแล้ว 30/07/255314888
100. อบต.บะ (ท่าตูม)ทำแล้ว6160120109ทำแล้ว 17/06/2553159292928
101. อบต.บักได (พนมดงรัก)ทำแล้ว6119343338ทำแล้ว 30/06/25531650111
102. อบต.บัวโคก (ท่าตูม)ทำแล้ว8236213196ทำแล้ว 07/06/255350433
103. อบต.บัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว612611785ทำแล้ว 21/05/2553447211818
104. อบต.บ้านจารย์ (สังขะ)ทำแล้ว7130111143ทำแล้ว 31/05/25531631711
105. อบต.บ้านชบ (สังขะ)ทำแล้ว5655959ทำแล้ว 18/06/255326333
106. อบต.บ้านไทร (ปราสาท)ทำแล้ว5677069ทำแล้ว 28/06/255353433
107. อบต.บ้านผือ (จอมพระ)ทำแล้ว8289285285ทำแล้ว 21/06/25531449141414
108. อบต.บ้านพลวง (ปราสาท)ทำแล้ว7133174169ทำแล้ว 07/07/255317222
109. อบต.บ้านแร่ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว6255279279ทำแล้ว 29/06/255337323231
110. อบต.บึง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว7137165154ทำแล้ว 30/06/255313822
111. อบต.บุฤาษี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5127240220ทำแล้ว 29/06/25531757535349
112. อบต.เบิด (รัตนบุรี)ทำแล้ว5160160161ทำแล้ว 30/06/255358535352
113. อบต.ประดู่ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว51394343ทำแล้ว 19/06/25538642822
114. อบต.ประทัดบุ (ปราสาท)ทำแล้ว622414990ทำแล้ว 12/06/255326633
115. อบต.ปราสาททอง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว71108381ทำแล้ว 17/06/2553670303026
116. อบต.ปราสาทหนง (ปราสาท)ทำแล้ว5858588ทำแล้ว 28/06/255365575757
117. อบต.ปรือ (ปราสาท)ทำแล้ว6521010ทำแล้ว 07/06/255330711
118. อบต.เป็นสุข (จอมพระ)ทำแล้ว5166166166ทำแล้ว 18/06/255392696665
119. อบต.ไผ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว7209201200ทำแล้ว 23/06/255332111
120. อบต.พรมเทพ (ท่าตูม)ทำแล้ว8295281276ทำแล้ว 15/06/255397161616
121. อบต.พระแก้ว (สังขะ)ทำแล้ว5330332331ทำแล้ว 29/09/2553333161414
122. อบต.เพี้ยราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว77213685ทำแล้ว 25/06/255346383838
123. อบต.โพนโก (สนม)ทำแล้ว76710941ทำแล้ว 29/06/25532241911
124. อบต.โพนครก (ท่าตูม)ทำแล้ว8379485339ทำแล้ว 15/06/2552169547160160159
125. อบต.ไพรขลา (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8156105101ทำแล้ว 25/06/255339433
126. อบต.ไพล (ปราสาท)ทำแล้ว6164ทำแล้ว 27/05/25538887
127. อบต.เมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5911818ทำแล้ว 01/06/255336313030
128. อบต.เมืองบัว (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7121160129ทำแล้ว 17/06/255323111
129. อบต.เมืองลีง (จอมพระ)ทำแล้ว7858282ทำแล้ว 28/06/255385212121
130. อบต.ยาง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว10767676ทำแล้ว 14/06/255338331622
131. อบต.ยางสว่าง (รัตนบุรี)ทำแล้ว6146137136ทำแล้ว 01/06/255386292824
132. อบต.ระแงง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว51147366ทำแล้ว 30/06/2553431411
133. อบต.ระเวียง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7158172172ทำแล้ว 28/06/25535111
134. อบต.รัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว6230230230ทำแล้ว 28/06/255334323227
135. อบต.ราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว678106101ทำแล้ว 25/06/255335313131
136. อบต.ลำดวน (ลำดวน)ทำแล้ว4146146146ทำแล้ว 15/06/2553329333
137. อบต.ลุ่มระวี (จอมพระ)ทำแล้ว6112119100ทำแล้ว 30/06/255334323231
138. อบต.ศรีณรงค์ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว81065745ทำแล้ว 29/06/25531086532814
139. อบต.ศรีสุข (ศรีณรงค์)ทำแล้ว61474848ทำแล้ว 30/06/255346444
140. อบต.ศรีสุข (สำโรงทาบ)ทำแล้ว51265839ทำแล้ว 20/09/2553156494949
141. อบต.สนม (สนม)ทำแล้ว5507474ทำแล้ว 08/06/2553959333
142. อบต.สมุด (ปราสาท)ทำแล้ว4837675ทำแล้ว 14/07/2553242232121
143. อบต.สลักได (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6192210234ทำแล้ว 14/06/25536633
144. อบต.สวาย (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6290243214ทำแล้ว 28/06/255339102767675
145. อบต.สะกาด (สังขะ)ทำแล้ว719312295ทำแล้ว 29/06/255323222
146. อบต.สะเดา (บัวเชด)ทำแล้ว5898579ทำแล้ว 15/06/2553144232220
147. อบต.สะโน (สำโรงทาบ)ทำแล้ว611011694ทำแล้ว 21/06/255348111
148. อบต.สังขะ (สังขะ)ทำแล้ว7145204192ทำแล้ว 30/09/25539111
149. อบต.สำเภาลูน (บัวเชด)ทำแล้ว8135120118ทำแล้ว 31/05/25533926222220
150. อบต.สำโรง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5217217217ทำแล้ว 28/06/2553145211
151. อบต.สำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5132149148ทำแล้ว 30/06/255345272726
152. อบต.เสม็จ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว6102187168ทำแล้ว 15/06/255310413996
153. อบต.แสลงพันธ์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว725313497ทำแล้ว 15/06/2553634131313
154. อบต.หนองขวาว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว496123117ทำแล้ว 30/06/25532359272525
155. อบต.หนองเทพ (โนนนารายณ์)ทำแล้ว5155259233ทำแล้ว 14/05/2553447666
156. อบต.หนองบัว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว8321919ทำแล้ว 15/06/255321522
157. อบต.หนองบัว (ท่าตูม)ทำแล้ว5381381381ทำแล้ว 02/06/2553660222
158. อบต.หนองบัวทอง (รัตนบุรี)ทำแล้ว5183150140ทำแล้ว 30/06/2553163535351
159. อบต.หนองบัวบาน (รัตนบุรี)ทำแล้ว5316211137ทำแล้ว 30/06/2553331911
160. อบต.หนองไผ่ล้อม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5707382ทำแล้ว 30/06/2553737373737
161. อบต.หนองเมธี (ท่าตูม)ทำแล้ว8143142127ทำแล้ว 25/06/255383676359
162. อบต.หนองระฆัง (สนม)ทำแล้ว5176157152ทำแล้ว 30/06/255395777777
163. อบต.หนองเรือ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8161137142ทำแล้ว 15/06/2553874646464
164. อบต.หนองแวง (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5151116118ทำแล้ว 30/06/2553115222
165. อบต.หนองสนิท (จอมพระ)ทำแล้ว5134138138ทำแล้ว 15/06/2553469484848
166. อบต.หนองหลวง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7225226226ทำแล้ว 28/06/25535121119
167. อบต.หนองเหล็ก (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว75434ทำแล้ว 28/06/2553354201717
168. อบต.หนองใหญ่ (ปราสาท)ทำแล้ว5145198102ทำแล้ว 22/06/255335111
169. อบต.หนองอียอ (สนม)ทำแล้ว782124118ทำแล้ว 18/06/2553268545352
170. อบต.หนองฮะ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว41085457ทำแล้ว 30/06/255330111
171. อบต.หัวงัว (สนม)ทำแล้ว8153128130ทำแล้ว 30/06/255332323232
172. อบต.อาโพน (บัวเชด)ทำแล้ว6115160139ทำแล้ว 25/06/25531149221111
173. อบต.อู่โลก (ลำดวน)ทำแล้ว5149119100ทำแล้ว 09/06/2553852504038
รวม 173 อปท.1731,06928,08726,13724,3521731,29210,2214,9084,1033,978
ข้อมูล ณ 13/09/2563