รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด บุรีรัมย์ ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.บุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว41294545ทำแล้ว 30/06/2553349422
2. เทศบาลเมืองชุมเห็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว61554843ทำแล้ว 173855
3. เทศบาลเมืองนางรอง (นางรอง)ทำแล้ว8416416416ทำแล้ว 30/06/255385282828
4. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว712113550ทำแล้ว 28/06/2553911754
5. เทศบาลตำบลกระสัง (กระสัง)ทำแล้ว593ทำแล้ว 30/05/255374585858
6. เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว7705218213ทำแล้ว 21/06/25531684686461
7. เทศบาลตำบลเขาคอก (ประโคนชัย)ทำแล้ว5184160158ทำแล้ว 17/06/255321333
8. เทศบาลตำบลคูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว515113691ทำแล้ว 10/05/25531741200
9. เทศบาลตำบลแคนดง (แคนดง)ทำแล้ว313212552ทำแล้ว 30/06/2553181501622
10. เทศบาลตำบลโคกม้า (ประโคนชัย)ทำแล้ว51081510ทำแล้ว 25/06/25531659484847
11. เทศบาลตำบลโคกเหล็ก (ห้วยราช)ทำแล้ว51237069ทำแล้ว 11/06/255394272618
12. เทศบาลตำบลจันดุม (พลับพลาชัย)ทำแล้ว6224155110ทำแล้ว 29/06/2553779585451
13. เทศบาลตำบลจันทบเพชร (บ้านกรวด)ทำแล้ว31918282ทำแล้ว 29/06/2553179716969
14. เทศบาลตำบลชำนิ (ชำนิ)ทำแล้ว5116181180ทำแล้ว 24/06/25531480726658
15. เทศบาลตำบลดอนมนต์ (สตึก)ทำแล้ว9707070ทำแล้ว 25/06/255369111
16. เทศบาลตำบลดอนอะราง (หนองกี่)ทำแล้ว5153161164ทำแล้ว 10/06/25533374565655
17. เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว8103103102ทำแล้ว 26/05/255344353535
18. เทศบาลตำบลตาจง (ละหานทราย)ทำแล้ว6165139142ทำแล้ว 30/06/25533492322
19. เทศบาลตำบลถาวร (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว7150120141ทำแล้ว 28/06/255363484848
20. เทศบาลตำบลทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7997671ทำแล้ว 29/06/25539101702020
21. เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (นางรอง)ทำแล้ว3782323ทำแล้ว 30/06/2554
22. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว7194192195ทำแล้ว 21/06/255385424241
23. เทศบาลตำบลโนนเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6225225225ทำแล้ว 28/06/255358000
24. เทศบาลตำบลโนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว7337340339ทำแล้ว 30/06/255369353532
25. เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว4122124117ทำแล้ว 05/08/2553533211
26. เทศบาลตำบลบ้านกรวด (บ้านกรวด)ทำแล้ว8129133121ทำแล้ว 21/06/2553892666666
27. เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ (บ้านกรวด)ทำแล้ว7134134134ทำแล้ว 28/06/255356252120
28. เทศบาลตำบลบ้านด่าน (บ้านด่าน)ทำแล้ว7847569ทำแล้ว 24/05/2553211051333
29. เทศบาลตำบลบ้านบัว (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว51233522ทำแล้ว 11/06/2553862171717
30. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว8301301301ทำแล้ว 11/08/25531109656561
31. เทศบาลตำบลบึงเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6312310310ทำแล้ว 17/05/25531
32. เทศบาลตำบลประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว7948177ทำแล้ว 30/06/2553274666665
33. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านด่าน)ทำแล้ว5594540ทำแล้ว 15/06/25532135121212
34. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว3109183139ทำแล้ว 30/06/255355383737
35. เทศบาลตำบลปะคำ (ปะคำ)ทำแล้ว8202203202ทำแล้ว 30/06/2553478191919
36. เทศบาลตำบลพนมรุ้ง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว8384395422ทำแล้ว 30/06/2553
37. เทศบาลตำบลพลับพลาชัย (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5282282282ทำแล้ว 24/05/25533114707065
38. เทศบาลตำบลพุทไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว51442224ทำแล้ว 11/08/2553103232323
39. เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6111101103ทำแล้ว 23/06/255324000
40. เทศบาลตำบลละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว814810085ทำแล้ว 29/06/255366110833532
41. เทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7316316313ทำแล้ว 27/08/2553106222
42. เทศบาลตำบลศรีสตึก (สตึก)ทำแล้ว5696969ทำแล้ว 30/06/255326777
43. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี (หนองกี่)ทำแล้ว72455ทำแล้ว 28/06/25531333700
44. เทศบาลตำบลสตึก (สตึก)ทำแล้ว6330120ทำแล้ว 29/06/255359114323231
45. เทศบาลตำบลสองชั้น (กระสัง)ทำแล้ว515010895ทำแล้ว 22/06/2553249343434
46. เทศบาลตำบลสะแก (สตึก)ทำแล้ว587108ทำแล้ว 09/06/2553871111
47. เทศบาลตำบลสามแวง (ห้วยราช)ทำแล้ว5142179149ทำแล้ว 04/03/255436102656562
48. เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ (ละหานทราย)ทำแล้ว6236244221ทำแล้ว 29/06/2553356461514
49. เทศบาลตำบลแสลงโทน (ประโคนชัย)ทำแล้ว7358358358ทำแล้ว 16/06/255365252524
50. เทศบาลตำบลหนองกี่ (หนองกี่)ทำแล้ว6316184180ทำแล้ว 30/06/2553119474747
51. เทศบาลตำบลหนองตะครอง (ละหานทราย)ทำแล้ว518555ทำแล้ว 31/01/255432111
52. เทศบาลตำบลหนองตาด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว8563838ทำแล้ว 23/06/25531666525251
53. เทศบาลตำบลหนองเต็ง (กระสัง)ทำแล้ว6196163161ทำแล้ว 24/06/255312113636260
54. เทศบาลตำบลหนองปล่อง (ชำนิ)ทำแล้ว5786464ทำแล้ว 13/07/25548000
55. เทศบาลตำบลหนองไม้งาม (บ้านกรวด)ทำแล้ว91123511ทำแล้ว 30/06/255321111111
56. เทศบาลตำบลหนองแวง (ละหานทราย)ทำแล้ว5184103103ทำแล้ว 31/05/2553357573126
57. เทศบาลตำบลหนองหงส์ (หนองหงส์)ทำแล้ว813315389ทำแล้ว 28/06/2553914532
58. เทศบาลตำบลหลักเขต (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4139120117ทำแล้ว 29/06/255376717070
59. เทศบาลตำบลห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว5104ทำแล้ว 28/06/2553171074322
60. เทศบาลตำบลห้วยหิน (หนองหงส์)ทำแล้ว8150118110ทำแล้ว 04/06/25538123494943
61. เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว51257671ทำแล้ว 30/06/255358131211
62. เทศบาลตำบลอิสาณ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5104105105ทำแล้ว 16/06/2553482111
63. เทศบาลตำบลอุดมธรรม (กระสัง)ทำแล้ว8373243244ทำแล้ว 15/06/25532497707070
64. อบต.กระสัง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว511666ทำแล้ว 25/06/255314592277
65. อบต.กระสัง (สตึก)ทำแล้ว4617267ทำแล้ว 21/06/255348311
66. อบต.กลันทา (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5977171ทำแล้ว 11/06/255380424242
67. อบต.กันทรารมณ์ (กระสัง)ทำแล้ว510799100ทำแล้ว 24/06/2553491200
68. อบต.ก้านเหลือง (นางรอง)ทำแล้ว5454545ทำแล้ว 18/06/2553421022
69. อบต.กู่สวนแตง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว6123123123ทำแล้ว 23/06/2553131222
70. อบต.เขาดินเหนือ (บ้านกรวด)ทำแล้ว4958484ทำแล้ว 30/06/25536411321
71. อบต.คูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว994103105ทำแล้ว 10/06/2553151000
72. อบต.แคนดง (แคนดง)ทำแล้ว7157131123ทำแล้ว 14/06/25531544353535
73. อบต.โคกกลาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5122117117ทำแล้ว 25/06/25531000
74. อบต.โคกขมิ้น (พลับพลาชัย)ทำแล้ว99833ทำแล้ว 15/06/25535135111
75. อบต.โคกตูม (ประโคนชัย)ทำแล้ว8285149128ทำแล้ว 14/06/255338121110
76. อบต.โคกมะขาม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6338338338ทำแล้ว 28/09/2553638222
77. อบต.โคกมะม่วง (ปะคำ)ทำแล้ว5207158147ทำแล้ว 31/05/255356422322
78. อบต.โคกย่าง (ประโคนชัย)ทำแล้ว5155106102ทำแล้ว 1149484847
79. อบต.โคกล่าม (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5764339ทำแล้ว 21/06/255312000
80. อบต.โคกว่าน (ละหานทราย)ทำแล้ว5177177177ทำแล้ว 29/06/2553349313129
81. อบต.โคกสนวน (ชำนิ)ทำแล้ว3615444ทำแล้ว 28/06/255361434343
82. อบต.โคกสว่าง (หนองกี่)ทำแล้ว51048043ทำแล้ว 19/01/25541000
83. อบต.โคกสะอาด (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6573030ทำแล้ว 14/06/25531562000
84. อบต.โคกสูง (หนองกี่)ทำแล้ว6494949ทำแล้ว 29/06/255449000
85. อบต.จรเข้มาก (ประโคนชัย)ทำแล้ว31137473ทำแล้ว 28/06/255343404040
86. อบต.เจริญสุข (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6247246246ทำแล้ว 12/10/255357323232
87. อบต.ช่อผกา (ชำนิ)ทำแล้ว51008380ทำแล้ว 14/06/2553149888
88. อบต.ชุมแสง (สตึก)ทำแล้ว7239201189ทำแล้ว 01/03/255492757575
89. อบต.ชุมแสง (กระสัง)ทำแล้ว3186186186ทำแล้ว 01/06/255369545448
90. อบต.ชุมแสง (นางรอง)ทำแล้ว71724646ทำแล้ว 25/06/255359363634
91. อบต.ดงพลอง (แคนดง)ทำแล้ว5962227ทำแล้ว 24/06/25537222
92. อบต.ดงอีจาน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว6436279262ทำแล้ว 31/05/255352633
93. อบต.ดอนกอก (นาโพธิ์)ทำแล้ว7802121ทำแล้ว 10/06/255380201919
94. อบต.แดงใหญ่ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5806262ทำแล้ว 18/06/25531000
95. อบต.ตลาดโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5402828ทำแล้ว 07/06/255340161614
96. อบต.ตะโกตาพิ (ประโคนชัย)ทำแล้ว61649284ทำแล้ว 08/06/255346222222
97. อบต.ตาเสา (ห้วยราช)ทำแล้ว4149149149ทำแล้ว 14/05/2553756111
98. อบต.ตูมใหญ่ (คูเมือง)ทำแล้ว6104102102ทำแล้ว 28/06/2553104555348
99. อบต.ถนนหัก (นางรอง)ทำแล้ว41025953ทำแล้ว 29/06/2553167555352
100. อบต.ถลุงเหล็ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5869191ทำแล้ว 18/06/2553841533
101. อบต.ทรัพย์พระยา (นางรอง)ทำแล้ว71005151ทำแล้ว 29/06/255365575755
102. อบต.ทองหลาง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว51397570ทำแล้ว 29/06/25531000
103. อบต.ทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว9666666ทำแล้ว 14/06/2553542232323
104. อบต.ท่าโพธิ์ชัย (หนองกี่)ทำแล้ว3128127127ทำแล้ว 25/06/255371311
105. อบต.ท่าม่วง (สตึก)ทำแล้ว61304646ทำแล้ว 29/06/255377302525
106. อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา (หนองกี่)ทำแล้ว81262929ทำแล้ว 29/06/255346161515
107. อบต.ทุ่งกระเต็น (หนองกี่)ทำแล้ว8118119ทำแล้ว 30/06/2553118111
108. อบต.ทุ่งจังหัน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว3262124 ยังไม่อนุมัติ 1
109. อบต.ทุ่งวัง (สตึก)ทำแล้ว5353634ทำแล้ว 29/06/2553309111
110. อบต.ไทยเจริญ (ปะคำ)ทำแล้ว8140141141ทำแล้ว 18/06/25531231088
111. อบต.ไทยสามัคคี (หนองหงส์)ทำแล้ว6183183183ทำแล้ว 15/06/255357484842
112. อบต.นางรอง (นางรอง)ทำแล้ว81148179ทำแล้ว 29/06/255343272727
113. อบต.นาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว712510498ทำแล้ว 30/06/255354444
114. อบต.นิคม (สตึก)ทำแล้ว5321321322ทำแล้ว 30/06/255394646462
115. อบต.โนนขวาง (บ้านด่าน)ทำแล้ว6707373ทำแล้ว 30/06/25533811119
116. อบต.โนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว6998084ทำแล้ว 02/06/25534868656564
117. อบต.โนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว7905141ทำแล้ว 15/06/255390573126
118. อบต.บัวทอง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว51385454ทำแล้ว 17/06/2553227171515
119. อบต.บ้านคู (นาโพธิ์)ทำแล้ว9209203176ทำแล้ว 18/06/255353222
120. อบต.บ้านจาน (พุทไธสง)ทำแล้ว7202020ทำแล้ว 29/06/25531130171717
121. อบต.บ้านดู่ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5193196196ทำแล้ว 25/06/2553669433
122. อบต.บ้านตะโก (ห้วยราช)ทำแล้ว4112126121ทำแล้ว 02/06/2553158101010
123. อบต.บ้านไทร (ประโคนชัย)ทำแล้ว73755550ทำแล้ว 30/06/255315109787878
124. อบต.บ้านปรือ (กระสัง)ทำแล้ว9907542ทำแล้ว 29/06/255367353434
125. อบต.บ้านเป้า (พุทไธสง)ทำแล้ว5322329328ทำแล้ว 15/06/2553387151413
126. อบต.บ้านแพ (คูเมือง)ทำแล้ว7267267268ทำแล้ว 29/06/25535163200
127. อบต.บ้านยาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5218164164ทำแล้ว 07/06/255310000
128. อบต.บ้านยาง (พุทไธสง)ทำแล้ว4124141141ทำแล้ว 07/05/255322161414
129. อบต.บ้านยาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว59610390ทำแล้ว 06/05/255331722
130. อบต.บ้านแวง (พุทไธสง)ทำแล้ว6161161161ทำแล้ว 11/06/2553552144
131. อบต.บ้านสิงห์ (นางรอง)ทำแล้ว413713798ทำแล้ว 28/06/2553
132. อบต.บุกระสัง (หนองกี่)ทำแล้ว3127108106ทำแล้ว 16/06/255314141414
133. อบต.บุโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว710540ทำแล้ว 16/06/25535555
134. อบต.ประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว6129210187ทำแล้ว 30/06/25534486737373
135. อบต.ประทัดบุ (ประโคนชัย)ทำแล้ว5217152136ทำแล้ว 23/06/255384737373
136. อบต.ปะเคียบ (คูเมือง)ทำแล้ว7158125107 ยังไม่อนุมัติ 109747372
137. อบต.ปังกู (ประโคนชัย)ทำแล้ว6939393ทำแล้ว 25/05/2553954393938
138. อบต.ป่าชัน (พลับพลาชัย)ทำแล้ว61032828ทำแล้ว 08/06/255340313131
139. อบต.ผไทรินทร์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6246246246ทำแล้ว 16/06/25535870343333
140. อบต.พรสำราญ (คูเมือง)ทำแล้ว5513248248ทำแล้ว 29/06/255387726363
141. อบต.พระครู (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6678788ทำแล้ว 25/05/2553131444
142. อบต.พุทธไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว4949292ทำแล้ว 24/05/255421212121
143. อบต.ไพศาล (ประโคนชัย)ทำแล้ว5969274ทำแล้ว 25/06/2553443424242
144. อบต.มะเฟือง (พุทไธสง)ทำแล้ว8165117115ทำแล้ว 25/06/25532362131212
145. อบต.เมืองแก (สตึก)ทำแล้ว6204193175ทำแล้ว 22/06/255395747373
146. อบต.เมืองไผ่ (หนองกี่)ทำแล้ว8111111111ทำแล้ว 06/06/255354100575756
147. อบต.เมืองไผ่ (กระสัง)ทำแล้ว9117125123ทำแล้ว 30/06/2553328333
148. อบต.เมืองฝาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6117117117ทำแล้ว 30/12/255338101010
149. อบต.เมืองฝ้าย (หนองหงส์)ทำแล้ว8161128137ทำแล้ว 25/06/2553596545251
150. อบต.เมืองแฝก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว69311094ทำแล้ว 17/06/25531648242424
151. อบต.เมืองโพธิ์ (ห้วยราช)ทำแล้ว5625249ทำแล้ว 29/06/255354111
152. อบต.เมืองยาง (ชำนิ)ทำแล้ว61003434ทำแล้ว 09/06/255325113545449
153. อบต.เย้ยปราสาท (หนองกี่)ทำแล้ว7148148148ทำแล้ว 24/06/2553
154. อบต.ร่อนทอง (สตึก)ทำแล้ว9989494ทำแล้ว 25/06/25535222
155. อบต.ละลวด (ชำนิ)ทำแล้ว10402323ทำแล้ว 15/06/2553
156. อบต.ละเวี้ย (ประโคนชัย)ทำแล้ว4140106103ทำแล้ว 23/06/2553182615956
157. อบต.ละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว511910698ทำแล้ว 10/06/255320521811
158. อบต.ลำดวน (กระสัง)ทำแล้ว4194178178ทำแล้ว 28/06/2553148414139
159. อบต.ลำไทรโยง (นางรอง)ทำแล้ว81191212ทำแล้ว 25/06/2553
160. อบต.ลำนางรอง (โนนดินแดง)ทำแล้ว7218127134ทำแล้ว 22/06/2553
161. อบต.ลุมปุ๊ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5222137118ทำแล้ว 30/06/2553222292929
162. อบต.วังเหนือ (บ้านด่าน)ทำแล้ว7373737ทำแล้ว 24/06/25532452404037
163. อบต.ศรีภูมิ (กระสัง)ทำแล้ว6157144143ทำแล้ว 22/06/2552187636362
164. อบต.ศรีสว่าง (นาโพธิ์)ทำแล้ว511212395ทำแล้ว 29/06/255325333
165. อบต.สนวน (ห้วยราช)ทำแล้ว8115108108ทำแล้ว 17/06/255349323232
166. อบต.สนามชัย (สตึก)ทำแล้ว5190190190ทำแล้ว 30/06/255338432
167. อบต.ส้มป่อย (โนนดินแดง)ทำแล้ว4929292ทำแล้ว 18/06/25536150383838
168. อบต.สระแก้ว (หนองหงส์)ทำแล้ว3115114114ทำแล้ว 24/03/2554250292929
169. อบต.สระทอง (หนองหงส์)ทำแล้ว8138149138ทำแล้ว 29/06/2553684555251
170. อบต.สระบัว (แคนดง)ทำแล้ว6212205179ทำแล้ว 11/06/2553142181815
171. อบต.สวายจีก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว52445858ทำแล้ว 28/05/2553266505049
172. อบต.สองห้อง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6646665ทำแล้ว 29/06/2553133272222
173. อบต.สะแกซำ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6124122122ทำแล้ว 30/06/255375851666
174. อบต.สะแกโพรง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4213138139ทำแล้ว 01/04/25541130110106101
175. อบต.สะเดา (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5946363ทำแล้ว 07/06/2553260363636
176. อบต.สะเดา (นางรอง)ทำแล้ว92582738ทำแล้ว 29/06/255386707069
177. อบต.สายตะกู (บ้านกรวด)ทำแล้ว6165167167ทำแล้ว 25/06/255326000
178. อบต.สำโรง (พลับพลาชัย)ทำแล้ว51126359ทำแล้ว 21/06/2553176313130
179. อบต.สี่เหลี่ยม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6223168ทำแล้ว 25/06/255365505050
180. อบต.สูงเนิน (กระสัง)ทำแล้ว7148187176ทำแล้ว 28/06/255344444343
181. อบต.เสม็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว610511ทำแล้ว 30/06/25531868606060
182. อบต.เสาเดียว (หนองหงส์)ทำแล้ว8175111111ทำแล้ว 11/06/2553145633
183. อบต.แสลงพัน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว81468582ทำแล้ว 30/06/25531000
184. อบต.หนองกง (นางรอง)ทำแล้ว5116116116ทำแล้ว 17/06/2553397654745
185. อบต.หนองกระทิง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5147203150ทำแล้ว 16/06/25531883585647
186. อบต.หนองขมาร (คูเมือง)ทำแล้ว8108117110ทำแล้ว 14/06/255458000
187. อบต.หนองคู (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6159159159ทำแล้ว 14/06/2553211711
188. อบต.หนองชัยศรี (หนองหงส์)ทำแล้ว71088987ทำแล้ว 15/06/255324212121
189. อบต.หนองโดน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว513410090ทำแล้ว 28/06/2553721511
190. อบต.หนองไทร (นางรอง)ทำแล้ว71018887ทำแล้ว 15/06/255363555554
191. อบต.หนองบอน (ประโคนชัย)ทำแล้ว6418254244ทำแล้ว 29/06/255324191918
192. อบต.หนองบัว (ปะคำ)ทำแล้ว6344444ทำแล้ว 31/05/255357372333
193. อบต.หนองบัวโคก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว81168583ทำแล้ว 18/06/25531000
194. อบต.หนองโบสถ์ (นางรอง)ทำแล้ว3112112112ทำแล้ว 12/05/255310998
195. อบต.หนองยายพิมพ์ (นางรอง)ทำแล้ว7109134143ทำแล้ว 24/06/25531110242422
196. อบต.หนองเยือง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว54399ทำแล้ว 28/05/2553
197. อบต.หนองแวง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว7191180180ทำแล้ว 29/06/2553138666
198. อบต.หนองโสน (นางรอง)ทำแล้ว6113108102ทำแล้ว 11/06/255341000
199. อบต.หนองใหญ่ (สตึก)ทำแล้ว6132130129ทำแล้ว 29/06/255342111
200. อบต.ห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว698ทำแล้ว 23/06/2553481698
201. อบต.ห้วยสำราญ (กระสัง)ทำแล้ว61035151ทำแล้ว 02/01/2554201153511
202. อบต.หัวถนน (นางรอง)ทำแล้ว8676767ทำแล้ว 30/06/255323801165
203. อบต.หัวฝาย (แคนดง)ทำแล้ว5187135115ทำแล้ว 15/06/25531084462020
204. อบต.หายโศก (พุทไธสง)ทำแล้ว5656666ทำแล้ว 29/06/25539900
205. อบต.หินโคน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว51097160ทำแล้ว 30/06/255337262626
206. อบต.หินลาด (บ้านกรวด)ทำแล้ว61644ทำแล้ว 28/06/255369221
207. อบต.หินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว7907067ทำแล้ว 28/06/2553161262623
208. อบต.หูทำนบ (ปะคำ)ทำแล้ว6150175159ทำแล้ว 30/06/2553278666
209. อบต.อีสานเขต (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว3125132126ทำแล้ว 29/06/25535000
รวม 209 อปท.2091,24431,53124,09423,4242071,38012,2705,6824,9204,761
ข้อมูล ณ 13/09/2563