รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สระแก้ว ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.สระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5204168156ทำแล้ว 22/06/25531111
2. เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว61423232ทำแล้ว 01/12/255380352322
3. เทศบาลเมืองสระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6143143143ทำแล้ว 29/06/255359242424
4. เทศบาลเมืองอรัญประเทศ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว13290306236ทำแล้ว 30/06/255324111
5. เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว5224224224ทำแล้ว 29/06/2553136104104103
6. เทศบาลตำบลคลองหาด (คลองหาด)ทำแล้ว4721414ทำแล้ว 30/05/25542846282828
7. เทศบาลตำบลโคกสูง (โคกสูง)ทำแล้ว663ทำแล้ว 07/07/2553631811
8. เทศบาลตำบลตาพระยา (ตาพระยา)ทำแล้ว5135121108ทำแล้ว 30/06/255335272725
9. เทศบาลตำบลท่าเกษม (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5162147137ทำแล้ว 30/06/2553109111
10. เทศบาลตำบลบ้านด่าน (อรัญประเทศ)ทำแล้ว51327869ทำแล้ว 30/06/2553412432
11. เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร (อรัญประเทศ)ทำแล้ว71888582ทำแล้ว 03/10/2554117117117117
12. เทศบาลตำบลป่าไร่ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว683114117ทำแล้ว 25/06/25537211
13. เทศบาลตำบลฟากห้วย (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5303030 ยังไม่อนุมัติ
14. เทศบาลตำบลวังทอง (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว5ทำแล้ว 30/06/2553100432711
15. เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว5176131133ทำแล้ว 30/09/25531635111
16. เทศบาลตำบลวัฒนานคร (วัฒนานคร)ทำแล้ว513010175ทำแล้ว 21/06/2553130343432
17. เทศบาลตำบลศาลาลำดวน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว4696969ทำแล้ว 28/06/255348191716
18. อบต.เขาฉกรรจ์ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว6839391ทำแล้ว 28/06/255345454545
19. อบต.เขาสามสิบ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว515699ทำแล้ว 30/06/255370474746
20. อบต.คลองไก่เถื่อน (คลองหาด)ทำแล้ว5127138224ทำแล้ว 28/06/2553123201919
21. อบต.คลองทับจันทร์ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5447ทำแล้ว 29/06/2553561211
22. อบต.คลองน้ำใส (อรัญประเทศ)ทำแล้ว68411168ทำแล้ว 29/06/2553375595958
23. อบต.คลองหินปูน (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว7229169167ทำแล้ว 14/05/2553494311
24. อบต.โคกปี่ฆ้อง (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5149182122 ยังไม่อนุมัติ
25. อบต.โคคลาน (ตาพระยา)ทำแล้ว5191919ทำแล้ว 15/06/25534111
26. อบต.ช่องกุ่ม (วัฒนานคร)ทำแล้ว5 ยังไม่อนุมัติ
27. อบต.ซับมะกรูด (คลองหาด)ทำแล้ว41209382ทำแล้ว 30/06/255338282828
28. อบต.แซร์ออ (วัฒนานคร)ทำแล้ว5 ยังไม่อนุมัติ
29. อบต.ตาพระยา (ตาพระยา)ทำแล้ว5134ทำแล้ว 21/06/25532149111
30. อบต.ตาหลังใน (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว4122120119 ยังไม่อนุมัติ
31. อบต.ทับพริก (อรัญประเทศ)ทำแล้ว698123154ทำแล้ว 08/06/25531111
32. อบต.ทัพไทย (ตาพระยา)ทำแล้ว536ทำแล้ว 17/05/2553361611
33. อบต.ทัพราช (ตาพระยา)ทำแล้ว41296264ทำแล้ว 26/05/2553568111
34. อบต.ทัพเสด็จ (ตาพระยา)ทำแล้ว5984635ทำแล้ว 14/06/2553182787859
35. อบต.ท่าเกวียน (วัฒนานคร)ทำแล้ว4 ยังไม่อนุมัติ
36. อบต.ท่าเกษม (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว7254246246ทำแล้ว 10/08/25532242111
37. อบต.ท่าข้าม (อรัญประเทศ)ทำแล้ว61106372ทำแล้ว 30/06/255351444444
38. อบต.ท่าแยก (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5808080ทำแล้ว 21/06/255345411
39. อบต.ทุ่งมหาเจริญ (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว7859073ทำแล้ว 14/05/2553281600
40. อบต.ไทยอุดม (คลองหาด)ทำแล้ว512298101ทำแล้ว 15/06/255363636363
41. อบต.ไทรเดี่ยว (คลองหาด)ทำแล้ว59414483ทำแล้ว 25/06/2553988837676
42. อบต.ไทรทอง (คลองหาด)ทำแล้ว59911071ทำแล้ว 29/06/255382434343
43. อบต.โนนหมากเค็ง (วัฒนานคร)ทำแล้ว6 ยังไม่อนุมัติ
44. อบต.โนนหมากมุ่น (โคกสูง)ทำแล้ว6343130ทำแล้ว 29/06/255329141313
45. อบต.บ้านแก้ง (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว51656266ทำแล้ว 11/06/2554
46. อบต.เบญจขร (คลองหาด)ทำแล้ว5984648ทำแล้ว 14/06/2553367494949
47. อบต.ผักขะ (วัฒนานคร)ทำแล้ว5 ยังไม่อนุมัติ
48. อบต.ผ่านศึก (อรัญประเทศ)ทำแล้ว512712289ทำแล้ว 29/06/255362393636
49. อบต.พระเพลิง (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว4178178178ทำแล้ว 01/10/255341363432
50. อบต.เมืองไผ่ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5625855ทำแล้ว 30/06/255315151513
51. อบต.วังใหม่ (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว584104104ทำแล้ว 27/05/25537877656565
52. อบต.วัฒนานคร (วัฒนานคร)ทำแล้ว42434546 ยังไม่อนุมัติ
53. อบต.ศาลาลำดวน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6ทำแล้ว 10/06/25531
54. อบต.สระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5293ทำแล้ว 03/10/25541111
55. อบต.สระขวัญ (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว640066ทำแล้ว 16/06/25538819221
56. อบต.หนองตะเคียนบอน (วัฒนานคร)ทำแล้ว915733ทำแล้ว 29/06/25531252111
57. อบต.หนองน้ำใส (วัฒนานคร)ทำแล้ว6114162135ทำแล้ว 17/05/25532281464242
58. อบต.หนองบอน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6797979ทำแล้ว 30/06/2553113999
59. อบต.หนองม่วง (โคกสูง)ทำแล้ว5834942ทำแล้ว 28/06/2553562565554
60. อบต.หนองแวง (โคกสูง)ทำแล้ว61657874ทำแล้ว 01/06/25533682636160
61. อบต.หนองแวง (วัฒนานคร)ทำแล้ว4617878ทำแล้ว 21/06/255348000
62. อบต.หนองสังข์ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5149140101ทำแล้ว 30/06/2553357432
63. อบต.หนองหมากฝ้าย (วัฒนานคร)ทำแล้ว5155160157ทำแล้ว 28/09/255428111
64. อบต.หนองหว้า (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว9231218194 ยังไม่อนุมัติ
65. อบต.ห้วยโจด (วัฒนานคร)ทำแล้ว5156119107ทำแล้ว 156000
66. อบต.หันทราย (อรัญประเทศ)ทำแล้ว71094010ทำแล้ว 29/06/2553360575650
รวม 66 อปท.663628,2615,5375,107564622,9641,4871,3381,295
ข้อมูล ณ 13/09/2563