รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครนายก ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.นครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว4695647649ทำแล้ว 29/06/2553151152143140137
2. เทศบาลเมืองนครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7424432432ทำแล้ว 14/07/25537107181614
3. เทศบาลตำบลเกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว42439087 ยังไม่อนุมัติ 14153383838
4. เทศบาลตำบลท่าช้าง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7766666ทำแล้ว 18/06/255341010109
5. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว5133133133ทำแล้ว 10/06/2553278454541
6. เทศบาลตำบลพิกุลออก (บ้านนา)ทำแล้ว4204182173ทำแล้ว 29/06/25531830181818
7. เทศบาลตำบลองครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว10733534ทำแล้ว 29/06/2553312600
8. อบต.เกาะโพธิ์ (ปากพลี)ทำแล้ว7143138135ทำแล้ว 30/06/2553166151313
9. อบต.เกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว710210274ทำแล้ว 17/06/25532379362623
10. อบต.เขาพระ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7279195245ทำแล้ว 28/06/255348121211
11. อบต.เขาเพิ่ม (บ้านนา)ทำแล้ว9464343ทำแล้ว 04/06/25534338353535
12. อบต.คลองใหญ่ (องครักษ์)ทำแล้ว1026710246ทำแล้ว 09/06/255380424242
13. อบต.โคกกรวด (ปากพลี)ทำแล้ว7160147147ทำแล้ว 20/08/25531129212020
14. อบต.ชุมพล (องครักษ์)ทำแล้ว8148148148ทำแล้ว 25/06/2553131099
15. อบต.ดงละคร (เมืองนครนายก)ทำแล้ว5116118114ทำแล้ว 28/10/2553184313131
16. อบต.ดอนยอ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว9173198168ทำแล้ว 29/06/255351474746
17. อบต.ทรายมูล (องครักษ์)ทำแล้ว5102102102ทำแล้ว 01/06/255318181817
18. อบต.ทองหลาง (บ้านนา)ทำแล้ว78711271ทำแล้ว 14/06/2553236363636
19. อบต.ท่าช้าง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8295309246ทำแล้ว 30/06/255319171717
20. อบต.ท่าทราย (เมืองนครนายก)ทำแล้ว711899101ทำแล้ว 14/06/255354363635
21. อบต.ท่าเรือ (ปากพลี)ทำแล้ว7301307307ทำแล้ว 31/05/25531124736631
22. อบต.นาหินลาด (ปากพลี)ทำแล้ว8278250244ทำแล้ว 28/06/25534017179
23. อบต.บางปลากด (องครักษ์)ทำแล้ว6476051ทำแล้ว 29/06/25539110
24. อบต.บางลูกเสือ (องครักษ์)ทำแล้ว6104127102ทำแล้ว 01/12/2553243363634
25. อบต.บางสมบูรณ์ (องครักษ์)ทำแล้ว611710887ทำแล้ว 29/06/255341212121
26. อบต.บางอ้อ (บ้านนา)ทำแล้ว5312424ทำแล้ว 30/06/25531624242423
27. อบต.บ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว5154155155ทำแล้ว 14/06/2553244434343
28. อบต.บ้านพร้าว (บ้านนา)ทำแล้ว7290290290ทำแล้ว 11/06/2553154333333
29. อบต.บ้านพริก (บ้านนา)ทำแล้ว41047986ทำแล้ว 23/08/255350200
30. อบต.บ้านใหญ่ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7177149129ทำแล้ว 30/06/255324411
31. อบต.บึงศาล (องครักษ์)ทำแล้ว7244246246ทำแล้ว 10/06/2553925411
32. อบต.ปากพลี (ปากพลี)ทำแล้ว5240241239ทำแล้ว 30/06/255371484847
33. อบต.ป่าขะ (บ้านนา)ทำแล้ว51417741ทำแล้ว 14/06/2553147343434
34. อบต.พรหมณี (เมืองนครนายก)ทำแล้ว817060137ทำแล้ว 30/06/25531774605751
35. อบต.พระอาจารย์ (องครักษ์)ทำแล้ว8958686ทำแล้ว 18/06/255312665
36. อบต.โพธิ์แทน (องครักษ์)ทำแล้ว681ทำแล้ว 18/06/25535111
37. อบต.วังกระโจม (เมืองนครนายก)ทำแล้ว816377ทำแล้ว 04/06/255365272727
38. อบต.ศรีกะอาง (บ้านนา)ทำแล้ว699139175ทำแล้ว 14/06/255347434343
39. อบต.ศรีจุฬา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7304253240ทำแล้ว 25/06/2553346292929
40. อบต.ศรีนาวา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7191125117ทำแล้ว 28/09/2553463484848
41. อบต.ศีรษะกระบือ (องครักษ์)ทำแล้ว7303136118ทำแล้ว 14/12/255311666
42. อบต.สาริกา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8311156128ทำแล้ว 08/02/2554110927468
43. อบต.หนองแสง (ปากพลี)ทำแล้ว6234260260ทำแล้ว 17/06/2553137231713
44. อบต.หินตั้ง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7300333333ทำแล้ว 30/06/255326222121
45. อบต.องครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว4139111107ทำแล้ว 04/06/255339373737
46. อบต.อาษา (บ้านนา)ทำแล้ว4202171163ทำแล้ว 28/06/25532325252525
รวม 46 อปท.463018,7047,3487,086453482,3991,4631,3251,243
ข้อมูล ณ 13/09/2563