รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปราจีนบุรี ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6218122115ทำแล้ว 30/06/255362247222222220
2. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว51399285ทำแล้ว 18/06/25531858292626
3. เทศบาลเมืองหนองกี่ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว61771111ทำแล้ว 28/06/2553598211313
4. เทศบาลตำบลกบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว51119397ทำแล้ว 22/06/255312111111
5. เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว51517460ทำแล้ว 11/06/255339999
6. เทศบาลตำบลโคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว5827574ทำแล้ว 21/06/255363494949
7. เทศบาลตำบลโคกมะกอก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6936567ทำแล้ว 20/05/2553341999
8. เทศบาลตำบลนาดี (นาดี)ทำแล้ว5416204188ทำแล้ว 30/06/25532411711
9. เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5370345297ทำแล้ว 31/03/255338222
10. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5744544ทำแล้ว 30/06/255372461313
11. เทศบาลตำบลประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว6807171ทำแล้ว 30/06/2553377765858
12. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว51097175ทำแล้ว 25/06/255369181010
13. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6151132106ทำแล้ว 28/06/255315211
14. เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5165133126ทำแล้ว 11/06/25531047304
15. เทศบาลตำบลสระบัว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5566155ทำแล้ว 25/06/255333222
16. อบต.กบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6681513ทำแล้ว 16/06/255354352323
17. อบต.กรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว51314848ทำแล้ว 21/06/255332161514
18. อบต.เกาะลอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว41028376ทำแล้ว 10/08/255398595959
19. อบต.แก่งดินสอ (นาดี)ทำแล้ว585103101ทำแล้ว 10/05/255375181818
20. อบต.เขาไม้แก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว63476ทำแล้ว 28/06/255318161616
21. อบต.คำโตนด (ประจันตคาม)ทำแล้ว7255757ทำแล้ว 28/06/255324555
22. อบต.โคกไทย (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว6166150124ทำแล้ว 24/08/25537777
23. อบต.โคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว3836961ทำแล้ว 15/02/25531033191918
24. อบต.โคกไม้ลาย (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4283286286ทำแล้ว 07/06/255330232323
25. อบต.ดงกระทงยาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6258262262ทำแล้ว 15/06/2553249777
26. อบต.ดงขี้เหล็ก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว441ทำแล้ว 05/07/25534444
27. อบต.ดงบัง (ประจันตคาม)ทำแล้ว4887873ทำแล้ว 16/06/255382302725
28. อบต.ดงพระราม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว3152135136ทำแล้ว 22/07/255365181818
29. อบต.ท่างาม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4868487ทำแล้ว 15/06/2553658363535
30. อบต.ท่าตูม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว7238238238ทำแล้ว 30/06/2553181292929
31. อบต.ทุ่งโพธิ์ (นาดี)ทำแล้ว6938987ทำแล้ว 09/08/255437151514
32. อบต.นนทรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6456459458ทำแล้ว 21/06/255324212142141140
33. อบต.นาแขม (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว7132915ทำแล้ว 30/09/25533111
34. อบต.นาดี (นาดี)ทำแล้ว6999999ทำแล้ว 10/06/255389686866
35. อบต.เนินหอม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว519591106ทำแล้ว 28/06/255330181816
36. อบต.โนนห้อม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4168168168ทำแล้ว 15/06/255316666
37. อบต.บ่อทอง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5513535ทำแล้ว 30/06/2553121111111
38. อบต.บางกระเบา (บ้านสร้าง)ทำแล้ว6984034ทำแล้ว 13/09/255383606059
39. อบต.บางเดชะ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4546325ทำแล้ว 30/06/2553220333
40. อบต.บางเตย (บ้านสร้าง)ทำแล้ว7978723ทำแล้ว 29/06/255355414141
41. อบต.บางแตน (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5276182184ทำแล้ว 31/05/2554142252419
42. อบต.บางปลาร้า (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5704633ทำแล้ว 14/06/255318888
43. อบต.บางพลวง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว7543333ทำแล้ว 05/10/255350291717
44. อบต.บางยาง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว7282828ทำแล้ว 23/06/255314444
45. อบต.บ้านทาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6114135121ทำแล้ว 04/06/255320151414
46. อบต.บ้านนา (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว7135187ทำแล้ว 25/06/255311333
47. อบต.บ้านพระ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6123123114ทำแล้ว 14/06/255333272727
48. อบต.บ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว3613333ทำแล้ว 04/05/2553121131211
49. อบต.บ้านหอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว42162214ทำแล้ว 01/07/255320141414
50. อบต.บุฝ้าย (ประจันตคาม)ทำแล้ว6767067ทำแล้ว 30/06/25531180727271
51. อบต.บุพราหมณ์ (นาดี)ทำแล้ว691010ทำแล้ว 30/06/2553110977
52. อบต.ประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว5157157156ทำแล้ว 18/06/255353202020
53. อบต.ไผ่ชะเลือด (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว61368578ทำแล้ว 30/06/2553448262323
54. อบต.เมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6875555ทำแล้ว 01/07/2553273555
55. อบต.ไม้เค็ด (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6197229217ทำแล้ว 10/06/25531281767676
56. อบต.ย่านรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว61126666ทำแล้ว 18/06/25541113826767
57. อบต.รอบเมือง (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว411210788ทำแล้ว 30/06/25531051141313
58. อบต.ลาดตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6335332332ทำแล้ว 11/06/255357434314
59. อบต.วังดาล (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5684442ทำแล้ว 22/06/255336222
60. อบต.วังตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5654653653ทำแล้ว 29/06/255365888
61. อบต.วังท่าช้าง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว54021ทำแล้ว 15/06/255340633
62. อบต.วัดโบสถ์ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4646659ทำแล้ว 14/06/255339121212
63. อบต.ศรีมหาโพธิ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5250347260ทำแล้ว 18/10/25531375545454
64. อบต.สะพานหิน (นาดี)ทำแล้ว6187137157ทำแล้ว 30/06/25531100404040
65. อบต.สำพันตา (นาดี)ทำแล้ว69110199ทำแล้ว 30/06/2553156505050
66. อบต.หนองแก้ว (ประจันตคาม)ทำแล้ว4898387ทำแล้ว 11/06/2553143262626
67. อบต.หนองโพรง (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5214196168ทำแล้ว 28/02/255339655
68. อบต.หนองแสง (ประจันตคาม)ทำแล้ว41349592ทำแล้ว 29/06/25531111
69. อบต.หัวหว้า (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5217217217ทำแล้ว 23/06/255352272422
70. อบต.หาดนางแก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6455ทำแล้ว 11/06/25532222
รวม 70 อปท.703719,8298,0467,566702173,5891,9921,7711,724
ข้อมูล ณ 13/09/2563