รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6461462462ทำแล้ว 18/06/2553314522513497489
2. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6187162135ทำแล้ว 24/05/25531458585858
3. เทศบาลตำบลเกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6161181181ทำแล้ว 02/06/255375191918
4. เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6203203203ทำแล้ว 01/10/2553192301412
5. เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว695135107ทำแล้ว 30/06/255345232323
6. เทศบาลตำบลดอนเกาะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6232232232ทำแล้ว 24/06/255355118969087
7. เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6116110109ทำแล้ว 06/05/2553106222
8. เทศบาลตำบลท่าข้าม (บางปะกง)ทำแล้ว6144118114ทำแล้ว 24/05/255377737373
9. เทศบาลตำบลท่าถ่าน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6253209173ทำแล้ว 28/01/2554271888
10. เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว687148117ทำแล้ว 15/06/2553353282621
11. เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา (แปลงยาว)ทำแล้ว6139145147ทำแล้ว 30/06/2553353424237
12. เทศบาลตำบลเทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6191190190ทำแล้ว 10/06/2553356353535
13. เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6999181ทำแล้ว 16/06/255339222120
14. เทศบาลตำบลบางขนาก (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6248248249ทำแล้ว 29/06/255354171717
15. เทศบาลตำบลบางคล้า (บางคล้า)ทำแล้ว6171141ทำแล้ว 31/05/255323128888684
16. เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6979898ทำแล้ว 06/06/255326141212
17. เทศบาลตำบลบางปะกง (บางปะกง)ทำแล้ว6110162162ทำแล้ว 11/05/2553733261010
18. เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ (บางปะกง)ทำแล้ว6177178177ทำแล้ว 07/06/255393676464
19. เทศบาลตำบลบางผึ้ง (บางปะกง)ทำแล้ว6195134119ทำแล้ว 30/06/255354303029
20. เทศบาลตำบลบางวัว (บางปะกง)ทำแล้ว6150182143ทำแล้ว 30/06/2553164232019
21. เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ (บางปะกง)ทำแล้ว6172172172ทำแล้ว 18/05/255386707069
22. เทศบาลตำบลบางสมัคร (บางปะกง)ทำแล้ว6190190190ทำแล้ว 30/06/255331966
23. เทศบาลตำบลบ้านซ่อง (พนมสารคาม)ทำแล้ว6301305305ทำแล้ว 17/06/25532120919191
24. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6938265ทำแล้ว 29/06/255347343434
25. เทศบาลตำบลปากน้ำ (บางคล้า)ทำแล้ว62092929ทำแล้ว 18/06/2553115868686
26. เทศบาลตำบลแปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6174186135ทำแล้ว 11/06/2553685464545
27. เทศบาลตำบลพนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว616512760ทำแล้ว 16/06/255333129999996
28. เทศบาลตำบลพิมพา (บางปะกง)ทำแล้ว7178178166ทำแล้ว 24/06/2553568393722
29. เทศบาลตำบลลาดขวาง (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6185185185ทำแล้ว 28/06/25531682525252
30. เทศบาลตำบลวังเย็น (แปลงยาว)ทำแล้ว6338262244ทำแล้ว 29/06/255375666666
31. เทศบาลตำบลศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6134149120ทำแล้ว 14/06/2553121565551
32. เทศบาลตำบลสนามชัยเขต (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6162ทำแล้ว 25/06/25534161101010
33. เทศบาลตำบลแสนภูดาษ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว5126104104ทำแล้ว 17/05/25531266555
34. เทศบาลตำบลหอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว6128128128ทำแล้ว 30/06/2553134999
35. เทศบาลตำบลหัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว69710295ทำแล้ว 16/02/2554365555353
36. อบต.ก้อนแก้ว (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6136226ทำแล้ว 19/04/255385555555
37. อบต.เกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6156308279ทำแล้ว 21/06/25537118908883
38. อบต.เกาะไร่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6274274274ทำแล้ว 14/06/255397797979
39. อบต.เขาดิน (บางปะกง)ทำแล้ว6160210125ทำแล้ว 16/06/255321101979790
40. อบต.เขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6141154134ทำแล้ว 09/06/2553654393939
41. อบต.คลองขุด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6257248248ทำแล้ว 05/01/2554997965
42. อบต.คลองเขื่อน (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6458671ทำแล้ว 17/05/2553752403827
43. อบต.คลองจุกกระเฌอ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6287298298ทำแล้ว 29/06/255389807975
44. อบต.คลองตะเกรา (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6209209209ทำแล้ว 66282825
45. อบต.คลองนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว680111122ทำแล้ว 24/06/2553177585858
46. อบต.คลองนา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6132133132ทำแล้ว 01/06/255361252525
47. อบต.คลองบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6117145146ทำแล้ว 31/05/255336242424
48. อบต.คลองประเวศ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว61279389ทำแล้ว 16/06/255380656565
49. อบต.คลองเปรง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6452323ทำแล้ว 30/06/2553144313131
50. อบต.คลองหลวงแพ่ง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61189387ทำแล้ว 30/06/2554172565353
51. อบต.คลองอุดมชลจร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61106351ทำแล้ว 28/06/255375605958
52. อบต.คู้ยายหมี (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6149125102ทำแล้ว 14/06/2553472131311
53. อบต.ดงน้อย (ราชสาส์น)ทำแล้ว612710554ทำแล้ว 03/05/2553186676665
54. อบต.ดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว697133125ทำแล้ว 14/05/25533490504441
55. อบต.ดอนทราย (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6135134140ทำแล้ว 16/06/2553987676766
56. อบต.ท่ากระดาน (สนามชัยเขต)ทำแล้ว65014550ทำแล้ว 14/06/25531343352727
57. อบต.ท่าไข่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว5227227226ทำแล้ว 24/05/255378595957
58. อบต.ท่าตะเกียบ (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6781414ทำแล้ว 29/06/255354424241
59. อบต.ท่าทองหลาง (บางคล้า)ทำแล้ว61304247ทำแล้ว 01/06/2553285595957
60. อบต.ท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว6606060ทำแล้ว 14/06/255349121212
61. อบต.ทุ่งพระยา (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6575757ทำแล้ว 08/06/255328631141414
62. อบต.เทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6114188177ทำแล้ว 21/05/2553396888888
63. อบต.บางกระเจ็ด (บางคล้า)ทำแล้ว6266264264ทำแล้ว 16/06/2553184383131
64. อบต.บางกรูด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6145145145ทำแล้ว 10/06/2553433161616
65. อบต.บางกะไห (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6130118168ทำแล้ว 24/06/2553945454545
66. อบต.บางเกลือ (บางปะกง)ทำแล้ว6181818 ยังไม่อนุมัติ
67. อบต.บางแก้ว (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว611312168ทำแล้ว 15/06/25539888
68. อบต.บางขวัญ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6949177ทำแล้ว 30/06/255352333333
69. อบต.บางคา (ราชสาส์น)ทำแล้ว617721424ทำแล้ว 30/04/255336147114113113
70. อบต.บางตลาด (คลองเขื่อน)ทำแล้ว610911799ทำแล้ว 15/06/255326202020
71. อบต.บางตีนเป็ด (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61919080ทำแล้ว 11/05/255374525251
72. อบต.บางเตย (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6258258258ทำแล้ว 20/05/255375616161
73. อบต.บางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6151151150ทำแล้ว 23/06/255340332822
74. อบต.บางไผ่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6262225208ทำแล้ว 03/06/255398676564
75. อบต.บางพระ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61496161ทำแล้ว 21/04/255474676261
76. อบต.บางโรง (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6149134111ทำแล้ว 27/05/2553742252525
77. อบต.บางเล่า (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6129131106ทำแล้ว 26/05/255339211919
78. อบต.บางสวน (บางคล้า)ทำแล้ว6164176154ทำแล้ว 25/06/255325108666666
79. อบต.บ้านใหม่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6676463ทำแล้ว 16/06/2553135353535
80. อบต.บึงน้ำรักษ์ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว69110184ทำแล้ว 21/05/255355555252
81. อบต.แปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6476430395ทำแล้ว 10/06/2553297605958
82. อบต.พนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว6652223ทำแล้ว 30/06/2553165484746
83. อบต.โพรงอากาศ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6125171171ทำแล้ว 09/06/2553291808080
84. อบต.เมืองเก่า (พนมสารคาม)ทำแล้ว6191249ทำแล้ว 02/02/2554126115115115
85. อบต.เมืองใหม่ (ราชสาส์น)ทำแล้ว6245225160ทำแล้ว 10/02/255417186109109109
86. อบต.โยธะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6151151151ทำแล้ว 30/06/255342222222
87. อบต.ลาดกระทิง (สนามชัยเขต)ทำแล้ว678184204ทำแล้ว 18/06/2553360424242
88. อบต.วังตะเคียน (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว694122104ทำแล้ว 28/06/2553286817880
89. อบต.ศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว652241ทำแล้ว 11/05/255351515151
90. อบต.สนามจันทร์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6146204182ทำแล้ว 15/06/25538103444444
91. อบต.สองคลอง (บางปะกง)ทำแล้ว7101ทำแล้ว 11/06/255393191919
92. อบต.สาวชะโงก (บางคล้า)ทำแล้ว6182187186ทำแล้ว 15/04/2553535666
93. อบต.สิงโตทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6715050ทำแล้ว 03/06/255358464642
94. อบต.สิบเอ็ดศอก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6160163161ทำแล้ว 15/06/25531060262423
95. อบต.เสม็ดใต้ (บางคล้า)ทำแล้ว6228205175ทำแล้ว 20/09/255497666665
96. อบต.เสม็ดเหนือ (บางคล้า)ทำแล้ว7197210167ทำแล้ว 17/05/2553179525250
97. อบต.โสธร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6646793ทำแล้ว 12/03/255343373737
98. อบต.หนองจอก (บางปะกง)ทำแล้ว7401618ทำแล้ว 10/06/255340232320
99. อบต.หนองตีนนก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6172172172ทำแล้ว 02/06/2553135424240
100. อบต.หนองบัว (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6114159143ทำแล้ว 07/06/25531169342623
101. อบต.หนองไม้แก่น (แปลงยาว)ทำแล้ว61197439ทำแล้ว 29/06/255352363433
102. อบต.หนองยาว (พนมสารคาม)ทำแล้ว6232282230ทำแล้ว 30/06/255311110010099
103. อบต.หนองแหน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6177162162ทำแล้ว 30/06/2553161133132132
104. อบต.หนามแดง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว683140167ทำแล้ว 30/06/255351424242
105. อบต.หมอนทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6103128153ทำแล้ว 29/06/2553674656564
106. อบต.หอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว6936259ทำแล้ว 11/06/1034425151513
107. อบต.หัวไทร (บางคล้า)ทำแล้ว617110097ทำแล้ว 19/05/255314112551513
108. อบต.หัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6179216119ทำแล้ว 03/06/2553299515151
109. อบต.แหลมประดู่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6675139ทำแล้ว 15/06/2553976575552
รวม 109 อปท.10965616,62515,75914,3521081,0848,4925,6665,4085,277
ข้อมูล ณ 13/09/2563