รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตราด ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ตราด (เมืองตราด)ทำแล้ว6285215210ทำแล้ว 30/06/2553982177
2. เทศบาลเมืองตราด (เมืองตราด)ทำแล้ว6162117110ทำแล้ว 499747474
3. เทศบาลตำบลเกาะช้าง (เกาะช้าง)ทำแล้ว6276171153ทำแล้ว 30/06/25532163565452
4. เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ (เกาะช้าง)ทำแล้ว6809982ทำแล้ว 31/08/255439301313
5. เทศบาลตำบลเขาสมิง (เขาสมิง)ทำแล้ว7215171172ทำแล้ว 23/06/25531160109109109
6. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ่)ทำแล้ว6132132132 ยังไม่อนุมัติ
7. เทศบาลตำบลชำราก (เมืองตราด)ทำแล้ว3180180180ทำแล้ว 25/06/2553111777777
8. เทศบาลตำบลตะกาง (เมืองตราด)ทำแล้ว61376767ทำแล้ว 29/06/255361464646
9. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย (เมืองตราด)ทำแล้ว8211164186ทำแล้ว 24/08/255352222221
10. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว (แหลมงอบ)ทำแล้ว6278135118ทำแล้ว 23/06/2553115878787
11. เทศบาลตำบลบ่อพลอย (บ่อไร่)ทำแล้ว61037270ทำแล้ว 10/03/255470292928
12. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง (เขาสมิง)ทำแล้ว61088798ทำแล้ว 13/01/2554379454545
13. เทศบาลตำบลหนองบอน (บ่อไร่)ทำแล้ว6694948ทำแล้ว 24/06/255348000
14. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด (เมืองตราด)ทำแล้ว61779993ทำแล้ว 22/06/2553108858585
15. เทศบาลตำบลหาดเล็ก (คลองใหญ่)ทำแล้ว810286108ทำแล้ว 11/10/255472454544
16. เทศบาลตำบลแหลมงอบ (แหลมงอบ)ทำแล้ว71154724ทำแล้ว 25/06/2553259414040
17. อบต.เกาะกูด (เกาะกูด)ทำแล้ว82185250ทำแล้ว 07/05/255329121212
18. อบต.เกาะหมาก (เกาะกูด)ทำแล้ว5969497 ยังไม่อนุมัติ 1262464646
19. อบต.เขาสมิง (เขาสมิง)ทำแล้ว6141144144ทำแล้ว 29/06/255345292928
20. อบต.คลองใหญ่ (แหลมงอบ)ทำแล้ว6841717ทำแล้ว 25/05/255342444
21. อบต.คลองใหญ่ (คลองใหญ่)ทำแล้ว91568576ทำแล้ว 28/06/255333500
22. อบต.ช้างทูน (บ่อไร่)ทำแล้ว6759371ทำแล้ว 30/06/25531666292929
23. อบต.ด่านชุมพล (บ่อไร่)ทำแล้ว5152181159ทำแล้ว 29/06/2553103999993
24. อบต.ท่ากุ่ม (เมืองตราด)ทำแล้ว8918385ทำแล้ว 19/04/2554131313030
25. อบต.ท่าโสม (เขาสมิง)ทำแล้ว5170199167ทำแล้ว 03/06/2553112878787
26. อบต.ทุ่งนนทรี (เขาสมิง)ทำแล้ว7256256256ทำแล้ว 18/06/2553442424241
27. อบต.เทพนิมิต (เขาสมิง)ทำแล้ว7241219219ทำแล้ว 15/06/255336272727
28. อบต.นนทรีย์ (บ่อไร่)ทำแล้ว5316324324ทำแล้ว 28/06/255369145979493
29. อบต.เนินทราย (เมืองตราด)ทำแล้ว699117ทำแล้ว 14/06/255372616160
30. อบต.บ่อพลอย (บ่อไร่)ทำแล้ว61152121ทำแล้ว 15/06/255369454545
31. อบต.บางปิด (แหลมงอบ)ทำแล้ว8174174174ทำแล้ว 17/06/2553
32. อบต.ประณีต (เขาสมิง)ทำแล้ว652ทำแล้ว 04/07/255476128000
33. อบต.ไม้รูด (คลองใหญ่)ทำแล้ว8344539 ยังไม่อนุมัติ
34. อบต.วังกระแจะ (เมืองตราด)ทำแล้ว7189195199ทำแล้ว 29/06/255320150125125125
35. อบต.วังตะเคียน (เขาสมิง)ทำแล้ว65712978ทำแล้ว 28/06/25537250414139
36. อบต.สะตอ (เขาสมิง)ทำแล้ว5165205249ทำแล้ว 18/05/2553604200
37. อบต.แสนตุ้ง (เขาสมิง)ทำแล้ว6240121109ทำแล้ว 22/06/2553246303030
38. อบต.หนองคันทรง (เมืองตราด)ทำแล้ว15127130124ทำแล้ว 29/06/2553594939393
39. อบต.หนองโสน (เมืองตราด)ทำแล้ว6787262ทำแล้ว 30/06/2554301400
40. อบต.ห้วงน้ำขาว (เมืองตราด)ทำแล้ว56310161ทำแล้ว 30/04/2553251313131
41. อบต.ห้วยแร้ง (เมืองตราด)ทำแล้ว6162164164ทำแล้ว 29/06/25532112131313
42. อบต.แหลมกลัด (เมืองตราด)ทำแล้ว79599ทำแล้ว 29/06/25532385777777
43. อบต.แหลมงอบ (แหลมงอบ)ทำแล้ว8902121ทำแล้ว 21/06/255340000
44. อบต.อ่าวใหญ่ (เมืองตราด)ทำแล้ว711210977ทำแล้ว 30/06/2553258281717
รวม 44 อปท.442886,4785,1454,910413373,0251,8751,7651,748
ข้อมูล ณ 13/09/2563