รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด จันทบุรี ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.จันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว4101100100ทำแล้ว 21/06/25532480463129
2. เทศบาลเมืองขลุง (ขลุง)ทำแล้ว718916223ทำแล้ว 26/08/25531196585857
3. เทศบาลเมืองจันทนิมิต (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5841712ทำแล้ว 20/10/2553528000
4. เทศบาลเมืองจันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5292268203ทำแล้ว 29/06/255323196131116116
5. เทศบาลเมืองท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว415511092ทำแล้ว 08/07/255317109888483
6. เทศบาลเมืองท่าใหม่ (ท่าใหม่)ทำแล้ว3243200139ทำแล้ว 23/06/255356202104104104
7. เทศบาลตำบลเกวียนหัก (ขลุง)ทำแล้ว6765049ทำแล้ว 14/06/2553145404040
8. เทศบาลตำบลเกาะขวาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว9120266320ทำแล้ว 01/06/25531963515151
9. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ท่าใหม่)ทำแล้ว6111188171ทำแล้ว 30/06/255329107949488
10. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (ท่าใหม่)ทำแล้ว7609680ทำแล้ว 24/06/2554232323225
11. เทศบาลตำบลคลองพลู (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7137137137ทำแล้ว 18/06/2553344191919
12. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7183355308ทำแล้ว 18/06/255368333030
13. เทศบาลตำบลค่ายเนินวง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว911611186ทำแล้ว 28/06/2553132232322
14. เทศบาลตำบลจันทเขลม (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7192137136ทำแล้ว 25/05/255330161610
15. เทศบาลตำบลฉมัน (มะขาม)ทำแล้ว7227185231ทำแล้ว 29/06/255330127363636
16. เทศบาลตำบลชากไทย (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว47710795ทำแล้ว 15/07/25531656101010
17. เทศบาลตำบลช้างข้าม (นายายอาม)ทำแล้ว5171171168ทำแล้ว 11/05/2553171414141
18. เทศบาลตำบลซึ้ง (ขลุง)ทำแล้ว4743030ทำแล้ว 11/02/255445343434
19. เทศบาลตำบลตกพรม (ขลุง)ทำแล้ว8709174ทำแล้ว 22/06/255342323232
20. เทศบาลตำบลตะเคียนทอง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว679339226ทำแล้ว 25/06/255367636359
21. เทศบาลตำบลทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว7185185185ทำแล้ว 30/06/25533188575755
22. เทศบาลตำบลทับช้าง (สอยดาว)ทำแล้ว5553267268ทำแล้ว 14/06/255322151515
23. เทศบาลตำบลทับไทร (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว5228221216ทำแล้ว 11/05/255367545245
24. เทศบาลตำบลท่าหลวง (มะขาม)ทำแล้ว6345344346ทำแล้ว 01/06/2553742181818
25. เทศบาลตำบลนายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว5155178178ทำแล้ว 30/09/255323232323
26. เทศบาลตำบลเนินสูง (ท่าใหม่)ทำแล้ว6323221ทำแล้ว 28/06/25532340121212
27. เทศบาลตำบลบ่อ (ขลุง)ทำแล้ว5865961ทำแล้ว 16/07/2553130292929
28. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ (ขลุง)ทำแล้ว6496165ทำแล้ว 11/06/255346454545
29. เทศบาลตำบลบางกะจะ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5224185191ทำแล้ว 30/06/255335171717
30. เทศบาลตำบลปัถวี (มะขาม)ทำแล้ว8113127122ทำแล้ว 16/06/2553253343329
31. เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ (แหลมสิงห์)ทำแล้ว51399456ทำแล้ว 18/06/255370122979797
32. เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว10209210209ทำแล้ว 28/06/25533563262121
33. เทศบาลตำบลพลวง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7286260246ทำแล้ว 29/06/2553102888787
34. เทศบาลตำบลพลับพลา (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว912026791ทำแล้ว 11/06/255331313130
35. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว51814142ทำแล้ว 25/06/255332118565656
36. เทศบาลตำบลพลิ้ว (แหลมสิงห์)ทำแล้ว724110383ทำแล้ว 30/06/255344888
37. เทศบาลตำบลพวา (แก่งหางแมว)ทำแล้ว816310662ทำแล้ว 14/05/25531682393636
38. เทศบาลตำบลมะขาม (มะขาม)ทำแล้ว561496ทำแล้ว 30/06/255342322928
39. เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ (มะขาม)ทำแล้ว8153120146ทำแล้ว 30/06/2553123232323
40. เทศบาลตำบลวังแซ้ม (มะขาม)ทำแล้ว6714160ทำแล้ว 21/06/2553853454545
41. เทศบาลตำบลวันยาว (ขลุง)ทำแล้ว56910392ทำแล้ว 21/06/25531655404040
42. เทศบาลตำบลสนามไชย (นายายอาม)ทำแล้ว5182137138ทำแล้ว 01/10/2553453474747
43. เทศบาลตำบลสองพี่น้อง (ท่าใหม่)ทำแล้ว6989942ทำแล้ว 18/06/2553434272727
44. เทศบาลตำบลแสลง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5508508508ทำแล้ว 14/07/255451464643
45. เทศบาลตำบลหนองคล้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว8167114107ทำแล้ว 30/06/255337373737
46. เทศบาลตำบลหนองตาคง (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7646464ทำแล้ว 24/06/255431151515
47. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5738882ทำแล้ว 28/07/2553371222222
48. เทศบาลตำบลอ่างคีรี (มะขาม)ทำแล้ว6145145145ทำแล้ว 10/06/25533139272726
49. อบต.กระแจะ (นายายอาม)ทำแล้ว5846361ทำแล้ว 15/06/25531956444444
50. อบต.เกาะเปริด (แหลมสิงห์)ทำแล้ว612810982ทำแล้ว 18/06/2553357474742
51. อบต.แก่งหางแมว (แก่งหางแมว)ทำแล้ว5676767ทำแล้ว 30/09/255441414138
52. อบต.ขุนซ่อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว52524718ทำแล้ว 18/06/2553683747474
53. อบต.เขาแก้ว (ท่าใหม่)ทำแล้ว49676ทำแล้ว 14/06/255375636262
54. อบต.เขาวงกต (แก่งหางแมว)ทำแล้ว3744626ทำแล้ว 27/12/255331212120
55. อบต.โขมง (ท่าใหม่)ทำแล้ว6625640ทำแล้ว 29/06/255439343434
56. อบต.คมบาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว550143123ทำแล้ว 29/06/25531551484846
57. อบต.คลองขุด (ท่าใหม่)ทำแล้ว710413289ทำแล้ว 22/06/255336363535
58. อบต.คลองนารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว6599083ทำแล้ว 09/06/255339251616
59. อบต.ตรอกนอง (ขลุง)ทำแล้ว7757575ทำแล้ว 12/05/255352505049
60. อบต.ตะกาดเง้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว5143125110ทำแล้ว 31/05/2553558585858
61. อบต.ตะปอน (ขลุง)ทำแล้ว31331879ทำแล้ว 01/06/25531031313131
62. อบต.ทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว72756052ทำแล้ว 06/05/2553848484846
63. อบต.ท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว550166157ทำแล้ว 12/05/25531960606060
64. อบต.ทุ่งขนาน (สอยดาว)ทำแล้ว41266052ทำแล้ว 28/06/25531671616161
65. อบต.ทุ่งเบญจา (ท่าใหม่)ทำแล้ว5156159154ทำแล้ว 23/04/2553782555555
66. อบต.เทพนิมิต (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7196196196ทำแล้ว 15/06/25531380646464
67. อบต.นายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว51274970ทำแล้ว 11/06/2553956555453
68. อบต.บางกะไชย (แหลมสิงห์)ทำแล้ว5170210210ทำแล้ว 28/06/2553688818181
69. อบต.บางชัน (ขลุง)ทำแล้ว81009090ทำแล้ว 01/06/2553644414140
70. อบต.บางสระเก้า (แหลมสิงห์)ทำแล้ว798125106ทำแล้ว 14/06/2553659454444
71. อบต.ปะตง (สอยดาว)ทำแล้ว6174141129ทำแล้ว 01/06/25531484262019
72. อบต.โป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว5104114115ทำแล้ว 25/06/255336622
73. อบต.มาบไพ (ขลุง)ทำแล้ว59799100ทำแล้ว 15/06/255371585857
74. อบต.รำพัน (ท่าใหม่)ทำแล้ว6174174173ทำแล้ว 01/10/255356403938
75. อบต.วังโตนด (นายายอาม)ทำแล้ว5729050ทำแล้ว 24/06/25532055403838
76. อบต.วังสรรพรส (ขลุง)ทำแล้ว51129678ทำแล้ว 10/06/255341363333
77. อบต.วังใหม่ (นายายอาม)ทำแล้ว6164167167ทำแล้ว 24/05/255353383838
78. อบต.สะตอน (สอยดาว)ทำแล้ว7250205212ทำแล้ว 14/05/25531469303030
79. อบต.สามพี่น้อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว8775555ทำแล้ว 18/05/2553573799
80. อบต.สีพยา-บ่อพุ (ท่าใหม่)ทำแล้ว7203150147ทำแล้ว 14/06/255323171714
81. อบต.หนองชิ่ม (แหลมสิงห์)ทำแล้ว6938578ทำแล้ว 19/05/2553650454441
82. อบต.หนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว59495109ทำแล้ว 18/06/2553160515151
รวม 82 อปท.8248611,89610,8929,871827254,9293,4673,3573,285
ข้อมูล ณ 13/09/2563