รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ระยอง ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ระยอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว8532549556ทำแล้ว 25/06/255324293173132130
2. เทศบาลนครระยอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว61617866ทำแล้ว 25/06/25531122114114114
3. เทศบาลเมืองบ้านฉาง (บ้านฉาง)ทำแล้ว71687878ทำแล้ว 14/06/255310110110193
4. เทศบาลเมืองมาบตาพุด (เมืองระยอง)ทำแล้ว6524312290ทำแล้ว 30/06/255348258220220215
5. เทศบาลตำบลกองดิน (แกลง)ทำแล้ว7161115100ทำแล้ว 25/06/255322143109109106
6. เทศบาลตำบลแกลง-กะเฉด (เมืองระยอง)ทำแล้ว61208668ทำแล้ว 29/06/2553159343434
7. เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ปลวกแดง)ทำแล้ว7100136110ทำแล้ว 07/05/2553128121212
8. เทศบาลตำบลชากบก (บ้านค่าย)ทำแล้ว9230274255ทำแล้ว 22/03/2553384615652
9. เทศบาลตำบลชำฆ้อ (เขาชะเมา)ทำแล้ว8184184184ทำแล้ว 30/06/2553458434141
10. เทศบาลตำบลชุมแสง (วังจันทร์)ทำแล้ว51094819ทำแล้ว 17/09/255373383737
11. เทศบาลตำบลเชิงเนิน (เมืองระยอง)ทำแล้ว6294282240ทำแล้ว 30/06/25532218168151147
12. เทศบาลตำบลทับมา (เมืองระยอง)ทำแล้ว8158161235ทำแล้ว 24/06/255383622626
13. เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน (แกลง)ทำแล้ว51394760ทำแล้ว 30/06/25531797868686
14. เทศบาลตำบลน้ำคอก (เมืองระยอง)ทำแล้ว5223146136ทำแล้ว 29/06/255315117103103103
15. เทศบาลตำบลเนินฆ้อ (แกลง)ทำแล้ว67610896ทำแล้ว 30/06/25531183675959
16. เทศบาลตำบลเนินพระ (เมืองระยอง)ทำแล้ว5129153323ทำแล้ว 30/06/255340101835149
17. เทศบาลตำบลบ้านค่าย (บ้านค่าย)ทำแล้ว6865144ทำแล้ว 28/06/2553352373737
18. เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา (บ้านค่าย)ทำแล้ว5130232211ทำแล้ว 29/06/2553111052700
19. เทศบาลตำบลบ้านฉาง (บ้านฉาง)ทำแล้ว5211217170ทำแล้ว 30/06/2553192653130
20. เทศบาลตำบลบ้านนา (แกลง)ทำแล้ว6113141141ทำแล้ว 04/01/2554167626262
21. เทศบาลตำบลบ้านเพ (เมืองระยอง)ทำแล้ว6257353280ทำแล้ว 20/04/255356180232323
22. เทศบาลตำบลปลวกแดง (ปลวกแดง)ทำแล้ว517144ทำแล้ว 29/06/2553463434141
23. เทศบาลตำบลปากน้ำประแส (แกลง)ทำแล้ว610312093ทำแล้ว 18/06/2553493818181
24. เทศบาลตำบลพลา (บ้านฉาง)ทำแล้ว8209145117ทำแล้ว 09/02/25544113838382
25. เทศบาลตำบลมะขามคู่ (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว8225209202ทำแล้ว 30/06/255374433431
26. เทศบาลตำบลมาบข่า (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว6196218182ทำแล้ว 01/10/255330292927
27. เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว5172139110ทำแล้ว 30/06/2553479686564
28. เทศบาลตำบลเมืองแกลง (แกลง)ทำแล้ว6129109ทำแล้ว 28/06/2553106858079
29. เทศบาลตำบลสองสลึง (แกลง)ทำแล้ว711411099ทำแล้ว 25/02/2554379676765
30. เทศบาลตำบลสำนักท้อน (บ้านฉาง)ทำแล้ว790160134ทำแล้ว 14/06/25538814988
31. เทศบาลตำบลสุนทรภู่ (แกลง)ทำแล้ว6213292244ทำแล้ว 28/06/2553461551009993
32. อบต.กระแสบน (แกลง)ทำแล้ว518711796ทำแล้ว 23/06/25532187827878
33. อบต.กองดิน (แกลง)ทำแล้ว6172172172ทำแล้ว 16/06/25532754484644
34. อบต.กะเฉด (เมืองระยอง)ทำแล้ว5207172202ทำแล้ว 30/06/2553207145145145
35. อบต.แกลง (เมืองระยอง)ทำแล้ว7183128118ทำแล้ว 22/06/2554941200
36. อบต.เขาชะเมา (เขาชะเมา)ทำแล้ว6220220220ทำแล้ว 16/06/255372200
37. อบต.เขาน้อย (เขาชะเมา)ทำแล้ว8123112106ทำแล้ว 1078646463
38. อบต.คลองปูน (แกลง)ทำแล้ว7161138183ทำแล้ว 17/05/2553790656158
39. อบต.ชากโดน (แกลง)ทำแล้ว71019476ทำแล้ว 23/06/255374636362
40. อบต.ชุมแสง (วังจันทร์)ทำแล้ว81453560ทำแล้ว 27/06/255440262626
41. อบต.ตะพง (เมืองระยอง)ทำแล้ว4383412379ทำแล้ว 30/06/2553158594740
42. อบต.ตาขัน (บ้านค่าย)ทำแล้ว6154117111ทำแล้ว 27/05/255410130836362
43. อบต.ตาสิทธิ์ (ปลวกแดง)ทำแล้ว61296567ทำแล้ว 07/02/25491692646363
44. อบต.ทางเกวียน (แกลง)ทำแล้ว6198195155ทำแล้ว 30/06/2553488494441
45. อบต.ทุ่งควายกิน (แกลง)ทำแล้ว5146182140ทำแล้ว 28/06/25532998808075
46. อบต.นาตาขวัญ (เมืองระยอง)ทำแล้ว563ทำแล้ว 12/06/255263181815
47. อบต.น้ำเป็น (เขาชะเมา)ทำแล้ว7140137138ทำแล้ว 10/06/25534177555555
48. อบต.นิคมพัฒนา (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว8857060ทำแล้ว 01/06/255384565554
49. อบต.บางบุตร (บ้านค่าย)ทำแล้ว8207114110ทำแล้ว 25/06/25536110313131
50. อบต.บ้านแลง (เมืองระยอง)ทำแล้ว7238116144ทำแล้ว 28/06/255323000
51. อบต.ปลวกแดง (ปลวกแดง)ทำแล้ว6323324230ทำแล้ว 29/06/2553171717168
52. อบต.ป่ายุบใน (วังจันทร์)ทำแล้ว9189150121ทำแล้ว 15/06/255386484747
53. อบต.พนานิคม (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว7575757ทำแล้ว 21/05/2553343313131
54. อบต.พลงตาเอี่ยม (วังจันทร์)ทำแล้ว71337581ทำแล้ว 30/06/255378555554
55. อบต.พังราด (แกลง)ทำแล้ว6111101102ทำแล้ว 17/05/2553573595555
56. อบต.เพ (เมืองระยอง)ทำแล้ว6262185173ทำแล้ว 14/05/255377474545
57. อบต.มาบยางพร (ปลวกแดง)ทำแล้ว7334168127ทำแล้ว 24/05/25531300176171169
58. อบต.แม่น้ำคู้ (ปลวกแดง)ทำแล้ว71619269ทำแล้ว 30/06/255393828273
59. อบต.ละหาร (ปลวกแดง)ทำแล้ว7668578ทำแล้ว 13/05/25532251404040
60. อบต.วังจันทร์ (วังจันทร์)ทำแล้ว8246224200ทำแล้ว 25/06/2553101989897
61. อบต.วังหว้า (แกลง)ทำแล้ว6171176164ทำแล้ว 23/06/25533108979797
62. อบต.สำนักทอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6175193229ทำแล้ว 04/03/255338124949494
63. อบต.สำนักท้อน (บ้านฉาง)ทำแล้ว8114114103ทำแล้ว 15/06/2553357100
64. อบต.หนองตะพาน (บ้านค่าย)ทำแล้ว6884227ทำแล้ว 18/06/2553373473629
65. อบต.หนองบัว (บ้านค่าย)ทำแล้ว6275263210ทำแล้ว 09/06/2553124111827753
66. อบต.หนองไร่ (ปลวกแดง)ทำแล้ว81027456ทำแล้ว 19/05/255311895155
67. อบต.หนองละลอก (บ้านค่าย)ทำแล้ว71778684ทำแล้ว 14/05/2553184222222
68. อบต.ห้วยยาง (แกลง)ทำแล้ว6144137129ทำแล้ว 18/06/255360535350
รวม 68 อปท.6844012,09710,3009,633687206,6854,4924,0903,968
ข้อมูล ณ 13/09/2563