รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สระบุรี ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.สระบุรี (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว86591,001939ทำแล้ว 30/06/255374609149141140
2. เทศบาลเมืองแก่งคอย (แก่งคอย)ทำแล้ว8228148131ทำแล้ว 28/06/2553476414124
3. เทศบาลเมืองทับกวาง (แก่งคอย)ทำแล้ว7405229225ทำแล้ว 28/09/25539023722000
4. เทศบาลเมืองพระพุทธบาท (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6260214171ทำแล้ว 30/06/2553402231900
5. เทศบาลเมืองสระบุรี (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว5792380349ทำแล้ว 29/06/2553172574511
6. เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว6219220220ทำแล้ว 28/01/2554131291918
7. เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ (หนองแค)ทำแล้ว6662020ทำแล้ว 01/06/2553144000
8. เทศบาลตำบลคำพราน (วังม่วง)ทำแล้ว6385385385ทำแล้ว 57000
9. เทศบาลตำบลดอนพุด (ดอนพุด)ทำแล้ว62066516ทำแล้ว 29/06/2553162000
10. เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด (เสาไห้)ทำแล้ว64866ทำแล้ว 28/06/25533333
11. เทศบาลตำบลตลาดน้อย (บ้านหมอ)ทำแล้ว6919191ทำแล้ว 31/05/255384000
12. เทศบาลตำบลตะกุด (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว6805959ทำแล้ว 14/09/2553583300
13. เทศบาลตำบลท่าลาน (บ้านหมอ)ทำแล้ว6377376376ทำแล้ว 30/06/255344158707070
14. เทศบาลตำบลธารเกษม (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6148202202ทำแล้ว 17/05/2553868000
15. เทศบาลตำบลนายาว (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6106243118ทำแล้ว 01/06/25534291466
16. เทศบาลตำบลบางโขมด (บ้านหมอ)ทำแล้ว726411297ทำแล้ว 25/06/25532641087
17. เทศบาลตำบลบ้านยาง (เสาไห้)ทำแล้ว61379795ทำแล้ว 04/05/25535555
18. เทศบาลตำบลบ้านหมอ (บ้านหมอ)ทำแล้ว6364364364ทำแล้ว 01/06/2553150808080
19. เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว7181176172ทำแล้ว 30/06/255323232323
20. เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ (หนองแค)ทำแล้ว6273268268ทำแล้ว 30/06/25534137125125125
21. เทศบาลตำบลพุกร่าง (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6212191197ทำแล้ว 25/06/2553179000
22. เทศบาลตำบลมวกเหล็ก (มวกเหล็ก)ทำแล้ว5828282ทำแล้ว 16/06/25533167343434
23. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เสาไห้)ทำแล้ว6236238238ทำแล้ว 30/06/255342000
24. เทศบาลตำบลวังม่วง (วังม่วง)ทำแล้ว615711640ทำแล้ว 25/06/255383505049
25. เทศบาลตำบลวิหารแดง (วิหารแดง)ทำแล้ว5462525ทำแล้ว 30/06/2555
26. เทศบาลตำบลสร่างโศก (บ้านหมอ)ทำแล้ว6423422422ทำแล้ว 16/08/255411112585454
27. เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ (เสาไห้)ทำแล้ว6414141ทำแล้ว 29/06/255361785700
28. เทศบาลตำบลเสาไห้ (เสาไห้)ทำแล้ว61051716ทำแล้ว 28/06/2553393777373
29. เทศบาลตำบลแสลงพัน (วังม่วง)ทำแล้ว810895102ทำแล้ว 30/06/255357555554
30. เทศบาลตำบลหนองแก (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6180161165ทำแล้ว 29/06/25532647303030
31. เทศบาลตำบลหนองแค (หนองแค)ทำแล้ว6545282262ทำแล้ว 29/06/255310170797777
32. เทศบาลตำบลหนองแซง (หนองแซง)ทำแล้ว9211211210ทำแล้ว 29/06/251051000
33. เทศบาลตำบลหนองโดน (หนองโดน)ทำแล้ว7157109106ทำแล้ว 77000
34. เทศบาลตำบลหนองบัว (บ้านหมอ)ทำแล้ว7190191191 ยังไม่อนุมัติ
35. เทศบาลตำบลหนองหมู (วิหารแดง)ทำแล้ว51089179ทำแล้ว 22/06/2553259414033
36. เทศบาลตำบลหน้าพระลาน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว5166165165ทำแล้ว 29/06/255393605654
37. เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6191207165ทำแล้ว 11/05/255356535352
38. เทศบาลตำบลหัวปลวก (เสาไห้)ทำแล้ว64344ทำแล้ว 22/06/255341282828
39. เทศบาลตำบลหินกอง (หนองแค)ทำแล้ว61291411ทำแล้ว 30/06/2554194462826
40. อบต.กุ่มหัก (หนองแค)ทำแล้ว610166ทำแล้ว 24/09/255350373630
41. อบต.ไก่เส่า (หนองแซง)ทำแล้ว6265159150ทำแล้ว 16/06/255340404040
42. อบต.เขาดินพัฒนา (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว7155155155ทำแล้ว 25/06/2553155000
43. อบต.เขาวง (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6207191158ทำแล้ว 28/06/2553655232323
44. อบต.คชสิทธิ์ (หนองแค)ทำแล้ว6158128128ทำแล้ว 22/06/255411111111
45. อบต.คลองเรือ (วิหารแดง)ทำแล้ว6808080ทำแล้ว 27/05/2553802300
46. อบต.โคกตูม-โพนทอง (หนองแค)ทำแล้ว6217209195ทำแล้ว 17/05/255329292927
47. อบต.โคกแย้ (หนองแค)ทำแล้ว6472501500ทำแล้ว 29/06/2553481737221
48. อบต.โคกสว่าง (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว6917271ทำแล้ว 24/06/255353643
49. อบต.โคกสะอาด (หนองแซง)ทำแล้ว711410055ทำแล้ว 19/12/2554114717170
50. อบต.โคกใหญ่หรเทพ (บ้านหมอ)ทำแล้ว6114113113ทำแล้ว 15/06/2553411352100
51. อบต.เจริญธรรม (วิหารแดง)ทำแล้ว6193217152ทำแล้ว 29/06/2553137106106105
52. อบต.ชะอม (แก่งคอย)ทำแล้ว5155123115ทำแล้ว 07/06/25534400
53. อบต.ช้างไทยงาม (เสาไห้)ทำแล้ว6797676ทำแล้ว 15/06/255317777
54. อบต.ชำผักแพว (แก่งคอย)ทำแล้ว61118672ทำแล้ว 20/05/25531773400
55. อบต.ซับสนุ่น (มวกเหล็ก)ทำแล้ว6174165156ทำแล้ว 28/06/255332323232
56. อบต.ดงตะงาว (ดอนพุด)ทำแล้ว8ทำแล้ว 01/02/2554574411
57. อบต.ดอนทอง (หนองโดน)ทำแล้ว7220295261ทำแล้ว 10/06/2553299787878
58. อบต.ดาวเรือง (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว613510394ทำแล้ว 30/06/255310000
59. อบต.ตลิ่งชัน (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว7116102103ทำแล้ว 14/06/2553102212121
60. อบต.ตาลเดี่ยว (แก่งคอย)ทำแล้ว7155ทำแล้ว 28/06/2554153153153153
61. อบต.เตาปูน (แก่งคอย)ทำแล้ว6145144124ทำแล้ว 17/05/2553129262626
62. อบต.ท่าคล้อ (แก่งคอย)ทำแล้ว8915858ทำแล้ว 17/05/255391737272
63. อบต.ท่าตูม (แก่งคอย)ทำแล้ว61207917ทำแล้ว 11/06/2553362585654
64. อบต.ท่ามะปราง (แก่งคอย)ทำแล้ว663ทำแล้ว 01/10/25531427242424
65. อบต.บัวลอย (หนองแค)ทำแล้ว6158158158ทำแล้ว 21/05/255360606059
66. อบต.บ้านกลับ (หนองโดน)ทำแล้ว7124126126ทำแล้ว 20/05/255373534341
67. อบต.บ้านแก้ง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6181111 ยังไม่อนุมัติ
68. อบต.บ้านป่า (แก่งคอย)ทำแล้ว51018654ทำแล้ว 30/06/2553133722
69. อบต.บ้านยาง (เสาไห้)ทำแล้ว6877453ทำแล้ว 30/06/2553504400
70. อบต.บ้านลำ (วิหารแดง)ทำแล้ว7229236235ทำแล้ว 16/08/255330000
71. อบต.ปากข้าวสาร (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว6187185167ทำแล้ว 24/06/255382545122
72. อบต.ผึ้งรวง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว7946967ทำแล้ว 15/06/255353854
73. อบต.ไผ่ขวาง (บ้านหมอ)ทำแล้ว6168160160ทำแล้ว 01/10/255399818179
74. อบต.พุคำจาน (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6112115116ทำแล้ว 27/06/2554753700
75. อบต.พุแค (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว61886868ทำแล้ว 11/08/255351000
76. อบต.มวกเหล็ก (มวกเหล็ก)ทำแล้ว6965958ทำแล้ว 01/06/255349000
77. อบต.ม่วงงาม (เสาไห้)ทำแล้ว6848282ทำแล้ว 22/06/2553264474747
78. อบต.ม่วงหวาน (หนองแซง)ทำแล้ว7121165143ทำแล้ว 11/06/2553847454544
79. อบต.มิตรภาพ (มวกเหล็ก)ทำแล้ว7959797 ยังไม่อนุมัติ
80. อบต.เมืองขีดขิน (บ้านหมอ)ทำแล้ว5292828ทำแล้ว 10/05/2553291500
81. อบต.เริงราง (เสาไห้)ทำแล้ว6713526ทำแล้ว 30/06/25532473616152
82. อบต.ลำพญากลาง (มวกเหล็ก)ทำแล้ว61125454ทำแล้ว 16/06/255315114113113111
83. อบต.ลำสมพุง (มวกเหล็ก)ทำแล้ว6130133133ทำแล้ว 17/05/255364464646
84. อบต.วังม่วง (วังม่วง)ทำแล้ว710596113ทำแล้ว 08/06/25533935353535
85. อบต.วิหารแดง (วิหารแดง)ทำแล้ว6571818ทำแล้ว 24/05/255357414141
86. อบต.สองคอน (แก่งคอย)ทำแล้ว6199119119ทำแล้ว 17/06/255334444
87. อบต.หนองกบ (หนองแซง)ทำแล้ว6535536536 ยังไม่อนุมัติ
88. อบต.หนองแขม (หนองแค)ทำแล้ว5798984ทำแล้ว 28/06/255357484848
89. อบต.หนองไข่น้ำ (หนองแค)ทำแล้ว6141259259ทำแล้ว 14/01/255479797979
90. อบต.หนองจรเข้ (หนองแค)ทำแล้ว613810377ทำแล้ว 24/05/25532491900
91. อบต.หนองจิก (หนองแค)ทำแล้ว61163534ทำแล้ว 16/06/255336313128
92. อบต.หนองโดน (หนองโดน)ทำแล้ว6575757ทำแล้ว 09/08/255334212121
93. อบต.หนองนาก (หนองแค)ทำแล้ว6140140138ทำแล้ว 25/06/255340000
94. อบต.หนองโน (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว7142142142ทำแล้ว 14/05/2553368585858
95. อบต.หนองปลาหมอ (หนองแค)ทำแล้ว6207207207ทำแล้ว 29/06/255368543433
96. อบต.หนองปลาไหล (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว6394394394ทำแล้ว 15/06/2553
97. อบต.หนองปลิง (หนองแค)ทำแล้ว8155151137ทำแล้ว 15/02/2554659111
98. อบต.หนองย่างเสือ (มวกเหล็ก)ทำแล้ว681129119ทำแล้ว 22/06/255367504747
99. อบต.หนองยาว (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว665ทำแล้ว 14/05/255320624800
100. อบต.หนองโรง (หนองแค)ทำแล้ว7258372360ทำแล้ว 22/06/255378636161
101. อบต.หนองสรวง (วิหารแดง)ทำแล้ว6126ทำแล้ว 29/06/2553126500
102. อบต.หนองหมู (วิหารแดง)ทำแล้ว65311ทำแล้ว 24161615
103. อบต.หนองหัวโพ (หนองแซง)ทำแล้ว8170161138ทำแล้ว 21/06/255387636363
104. อบต.หน้าพระลาน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6257245244ทำแล้ว 11/06/255349655
105. อบต.ห้วยขมิ้น (หนองแค)ทำแล้ว6128118105ทำแล้ว 02/06/2553107000
106. อบต.ห้วยทราย (หนองแค)ทำแล้ว6213224145ทำแล้ว 30/06/25531517000
107. อบต.ห้วยบง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว7224224224ทำแล้ว 20/05/255354404037
108. อบต.ห้วยแห้ง (แก่งคอย)ทำแล้ว7202198195ทำแล้ว 12/04/255435766
109. อบต.หินซ้อน (แก่งคอย)ทำแล้ว754138139ทำแล้ว 01/03/2554644444141
รวม 109 อปท.10968318,85016,57715,4851057498,0153,8913,0772,974
ข้อมูล ณ 13/09/2563