รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยนาท ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว51987729ทำแล้ว 30/07/2553106245291414
2. เทศบาลเมืองชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว511310581ทำแล้ว 29/06/25534893767676
3. เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว5785247ทำแล้ว 28/06/2553733655
4. เทศบาลตำบลเจ้าพระยา (สรรพยา)ทำแล้ว5598280ทำแล้ว 10/04/255342151515
5. เทศบาลตำบลชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว512013097ทำแล้ว 3250621
6. เทศบาลตำบลดงคอน (สรรคบุรี)ทำแล้ว52097373ทำแล้ว 30/06/255419228311
7. เทศบาลตำบลดอนกำ (สรรคบุรี)ทำแล้ว6756352ทำแล้ว 28/06/25531145353535
8. เทศบาลตำบลตลุก (สรรพยา)ทำแล้ว599119121ทำแล้ว 28/06/25531728161613
9. เทศบาลตำบลธรรมามูล (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว510111682ทำแล้ว 15/06/255352222
10. เทศบาลตำบลนางลือ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5144140120ทำแล้ว 08/01/25531377626261
11. เทศบาลตำบลเนินขาม (เนินขาม)ทำแล้ว5508509509ทำแล้ว 23/12/25543134103103100
12. เทศบาลตำบลบางขุด (สรรคบุรี)ทำแล้ว5221141138ทำแล้ว 29/07/2553245232020
13. เทศบาลตำบลบางหลวง (สรรพยา)ทำแล้ว6849191ทำแล้ว 25/06/2553551433
14. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว511511190ทำแล้ว 25/06/255371101515151
15. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน (หันคา)ทำแล้ว5146202208ทำแล้ว 30/06/25532125272725
16. เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา (สรรคบุรี)ทำแล้ว5645250ทำแล้ว 28/06/2553753242422
17. เทศบาลตำบลโพงาม (สรรคบุรี)ทำแล้ว5178152146ทำแล้ว 28/06/255343674221
18. เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ (สรรพยา)ทำแล้ว5102129112ทำแล้ว 29/06/2553122222
19. เทศบาลตำบลโพนางดำตก (สรรพยา)ทำแล้ว584148135ทำแล้ว 28/06/255326888
20. เทศบาลตำบลโพนางดำออก (สรรพยา)ทำแล้ว57710691ทำแล้ว 28/06/25531557272727
21. เทศบาลตำบลมโนรมย์ (มโนรมย์)ทำแล้ว6458461ทำแล้ว 23/06/25531345353535
22. เทศบาลตำบลวังตะเคียน (หนองมะโมง)ทำแล้ว8108283217ทำแล้ว 29/06/2553100848484
23. เทศบาลตำบลวัดสิงห์ (วัดสิงห์)ทำแล้ว5799830ทำแล้ว 25/06/2553266252218
24. เทศบาลตำบลศิลาดาน (มโนรมย์)ทำแล้ว5191158133ทำแล้ว 28/06/2553441444
25. เทศบาลตำบลสรรคบุรี (สรรคบุรี)ทำแล้ว588694ทำแล้ว 30/06/2553332022
26. เทศบาลตำบลสรรพยา (สรรพยา)ทำแล้ว55010578ทำแล้ว 29/06/255344444
27. เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ (หันคา)ทำแล้ว5839669ทำแล้ว 29/06/255374555454
28. เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา (หันคา)ทำแล้ว57112143ทำแล้ว 25/06/25533295606060
29. เทศบาลตำบลเสือโฮก (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว57310844ทำแล้ว 573923
30. เทศบาลตำบลหนองขุ่น (วัดสิงห์)ทำแล้ว7176163164ทำแล้ว 30/06/2553733411
31. เทศบาลตำบลหนองแซง (หันคา)ทำแล้ว91239291ทำแล้ว 29/05/2553842101010
32. เทศบาลตำบลหนองน้อย (วัดสิงห์)ทำแล้ว61743937ทำแล้ว 29/06/25532401233
33. เทศบาลตำบลหนองมะโมง (หนองมะโมง)ทำแล้ว59610381ทำแล้ว 28/06/2553554121212
34. เทศบาลตำบลห้วยกรด (สรรคบุรี)ทำแล้ว5237214206ทำแล้ว 24/06/2554671564640
35. เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา (สรรคบุรี)ทำแล้ว51403030ทำแล้ว 03/06/255424622
36. เทศบาลตำบลห้วยงู (หันคา)ทำแล้ว5595957ทำแล้ว 28/06/25544444
37. เทศบาลตำบลหันคา (หันคา)ทำแล้ว5157144144ทำแล้ว 29/06/2553145131313
38. เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร (มโนรมย์)ทำแล้ว4218257203ทำแล้ว 10/06/2553445404039
39. เทศบาลตำบลหาดท่าเสา (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5140172139ทำแล้ว 29/06/255324181817
40. เทศบาลตำบลหาดอาษา (สรรพยา)ทำแล้ว5137126103ทำแล้ว 25/06/255358353533
41. อบต.กะบกเตี้ย (เนินขาม)ทำแล้ว5164113159ทำแล้ว 21/05/2553109777777
42. อบต.กุดจอก (หนองมะโมง)ทำแล้ว889867ทำแล้ว 24/06/25531286535351
43. อบต.เขาแก้ว (สรรพยา)ทำแล้ว5116129111ทำแล้ว 21/06/25531879616161
44. อบต.เขาท่าพระ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5134129129ทำแล้ว 29/06/255313834222
45. อบต.เด่นใหญ่ (หันคา)ทำแล้ว5956967ทำแล้ว 29/06/25535222
46. อบต.ท่าฉนวน (มโนรมย์)ทำแล้ว5276276276ทำแล้ว 15/06/255357383838
47. อบต.ท่าชัย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว4186175155ทำแล้ว 18/06/255341888
48. อบต.เที่ยงแท้ (สรรคบุรี)ทำแล้ว5179177154ทำแล้ว 27/09/2553106116139
49. อบต.บ่อแร่ (วัดสิงห์)ทำแล้ว522293293ทำแล้ว 10/06/25532217111
50. อบต.ไพรนกยูง (หันคา)ทำแล้ว5114199252ทำแล้ว 24/06/2553140121212
51. อบต.มะขามเฒ่า (วัดสิงห์)ทำแล้ว568415258ทำแล้ว 23/06/2553654373734
52. อบต.ไร่พัฒนา (มโนรมย์)ทำแล้ว5487566ทำแล้ว 11/06/2553647434339
53. อบต.วังไก่เถื่อน (หันคา)ทำแล้ว4171201133ทำแล้ว 29/06/255348232322
54. อบต.วังหมัน (วัดสิงห์)ทำแล้ว5355172117ทำแล้ว 07/06/25532360525151
55. อบต.วัดโคก (มโนรมย์)ทำแล้ว511112987ทำแล้ว 29/06/255324833
56. อบต.สะพานหิน (หนองมะโมง)ทำแล้ว5152149178ทำแล้ว 27/08/25534222
57. อบต.สุขเดือนห้า (เนินขาม)ทำแล้ว514712082ทำแล้ว 22/06/255356545453
58. อบต.หนองบัว (วัดสิงห์)ทำแล้ว5146128141ทำแล้ว 28/06/2553626911
59. อบต.หันคา (หันคา)ทำแล้ว5383940ทำแล้ว 21/06/25533333
60. อบต.อู่ตะเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว886171152ทำแล้ว 16/06/25533284685856
รวม 60 อปท.603167,9178,3647,143607533,4981,7061,4881,445
ข้อมูล ณ 13/09/2563