รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สิงห์บุรี ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.สิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6167128119ทำแล้ว 30/06/255325136114114104
2. เทศบาลเมืองบางระจัน (บางระจัน)ทำแล้ว6183116116ทำแล้ว 30/06/255340113928686
3. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว62248567ทำแล้ว 29/04/255340555
4. เทศบาลตำบลถอนสมอ (ท่าช้าง)ทำแล้ว6178166118ทำแล้ว 24/06/2553477201514
5. เทศบาลตำบลทับยา (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6123127104ทำแล้ว 24/06/2553184707070
6. เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว (พรหมบุรี)ทำแล้ว532227 ยังไม่อนุมัติ
7. เทศบาลตำบลพรหมบุรี (พรหมบุรี)ทำแล้ว71118796ทำแล้ว 30/06/25531780343433
8. เทศบาลตำบลโพสังโฆ (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6111ทำแล้ว 02/12/255313853141414
9. เทศบาลตำบลอินทร์บุรี (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6216216216ทำแล้ว 59242424
10. อบต.คอทราย (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6278286286ทำแล้ว 14/06/255365525252
11. อบต.ค่ายบางระจัน (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6255129ทำแล้ว 25/06/255314131313
12. อบต.งิ้วราย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6119125125ทำแล้ว 05/04/255389414040
13. อบต.จักรสีห์ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6187187187ทำแล้ว 25/06/2553150494949
14. อบต.ชีน้ำร้าย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6263834ทำแล้ว 12/07/255326262626
15. อบต.ต้นโพธิ์ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว8 ยังไม่อนุมัติ
16. อบต.ทองเอน (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6152133142ทำแล้ว 20/08/255331191918
17. อบต.ท่าข้าม (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6115115115ทำแล้ว 28/06/255355313131
18. อบต.ท่างาม (อินทร์บุรี)ทำแล้ว610710695ทำแล้ว 28/06/2553180656565
19. อบต.น้ำตาล (อินทร์บุรี)ทำแล้ว682137220ทำแล้ว 25/05/255350383838
20. อบต.บางกระบือ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6108117124ทำแล้ว 16/03/2553285727271
21. อบต.บางมัญ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว7228228228ทำแล้ว 30/06/255441000
22. อบต.บ้านจ่า (บางระจัน)ทำแล้ว6717171ทำแล้ว 14/05/25532232777
23. อบต.บ้านแป้ง (พรหมบุรี)ทำแล้ว6117117117ทำแล้ว 14/05/255332111111
24. อบต.บ้านหม้อ (พรหมบุรี)ทำแล้ว6102102102ทำแล้ว 15/06/2553731921
25. อบต.ประศุก (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6735959ทำแล้ว 31/05/2553127555
26. อบต.พระงาม (พรหมบุรี)ทำแล้ว6100129129ทำแล้ว 22/06/255364646463
27. อบต.พักทัน (บางระจัน)ทำแล้ว6878787ทำแล้ว 17/06/255328766
28. อบต.โพกรวม (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6134119105ทำแล้ว 30/06/255392626262
29. อบต.โพทะเล (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6136138142ทำแล้ว 27/05/2553252454545
30. อบต.โพธิ์ชัย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว8141205250ทำแล้ว 30/06/255481484745
31. อบต.โพประจักษ์ (ท่าช้าง)ทำแล้ว6ทำแล้ว 25/06/2553
32. อบต.โพสังโฆ (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว64ทำแล้ว 6
33. อบต.ม่วงหมู่ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว5878790ทำแล้ว 21/06/25531681655150
34. อบต.แม่ลา (บางระจัน)ทำแล้ว6928992ทำแล้ว 28/06/2553160484848
35. อบต.ไม้ดัด (บางระจัน)ทำแล้ว61135358ทำแล้ว 24/05/2553326262626
36. อบต.โรงช้าง (พรหมบุรี)ทำแล้ว61326564ทำแล้ว 02/08/2553246000
37. อบต.วิหารขาว (ท่าช้าง)ทำแล้ว639ทำแล้ว 24/05/255325333
38. อบต.สระแจง (บางระจัน)ทำแล้ว61247978ทำแล้ว 26/05/2553962232323
39. อบต.หนองกระทุ่ม (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6201204204ทำแล้ว 22/06/2553265494943
40. อบต.ห้วยชัน (อินทร์บุรี)ทำแล้ว7180207175ทำแล้ว 22/06/25532325252525
41. อบต.หัวไผ่ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6131131131ทำแล้ว 23/06/2553673486
42. อบต.อินทร์บุรี (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6125175111ทำแล้ว 25/06/2553125505050
รวม 42 อปท.422575,0814,5294,494403162,2911,3701,2991,272
ข้อมูล ณ 13/09/2563