รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลพบุรี ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ลพบุรี (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5799896ทำแล้ว 30/06/2553988686866
2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5307351382ทำแล้ว 23/06/2553301129129127
3. เทศบาลเมืองบ้านหมี่ (บ้านหมี่)ทำแล้ว4168125126ทำแล้ว 30/06/2553106433434
4. เทศบาลเมืองลพบุรี (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6115105103ทำแล้ว 25/06/2553184726969
5. เทศบาลตำบลกกโก (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5383833 ยังไม่อนุมัติ
6. เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6124131122ทำแล้ว 29/06/255381222
7. เทศบาลตำบลเขาพระงาม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6767676ทำแล้ว 28/06/255362626262
8. เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6159116101ทำแล้ว 13/08/25532211
9. เทศบาลตำบลโคกตูม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5310299270ทำแล้ว 30/06/2553189149148145
10. เทศบาลตำบลโคกสลุด (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5117142141ทำแล้ว 30/06/25531964373735
11. เทศบาลตำบลโคกสำโรง (โคกสำโรง)ทำแล้ว61258477ทำแล้ว 14/12/255330161414
12. เทศบาลตำบลดีลัง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5975936ทำแล้ว 25/06/2553233212120
13. เทศบาลตำบลถนนใหญ่ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว4242168143ทำแล้ว 29/06/25531198515150
14. เทศบาลตำบลท่าโขลง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว51266160ทำแล้ว 28/06/25531176454237
15. เทศบาลตำบลท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว4142131131ทำแล้ว 24/06/2553164442929
16. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5253261278ทำแล้ว 28/06/255477595959
17. เทศบาลตำบลบางงา (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6155156156ทำแล้ว 30/06/2553988505050
18. เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง (ท่าหลวง)ทำแล้ว6807169ทำแล้ว 15/06/255314111
19. เทศบาลตำบลป่าตาล (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว7127194129ทำแล้ว 30/06/255321171616
20. เทศบาลตำบลพัฒนานิคม (พัฒนานิคม)ทำแล้ว51152222ทำแล้ว 28/06/255394444444
21. เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว881129100ทำแล้ว 11/06/25531192636363
22. เทศบาลตำบลลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว8171180168ทำแล้ว 27/05/255392404040
23. เทศบาลตำบลสระโบสถ์ (สระโบสถ์)ทำแล้ว4189145134ทำแล้ว 21/06/2553492600
24. เทศบาลตำบลหนองม่วง (หนองม่วง)ทำแล้ว5155158158ทำแล้ว 20/05/255376434242
25. อบต.กุดตาเพชร (ลำสนธิ)ทำแล้ว5689285ทำแล้ว 31/05/255347393939
26. อบต.เกาะแก้ว (โคกสำโรง)ทำแล้ว711811232ทำแล้ว 30/06/2553723300
27. อบต.เกาะรัง (ชัยบาดาล)ทำแล้ว71428764ทำแล้ว 07/05/2553103414141
28. อบต.แก่งผักกูด (ท่าหลวง)ทำแล้ว66111692ทำแล้ว 28/05/255342353535
29. อบต.โก่งธนู (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว612512199 ยังไม่อนุมัติ
30. อบต.เขาน้อย (ลำสนธิ)ทำแล้ว5147202170ทำแล้ว 26/04/255482706939
31. อบต.เขารวก (ลำสนธิ)ทำแล้ว414014699ทำแล้ว 23/06/2553585100
32. อบต.เขาสมอคอน (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว51069292ทำแล้ว 07/06/255343272724
33. อบต.เขาแหลม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5271332332ทำแล้ว 09/06/255370159134134133
34. อบต.คลองเกตุ (โคกสำโรง)ทำแล้ว5169141127ทำแล้ว 29/06/2553153333
35. อบต.โคกกระเทียม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว56599ทำแล้ว 19/05/255365000
36. อบต.โคกเจริญ (โคกเจริญ)ทำแล้ว5176166126ทำแล้ว 02/06/2553173333333
37. อบต.โคกลำพาน (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว82ทำแล้ว 12/05/25532000
38. อบต.โคกสลุง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5147147148ทำแล้ว 24/09/255347700
39. อบต.โคกสำโรง (โคกสำโรง)ทำแล้ว653ทำแล้ว 11/06/255352141111
40. อบต.โคกแสมสาร (โคกเจริญ)ทำแล้ว61592619ทำแล้ว 24/06/255369343027
41. อบต.งิ้วราย (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6145173151ทำแล้ว 14/05/2553
42. อบต.ช่องสาริกา (พัฒนานิคม)ทำแล้ว8130130130ทำแล้ว 17/05/255352414141
43. อบต.ชอนน้อย (พัฒนานิคม)ทำแล้ว8674442ทำแล้ว 16/06/255360606060
44. อบต.ชอนม่วง (บ้านหมี่)ทำแล้ว7437520ทำแล้ว 22/04/25545667504949
45. อบต.ชอนสมบูรณ์ (หนองม่วง)ทำแล้ว4145110102ทำแล้ว 17/05/255366282828
46. อบต.ชอนสารเดช (หนองม่วง)ทำแล้ว5156200193ทำแล้ว 12/05/25531111
47. อบต.ชัยนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6744040ทำแล้ว 30/06/255371626261
48. อบต.ชัยบาดาล (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5959696ทำแล้ว 10/06/2553321000
49. อบต.เชียงงา (บ้านหมี่)ทำแล้ว6175157108ทำแล้ว 11/06/255365555
50. อบต.ซับจำปา (ท่าหลวง)ทำแล้ว79211ทำแล้ว 07/07/255392726867
51. อบต.ซับตะเคียน (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5350351351ทำแล้ว 29/06/2553
52. อบต.ซับสมบูรณ์ (ลำสนธิ)ทำแล้ว7123226146ทำแล้ว 09/06/25531523422
53. อบต.ดงดินแดง (หนองม่วง)ทำแล้ว8959386ทำแล้ว 30/06/255349222
54. อบต.ดงมะรุม (โคกสำโรง)ทำแล้ว4126234175ทำแล้ว 17/05/255334130121119119
55. อบต.ดอนดึง (บ้านหมี่)ทำแล้ว6205229205ทำแล้ว 15/06/255340343434
56. อบต.ดอนโพธิ์ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว3755573ทำแล้ว 12/07/2554
57. อบต.ตะลุง (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว8ทำแล้ว 30/06/2553
58. อบต.ถลุงเหล็ก (โคกสำโรง)ทำแล้ว6130135135ทำแล้ว 25/06/255356181818
59. อบต.ทะเลชุบศร (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5121212 ยังไม่อนุมัติ
60. อบต.ท่าแค (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว61125556ทำแล้ว 22/06/255343282625
61. อบต.ท่าดินดำ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5142133131ทำแล้ว 29/06/2553283000
62. อบต.ท่ามะนาว (ชัยบาดาล)ทำแล้ว7742121ทำแล้ว 24/06/2553851131313
63. อบต.ท้ายตลาด (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6868073ทำแล้ว 14/05/255328262626
64. อบต.ท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5797979ทำแล้ว 15/06/255338303030
65. อบต.ท่าหลวง (ท่าหลวง)ทำแล้ว4232232232ทำแล้ว 15/06/25531111
66. อบต.ทุ่งท่าช้าง (สระโบสถ์)ทำแล้ว7323333ทำแล้ว 30/06/25531042141414
67. อบต.นาโสม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5134164174ทำแล้ว 07/06/2553149434242
68. อบต.น้ำสุด (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6205206206ทำแล้ว 22/06/25531347333
69. อบต.นิคมลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6165168168ทำแล้ว 15/06/255330303027
70. อบต.นิยมชัย (สระโบสถ์)ทำแล้ว6798277ทำแล้ว 29/06/2553156000
71. อบต.บ่อทอง (หนองม่วง)ทำแล้ว42395344ทำแล้ว 11/06/25531221888
72. อบต.บัวชุม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6127127127ทำแล้ว 29/06/25531000
73. อบต.บางกะพี้ดงพลับ (บ้านหมี่)ทำแล้ว49284103ทำแล้ว 15/06/255331292929
74. อบต.บางขันหมาก (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5664842ทำแล้ว 30/06/255366000
75. อบต.บางขาม (บ้านหมี่)ทำแล้ว5929292ทำแล้ว 21/06/255378787878
76. อบต.บางคู้ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6109186175ทำแล้ว 23/06/255346242424
77. อบต.บางพึ่ง (บ้านหมี่)ทำแล้ว6777777ทำแล้ว 28/06/255340242424
78. อบต.บางลี่ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6134192192ทำแล้ว 10/06/255366555
79. อบต.บ้านกล้วย (บ้านหมี่)ทำแล้ว6969797ทำแล้ว 14/06/25533568262424
80. อบต.บ้านข่อย (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6222224224 ยังไม่อนุมัติ
81. อบต.บ้านชี (บ้านหมี่)ทำแล้ว8415416416ทำแล้ว 29/06/2553153494949
82. อบต.บ้านทราย (บ้านหมี่)ทำแล้ว6776558ทำแล้ว 09/07/255333442
83. อบต.บ้านเบิก (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว7888888ทำแล้ว 15/06/255328000
84. อบต.บ้านใหม่สามัคคี (ชัยบาดาล)ทำแล้ว8999999ทำแล้ว 17/05/25535103100
85. อบต.ไผ่ใหญ่ (บ้านหมี่)ทำแล้ว6865751ทำแล้ว 16/06/2553273424242
86. อบต.พรหมมาสตร์ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว7165121108ทำแล้ว 11/06/2553970000
87. อบต.พุคา (บ้านหมี่)ทำแล้ว5706767ทำแล้ว 29/06/2553165251918
88. อบต.เพนียด (โคกสำโรง)ทำแล้ว67887ทำแล้ว 14/06/2553
89. อบต.โพธิ์เก้าต้น (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว4441 ยังไม่อนุมัติ
90. อบต.โพธิ์ตรุ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5585959ทำแล้ว 20/05/255326000
91. อบต.โพนทอง (บ้านหมี่)ทำแล้ว4274274274ทำแล้ว 18/07/25531463241919
92. อบต.ม่วงค่อม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6255114101ทำแล้ว 15/06/255361000
93. อบต.มหาโพธิ์ (สระโบสถ์)ทำแล้ว7179196192ทำแล้ว 19/05/2553245262625
94. อบต.มหาสอน (บ้านหมี่)ทำแล้ว51002323ทำแล้ว 08/04/255392818181
95. อบต.มะนาวหวาน (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5127134131ทำแล้ว 14/05/255347766
96. อบต.มุจลินท์ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5134136136ทำแล้ว 29/06/255375606058
97. อบต.ยางโทน (หนองม่วง)ทำแล้ว5133109112ทำแล้ว 14/05/255384626262
98. อบต.ยางราก (โคกเจริญ)ทำแล้ว5122196175ทำแล้ว 21/06/255323000
99. อบต.ลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว8173173173ทำแล้ว 22/06/255349000
100. อบต.ลำสนธิ (ลำสนธิ)ทำแล้ว5547572ทำแล้ว 10/09/255336313131
101. อบต.วังขอนขว้าง (โคกสำโรง)ทำแล้ว4711919ทำแล้ว 24/06/255368686868
102. อบต.วังจั่น (โคกสำโรง)ทำแล้ว41052020ทำแล้ว 07/06/255394878787
103. อบต.วังทอง (โคกเจริญ)ทำแล้ว860238151ทำแล้ว 19/05/25535564065
104. อบต.วังเพลิง (โคกสำโรง)ทำแล้ว5593434ทำแล้ว 15/06/255347999
105. อบต.ศิลาทิพย์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5337346346ทำแล้ว 18/06/255348000
106. อบต.สนามแจง (บ้านหมี่)ทำแล้ว4192186185ทำแล้ว 23/05/2554146434342
107. อบต.สะแกราบ (โคกสำโรง)ทำแล้ว51172828ทำแล้ว 19/05/255351505050
108. อบต.สายห้วยแก้ว (บ้านหมี่)ทำแล้ว6138175166ทำแล้ว 16/06/255328232322
109. อบต.หนองกระเบียน (บ้านหมี่)ทำแล้ว4927368ทำแล้ว 15/06/255341323232
110. อบต.หนองแขม (โคกสำโรง)ทำแล้ว4133132132ทำแล้ว 09/08/255320553010
111. อบต.หนองเต่า (บ้านหมี่)ทำแล้ว3637879ทำแล้ว 17/06/255359504949
112. อบต.หนองทรายขาว (บ้านหมี่)ทำแล้ว5123122122ทำแล้ว 30/06/255341171515
113. อบต.หนองบัว (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6125120108ทำแล้ว 11/06/2553963311515
114. อบต.หนองผักแว่น (ท่าหลวง)ทำแล้ว71551515ทำแล้ว 11/06/25531610200
115. อบต.หนองม่วง (หนองม่วง)ทำแล้ว6969921ทำแล้ว 01/06/2553971505049
116. อบต.หนองมะค่า (โคกเจริญ)ทำแล้ว6777777ทำแล้ว 16/09/255377161616
117. อบต.หนองเมือง (บ้านหมี่)ทำแล้ว6109135109ทำแล้ว 30/06/255370000
118. อบต.หนองยายโต๊ะ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว52574343ทำแล้ว 25/06/2553239000
119. อบต.หนองรี (ลำสนธิ)ทำแล้ว6352222ทำแล้ว 31/01/25545893888
120. อบต.หลุมข้าว (โคกสำโรง)ทำแล้ว5136ทำแล้ว 29/06/255319000
121. อบต.ห้วยขุนราม (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5 ยังไม่อนุมัติ
122. อบต.ห้วยโป่ง (โคกสำโรง)ทำแล้ว638ทำแล้ว 21/06/25531755000
123. อบต.ห้วยหิน (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5225146225ทำแล้ว 18/06/255331111
124. อบต.หัวลำ (ท่าหลวง)ทำแล้ว6393939ทำแล้ว 31/05/255339202020
125. อบต.หัวสำโรง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5878989ทำแล้ว 30/06/2553188191610
126. อบต.หินปัก (บ้านหมี่)ทำแล้ว572217238ทำแล้ว 15/06/2553259595959
รวม 126 อปท.12670515,96414,75013,7731206147,1843,5423,2773,201
ข้อมูล ณ 13/09/2563