รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อ่างทอง ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.อ่างทอง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5161608557ทำแล้ว 30/06/25532134121121121
2. เทศบาลเมืองอ่างทอง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5335189129ทำแล้ว 24/06/255397535353
3. เทศบาลตำบลเกษไชโย (ไชโย)ทำแล้ว5173171171ทำแล้ว 25/06/2553
4. เทศบาลตำบลโคกพุทรา (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว7656145ทำแล้ว 29/06/2553546292929
5. เทศบาลตำบลไชโย (ไชโย)ทำแล้ว51723333ทำแล้ว 30/06/2553865622
6. เทศบาลตำบลทางพระ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6182ทำแล้ว 01/06/255353777
7. เทศบาลตำบลท่าช้าง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5809891ทำแล้ว 30/06/255359121111
8. เทศบาลตำบลบางจัก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว74311ทำแล้ว 30/06/2553432100
9. เทศบาลตำบลป่าโมก (ป่าโมก)ทำแล้ว5282626 ยังไม่อนุมัติ
10. เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7809598ทำแล้ว 29/06/2553143363634
11. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง (แสวงหา)ทำแล้ว7134134134ทำแล้ว 30/06/255337212019
12. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6185170157ทำแล้ว 30/06/255391525238
13. เทศบาลตำบลโพสะ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว7831312ทำแล้ว 28/06/25531968423534
14. เทศบาลตำบลม่วงคัน (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว717212488ทำแล้ว 28/06/255336
15. เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6105105105ทำแล้ว 01/10/255320101010
16. เทศบาลตำบลรำมะสัก (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว612110591ทำแล้ว 18/06/2553793300
17. เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว9127124119ทำแล้ว 29/06/255480393839
18. เทศบาลตำบลศาลาแดง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6834174ทำแล้ว 28/06/2553373441414
19. เทศบาลตำบลสามโก้ (สามโก้)ทำแล้ว51915942ทำแล้ว 15/06/2553611700
20. เทศบาลตำบลสาวร้องไห้ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5159203257ทำแล้ว 28/06/255394676767
21. เทศบาลตำบลแสวงหา (แสวงหา)ทำแล้ว6183122129ทำแล้ว 25/06/255374555555
22. เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7101164144ทำแล้ว 10/06/25531451011
23. อบต.คลองขนาก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว81289592ทำแล้ว 30/06/255334141414
24. อบต.คลองวัว (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5543333ทำแล้ว 10/06/255418101010
25. อบต.คำหยาด (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว61308682ทำแล้ว 08/06/255343434243
26. อบต.จำป่าหล่อ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว7731010ทำแล้ว 30/06/255346371815
27. อบต.จำลอง (แสวงหา)ทำแล้ว6554142ทำแล้ว 28/06/255355131312
28. อบต.ชัยฤทธิ์ (ไชโย)ทำแล้ว5554647ทำแล้ว 15/06/255329202020
29. อบต.ตลาดกรวด (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6595959ทำแล้ว 09/06/2554
30. อบต.ตลาดใหม่ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5129136131ทำแล้ว 29/06/255347292929
31. อบต.เทวราช (ไชโย)ทำแล้ว7898988ทำแล้ว 324554
32. อบต.นรสิงห์ (ป่าโมก)ทำแล้ว71106215ทำแล้ว 30/06/255386868585
33. อบต.บางจัก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5634140ทำแล้ว 25/06/255332111111
34. อบต.บางเจ้าฉ่า (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว614010368ทำแล้ว 29/06/2553795616161
35. อบต.บางพลับ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6432823ทำแล้ว 09/06/25532667292929
36. อบต.บางระกำ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5235239239ทำแล้ว 03/06/2553614700
37. อบต.บางเสด็จ (ป่าโมก)ทำแล้ว7991515ทำแล้ว 12/05/255355313128
38. อบต.บ้านพราน (แสวงหา)ทำแล้ว6123ทำแล้ว 21/06/2554123676767
39. อบต.บ้านแห (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5106ทำแล้ว 01/04/255346343433
40. อบต.บ้านอิฐ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6166104105ทำแล้ว 29/06/2553145353535
41. อบต.ป่างิ้ว (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6866864ทำแล้ว 23/06/255336353434
42. อบต.โผงเผง (ป่าโมก)ทำแล้ว71548988ทำแล้ว 14/06/2553252500
43. อบต.ไผ่จำศีล (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว62075419ทำแล้ว 04/06/2553201550
44. อบต.ไผ่วง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว8697070ทำแล้ว 29/06/2553132500
45. อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ (สามโก้)ทำแล้ว652102121ทำแล้ว 25/06/255337191919
46. อบต.ยางช้าย (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว91028984ทำแล้ว 14/06/255477656565
47. อบต.ย่านซื่อ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว7754646ทำแล้ว 14/06/2553250393320
48. อบต.ยี่ล้น (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว510914182ทำแล้ว 29/06/2553629282828
49. อบต.ราชสถิตย์ (ไชโย)ทำแล้ว5104100110ทำแล้ว 29/06/255361998
50. อบต.โรงช้าง (ป่าโมก)ทำแล้ว5514748ทำแล้ว 14/05/255328544
51. อบต.วังน้ำเย็น (แสวงหา)ทำแล้ว791ทำแล้ว 27/06/255335191919
52. อบต.ศรีพราน (แสวงหา)ทำแล้ว69010034ทำแล้ว 11/07/255425232323
53. อบต.ศาลเจ้าโรงทอง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6433 ยังไม่อนุมัติ
54. อบต.สายทอง (ป่าโมก)ทำแล้ว7999999ทำแล้ว 12/05/255354444242
55. อบต.สีบัวทอง (แสวงหา)ทำแล้ว5ทำแล้ว 22/06/255349483200
56. อบต.หนองแม่ไก่ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5667667 ยังไม่อนุมัติ
57. อบต.หลักแก้ว (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว9988977ทำแล้ว 28/06/2553151232322
58. อบต.ห้วยไผ่ (แสวงหา)ทำแล้ว6541717ทำแล้ว 14/06/2553355505050
59. อบต.หัวตะพาน (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6968783ทำแล้ว 14/06/2553262464646
60. อบต.หัวไผ่ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5989898ทำแล้ว 21/05/2553361700
61. อบต.องครักษ์ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว7151151150ทำแล้ว 29/06/2553
62. อบต.อบทม (สามโก้)ทำแล้ว6753120ทำแล้ว 30/06/2553131242424
63. อบต.อ่างแก้ว (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว1888ทำแล้ว 24/05/2553
64. อบต.อินทประมูล (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6888654ทำแล้ว 14/06/2554185625555
65. อบต.เอกราช (ป่าโมก)ทำแล้ว10109109109ทำแล้ว 11/05/2553353300
รวม 65 อปท.653986,9565,5935,143621703,1011,9151,5341,489
ข้อมูล ณ 13/09/2563