รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.พระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว9742481359ทำแล้ว 25/06/2553114608421183174
2. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว73438383ทำแล้ว 30/07/25533694300
3. เทศบาลเมืองผักไห่ (ผักไห่)ทำแล้ว732944ทำแล้ว 29/06/255386777
4. เทศบาลเมืองลำตาเสา (วังน้อย)ทำแล้ว5249203161ทำแล้ว 17/06/25532080636363
5. เทศบาลเมืองเสนา (เสนา)ทำแล้ว6706864ทำแล้ว 11/06/255330222
6. เทศบาลเมืองอโยธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7176256182ทำแล้ว 29/06/2553112656464
7. เทศบาลตำบลคลองจิก (บางปะอิน)ทำแล้ว6100142104ทำแล้ว 30/06/25531174393636
8. เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด (เสนา)ทำแล้ว9123102105ทำแล้ว 29/06/2553108323232
9. เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย (บางปะอิน)ทำแล้ว71401ทำแล้ว 18/06/255326444
10. เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ (บางปะอิน)ทำแล้ว81079386ทำแล้ว 24/02/2554846423832
11. เทศบาลตำบลท่าเรือ (ท่าเรือ)ทำแล้ว6207166163ทำแล้ว 30/06/25535100
12. เทศบาลตำบลท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว91113434ทำแล้ว 30/06/2553256292927
13. เทศบาลตำบลนครหลวง (นครหลวง)ทำแล้ว614513590ทำแล้ว 30/06/2553101611
14. เทศบาลตำบลบางกระสั้น (บางปะอิน)ทำแล้ว5112126126ทำแล้ว 29/06/25531879505049
15. เทศบาลตำบลบางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว7177110115ทำแล้ว 04/10/25534172222
16. เทศบาลตำบลบางไทร (บางไทร)ทำแล้ว7163118100ทำแล้ว 30/06/255499111010
17. เทศบาลตำบลบางนมโค (เสนา)ทำแล้ว8230207172ทำแล้ว 22/06/25531580100
18. เทศบาลตำบลบางบาล (บางบาล)ทำแล้ว71327668ทำแล้ว 23/06/25534618138
19. เทศบาลตำบลบางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว6162162162ทำแล้ว 22/06/255344141414
20. เทศบาลตำบลบางปะอิน (บางปะอิน)ทำแล้ว7295135114ทำแล้ว 11/06/255321711
21. เทศบาลตำบลบ้านกรด (บางปะอิน)ทำแล้ว7105102102ทำแล้ว 01/06/2553241131313
22. เทศบาลตำบลบ้านแพรก (บ้านแพรก)ทำแล้ว61098283ทำแล้ว 29/09/255320201919
23. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บางปะอิน)ทำแล้ว6126126146ทำแล้ว 29/06/25531191099
24. เทศบาลตำบลปราสาททอง (บางปะอิน)ทำแล้ว884113102ทำแล้ว 21/06/255359484242
25. เทศบาลตำบลพระอินทราชา (บางปะอิน)ทำแล้ว713712226ทำแล้ว 21/06/255340555
26. เทศบาลตำบลภาชี (ภาชี)ทำแล้ว5854052ทำแล้ว 24/09/2553873505050
27. เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ (บางบาล)ทำแล้ว6456ทำแล้ว 30/06/255323000
28. เทศบาลตำบลมหาราช (มหาราช)ทำแล้ว6632222ทำแล้ว 29/06/255336292828
29. เทศบาลตำบลราชคราม (บางไทร)ทำแล้ว910910398ทำแล้ว 30/06/255376515149
30. เทศบาลตำบลโรงช้าง (มหาราช)ทำแล้ว7174176131ทำแล้ว 30/06/255357242424
31. เทศบาลตำบลลาดชะโด (ผักไห่)ทำแล้ว7188272265ทำแล้ว 11/03/2554834343433
32. เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว5130130130ทำแล้ว 23/09/2554701400
33. เทศบาลตำบลสามกอ (เสนา)ทำแล้ว7286286287ทำแล้ว 28/06/255363313130
34. เทศบาลตำบลสามเมือง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7796160ทำแล้ว 22/06/255478747473
35. เทศบาลตำบลหัวเวียง (เสนา)ทำแล้ว102091010ทำแล้ว 30/06/25532367242421
36. เทศบาลตำบลอรัญญิก (นครหลวง)ทำแล้ว7225133123ทำแล้ว 22/07/25531281099
37. เทศบาลตำบลอุทัย (อุทัย)ทำแล้ว712712499ทำแล้ว 28/06/255371454545
38. อบต.กบเจา (บางบาล)ทำแล้ว63886ทำแล้ว 22/06/2554644343433
39. อบต.กระจิว (ภาชี)ทำแล้ว7121122122ทำแล้ว 25/06/255357353331
40. อบต.กระแชง (บางไทร)ทำแล้ว6142142142ทำแล้ว 21/06/255336161313
41. อบต.กุฎี (ผักไห่)ทำแล้ว9463333ทำแล้ว 09/06/255344222222
42. อบต.เกาะเกิด (บางปะอิน)ทำแล้ว6798474ทำแล้ว 25/06/255320191919
43. อบต.เกาะเรียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว5146150106ทำแล้ว 12/02/255330444
44. อบต.ข้าวงาม (วังน้อย)ทำแล้ว71059879ทำแล้ว 18/08/2553105272727
45. อบต.ข้าวเม่า (อุทัย)ทำแล้ว5345234ทำแล้ว 08/03/2554135411
46. อบต.คลองตะเคียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว81193030ทำแล้ว 28/06/25531371887
47. อบต.คลองน้อย (บ้านแพรก)ทำแล้ว6194192192ทำแล้ว 14/05/25531460434340
48. อบต.คลองพระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว511279ทำแล้ว 545353535
49. อบต.คลองสระบัว (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว5148149149ทำแล้ว 11/06/2553221600
50. อบต.คลองสะแก (นครหลวง)ทำแล้ว5119119119ทำแล้ว 09/06/2553681211
51. อบต.คานหาม (อุทัย)ทำแล้ว4806565ทำแล้ว 30/06/255380555555
52. อบต.คู้สลอด (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว6575756ทำแล้ว 11/06/25535230199
53. อบต.โคกช้าง (บางไทร)ทำแล้ว6713735ทำแล้ว 20/05/255331272727
54. อบต.โคกม่วง (ภาชี)ทำแล้ว7759ทำแล้ว 25/06/255313000
55. อบต.จำปา (ท่าเรือ)ทำแล้ว6881919ทำแล้ว 30/06/255376535352
56. อบต.ชะแมบ (วังน้อย)ทำแล้ว7505050ทำแล้ว 29/06/255336211
57. อบต.ชายนา (เสนา)ทำแล้ว7171191189ทำแล้ว 15/06/2553106110
58. อบต.ดอนทอง (เสนา)ทำแล้ว61098887ทำแล้ว 30/08/2553249323029
59. อบต.ดอนลาน (ผักไห่)ทำแล้ว7474761ทำแล้ว 28/06/255336672100
60. อบต.ดอนหญ้านาง (ภาชี)ทำแล้ว7124124124ทำแล้ว 30/06/255346434342
61. อบต.ตลิ่งชัน (บางปะอิน)ทำแล้ว7142143141ทำแล้ว 30/06/255314225153
62. อบต.ตานิม (บางปะหัน)ทำแล้ว6878787ทำแล้ว 04/05/2553548343433
63. อบต.ทับน้ำ (บางปะหัน)ทำแล้ว6711810ทำแล้ว 21/06/255341202019
64. อบต.ท่าเจ้าสนุก (ท่าเรือ)ทำแล้ว71088989ทำแล้ว 21/03/255437333
65. อบต.ท่าดินแดง (ผักไห่)ทำแล้ว6503939ทำแล้ว 18/03/2554412100
66. อบต.ท่าตอ (มหาราช)ทำแล้ว710210198ทำแล้ว 14/05/2553491286
67. อบต.ท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว9100129114ทำแล้ว 30/06/25532841800
68. อบต.เทพมงคล (บางซ้าย)ทำแล้ว7107103102ทำแล้ว 15/06/255357383838
69. อบต.ธนู (อุทัย)ทำแล้ว7513150118ทำแล้ว 21/06/25531422433
70. อบต.นาคู (ผักไห่)ทำแล้ว7787171ทำแล้ว 11/06/255342413737
71. อบต.น้ำเต้า (บางบาล)ทำแล้ว9541216206ทำแล้ว 21/06/255319822
72. อบต.บ่อตาโล่ (วังน้อย)ทำแล้ว6641010ทำแล้ว 10/06/25531560403935
73. อบต.บ่อโพง (นครหลวง)ทำแล้ว5692715ทำแล้ว 29/06/255326211
74. อบต.บางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว9676044ทำแล้ว 15/06/255343000
75. อบต.บางเดื่อ (บางปะหัน)ทำแล้ว812210083ทำแล้ว 29/06/255340111
76. อบต.บางนา (มหาราช)ทำแล้ว6175173173ทำแล้ว 04/05/255330422
77. อบต.บางประแดง (บางปะอิน)ทำแล้ว512310284ทำแล้ว 25/06/2553150000
78. อบต.บางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว610810494ทำแล้ว 14/06/255337222222
79. อบต.บางยี่โท (บางไทร)ทำแล้ว71207161ทำแล้ว 15/06/255338121212
80. อบต.บ้านกลึง (บางไทร)ทำแล้ว818818153ทำแล้ว 08/03/255412
81. อบต.บ้านเกาะ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว5164165158ทำแล้ว 30/06/255322000
82. อบต.บ้านขล้อ (บางปะหัน)ทำแล้ว6908886ทำแล้ว 30/06/2554272300
83. อบต.บ้านขวาง (มหาราช)ทำแล้ว7635856ทำแล้ว 15/06/255331111
84. อบต.บ้านคลัง (บางบาล)ทำแล้ว8284285285ทำแล้ว 10/06/255361484848
85. อบต.บ้านแค (ผักไห่)ทำแล้ว8602522ทำแล้ว 22/06/2553533272626
86. อบต.บ้านช้าง (อุทัย)ทำแล้ว71536060ทำแล้ว 28/06/255380302626
87. อบต.บ้านชุ้ง (นครหลวง)ทำแล้ว6977569ทำแล้ว 24/06/255371272119
88. อบต.บ้านนา (มหาราช)ทำแล้ว51096654ทำแล้ว 17/03/2553113221
89. อบต.บ้านป้อม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7151175181ทำแล้ว 30/09/25548777
90. อบต.บ้านแป้ง (บางปะอิน)ทำแล้ว78ทำแล้ว 25/06/25535127400
91. อบต.บ้านพลับ (บางปะอิน)ทำแล้ว6754433ทำแล้ว 22/06/25531341363531
92. อบต.บ้านแพน (เสนา)ทำแล้ว71421856ทำแล้ว 15/06/2553683686765
93. อบต.บ้านโพ (บางปะอิน)ทำแล้ว8304205169ทำแล้ว 11/08/255347000
94. อบต.บ้านโพธิ์ (เสนา)ทำแล้ว9534644ทำแล้ว 18/05/255310555
95. อบต.บ้านม้า (บางไทร)ทำแล้ว5775860ทำแล้ว 10/05/2553570161515
96. อบต.บ้านร่อม (ท่าเรือ)ทำแล้ว6414958ทำแล้ว 10/06/255340101010
97. อบต.บ้านลี่ (บางปะหัน)ทำแล้ว5664743ทำแล้ว 22/02/255341101010
98. อบต.บ้านหลวง (เสนา)ทำแล้ว7175143117ทำแล้ว 17/03/25545333
99. อบต.บ้านหว้า (บางปะอิน)ทำแล้ว711410799ทำแล้ว 28/06/2553481465
100. อบต.บ้านหีบ (อุทัย)ทำแล้ว91336255ทำแล้ว 25/06/255313333
101. อบต.บ้านใหม่ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว810335ทำแล้ว 15/05/25535108666
102. อบต.บ้านใหม่ (มหาราช)ทำแล้ว5383930ทำแล้ว 28/06/25534111
103. อบต.ปลายกลัด (บางซ้าย)ทำแล้ว5815956ทำแล้ว 03/06/255357464442
104. อบต.ปากกราน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว61047745ทำแล้ว 30/06/25535111
105. อบต.ปากจั่น (นครหลวง)ทำแล้ว6145119118ทำแล้ว 30/06/255321221
106. อบต.ปากท่า (ท่าเรือ)ทำแล้ว6837671ทำแล้ว 28/06/255328181717
107. อบต.ไผ่พระ (บางไทร)ทำแล้ว8987563ทำแล้ว 30/06/255349000
108. อบต.ไผ่ล้อม (ภาชี)ทำแล้ว5122124124ทำแล้ว 15/06/25531111
109. อบต.พยอม (วังน้อย)ทำแล้ว61066864ทำแล้ว 16/06/2553261166
110. อบต.พระแก้ว (ภาชี)ทำแล้ว8115112112ทำแล้ว 14/06/255348282418
111. อบต.พระขาว (บางบาล)ทำแล้ว5353245ทำแล้ว 11/05/255315554
112. อบต.พระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว6129135108ทำแล้ว 08/12/25531379565655
113. อบต.พุทเลา (บางปะหัน)ทำแล้ว7120121121ทำแล้ว 07/06/255321814118
114. อบต.โพแตง (บางไทร)ทำแล้ว3111ทำแล้ว 28/06/2553
115. อบต.โพธิ์สามต้น (บางปะหัน)ทำแล้ว5545957ทำแล้ว 11/06/2553452611
116. อบต.โพธิ์เอน (ท่าเรือ)ทำแล้ว51259876ทำแล้ว 30/06/255352433939
117. อบต.โพสาวหาญ (อุทัย)ทำแล้ว6191178177ทำแล้ว 30/06/255370706969
118. อบต.ภูเขาทอง (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6112112112 ยังไม่อนุมัติ
119. อบต.มารวิชัย (เสนา)ทำแล้ว7154155155ทำแล้ว 06/05/2553851292927
120. อบต.แม่ลา (นครหลวง)ทำแล้ว91429494ทำแล้ว 15/06/255354141414
121. อบต.ไม้ตรา (บางไทร)ทำแล้ว914910487ทำแล้ว 24/06/2553225222
122. อบต.ระโสม (ภาชี)ทำแล้ว8144145145ทำแล้ว 01/03/2554327333
123. อบต.รางจรเข้ (เสนา)ทำแล้ว7815245ทำแล้ว 15/06/255312975
124. อบต.ลาดงา (เสนา)ทำแล้ว9164141122ทำแล้ว 10/06/25536666
125. อบต.ลาดชิด (ผักไห่)ทำแล้ว8896775ทำแล้ว 23/06/25531546333333
126. อบต.ลาดน้ำเค็ม (ผักไห่)ทำแล้ว979103ทำแล้ว 22/06/25532728282828
127. อบต.ลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว8555656ทำแล้ว 16/06/2553960343434
128. อบต.ลำไทร (วังน้อย)ทำแล้ว8121143143ทำแล้ว 28/06/255386565656
129. อบต.ลุมพลี (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว66499ทำแล้ว 15/06/255364575353
130. อบต.วังจุฬา (วังน้อย)ทำแล้ว77666ทำแล้ว 29/06/255360000
131. อบต.วังแดง (ท่าเรือ)ทำแล้ว7987786ทำแล้ว 30/06/25538654
132. อบต.วังน้อย (วังน้อย)ทำแล้ว7837672ทำแล้ว 01/06/25536555
133. อบต.วังพัฒนา (บางซ้าย)ทำแล้ว51089390ทำแล้ว 28/06/255349000
134. อบต.วัดตูม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7118119105ทำแล้ว 24/05/255340854
135. อบต.วัดยม (บางปะอิน)ทำแล้ว61326969ทำแล้ว 22/09/255337422300
136. อบต.ศาลาลอย (ท่าเรือ)ทำแล้ว6888583ทำแล้ว 23/06/255336141310
137. อบต.สนับทึบ (วังน้อย)ทำแล้ว6173175175ทำแล้ว 29/06/2553521088
138. อบต.สนามชัย (บางไทร)ทำแล้ว51898ทำแล้ว 05/09/255418000
139. อบต.สวนพริก (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6887056ทำแล้ว 15/06/255330999
140. อบต.สามตุ่ม (เสนา)ทำแล้ว4176176176ทำแล้ว 29/06/2553731100
141. อบต.สามบัณฑิต (อุทัย)ทำแล้ว6757968ทำแล้ว 29/06/25536666
142. อบต.สามเรือน (บางปะอิน)ทำแล้ว61389488ทำแล้ว 03/06/2553411299
143. อบต.สำพะเนียง (บ้านแพรก)ทำแล้ว81667ทำแล้ว 01/10/2553616000
144. อบต.สำเภาล่ม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว8927866ทำแล้ว 28/06/2553678595959
145. อบต.สิงหนาท (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว6606060ทำแล้ว 22/06/2553391811
146. อบต.เสนา (อุทัย)ทำแล้ว7979696ทำแล้ว 28/06/255313000
147. อบต.เสาธง (บางปะหัน)ทำแล้ว514012265ทำแล้ว 08/04/2553149262525
148. อบต.หนองขนาก (ท่าเรือ)ทำแล้ว7117112112ทำแล้ว 03/07/2553148413728
149. อบต.หนองน้ำส้ม (อุทัย)ทำแล้ว6544844ทำแล้ว 30/06/255454131313
150. อบต.หนองน้ำใส (ภาชี)ทำแล้ว51199288ทำแล้ว 28/06/255366161616
151. อบต.หนองปลิง (นครหลวง)ทำแล้ว7945054ทำแล้ว 07/12/255366343433
152. อบต.หนองไม้ซุง (อุทัย)ทำแล้ว8717171ทำแล้ว 25/06/255341106282725
153. อบต.หน้าโคก (ผักไห่)ทำแล้ว610512ทำแล้ว 12/05/2553113131313
154. อบต.หลักชัย (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว8858585ทำแล้ว 06/04/25542852131
155. อบต.หันตรา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7767574ทำแล้ว 28/09/255474747474
156. อบต.หันตะเภา (วังน้อย)ทำแล้ว5491921ทำแล้ว 30/06/25531352700
157. อบต.หันสัง (บางปะหัน)ทำแล้ว6888679ทำแล้ว 25/06/255333333333
158. อบต.อุทัย (อุทัย)ทำแล้ว7130108104ทำแล้ว 30/06/2553632252525
รวม 158 อปท.1581,05019,65514,93413,6571576907,9913,6182,9662,847
ข้อมูล ณ 13/09/2563