รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปทุมธานี ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว72,4517943ทำแล้ว 28/06/25531322541257565
2. เทศบาลนครรังสิต (ธัญบุรี)ทำแล้ว5212232143ทำแล้ว 21/06/2553154134717168
3. เทศบาลเมืองคลองหลวง (คลองหลวง)ทำแล้ว5398308288ทำแล้ว 30/06/255310988121212
4. เทศบาลเมืองคูคต (ลำลูกกา)ทำแล้ว5210156123ทำแล้ว 25/06/255331113383730
5. เทศบาลเมืองท่าโขลง (คลองหลวง)ทำแล้ว8455330279ทำแล้ว 08/06/255352025299
6. เทศบาลเมืองบางกะดี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6157137121ทำแล้ว 14/06/255311130116114114
7. เทศบาลเมืองบางคูวัด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว5235235235ทำแล้ว 28/06/2553108186909090
8. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (ธัญบุรี)ทำแล้ว7155147138ทำแล้ว 29/06/255325124828274
9. เทศบาลเมืองปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7201127103ทำแล้ว 28/06/255329114898380
10. เทศบาลเมืองลาดสวาย (ลำลูกกา)ทำแล้ว6137141142ทำแล้ว 05/07/2553184332927
11. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (ลำลูกกา)ทำแล้ว5280273261ทำแล้ว 29/06/2553707337109
12. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (ธัญบุรี)ทำแล้ว6289229211ทำแล้ว 30/06/255337109585858
13. เทศบาลตำบลคลองพระอุดม (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว712710594ทำแล้ว 16/06/25532258131313
14. เทศบาลตำบลคูขวาง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว5157160160ทำแล้ว 12/05/255347363322
15. เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ (สามโคก)ทำแล้ว696122135ทำแล้ว 18/06/2553570211917
16. เทศบาลตำบลธัญบุรี (ธัญบุรี)ทำแล้ว7355308298ทำแล้ว 28/06/2553118725049
17. เทศบาลตำบลบางขะแยง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7116116116ทำแล้ว 11/06/255318102898988
18. เทศบาลตำบลบางเดื่อ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว5122170147ทำแล้ว 24/05/2553100767272
19. เทศบาลตำบลบางเตย (สามโคก)ทำแล้ว5235139135ทำแล้ว 25/06/255367474646
20. เทศบาลตำบลบางพูน (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว61504141ทำแล้ว 29/11/2553150211
21. เทศบาลตำบลบางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว61058771ทำแล้ว 28/06/255377404040
22. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว71568889ทำแล้ว 08/06/255372110
23. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7216216216ทำแล้ว 21/05/255396144129129128
24. เทศบาลตำบลระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว421410098ทำแล้ว 14/06/255326214141412
25. เทศบาลตำบลลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว61078367ทำแล้ว 09/11/255343151515
26. เทศบาลตำบลลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5252253253ทำแล้ว 17/02/2554294201616
27. เทศบาลตำบลสามโคก (สามโคก)ทำแล้ว7157151149ทำแล้ว 11/06/255313555
28. เทศบาลตำบลหนองเสือ (หนองเสือ)ทำแล้ว6161616ทำแล้ว 29/06/25532111
29. เทศบาลตำบลหลักหก (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6302205176ทำแล้ว 13/10/25531488515151
30. อบต.กระแชง (สามโคก)ทำแล้ว5898989ทำแล้ว 16/06/25531451313131
31. อบต.คลองควาย (สามโคก)ทำแล้ว61316610ทำแล้ว 01/10/25535555
32. อบต.คลองเจ็ด (คลองหลวง)ทำแล้ว6139135136ทำแล้ว 25/06/255365202019
33. อบต.คลองสาม (คลองหลวง)ทำแล้ว365387394ทำแล้ว 23/06/25534736730420552
34. อบต.คลองสี่ (คลองหลวง)ทำแล้ว6261193172ทำแล้ว 10/06/2553833543
35. อบต.คลองหก (คลองหลวง)ทำแล้ว7458289259ทำแล้ว 21/06/25531671532424
36. อบต.คลองห้า (คลองหลวง)ทำแล้ว7163162162ทำแล้ว 17/05/255358211919
37. อบต.คูบางหลวง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว7797979ทำแล้ว 09/06/255365222221
38. อบต.เชียงรากน้อย (สามโคก)ทำแล้ว710012292ทำแล้ว 16/06/25531754404038
39. อบต.ท้ายเกาะ (สามโคก)ทำแล้ว7122120116ทำแล้ว 31/05/2553590696868
40. อบต.นพรัตน์ (หนองเสือ)ทำแล้ว5959595ทำแล้ว 07/05/2553235252525
41. อบต.บ่อเงิน (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว7118121119ทำแล้ว 07/06/25532844533
42. อบต.บางกระบือ (สามโคก)ทำแล้ว610110095ทำแล้ว 21/06/25531277282828
43. อบต.บางพูด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว797104104ทำแล้ว 25/06/2553551282827
44. อบต.บางโพธิ์เหนือ (สามโคก)ทำแล้ว7817972ทำแล้ว 08/06/255445191919
45. อบต.บางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6595959ทำแล้ว 01/06/255336282827
46. อบต.บ้านกระแชง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว510511ทำแล้ว 28/06/25533108111
47. อบต.บ้านงิ้ว (สามโคก)ทำแล้ว7206206206ทำแล้ว 14/05/255328171717
48. อบต.บ้านฉาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7131131131ทำแล้ว 03/05/2553383585855
49. อบต.บ้านปทุม (สามโคก)ทำแล้ว6142142142ทำแล้ว 58282323
50. อบต.บึงกาสาม (หนองเสือ)ทำแล้ว5157158158ทำแล้ว 30/06/2553552303030
51. อบต.บึงคอไห (ลำลูกกา)ทำแล้ว7171171171ทำแล้ว 15/06/255383111010
52. อบต.บึงคำพร้อย (ลำลูกกา)ทำแล้ว7147147147ทำแล้ว 03/05/255350999
53. อบต.บึงชำอ้อ (หนองเสือ)ทำแล้ว5118136ทำแล้ว 29/06/2553165313131
54. อบต.บึงทองหลาง (ลำลูกกา)ทำแล้ว6152152152ทำแล้ว 08/06/255363393938
55. อบต.บึงบอน (หนองเสือ)ทำแล้ว6186194193ทำแล้ว 23/12/2553383545454
56. อบต.บึงบา (หนองเสือ)ทำแล้ว5889287ทำแล้ว 29/07/25531111
57. อบต.พืชอุดม (ลำลูกกา)ทำแล้ว7156158158ทำแล้ว 29/06/255342922
58. อบต.ระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว6145145145ทำแล้ว 10/06/2553194777777
59. อบต.ลาดหลุมแก้ว (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว7855656ทำแล้ว 14/05/2553584754
60. อบต.ลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว7157110114ทำแล้ว 14/05/255364454545
61. อบต.ลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5204176164ทำแล้ว 23/06/255358444
62. อบต.ศาลาครุ (หนองเสือ)ทำแล้ว7958787ทำแล้ว 10/06/255330222119
63. อบต.สวนพริกไทย (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6176176176ทำแล้ว 823211
64. อบต.หนองสามวัง (หนองเสือ)ทำแล้ว7195196196ทำแล้ว 14/05/255370811
65. อบต.หน้าไม้ (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว8154137139ทำแล้ว 25/05/255319111
รวม 65 อปท.6539613,4919,6029,030651,0865,4282,6992,2332,024
ข้อมูล ณ 13/09/2563