รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นนทบุรี ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6245107107ทำแล้ว 16/06/25531071300
2. เทศบาลนครนนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว3600543546ทำแล้ว 30/06/255323429312911485
3. เทศบาลนครปากเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7302288267ทำแล้ว 05/06/25534278203195203
4. เทศบาลเมืองบางกรวย (บางกรวย)ทำแล้ว6114160104ทำแล้ว 29/06/25532790585858
5. เทศบาลเมืองบางคูรัด (บางบัวทอง)ทำแล้ว62282222ทำแล้ว 24/05/255322114716969
6. เทศบาลเมืองบางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว8286221177ทำแล้ว 30/06/2553142000
7. เทศบาลเมืองบางแม่นาง (บางใหญ่)ทำแล้ว6916766ทำแล้ว 29/06/2554798737371
8. เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา (บางบัวทอง)ทำแล้ว511811659ทำแล้ว 29/06/25532287858585
9. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6170172172ทำแล้ว 07/04/2554170948780
10. เทศบาลเมืองพิมลราช (บางบัวทอง)ทำแล้ว61025958ทำแล้ว 14/06/255330107878786
11. เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว74011919ทำแล้ว 30/09/2553385385385385
12. เทศบาลตำบลไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว718 ยังไม่อนุมัติ
13. เทศบาลตำบลไทรม้า (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6502506505ทำแล้ว 13174878779
14. เทศบาลตำบลบางพลับ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว610710187ทำแล้ว 03/05/255361414141
15. เทศบาลตำบลบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6159176123ทำแล้ว 29/06/255396696969
16. เทศบาลตำบลบางเลน (บางใหญ่)ทำแล้ว695150103ทำแล้ว 11/06/255337000
17. เทศบาลตำบลบางสีทอง (บางกรวย)ทำแล้ว6135130126ทำแล้ว 28/06/255363232323
18. เทศบาลตำบลบางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6148177139ทำแล้ว 30/06/2553382565656
19. เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว655 ยังไม่อนุมัติ
20. เทศบาลตำบลปลายบาง (บางกรวย)ทำแล้ว6108112108ทำแล้ว 21/06/255367000
21. เทศบาลตำบลศาลากลาง (บางกรวย)ทำแล้ว6223223223ทำแล้ว 18/06/255326111
22. เทศบาลตำบลเสาธงหิน (บางใหญ่)ทำแล้ว610012399ทำแล้ว 30/06/255382776141
23. อบต.เกาะเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว799122114ทำแล้ว 25/05/25531567555555
24. อบต.ขุนศรี (ไทรน้อย)ทำแล้ว61763131ทำแล้ว 15/06/255334000
25. อบต.คลองขวาง (ไทรน้อย)ทำแล้ว61459582ทำแล้ว 28/06/255373666
26. อบต.คลองข่อย (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6743030ทำแล้ว 30/06/2553711232
27. อบต.คลองพระอุดม (ปากเกร็ด)ทำแล้ว61012525ทำแล้ว 51045000
28. อบต.ทวีวัฒนา (ไทรน้อย)ทำแล้ว6333434 ยังไม่อนุมัติ
29. อบต.ท่าอิฐ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6988584ทำแล้ว 14/05/255367111
30. อบต.ไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว612911499ทำแล้ว 15/06/2553
31. อบต.ไทรใหญ่ (ไทรน้อย)ทำแล้ว6126115115ทำแล้ว 24/06/25538866
32. อบต.บางกร่าง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6211211210ทำแล้ว 10/05/25531201200
33. อบต.บางขนุน (บางกรวย)ทำแล้ว6152156147ทำแล้ว 14/06/255530000
34. อบต.บางขุนกอง (บางกรวย)ทำแล้ว6308300298ทำแล้ว 29/06/255329000
35. อบต.บางตะไนย์ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7206169168ทำแล้ว 14/06/2553105121777770
36. อบต.บางไผ่ (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6224215188 ยังไม่อนุมัติ
37. อบต.บางรักน้อย (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว7254233224ทำแล้ว 14/06/25544000
38. อบต.บางรักใหญ่ (บางบัวทอง)ทำแล้ว6150153147 ยังไม่อนุมัติ 66
39. อบต.บางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6187192170ทำแล้ว 28/06/255359383735
40. อบต.บ้านใหม่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6565457 ยังไม่อนุมัติ
41. อบต.มหาสวัสดิ์ (บางกรวย)ทำแล้ว6131138139ทำแล้ว 14/06/25531845352623
42. อบต.ราษฎร์นิยม (ไทรน้อย)ทำแล้ว6164152134ทำแล้ว 28/06/2553147474646
43. อบต.ละหาร (บางบัวทอง)ทำแล้ว6147118133ทำแล้ว 30/06/25531261353332
44. อบต.ลำโพ (บางบัวทอง)ทำแล้ว69510179ทำแล้ว 24/05/255362000
45. อบต.หนองเพรางาย (ไทรน้อย)ทำแล้ว61287171ทำแล้ว 17/05/255365505049
46. อบต.อ้อมเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6ทำแล้ว 31/05/255322000
รวม 46 อปท.462807,7016,3865,889405873,5281,9781,8311,757
ข้อมูล ณ 13/09/2563