รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรปราการ ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.สมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว637213055ทำแล้ว 30/06/25536157393939
2. เทศบาลนครสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6273123105ทำแล้ว 30/07/255326156282220
3. เทศบาลเมืองบางแก้ว (บางพลี)ทำแล้ว5315256220ทำแล้ว 10/08/25531171699
4. เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6123127130ทำแล้ว 29/06/2554157575457
5. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (พระประแดง)ทำแล้ว6285192160ทำแล้ว 29/06/255319232213213212
6. เทศบาลเมืองพระประแดง (พระประแดง)ทำแล้ว6143130123ทำแล้ว 09/06/255315135111
7. เทศบาลเมืองแพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5876357ทำแล้ว 01/06/2553565515151
8. เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6267184124ทำแล้ว 13/05/25534075171717
9. เทศบาลเมืองลัดหลวง (พระประแดง)ทำแล้ว6291128102ทำแล้ว 30/06/255361621166564
10. เทศบาลตำบลคลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว6236222175ทำแล้ว 29/06/2553687955
11. เทศบาลตำบลคลองสวน (บางบ่อ)ทำแล้ว6215216216ทำแล้ว 27/05/255376484847
12. เทศบาลตำบลด่านสำโรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว51379178ทำแล้ว 30/06/255334119664848
13. เทศบาลตำบลเทพารักษ์ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว8215215215ทำแล้ว 30/06/255366434336
14. เทศบาลตำบลบางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว61199698ทำแล้ว 22/06/2553169585858
15. เทศบาลตำบลบางปู (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6281199195ทำแล้ว 30/06/25531151139790
16. เทศบาลตำบลบางพลี (บางพลี)ทำแล้ว692219189ทำแล้ว 30/06/2553167161616
17. เทศบาลตำบลบางพลีน้อย (บางบ่อ)ทำแล้ว681138122ทำแล้ว 30/06/25532156454545
18. เทศบาลตำบลบางเมือง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว524528799ทำแล้ว 25/06/2553155137119111
19. เทศบาลตำบลบางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว7128141114ทำแล้ว 07/06/25531789686156
20. เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6265144135ทำแล้ว 29/06/2553123515150
21. เทศบาลตำบลแพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว4139234159ทำแล้ว 04/06/255391727272
22. เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5156113109ทำแล้ว 09/08/2553106603731
23. เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5177155144ทำแล้ว 11/02/25546101686863
24. อบต.คลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว6109184119ทำแล้ว 27/05/2553581646059
25. อบต.คลองนิยมยาตรา (บางบ่อ)ทำแล้ว6123124124ทำแล้ว 14/02/255450414138
26. อบต.ทรงคนอง (พระประแดง)ทำแล้ว6136120109ทำแล้ว 02/08/255326121212
27. อบต.นาเกลือ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6305285278ทำแล้ว 03/06/25532795111111
28. อบต.ในคลองบางปลากด (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6340256216ทำแล้ว 15/06/2553185108108108
29. อบต.บางกระสอบ (พระประแดง)ทำแล้ว5671816ทำแล้ว 14/06/255340353534
30. อบต.บางกอบัว (พระประแดง)ทำแล้ว61129287ทำแล้ว 16/02/25543153131313
31. อบต.บางกะเจ้า (พระประแดง)ทำแล้ว613212096ทำแล้ว 07/06/255383838383
32. อบต.บางโฉลง (บางพลี)ทำแล้ว3529157107ทำแล้ว 30/06/2553132411812
33. อบต.บางด้วน (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว811411ทำแล้ว 04/03/25542977222119
34. อบต.บางน้ำผึ้ง (พระประแดง)ทำแล้ว7585858ทำแล้ว 15/06/2553543141414
35. อบต.บางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว6163126115ทำแล้ว 24/05/25534891675649
36. อบต.บางปลา (บางพลี)ทำแล้ว3143147147ทำแล้ว 11/08/2553103565656
37. อบต.บางโปรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5636363ทำแล้ว 15/02/255337343434
38. อบต.บางพลีใหญ่ (บางพลี)ทำแล้ว5172240166ทำแล้ว 30/06/255336183152143152
39. อบต.บางเพรียง (บางบ่อ)ทำแล้ว6207175140ทำแล้ว 11/06/25537131717171
40. อบต.บางยอ (พระประแดง)ทำแล้ว6138138138ทำแล้ว 16/09/255358511
41. อบต.บางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว6255232215ทำแล้ว 09/06/255317114131313
42. อบต.บ้านคลองสวน (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5153155136ทำแล้ว 15/06/255339711644
43. อบต.บ้านระกาศ (บางบ่อ)ทำแล้ว610815872ทำแล้ว 16/12/2553195525250
44. อบต.เปร็ง (บางบ่อ)ทำแล้ว6171150116ทำแล้ว 15/06/2553243313029
45. อบต.ราชาเทวะ (บางพลี)ทำแล้ว4127168169ทำแล้ว 19/05/255353153403937
46. อบต.ศีรษะจรเข้น้อย (บางเสาธง)ทำแล้ว62087838ทำแล้ว 26/05/2553550242322
47. อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ (บางเสาธง)ทำแล้ว61238938ทำแล้ว 17/06/2553100585655
48. อบต.หนองปรือ (บางพลี)ทำแล้ว61308980ทำแล้ว 19/06/255387111111
49. อบต.แหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว875129104ทำแล้ว 31/10/255320101010
รวม 49 อปท.492828,9037,3556,072495104,5772,4762,2542,195
ข้อมูล ณ 13/09/2563