รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นราธิวาส ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.นราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว81,07414080ทำแล้ว 30/06/2552412611111197
2. เทศบาลเมืองตากใบ (ตากใบ)ทำแล้ว8132267188ทำแล้ว 18/06/2552499413433
3. เทศบาลเมืองนราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว8327211184ทำแล้ว 27/07/255235156909090
4. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว8144191132ทำแล้ว 30/06/25522123928987
5. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว81105740ทำแล้ว 29/06/255287726868
6. เทศบาลตำบลต้นไทร (บาเจาะ)ทำแล้ว885180133ทำแล้ว 30/06/255265434240
7. เทศบาลตำบลตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว89316795ทำแล้ว 26/06/25526884464545
8. เทศบาลตำบลบาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว8230191174ทำแล้ว 30/06/25521111
9. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา (แว้ง)ทำแล้ว8667384ทำแล้ว 29/06/2552430222
10. เทศบาลตำบลปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว8252275212ทำแล้ว 24/06/25529169777672
11. เทศบาลตำบลปาเสมัส (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว8106142146ทำแล้ว 25/06/25522100232120
12. เทศบาลตำบลมะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว8925761ทำแล้ว 29/06/2552342221
13. เทศบาลตำบลยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว81289895ทำแล้ว 29/06/2552159383837
14. เทศบาลตำบลรือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว89684ทำแล้ว 15/06/255296383635
15. เทศบาลตำบลแว้ง (แว้ง)ทำแล้ว8122117110ทำแล้ว 05/06/255246888
16. เทศบาลตำบลศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว8145152141ทำแล้ว 29/06/255284666
17. เทศบาลตำบลสุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว8937670ทำแล้ว 30/06/255235111
18. อบต.กะลุวอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว811110098ทำแล้ว 22/06/255247343434
19. อบต.กายูคละ (แว้ง)ทำแล้ว8157197160ทำแล้ว 29/06/2552120535353
20. อบต.กาเยาะมาตี (บาเจาะ)ทำแล้ว81897562ทำแล้ว 11/06/255218111111
21. อบต.กาลิซา (ระแงะ)ทำแล้ว8188188188ทำแล้ว 08/07/251072211
22. อบต.กาวะ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว8124135119ทำแล้ว 02/06/2552452424237
23. อบต.กาหลง (ศรีสาคร)ทำแล้ว81079890ทำแล้ว 25/06/255236775
24. อบต.เกาะสะท้อน (ตากใบ)ทำแล้ว8158108108ทำแล้ว 29/06/255283707070
25. อบต.เกียร์ (สุคิริน)ทำแล้ว899140112ทำแล้ว 19/06/2552343322
26. อบต.โคกเคียน (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว816011795ทำแล้ว 30/06/2552190636363
27. อบต.โคกสะตอ (รือเสาะ)ทำแล้ว5207206206ทำแล้ว 30/06/255324121010
28. อบต.ฆอเลาะ (แว้ง)ทำแล้ว81078476ทำแล้ว 30/06/255226191616
29. อบต.โฆษิต (ตากใบ)ทำแล้ว81048167ทำแล้ว 29/06/25521691545454
30. อบต.จวบ (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว8195186172ทำแล้ว 15/05/255238212121
31. อบต.จอเบาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว8246223217ทำแล้ว 14/06/255328744
32. อบต.จะแนะ (จะแนะ)ทำแล้ว8787960ทำแล้ว 20/07/2552272222
33. อบต.เฉลิม (ระแงะ)ทำแล้ว81106357ทำแล้ว 15/06/255259911
34. อบต.ช้างเผือก (จะแนะ)ทำแล้ว8102100101ทำแล้ว 30/06/25521035131313
35. อบต.เชิงคีรี (ศรีสาคร)ทำแล้ว8133109ทำแล้ว 29/06/255233252524
36. อบต.ซากอ (ศรีสาคร)ทำแล้ว8153124109ทำแล้ว 10/07/255357222
37. อบต.ดุซงญอ (จะแนะ)ทำแล้ว8765456ทำแล้ว 15/06/255236282825
38. อบต.ตะปอเยาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว8787878ทำแล้ว 29/05/2552711176
39. อบต.ตะมะยูง (ศรีสาคร)ทำแล้ว81149786ทำแล้ว 29/06/255250333
40. อบต.ตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว8636363ทำแล้ว 05/06/255219151515
41. อบต.ตันหยงลิมอ (ระแงะ)ทำแล้ว8134134134ทำแล้ว 19/06/255286717171
42. อบต.โต๊ะเด็ง (สุไหงปาดี)ทำแล้ว81065856ทำแล้ว 25/06/2552234282524
43. อบต.นานาค (ตากใบ)ทำแล้ว813410579ทำแล้ว 25/06/255230161111
44. อบต.บองอ (ระแงะ)ทำแล้ว8128128128ทำแล้ว 22/06/255328844
45. อบต.บางขุนทอง (ตากใบ)ทำแล้ว8827974ทำแล้ว 24/06/255252525252
46. อบต.บางปอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว8627790ทำแล้ว 20/02/2552123131313
47. อบต.บาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว81793229ทำแล้ว 17/07/255255222
48. อบต.บาตง (รือเสาะ)ทำแล้ว8193164168ทำแล้ว 20/06/2552281144
49. อบต.บาเระใต้ (บาเจาะ)ทำแล้ว8123180171ทำแล้ว 30/06/255240654
50. อบต.บาเระเหนือ (บาเจาะ)ทำแล้ว8277204211ทำแล้ว 30/06/2552141363635
51. อบต.บูกิต (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว8172122116ทำแล้ว 16/06/2552165555249
52. อบต.ปะลุกาสาเมาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว8263246222ทำแล้ว 29/06/25522582033
53. อบต.ปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว8175123105ทำแล้ว 30/06/25521066515150
54. อบต.ปาโงสะโต (ระแงะ)ทำแล้ว8139139139ทำแล้ว 15/06/255261944
55. อบต.ปูโยะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว8131104101ทำแล้ว 17/06/255246282727
56. อบต.ผดุงมาตร (จะแนะ)ทำแล้ว811510693ทำแล้ว 17/07/255241222
57. อบต.พร่อน (ตากใบ)ทำแล้ว8136180121ทำแล้ว 17/03/2553389747270
58. อบต.ไพรวัน (ตากใบ)ทำแล้ว8155180151ทำแล้ว 29/06/25531260505050
59. อบต.ภูเขาทอง (สุคิริน)ทำแล้ว8248250250ทำแล้ว 29/06/255227262323
60. อบต.มะนังตายอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว8949484ทำแล้ว 23/06/255281473433
61. อบต.มะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว8896761ทำแล้ว 11/06/2552259313030
62. อบต.มะรือโบออก (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว8143143143ทำแล้ว 30/06/255258151312
63. อบต.มาโมง (สุคิริน)ทำแล้ว8149134143ทำแล้ว 19/06/255231111
64. อบต.มูโนะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว81539594ทำแล้ว 25/06/255247161512
65. อบต.แม่ดง (แว้ง)ทำแล้ว87110871ทำแล้ว 29/06/2552235282827
66. อบต.ยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว8161163161ทำแล้ว 29/06/255247131111
67. อบต.ร่มไทร (สุคิริน)ทำแล้ว8807980ทำแล้ว 15/06/25521751611
68. อบต.ริโก๋ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว81149489ทำแล้ว 25/06/255262424030
69. อบต.รือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว8373374374ทำแล้ว 07/08/2552130999
70. อบต.รือเสาะออก (รือเสาะ)ทำแล้ว8216147125ทำแล้ว 30/06/255231611
71. อบต.เรียง (รือเสาะ)ทำแล้ว8188201192ทำแล้ว 30/06/25524362211
72. อบต.ละหาร (ยี่งอ)ทำแล้ว8267175159ทำแล้ว 15/07/2552938333
73. อบต.ลาโละ (รือเสาะ)ทำแล้ว812610582ทำแล้ว 10/07/255259611
74. อบต.ลำภู (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว8166166166ทำแล้ว 30/06/255282525150
75. อบต.ลุโบะบายะ (ยี่งอ)ทำแล้ว81478889ทำแล้ว 29/06/255265464644
76. อบต.ลุโบะบือซา (ยี่งอ)ทำแล้ว8195194193ทำแล้ว 23/06/2552152414139
77. อบต.ลุโบะสาวอ (บาเจาะ)ทำแล้ว8823227ทำแล้ว 29/06/255232323232
78. อบต.โล๊ะจูด (แว้ง)ทำแล้ว8247177161ทำแล้ว 30/06/255254533
79. อบต.แว้ง (แว้ง)ทำแล้ว8242139138ทำแล้ว 30/05/2552240665
80. อบต.ศรีบรรพต (ศรีสาคร)ทำแล้ว8757575ทำแล้ว 02/06/255221511
81. อบต.ศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว8185118116ทำแล้ว 29/06/2552237141310
82. อบต.ศาลาใหม่ (ตากใบ)ทำแล้ว8135157128ทำแล้ว 15/07/255271575757
83. อบต.สากอ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว8145161120ทำแล้ว 09/06/255246202019
84. อบต.สามัคคี (รือเสาะ)ทำแล้ว8192132133ทำแล้ว 19/05/255221131313
85. อบต.สาวอ (รือเสาะ)ทำแล้ว8201151161ทำแล้ว 30/06/2552551377
86. อบต.สุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว8148154143ทำแล้ว 24/06/255250111111
87. อบต.สุวารี (รือเสาะ)ทำแล้ว8159109109ทำแล้ว 30/06/25523294797979
88. อบต.สุไหงปาดี (สุไหงปาดี)ทำแล้ว8231232220ทำแล้ว 12/06/255212122757575
89. อบต.เอราวัณ (แว้ง)ทำแล้ว7645857ทำแล้ว 16/06/255255373737
รวม 89 อปท.8970814,14411,74110,670892805,2492,5262,3412,267
ข้อมูล ณ 20/03/2562