รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ยะลา ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว7290285285ทำแล้ว 31/07/255248182143126123
2. เทศบาลนครยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว6163150144ทำแล้ว 30/06/2552185352217
3. เทศบาลเมืองเบตง (เบตง)ทำแล้ว10347149140ทำแล้ว 29/06/255344233142130123
4. เทศบาลเมืองสะเตงนอก (เมืองยะลา)ทำแล้ว8136139139ทำแล้ว 29/06/2552503695
5. เทศบาลตำบลโกตาบารู (รามัน)ทำแล้ว7149145147ทำแล้ว 18/06/25521288676261
6. เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง (บันนังสตา)ทำแล้ว817510689ทำแล้ว 9999
7. เทศบาลตำบลคอกช้าง (ธารโต)ทำแล้ว7148149148ทำแล้ว 06/10/255246777
8. เทศบาลตำบลท่าสาป (เมืองยะลา)ทำแล้ว71169199ทำแล้ว 23/06/255211111111
9. เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ (เบตง)ทำแล้ว6157156149ทำแล้ว 01/07/255228121211
10. เทศบาลตำบลบันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว8128126120ทำแล้ว 31/07/2552151555
11. เทศบาลตำบลบาลอ (รามัน)ทำแล้ว5101148123ทำแล้ว 26/06/2552271098
12. เทศบาลตำบลบุดี (เมืองยะลา)ทำแล้ว911211ทำแล้ว 25/06/2552962766
13. เทศบาลตำบลปะแต (ยะหา)ทำแล้ว5229229229ทำแล้ว 15/06/255233222222
14. เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ (รามัน)ทำแล้ว5286287284ทำแล้ว 04/03/255374161616
15. เทศบาลตำบลยะหา (ยะหา)ทำแล้ว61069177ทำแล้ว 30/06/2552627272726
16. เทศบาลตำบลยุโป (เมืองยะลา)ทำแล้ว8206238235ทำแล้ว 30/06/25523462504545
17. เทศบาลตำบลลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว6534137ทำแล้ว 29/06/255235181715
18. อบต.กรงปินัง (กรงปินัง)ทำแล้ว9267160127ทำแล้ว 29/06/2552170676767
19. อบต.กอตอตือระ (รามัน)ทำแล้ว5925652ทำแล้ว 25/02/255349313131
20. อบต.กาตอง (ยะหา)ทำแล้ว614010085ทำแล้ว 15/06/255248303030
21. อบต.กาบัง (กาบัง)ทำแล้ว616110089ทำแล้ว 26/06/255238777
22. อบต.กายูบอเกาะ (รามัน)ทำแล้ว5986557ทำแล้ว 17/06/255247414140
23. อบต.กาลอ (รามัน)ทำแล้ว5146146146ทำแล้ว 05/06/2552324141414
24. อบต.กาลูปัง (รามัน)ทำแล้ว5637869ทำแล้ว 09/06/255224211512
25. อบต.เกะรอ (รามัน)ทำแล้ว5177134109ทำแล้ว 30/06/2552128161610
26. อบต.คีรีเขต (ธารโต)ทำแล้ว9247247247ทำแล้ว 28/12/255260444
27. อบต.จะกว๊ะ (รามัน)ทำแล้ว5138138137ทำแล้ว 19/11/255243101010
28. อบต.ตลิ่งชัน (บันนังสตา)ทำแล้ว724011292ทำแล้ว 30/06/255261222222
29. อบต.ตะโละหะลอ (รามัน)ทำแล้ว6137119104ทำแล้ว 04/05/255235181818
30. อบต.ตาชี (ยะหา)ทำแล้ว776105119ทำแล้ว 30/06/255224555
31. อบต.ตาเซะ (เมืองยะลา)ทำแล้ว5101134112ทำแล้ว 22/06/25524325118
32. อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ (บันนังสตา)ทำแล้ว61324362ทำแล้ว 30/06/255260231919
33. อบต.ตาเนาะแมเราะ (เบตง)ทำแล้ว10314322339ทำแล้ว 30/06/2553348424241
34. อบต.ถ้ำทะลุ (บันนังสตา)ทำแล้ว8646157ทำแล้ว 15/06/25521510109
35. อบต.ท่าธง (รามัน)ทำแล้ว58910144ทำแล้ว 02/06/255225232323
36. อบต.ธารโต (ธารโต)ทำแล้ว69512491ทำแล้ว 25/06/255236555
37. อบต.เนินงาม (รามัน)ทำแล้ว5178147146ทำแล้ว 30/07/2552238383837
38. อบต.บันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว5199136136ทำแล้ว 29/06/255221151515
39. อบต.บันนังสาเรง (เมืองยะลา)ทำแล้ว9216215216ทำแล้ว 25/06/255251252423
40. อบต.บาโงย (รามัน)ทำแล้ว5867672ทำแล้ว 25/06/255216111010
41. อบต.บาโงยซิแน (ยะหา)ทำแล้ว7738981ทำแล้ว 17/06/255252101010
42. อบต.บาเจาะ (บันนังสตา)ทำแล้ว8226225225ทำแล้ว 30/06/255254323232
43. อบต.บ้านแหร (ธารโต)ทำแล้ว619911874ทำแล้ว 12/01/255341111111
44. อบต.บาโร๊ะ (ยะหา)ทำแล้ว7704213ทำแล้ว 18/06/255243292928
45. อบต.บาละ (กาบัง)ทำแล้ว6255207203ทำแล้ว 25/06/255228222222
46. อบต.บือมัง (รามัน)ทำแล้ว6114114114ทำแล้ว 12/06/255237121212
47. อบต.ปุโรง (กรงปินัง)ทำแล้ว9129206186ทำแล้ว 29/06/2552234232222
48. อบต.เปาะเส้ง (เมืองยะลา)ทำแล้ว6626262ทำแล้ว 25/08/25538433
49. อบต.พร่อน (เมืองยะลา)ทำแล้ว6204207206ทำแล้ว 04/05/255239373530
50. อบต.แม่หวาด (ธารโต)ทำแล้ว7188116106ทำแล้ว 16/06/255246323030
51. อบต.ยะต๊ะ (รามัน)ทำแล้ว5170149101ทำแล้ว 15/05/2552161202020
52. อบต.ยะรม (เบตง)ทำแล้ว10444306287ทำแล้ว 28/07/2553322366
53. อบต.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว671111108ทำแล้ว 10/06/255239292928
54. อบต.ยะหา (ยะหา)ทำแล้ว7169168168ทำแล้ว 05/06/255218101010
55. อบต.ละแอ (ยะหา)ทำแล้ว5632927ทำแล้ว 25/06/25522862272319
56. อบต.ลำพะยา (เมืองยะลา)ทำแล้ว7221220219ทำแล้ว 29/06/255245111111
57. อบต.ลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว77713690ทำแล้ว 16/06/2552347111111
58. อบต.ลิดล (เมืองยะลา)ทำแล้ว51099570ทำแล้ว 08/06/255246411513
59. อบต.วังพญา (รามัน)ทำแล้ว5124124124ทำแล้ว 25/06/2552321899
60. อบต.สะเอะ (กรงปินัง)ทำแล้ว8219322319ทำแล้ว 31/07/255271101010
61. อบต.หน้าถ้ำ (เมืองยะลา)ทำแล้ว10124124124ทำแล้ว 23/06/25521243252525
62. อบต.ห้วยกระทิง (กรงปินัง)ทำแล้ว9250174159ทำแล้ว 30/06/2552468343333
63. อบต.อัยเยอร์เวง (เบตง)ทำแล้ว7168167153ทำแล้ว 11/06/255243292322
64. อบต.อาซ่อง (รามัน)ทำแล้ว51648869ทำแล้ว 23/06/10353651151412
รวม 64 อปท.6442610,2519,0498,442642513,0471,6351,4571,399
ข้อมูล ณ 26/05/2562