รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปัตตานี ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.ปัตตานี (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8201533504ทำแล้ว 30/06/255220173686868
2. เทศบาลเมืองตะลุบัน (สายบุรี)ทำแล้ว728511ทำแล้ว 30/06/255351094111
3. เทศบาลเมืองปัตตานี (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8486409392ทำแล้ว 30/06/2552191431414
4. เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว81299682ทำแล้ว 26/06/2552272454545
5. เทศบาลตำบลตอหลัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8979797ทำแล้ว 29/06/255237333331
6. เทศบาลตำบลตันหยง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8133141142ทำแล้ว 15/06/255261313030
7. เทศบาลตำบลเตราะบอน (สายบุรี)ทำแล้ว8232207189ทำแล้ว 29/06/255220111
8. เทศบาลตำบลนาประดู่ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว5834747ทำแล้ว 30/06/255283362015
9. เทศบาลตำบลบ่อทอง (หนองจิก)ทำแล้ว6232128128ทำแล้ว 31/07/2552357282828
10. เทศบาลตำบลบางปู (ยะหริ่ง)ทำแล้ว6210164149ทำแล้ว 27/05/255284151515
11. เทศบาลตำบลปะนาเระ (ปะนาเระ)ทำแล้ว8110131136ทำแล้ว 26/06/2552577616161
12. เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง (ปะนาเระ)ทำแล้ว8146154154ทำแล้ว 09/11/255254161616
13. เทศบาลตำบลมะกรูด (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8135131123ทำแล้ว 31/07/2552650231413
14. เทศบาลตำบลมายอ (มายอ)ทำแล้ว8322312312ทำแล้ว 24/08/2552565151515
15. เทศบาลตำบลยะรัง (ยะรัง)ทำแล้ว7268252215ทำแล้ว 26/07/25525111
16. เทศบาลตำบลยะหริ่ง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว6199138139ทำแล้ว 29/06/2553124222219
17. เทศบาลตำบลรูสะมิแล (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7293258241ทำแล้ว 29/06/25522485838280
18. เทศบาลตำบลหนองจิก (หนองจิก)ทำแล้ว7163165165ทำแล้ว 31/08/255278555454
19. อบต.กระโด (ยะรัง)ทำแล้ว8120158130ทำแล้ว 18/06/255225151512
20. อบต.กระเสาะ (มายอ)ทำแล้ว51509488ทำแล้ว 22/06/255220211
21. อบต.กระหวะ (มายอ)ทำแล้ว8144144144ทำแล้ว 21/05/2552753313131
22. อบต.กอลำ (ยะรัง)ทำแล้ว8203124110ทำแล้ว 26/06/2552342382
23. อบต.กะดุนง (สายบุรี)ทำแล้ว5150228230ทำแล้ว 17/06/255232323232
24. อบต.กะมิยอ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8464646ทำแล้ว 12/05/255239222222
25. อบต.กะรุบี (กะพ้อ)ทำแล้ว8184146116ทำแล้ว 30/06/255243171717
26. อบต.เกาะจัน (มายอ)ทำแล้ว8181181181ทำแล้ว 23/06/2552156383838
27. อบต.เกาะเปาะ (หนองจิก)ทำแล้ว8231138110ทำแล้ว 26/06/255219171716
28. อบต.เขาตูม (ยะรัง)ทำแล้ว8233244262ทำแล้ว 22/06/255334222
29. อบต.คลองมานิง (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว10554340ทำแล้ว 22/10/255218111010
30. อบต.คลองใหม่ (ยะรัง)ทำแล้ว8158151139ทำแล้ว 30/06/255211877
31. อบต.ควน (ปะนาเระ)ทำแล้ว81028586ทำแล้ว 15/06/2552139272214
32. อบต.ควนโนรี (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8335335335ทำแล้ว 15/06/255261888
33. อบต.คอกกระบือ (ปะนาเระ)ทำแล้ว8139147139ทำแล้ว 30/06/255267373736
34. อบต.คอลอตันหยง (หนองจิก)ทำแล้ว8110112106ทำแล้ว 11/06/2552135161616
35. อบต.โคกโพธิ์ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8154116115 ยังไม่อนุมัติ
36. อบต.จะรัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8187187187ทำแล้ว 28/05/255227101010
37. อบต.ช้างไห้ตก (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8423528 ยังไม่อนุมัติ
38. อบต.ดอน (ปะนาเระ)ทำแล้ว8137137137ทำแล้ว 09/06/255243131212
39. อบต.ดอนทราย (ไม้แก่น)ทำแล้ว7848274ทำแล้ว 23/06/255236444
40. อบต.ดอนรัก (หนองจิก)ทำแล้ว8194162171ทำแล้ว 23/06/255218222
41. อบต.ดาโต๊ะ (หนองจิก)ทำแล้ว6125150134ทำแล้ว 29/06/255219666
42. อบต.ตรัง (มายอ)ทำแล้ว8196178178ทำแล้ว 04/06/2552177585858
43. อบต.ตะบิ้ง (สายบุรี)ทำแล้ว8245247247ทำแล้ว 30/06/25521183734627
44. อบต.ตะลุโบะ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8148148143ทำแล้ว 11/06/255233141212
45. อบต.ตะโละ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8269216215ทำแล้ว 337333
46. อบต.ตะโละกาโปร์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว81124046ทำแล้ว 25/06/255237262626
47. อบต.ตะโละไกรทอง (ไม้แก่น)ทำแล้ว6227226226ทำแล้ว 22/06/25523916109
48. อบต.ตะโละดือรามัน (กะพ้อ)ทำแล้ว8176181169ทำแล้ว 19/06/255275626262
49. อบต.ตะโละแมะนา (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว8165166166ทำแล้ว 29/06/255226101010
50. อบต.ตันหยงดาลอ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8102102102ทำแล้ว 11/06/2552337333333
51. อบต.ตันหยงลุโละ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8254240238ทำแล้ว 09/06/255218111
52. อบต.ตาแกะ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว813810298ทำแล้ว 18555
53. อบต.ตาลีอายร์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8171170142ทำแล้ว 09/06/2552244202020
54. อบต.ตุยง (หนองจิก)ทำแล้ว8151135102ทำแล้ว 17/06/2552445251716
55. อบต.ถนน (มายอ)ทำแล้ว8109174181ทำแล้ว 29/06/255233303030
56. อบต.ทรายขาว (โคกโพธิ์)ทำแล้ว6474747ทำแล้ว 30/06/255222141414
57. อบต.ท่ากำชำ (หนองจิก)ทำแล้ว9188192172ทำแล้ว 10/06/255287777
58. อบต.ท่าข้าม (ปะนาเระ)ทำแล้ว8957775ทำแล้ว 28/05/2552245282825
59. อบต.ท่าน้ำ (ปะนาเระ)ทำแล้ว89713481ทำแล้ว 17/06/2552359221616
60. อบต.ท่าเรือ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว868167125ทำแล้ว 25/06/2552249171717
61. อบต.ทุ่งพลา (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8128109100ทำแล้ว 25/06/2552556353434
62. อบต.ไทรทอง (ไม้แก่น)ทำแล้ว8388143139ทำแล้ว 29/06/255221191919
63. อบต.นาเกตุ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว860158140ทำแล้ว 20/04/2552605899
64. อบต.นาประดู่ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว81218686ทำแล้ว 29/06/255238555
65. อบต.น้ำดำ (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว8152167167ทำแล้ว 24/06/2552
66. อบต.บางเก่า (สายบุรี)ทำแล้ว9179182178ทำแล้ว 30999
67. อบต.บางโกระ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว713510588ทำแล้ว 26/06/255241000
68. อบต.บางเขา (หนองจิก)ทำแล้ว711211299ทำแล้ว 11/06/2552171287
69. อบต.บางตาวา (หนองจิก)ทำแล้ว553ทำแล้ว 09/06/25523883494848
70. อบต.บ้านกลาง (ปะนาเระ)ทำแล้ว810711482ทำแล้ว 05/06/255262615958
71. อบต.บ้านนอก (ปะนาเระ)ทำแล้ว8167161147ทำแล้ว 04/06/255257353535
72. อบต.บ้านน้ำบ่อ (ปะนาเระ)ทำแล้ว8205172158ทำแล้ว 10/06/255249262626
73. อบต.บานา (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8192192176ทำแล้ว 15/06/255269353332
74. อบต.บาราโหม (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8157159159ทำแล้ว 16/06/2552553484848
75. อบต.บาราเฮาะ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8117118118ทำแล้ว 28/05/255247434343
76. อบต.บาโลย (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8169167167ทำแล้ว 22/06/255213444
77. อบต.บือเระ (สายบุรี)ทำแล้ว8157161161ทำแล้ว 05/06/25521311044
78. อบต.ประจัน (ยะรัง)ทำแล้ว5137133125ทำแล้ว 18/06/255315111
79. อบต.ปล่องหอย (กะพ้อ)ทำแล้ว7140269238ทำแล้ว 11/06/25522389757572
80. อบต.ปะกาฮะรัง (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8906965ทำแล้ว 30/06/255232151313
81. อบต.ปะโด (มายอ)ทำแล้ว8616161ทำแล้ว 19/06/255256454545
82. อบต.ปะเสยะวอ (สายบุรี)ทำแล้ว81167268ทำแล้ว 26/06/255210111
83. อบต.ปากล่อ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8135215196ทำแล้ว 18/06/2552250373737
84. อบต.ปากู (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว8141130147ทำแล้ว 25/06/25527000
85. อบต.ป่าบอน (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8128147100ทำแล้ว 16/06/2552184313126
86. อบต.ป่าไร่ (แม่ลาน)ทำแล้ว8555454ทำแล้ว 12/06/255250000
87. อบต.ปิตูมุดี (ยะรัง)ทำแล้ว8136136136ทำแล้ว 08/06/2552511088
88. อบต.ปิยามุมัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว61037673ทำแล้ว 30/06/2552471963
89. อบต.ปุโละปุโย (หนองจิก)ทำแล้ว5208191135ทำแล้ว 10/06/2552129292929
90. อบต.ปูยุด (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว811010896ทำแล้ว 25/06/2552134222221
91. อบต.แป้น (สายบุรี)ทำแล้ว8167161158ทำแล้ว 10/06/2553118000
92. อบต.พิเทน (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว6117117117ทำแล้ว 30/06/25521022788
93. อบต.ม่วงเตี้ย (แม่ลาน)ทำแล้ว11231ทำแล้ว 29/06/2553234333
94. อบต.มะนังดาลำ (สายบุรี)ทำแล้ว8122138138ทำแล้ว 17/06/255230252121
95. อบต.มะนังยง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8238238238ทำแล้ว 25/06/255217333
96. อบต.เมาะมาวี (ยะรัง)ทำแล้ว5230227227ทำแล้ว 29/05/255229111111
97. อบต.แม่ลาน (แม่ลาน)ทำแล้ว8117117117ทำแล้ว 30/06/2552434313131
98. อบต.ยะรัง (ยะรัง)ทำแล้ว8121125138ทำแล้ว 08/06/25522331186
99. อบต.ยาบี (หนองจิก)ทำแล้ว3777777ทำแล้ว 23/06/255229202020
100. อบต.ยามู (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8150146141ทำแล้ว 13/05/255215666
101. อบต.ระแว้ง (ยะรัง)ทำแล้ว6999079ทำแล้ว 22/06/25522242161515
102. อบต.ราตาปันยัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว814310097ทำแล้ว 08/06/255218666
103. อบต.ละหาร (สายบุรี)ทำแล้ว5606363ทำแล้ว 29/06/2552839383836
104. อบต.ลางา (มายอ)ทำแล้ว5825945ทำแล้ว 06/07/255240343232
105. อบต.ลิปะสะโง (หนองจิก)ทำแล้ว6140140140ทำแล้ว 30/06/255212555
106. อบต.ลุโบะยิไร (มายอ)ทำแล้ว7283275267ทำแล้ว 14/05/255231333
107. อบต.วัด (ยะรัง)ทำแล้ว61437771ทำแล้ว 25/06/255213888
108. อบต.สะกำ (มายอ)ทำแล้ว8111107100ทำแล้ว 22/06/255256242424
109. อบต.สะดาวา (ยะรัง)ทำแล้ว8176174155ทำแล้ว 01/09/2553816151111
110. อบต.สะนอ (ยะรัง)ทำแล้ว8168122115ทำแล้ว 05/06/2552141303030
111. อบต.สาคอบน (มายอ)ทำแล้ว8131129131ทำแล้ว 30/06/255248424140
112. อบต.สาบัน (ยะหริ่ง)ทำแล้ว6265143143ทำแล้ว 10/06/25523217148
113. อบต.หนองแรต (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8142105105ทำแล้ว 25/06/255243121211
114. อบต.แหลมโพธิ์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8226226226ทำแล้ว 11/06/255270565656
รวม 114 อปท.11484417,82516,67715,8251122844,9702,5812,2912,207
ข้อมูล ณ 18/05/2562