รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พัทลุง ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.พัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว53987871ทำแล้ว 30/07/25523140861513
2. เทศบาลเมืองพัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5200152157ทำแล้ว 26/06/255295605636
3. เทศบาลตำบลกงหรา (กงหรา)ทำแล้ว4254255255ทำแล้ว 26/06/25521120171716
4. เทศบาลตำบลเกาะนางคำ (ปากพะยูน)ทำแล้ว7226227227ทำแล้ว 31/05/255316111111
5. เทศบาลตำบลเขาเจียก (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4166173166ทำแล้ว 30/06/25522579323232
6. เทศบาลตำบลเขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว4132164101ทำแล้ว 17/03/25533357303030
7. เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง (ตะโหมด)ทำแล้ว4204204204ทำแล้ว 26/06/2552330321
8. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว (กงหรา)ทำแล้ว4245450450ทำแล้ว 22/06/255252981165
9. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ตะโหมด)ทำแล้ว61049586ทำแล้ว 29/06/255267664
10. เทศบาลตำบลควนขนุน (ควนขนุน)ทำแล้ว5130119107ทำแล้ว 572841
11. เทศบาลตำบลควนเสาธง (ตะโหมด)ทำแล้ว4124112101ทำแล้ว 05/03/255317000
12. เทศบาลตำบลโคกชะงาย (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4184160163ทำแล้ว 29/06/25522382055
13. เทศบาลตำบลโคกม่วง (เขาชัยสน)ทำแล้ว4166163130ทำแล้ว 29/05/25521377666666
14. เทศบาลตำบลจองถนน (เขาชัยสน)ทำแล้ว4258256256ทำแล้ว 05/10/255321101010
15. เทศบาลตำบลชะรัด (กงหรา)ทำแล้ว5320266211ทำแล้ว 29/06/255244191816
16. เทศบาลตำบลชุมพล (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว710711398ทำแล้ว 29/06/255261616058
17. เทศบาลตำบลดอนทราย (ปากพะยูน)ทำแล้ว5183198195ทำแล้ว 11/06/2552169404040
18. เทศบาลตำบลดอนทราย (ควนขนุน)ทำแล้ว492137141ทำแล้ว 20/07/255255330
19. เทศบาลตำบลดอนประดู่ (ปากพะยูน)ทำแล้ว8147149151ทำแล้ว 25/06/255236262625
20. เทศบาลตำบลตะโหมด (ตะโหมด)ทำแล้ว4217191174ทำแล้ว 30/06/2552783515148
21. เทศบาลตำบลโตนดด้วน (ควนขนุน)ทำแล้ว416310593ทำแล้ว 09/07/25524061221616
22. เทศบาลตำบลทะเลน้อย (ควนขนุน)ทำแล้ว4178209141ทำแล้ว 30/06/255242141414
23. เทศบาลตำบลท่าแค (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4413030ทำแล้ว 16/06/25521035444
24. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ (บางแก้ว)ทำแล้ว7132139143ทำแล้ว 26/06/255249272725
25. เทศบาลตำบลท่ามิหรำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว413414894ทำแล้ว 30/06/2552249393939
26. เทศบาลตำบลนาขยาด (ควนขนุน)ทำแล้ว4110136210ทำแล้ว 29/06/2552891767575
27. เทศบาลตำบลนาท่อม (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว41029786ทำแล้ว 15/06/2552110211
28. เทศบาลตำบลนาโหนด (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4697769ทำแล้ว 30/06/2553340353534
29. เทศบาลตำบลบางแก้ว (บางแก้ว)ทำแล้ว4139138138ทำแล้ว 30/06/255232103878784
30. เทศบาลตำบลบ้านนา (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว4989176ทำแล้ว 05/05/25532020151513
31. เทศบาลตำบลบ้านพร้าว (ป่าพะยอม)ทำแล้ว7212214214ทำแล้ว 29/06/255276211818
32. เทศบาลตำบลบ้านสวน (ควนขนุน)ทำแล้ว4686266ทำแล้ว 30/06/2552734332828
33. เทศบาลตำบลปรางหมู่ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว656133112ทำแล้ว 01/06/2552201898
34. เทศบาลตำบลปากพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว9166171172ทำแล้ว 29/06/255226202020
35. เทศบาลตำบลป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว5137115115ทำแล้ว 20/05/2552441999
36. เทศบาลตำบลพญาขัน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4201138138ทำแล้ว 29/06/25522345242418
37. เทศบาลตำบลพนางตุง (ควนขนุน)ทำแล้ว4192116121ทำแล้ว 19/06/25521438211
38. เทศบาลตำบลแพรกหา (ควนขนุน)ทำแล้ว4116124126ทำแล้ว 30/06/25521231161615
39. เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ (ควนขนุน)ทำแล้ว4716671ทำแล้ว 30/06/255239161616
40. เทศบาลตำบลแม่ขรี (ตะโหมด)ทำแล้ว9222145109ทำแล้ว 11/08/2553165454544
41. เทศบาลตำบลร่มเมือง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4204205205ทำแล้ว 30/06/25525444
42. เทศบาลตำบลลานข่อย (ป่าพะยอม)ทำแล้ว48110283ทำแล้ว 26/06/255226141414
43. เทศบาลตำบลลำสินธุ์ (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว7897669ทำแล้ว 29/07/255242542221
44. เทศบาลตำบลสมหวัง (กงหรา)ทำแล้ว4155153153ทำแล้ว 30/06/255223100
45. เทศบาลตำบลหนองพ้อ (ควนขนุน)ทำแล้ว61994528ทำแล้ว 25/06/255224151515
46. เทศบาลตำบลหารเทา (ปากพะยูน)ทำแล้ว5956456ทำแล้ว 30/06/255222212118
47. เทศบาลตำบลแหลมโตนด (ควนขนุน)ทำแล้ว5146120107ทำแล้ว 18/05/2552335282826
48. เทศบาลตำบลอ่างทอง (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว4176179177ทำแล้ว 25/06/2552950434342
49. เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว5138120125ทำแล้ว 02/06/255324101010
50. อบต.เกาะเต่า (ป่าพะยอม)ทำแล้ว4827296ทำแล้ว 30/06/255239373729
51. อบต.เกาะหมาก (ปากพะยูน)ทำแล้ว4199199197ทำแล้ว 16/06/255227777
52. อบต.เขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว53003434ทำแล้ว 31/07/25521420442
53. อบต.เขาปู่ (ศรีบรรพต)ทำแล้ว61888988ทำแล้ว 26/06/255229321
54. อบต.เขาย่า (ศรีบรรพต)ทำแล้ว4320320320ทำแล้ว 16/06/255225201715
55. อบต.คลองเฉลิม (กงหรา)ทำแล้ว582163137ทำแล้ว 29/06/255244343029
56. อบต.ควนขนุน (เขาชัยสน)ทำแล้ว5364252226ทำแล้ว 29/06/2552211311
57. อบต.ควนมะพร้าว (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4166174163ทำแล้ว 25/06/2552552171717
58. อบต.โคกทราย (ป่าบอน)ทำแล้ว44912866ทำแล้ว 29/06/255330611
59. อบต.โคกสัก (บางแก้ว)ทำแล้ว8316310311ทำแล้ว 29/06/255269152272727
60. อบต.ชะมวง (ควนขนุน)ทำแล้ว6979276ทำแล้ว 19/06/255227262626
61. อบต.ชัยบุรี (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4799187ทำแล้ว 30/06/255222222
62. อบต.ตะแพน (ศรีบรรพต)ทำแล้ว8776961ทำแล้ว 30/06/2552741262625
63. อบต.ตำนาน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4248252250ทำแล้ว 30/06/2552452151111
64. อบต.ทุ่งนารี (ป่าบอน)ทำแล้ว4179146151ทำแล้ว 29/06/25521263494949
65. อบต.นาปะขอ (บางแก้ว)ทำแล้ว4420246235ทำแล้ว 11/06/255316111
66. อบต.ปันแต (ควนขนุน)ทำแล้ว4123231155ทำแล้ว 19/06/255228262623
67. อบต.ป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว4164190110ทำแล้ว 22/06/255267505050
68. อบต.ป่าพะยอม (ป่าพะยอม)ทำแล้ว4177162145ทำแล้ว 30/06/255270464545
69. อบต.ฝาละมี (ปากพะยูน)ทำแล้ว4626360ทำแล้ว 13/08/255234855
70. อบต.พนมวังก์ (ควนขนุน)ทำแล้ว7188188188ทำแล้ว 27/07/2552331611
71. อบต.ลำปำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4187180183ทำแล้ว 29/06/255264373737
72. อบต.วังใหม่ (ป่าบอน)ทำแล้ว6153156140ทำแล้ว 22/06/25531046272727
73. อบต.หนองธง (ป่าบอน)ทำแล้ว46197309ทำแล้ว 13/09/2553420444
74. อบต.หานโพธิ์ (เขาชัยสน)ทำแล้ว8509510509ทำแล้ว 16/06/255218101010
รวม 74 อปท.7436412,53711,59411,068745123,3181,7741,5571,474
ข้อมูล ณ 26/05/2562