รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตรัง ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.ตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว91,2631,2631,265ทำแล้ว 30/06/255269331818
2. เทศบาลนครตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว9207208201ทำแล้ว 24/06/255237196159140139
3. เทศบาลเมืองกันตัง (กันตัง)ทำแล้ว6217195128ทำแล้ว 29/06/255221213644
4. เทศบาลตำบลคลองเต็ง (เมืองตรัง)ทำแล้ว7136114127ทำแล้ว 26/06/255299404040
5. เทศบาลตำบลคลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว6266310242ทำแล้ว 24/06/25521223574342
6. เทศบาลตำบลควนกุน (สิเกา)ทำแล้ว6119119119ทำแล้ว 05/03/2553
7. เทศบาลตำบลควนโพธิ์ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6171171171ทำแล้ว 24/06/2552129664
8. เทศบาลตำบลโคกหล่อ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5149106102ทำแล้ว 16/03/255318888
9. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว6131127102ทำแล้ว 29/06/255264181818
10. เทศบาลตำบลท่างิ้ว (ห้วยยอด)ทำแล้ว7106225226ทำแล้ว 07/07/255236211717
11. เทศบาลตำบลท่าพญา (ปะเหลียน)ทำแล้ว681124122ทำแล้ว 29/06/2552963424239
12. เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6175144113ทำแล้ว 25/06/255218633
13. เทศบาลตำบลทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว6170170170ทำแล้ว 30/06/255267411919
14. เทศบาลตำบลนาตาล่วง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6895551ทำแล้ว 26/06/25522343371917
15. เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร (สิเกา)ทำแล้ว6170224241ทำแล้ว 25/06/2552520222
16. เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว7237237237ทำแล้ว 18227115
17. เทศบาลตำบลนาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6146130118ทำแล้ว 30/06/2552127711
18. เทศบาลตำบลย่านตาขาว (ย่านตาขาว)ทำแล้ว7164165167ทำแล้ว 25/06/255290444444
19. เทศบาลตำบลลำภูรา (ห้วยยอด)ทำแล้ว6137116121ทำแล้ว 30/06/255255666
20. เทศบาลตำบลวังวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว6409397391ทำแล้ว 29/06/2552242313127
21. เทศบาลตำบลสิเกา (สิเกา)ทำแล้ว6966967ทำแล้ว 30/06/255268504846
22. เทศบาลตำบลห้วยนาง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6936155ทำแล้ว 15/06/2552253434342
23. เทศบาลตำบลห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว10191142137ทำแล้ว 30/06/255247157777773
24. อบต.กะลาเส (สิเกา)ทำแล้ว6313931ทำแล้ว 26/06/2552332222
25. อบต.กันตังใต้ (กันตัง)ทำแล้ว7216216216ทำแล้ว 22/02/255356151414
26. อบต.เกาะเปียะ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6227209197ทำแล้ว 19/06/255251181818
27. อบต.เกาะลิบง (กันตัง)ทำแล้ว6247217191ทำแล้ว 29/06/2552119731
28. อบต.เกาะสุกร (ปะเหลียน)ทำแล้ว6223137120ทำแล้ว 29/04/25522335998
29. อบต.เขากอบ (ห้วยยอด)ทำแล้ว7928877ทำแล้ว 11/12/2552103924167
30. อบต.เขาขาว (ห้วยยอด)ทำแล้ว6110111111ทำแล้ว 22/03/255323181818
31. อบต.เขาปูน (ห้วยยอด)ทำแล้ว699136115ทำแล้ว 15/05/2552126242424
32. อบต.เขาไพร (รัษฎา)ทำแล้ว6939393ทำแล้ว 15/06/25522959585851
33. อบต.เขาไม้แก้ว (สิเกา)ทำแล้ว68915097ทำแล้ว 10/06/25521829252525
34. อบต.เขาวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว6430430430ทำแล้ว 02/04/255317131313
35. อบต.คลองชีล้อม (กันตัง)ทำแล้ว6211211211ทำแล้ว 25/06/25527433
36. อบต.คลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว6778181ทำแล้ว 30/06/255243302927
37. อบต.คลองลุ (กันตัง)ทำแล้ว5104110115ทำแล้ว 19/06/255234262626
38. อบต.ควนธานี (กันตัง)ทำแล้ว6130156143ทำแล้ว 27/05/2552211677
39. อบต.ควนปริง (เมืองตรัง)ทำแล้ว51495562ทำแล้ว 03/03/255344351616
40. อบต.ควนเมา (รัษฎา)ทำแล้ว6111156143ทำแล้ว 09/02/25533511109
41. อบต.โคกยาง (กันตัง)ทำแล้ว6666374ทำแล้ว 18/06/255253011119
42. อบต.โคกสะบ้า (นาโยง)ทำแล้ว712616178ทำแล้ว 16/06/2552971595956
43. อบต.ช่อง (นาโยง)ทำแล้ว5171119102ทำแล้ว 09/06/255258711
44. อบต.ตะเสะ (หาดสำราญ)ทำแล้ว5138142138ทำแล้ว 30/06/255222222
45. อบต.ท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว6231223208ทำแล้ว 29/06/2552875343432
46. อบต.ท่าสะบ้า (วังวิเศษ)ทำแล้ว6153165165ทำแล้ว 22/06/255226777
47. อบต.ทุ่งค่าย (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6220219219ทำแล้ว 10/06/2552934302929
48. อบต.ทุ่งต่อ (ห้วยยอด)ทำแล้ว6221202232ทำแล้ว 17/06/255229774
49. อบต.ทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว6805143ทำแล้ว 30/06/255219555
50. อบต.นาเกลือ (กันตัง)ทำแล้ว6178176174ทำแล้ว 30/06/2552401375
51. อบต.นาข้าวเสีย (นาโยง)ทำแล้ว9319321317ทำแล้ว 01/04/201014554
52. อบต.นาชุมเห็ด (ย่านตาขาว)ทำแล้ว7190208185ทำแล้ว 15/06/2552251282316
53. อบต.นาโต๊ะหมิง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6131139135ทำแล้ว 05/03/2553144411010
54. อบต.นาท่ามใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5344028ทำแล้ว 15/06/25521042373736
55. อบต.นาท่ามเหนือ (เมืองตรัง)ทำแล้ว6198214178ทำแล้ว 16/06/25521239161111
56. อบต.นาบินหลา (เมืองตรัง)ทำแล้ว645116ทำแล้ว 08/06/255230876
57. อบต.นาพละ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5635350ทำแล้ว 08/06/2552348373735
58. อบต.นาโยงใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5764738ทำแล้ว 22/06/2553928242424
59. อบต.นาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว8181132131ทำแล้ว 28/02/255363404040
60. อบต.นาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6242112100ทำแล้ว 29/07/2552122444
61. อบต.นาหมื่นศรี (นาโยง)ทำแล้ว6232190192ทำแล้ว 23/06/2552130241610
62. อบต.น้ำผุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว6130109113ทำแล้ว 17/06/25523312129
63. อบต.ในควน (ย่านตาขาว)ทำแล้ว62058887ทำแล้ว 29/06/2552367151312
64. อบต.ในเตา (ห้วยยอด)ทำแล้ว649119128ทำแล้ว 01/07/2552118433
65. อบต.บ่อน้ำร้อน (กันตัง)ทำแล้ว6289278278ทำแล้ว 30/06/2552852131313
66. อบต.บ่อหิน (สิเกา)ทำแล้ว6117144139ทำแล้ว 29/06/255222777
67. อบต.บางกุ้ง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6169212125ทำแล้ว 28/04/2553213933
68. อบต.บางด้วน (ปะเหลียน)ทำแล้ว61069989ทำแล้ว 29/06/255225252524
69. อบต.บางดี (ห้วยยอด)ทำแล้ว6114149104ทำแล้ว 30/06/255219887
70. อบต.บางเป้า (กันตัง)ทำแล้ว61699588ทำแล้ว 26/06/25521788161515
71. อบต.บางรัก (เมืองตรัง)ทำแล้ว69913265ทำแล้ว 16/06/255232202020
72. อบต.บางสัก (กันตัง)ทำแล้ว61097060ทำแล้ว 29/06/2552140191514
73. อบต.บางหมาก (กันตัง)ทำแล้ว6282198100ทำแล้ว 30/06/255216222
74. อบต.บ้านควน (เมืองตรัง)ทำแล้ว58314285ทำแล้ว 15/06/2552132272725
75. อบต.บ้านนา (ปะเหลียน)ทำแล้ว611217694ทำแล้ว 30/06/255232730
76. อบต.บ้านโพธิ์ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5122216237ทำแล้ว 30/06/255215555
77. อบต.บ้าหวี (หาดสำราญ)ทำแล้ว59812878ทำแล้ว 07/04/255311776
78. อบต.ปะเหลียน (ปะเหลียน)ทำแล้ว5211214193ทำแล้ว 30/06/2552310642
79. อบต.ปากคม (ห้วยยอด)ทำแล้ว6585452ทำแล้ว 26/06/255230772
80. อบต.ปากแจ่ม (ห้วยยอด)ทำแล้ว61295351ทำแล้ว 08/06/25522433111110
81. อบต.โพรงจระเข้ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว644171195ทำแล้ว 19/06/255235292928
82. อบต.ไม้ฝาด (สิเกา)ทำแล้ว6260144165ทำแล้ว 18/06/255234444
83. อบต.ย่านซื่อ (กันตัง)ทำแล้ว6998074ทำแล้ว 22/06/2552361111
84. อบต.ละมอ (นาโยง)ทำแล้ว9245107101ทำแล้ว 07/04/255229999
85. อบต.ลำภูรา (ห้วยยอด)ทำแล้ว6114123107ทำแล้ว 19/06/2552235252525
86. อบต.ลิพัง (ปะเหลียน)ทำแล้ว6267192173ทำแล้ว 08/04/25533111
87. อบต.วังคีรี (ห้วยยอด)ทำแล้ว6141148166ทำแล้ว 20/05/2552535222222
88. อบต.วังมะปราง (วังวิเศษ)ทำแล้ว6615456ทำแล้ว 22/06/25525551
89. อบต.วังมะปรางเหนือ (วังวิเศษ)ทำแล้ว67488140ทำแล้ว 12/06/2552522111
90. อบต.วังวน (กันตัง)ทำแล้ว6194193193ทำแล้ว 26/02/2553171199
91. อบต.สุโสะ (ปะเหลียน)ทำแล้ว6164121ทำแล้ว 21/11/255210111
92. อบต.หนองช้างแล่น (ห้วยยอด)ทำแล้ว6104193172ทำแล้ว 24/02/255325107715842
93. อบต.หนองตรุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว514213090ทำแล้ว 29/12/2552222022
94. อบต.หนองบ่อ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6134111112ทำแล้ว 15/06/255243101010
95. อบต.หนองบัว (รัษฎา)ทำแล้ว6818181ทำแล้ว 03/11/255234343415
96. อบต.หนองปรือ (รัษฎา)ทำแล้ว6328327326ทำแล้ว 12/06/255224554
97. อบต.ห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว9140108112ทำแล้ว 10/06/2552212777
98. อบต.หาดสำราญ (หาดสำราญ)ทำแล้ว5192032ทำแล้ว 25/06/2552821111
99. อบต.แหลมสอม (ปะเหลียน)ทำแล้ว6116116115ทำแล้ว 22/06/2552244363636
100. อบต.อ่าวตง (วังวิเศษ)ทำแล้ว6284107104ทำแล้ว 12/04/255322111
รวม 100 อปท.10061516,51915,74514,5791004974,1532,1091,7681,628
ข้อมูล ณ 26/05/2562