รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สงขลา ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.สงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7245320399ทำแล้ว 29/06/25523412510810698
2. เทศบาลนครสงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว5372211202ทำแล้ว 30/06/2552698111
3. เทศบาลนครหาดใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5310513346ทำแล้ว 14/08/25523202162138130
4. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว8218142159ทำแล้ว 52454544
5. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว10110213184ทำแล้ว 30/06/255290787878
6. เทศบาลเมืองคลองแห (หาดใหญ่)ทำแล้ว6650260240ทำแล้ว 31/08/255262211717
7. เทศบาลเมืองควนลัง (หาดใหญ่)ทำแล้ว7132469422ทำแล้ว 20/01/25531130757571
8. เทศบาลเมืองคอหงส์ (หาดใหญ่)ทำแล้ว10245251177ทำแล้ว 20/07/25525110555
9. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (หาดใหญ่)ทำแล้ว7397555ทำแล้ว 29/06/255236333
10. เทศบาลเมืองบ้านพรุ (หาดใหญ่)ทำแล้ว6222183153ทำแล้ว 20/07/255224143422
11. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ (สะเดา)ทำแล้ว8322204185ทำแล้ว 29/06/255229163979791
12. เทศบาลเมืองม่วงงาม (สิงหนคร)ทำแล้ว61009279ทำแล้ว 29/06/255245425102
13. เทศบาลเมืองสะเดา (สะเดา)ทำแล้ว7349296251ทำแล้ว 30/06/2552634811
14. เทศบาลเมืองสิงหนคร (สิงหนคร)ทำแล้ว11446203190ทำแล้ว 26/06/255210487484847
15. เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว5148116101ทำแล้ว 31/07/2553463323131
16. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว5617692ทำแล้ว 06/05/255359464646
17. เทศบาลตำบลเกาะแต้ว (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7176175175ทำแล้ว 28/06/255387464642
18. เทศบาลตำบลคลองแงะ (สะเดา)ทำแล้ว7270271271ทำแล้ว 29/06/2552111917118
19. เทศบาลตำบลควนเนียง (ควนเนียง)ทำแล้ว6140142142ทำแล้ว 26/06/2552368363434
20. เทศบาลตำบลคูเต่า (หาดใหญ่)ทำแล้ว6198149144ทำแล้ว 30/06/255237181818
21. เทศบาลตำบลคูหาใต้ (รัตภูมิ)ทำแล้ว910510897ทำแล้ว 03/08/2552151998
22. เทศบาลตำบลโคกม่วง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว71108968ทำแล้ว 29/06/255215111
23. เทศบาลตำบลจะนะ (จะนะ)ทำแล้ว714110399ทำแล้ว 30/06/25521068424039
24. เทศบาลตำบลชะแล้ (สิงหนคร)ทำแล้ว799165150ทำแล้ว 29/06/2552116222
25. เทศบาลตำบลเชิงแส (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว6150153147ทำแล้ว 26/06/255219111
26. เทศบาลตำบลท่าช้าง (บางกล่ำ)ทำแล้ว9121139ทำแล้ว 30/06/255270605757
27. เทศบาลตำบลท่าพระยา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว4868274ทำแล้ว 15/06/255216131313
28. เทศบาลตำบลทุ่งลาน (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว6454545ทำแล้ว 29/06/255240301413
29. เทศบาลตำบลเทพา (เทพา)ทำแล้ว71045038ทำแล้ว 25/06/2552463392018
30. เทศบาลตำบลนาทวี (นาทวี)ทำแล้ว5118204140ทำแล้ว 05/03/25531420191919
31. เทศบาลตำบลนาทวีนอก (นาทวี)ทำแล้ว74698ทำแล้ว 29/09/2552147181717
32. เทศบาลตำบลนาทับ (จะนะ)ทำแล้ว5959494ทำแล้ว 29/06/255270232323
33. เทศบาลตำบลนาสีทอง (รัตภูมิ)ทำแล้ว6747547ทำแล้ว 29/06/255221141414
34. เทศบาลตำบลน้ำน้อย (หาดใหญ่)ทำแล้ว524810993ทำแล้ว 26/06/2552292515050
35. เทศบาลตำบลบ่อตรุ (ระโนด)ทำแล้ว5170150122ทำแล้ว 25/06/25521376433333
36. เทศบาลตำบลบางเหรียง (ควนเนียง)ทำแล้ว61838165ทำแล้ว 25/05/2552557464539
37. เทศบาลตำบลบ้านนา (จะนะ)ทำแล้ว9171141136ทำแล้ว 29/06/2552442111110
38. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว8297299298ทำแล้ว 27/10/255256611
39. เทศบาลตำบลบ้านหาร (บางกล่ำ)ทำแล้ว71188583ทำแล้ว 15/06/25522111
40. เทศบาลตำบลปริก (สะเดา)ทำแล้ว81529189ทำแล้ว 29/06/255234711
41. เทศบาลตำบลปากแตระ (ระโนด)ทำแล้ว71033030ทำแล้ว 04/06/2552553363333
42. เทศบาลตำบลปาดัง (สะเดา)ทำแล้ว6143911ทำแล้ว 27/04/2552159414141
43. เทศบาลตำบลพะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว5103270170ทำแล้ว 29/06/25521293656565
44. เทศบาลตำบลพะวง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7286181166ทำแล้ว 30/06/255247881511
45. เทศบาลตำบลระโนด (ระโนด)ทำแล้ว7145124118ทำแล้ว 30/06/25511080525252
46. เทศบาลตำบลลำไพล (เทพา)ทำแล้ว5115285227ทำแล้ว 30/06/25521437232222
47. เทศบาลตำบลสทิงพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว5123125125ทำแล้ว 12/05/255367252121
48. เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว10197141131ทำแล้ว 25/06/255213104828282
49. เทศบาลตำบลสำนักขาม (สะเดา)ทำแล้ว512221899ทำแล้ว 24/06/2552853911
50. อบต.กระดังงา (สทิงพระ)ทำแล้ว892111104ทำแล้ว 30/06/255325766
51. อบต.เกาะยอ (เมืองสงขลา)ทำแล้ว71009986ทำแล้ว 36131211
52. อบต.เกาะสะบ้า (เทพา)ทำแล้ว4206194177ทำแล้ว 29/05/2552261099
53. อบต.เกาะใหญ่ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว7167187162ทำแล้ว 30/06/255232222
54. อบต.ขุนตัดหวาย (จะนะ)ทำแล้ว7676258ทำแล้ว 09/06/2552301532
55. อบต.เขาแดง (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว71048671ทำแล้ว 25/06/2552815121210
56. อบต.เขาพระ (รัตภูมิ)ทำแล้ว6562416ทำแล้ว 26/06/2552341404040
57. อบต.เขามีเกียรติ (สะเดา)ทำแล้ว7145107115ทำแล้ว 15/05/2552403211
58. อบต.คลองกวาง (นาทวี)ทำแล้ว7124174190ทำแล้ว 16/06/2552734666
59. อบต.คลองแดน (ระโนด)ทำแล้ว7379359ทำแล้ว 13/05/2552212222
60. อบต.คลองทราย (นาทวี)ทำแล้ว6173172148ทำแล้ว 14/07/2552681505049
61. อบต.คลองเปียะ (จะนะ)ทำแล้ว6105110146ทำแล้ว 22/06/255259282827
62. อบต.คลองรี (สทิงพระ)ทำแล้ว710112681ทำแล้ว 30/06/255239212018
63. อบต.คลองหรัง (นาหม่อม)ทำแล้ว6246222214ทำแล้ว 30/06/255251102211
64. อบต.คลองหลา (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว8728182ทำแล้ว 30/06/255211411
65. อบต.คลองหอยโข่ง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7302525ทำแล้ว 29/06/25525337323230
66. อบต.คลองอู่ตะเภา (หาดใหญ่)ทำแล้ว7166127135ทำแล้ว 15/06/255218644
67. อบต.ควนรู (รัตภูมิ)ทำแล้ว99610384ทำแล้ว 30/06/2552625866
68. อบต.ควนโส (ควนเนียง)ทำแล้ว7838259ทำแล้ว 30/06/255215121111
69. อบต.คู (จะนะ)ทำแล้ว511810670ทำแล้ว 30/06/255233242421
70. อบต.คูขุด (สทิงพระ)ทำแล้ว5777974ทำแล้ว 16/06/2552145303030
71. อบต.คูหา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว59097101ทำแล้ว 30/06/255267666
72. อบต.แค (จะนะ)ทำแล้ว71137158ทำแล้ว 22/06/2552311766
73. อบต.จะทิ้งพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว7242240239ทำแล้ว 16/06/25521998787774
74. อบต.จะแหน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว413495100ทำแล้ว 24/06/255275323230
75. อบต.จะโหนง (จะนะ)ทำแล้ว798182220ทำแล้ว 09/07/25521348222020
76. อบต.ฉลุง (หาดใหญ่)ทำแล้ว8112127136ทำแล้ว 30/06/2552123999
77. อบต.ฉาง (นาทวี)ทำแล้ว7157130133ทำแล้ว 18/06/25521354232320
78. อบต.ชิงโค (สิงหนคร)ทำแล้ว7333333ทำแล้ว 30/06/255233655
79. อบต.ชุมพล (สทิงพระ)ทำแล้ว7158130169ทำแล้ว 29/06/2552948555
80. อบต.ดีหลวง (สทิงพระ)ทำแล้ว7929087ทำแล้ว 30/06/255276494743
81. อบต.แดนสงวน (ระโนด)ทำแล้ว714110797ทำแล้ว 23/06/25535554
82. อบต.ตลิ่งชัน (จะนะ)ทำแล้ว61459484ทำแล้ว 15/06/2552287666664
83. อบต.ตะเครียะ (ระโนด)ทำแล้ว721510288ทำแล้ว 29/06/2552275646464
84. อบต.ทับช้าง (นาทวี)ทำแล้ว6141142141ทำแล้ว 30/06/25521211108
85. อบต.ท่าข้าม (หาดใหญ่)ทำแล้ว8164142142ทำแล้ว 03/08/255226151514
86. อบต.ท่าชะมวง (รัตภูมิ)ทำแล้ว72067887ทำแล้ว 30/06/2552100717064
87. อบต.ท่าบอน (ระโนด)ทำแล้ว6877274ทำแล้ว 15/06/2552545353432
88. อบต.ท่าประดู่ (นาทวี)ทำแล้ว7523943ทำแล้ว 1343383827
89. อบต.ท่าโพธิ์ (สะเดา)ทำแล้ว7122134126ทำแล้ว 23/06/2552272121212
90. อบต.ท่าม่วง (เทพา)ทำแล้ว6178139147ทำแล้ว 25/06/25521029272320
91. อบต.ท่าหมอไทร (จะนะ)ทำแล้ว6182134133ทำแล้ว 30/06/255233411
92. อบต.ท่าหิน (สทิงพระ)ทำแล้ว7605344ทำแล้ว 425242222
93. อบต.ทำนบ (สิงหนคร)ทำแล้ว8594848ทำแล้ว 23191919
94. อบต.ทุ่งขมิ้น (นาหม่อม)ทำแล้ว7197188206ทำแล้ว 26/06/2552769323227
95. อบต.ทุ่งพอ (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว412010663ทำแล้ว 26/06/2552100717170
96. อบต.ทุ่งหมอ (สะเดา)ทำแล้ว589106114ทำแล้ว 22/05/255319191919
97. อบต.ทุ่งหวัง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว9154141100ทำแล้ว 28/06/255313111
98. อบต.ทุ่งใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว68195102ทำแล้ว 30/06/255225555
99. อบต.เทพา (เทพา)ทำแล้ว7216180149ทำแล้ว 22/06/255254232222
100. อบต.ธารคีรี (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว7152134129ทำแล้ว 13/06/25528722
101. อบต.นาหม่อม (นาหม่อม)ทำแล้ว7222151150ทำแล้ว 24/06/255277685958
102. อบต.นาหมอศรี (นาทวี)ทำแล้ว788114190ทำแล้ว 29/06/2552660292525
103. อบต.นาหว้า (จะนะ)ทำแล้ว61168586ทำแล้ว 30/06/25522571644
104. อบต.น้ำขาว (จะนะ)ทำแล้ว888147121ทำแล้ว 25/06/2552171646453
105. อบต.บ่อดาน (สทิงพระ)ทำแล้ว9876561ทำแล้ว 13/07/255237653
106. อบต.บ่อแดง (สทิงพระ)ทำแล้ว9179140114ทำแล้ว 30/06/2552115121212
107. อบต.บางกล่ำ (บางกล่ำ)ทำแล้ว8835929ทำแล้ว 16/06/255228191613
108. อบต.บางเขียด (สิงหนคร)ทำแล้ว5150149149ทำแล้ว 22/06/2552281098
109. อบต.บ้านขาว (ระโนด)ทำแล้ว7958475ทำแล้ว 18/06/25529532
110. อบต.บ้านโหนด (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว4128190118ทำแล้ว 15/01/2553166505047
111. อบต.บ้านใหม่ (ระโนด)ทำแล้ว7151156130ทำแล้ว 10/05/2553628282828
112. อบต.บาโหย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว7643931ทำแล้ว 11/06/25522864232323
113. อบต.ประกอบ (นาทวี)ทำแล้ว7122117107ทำแล้ว 02/02/255350363535
114. อบต.ปริก (สะเดา)ทำแล้ว7755842ทำแล้ว 11/06/25526949262323
115. อบต.ปลักหนู (นาทวี)ทำแล้ว5140137103ทำแล้ว 29/06/255221212121
116. อบต.ปากบาง (เทพา)ทำแล้ว7857272ทำแล้ว 26/06/2552538201111
117. อบต.ปากรอ (สิงหนคร)ทำแล้ว8353022ทำแล้ว 17/06/255219211
118. อบต.ป่าขาด (สิงหนคร)ทำแล้ว7974949ทำแล้ว 02/12/255213111
119. อบต.ป่าชิง (จะนะ)ทำแล้ว7110116115ทำแล้ว 01/06/2552119811
120. อบต.เปียน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว531411321ทำแล้ว 16/08/255314131111
121. อบต.พะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว88812771ทำแล้ว 22/06/25521125151514
122. อบต.พังยาง (ระโนด)ทำแล้ว7168172143ทำแล้ว 10/05/255350303028
123. อบต.พังลา (สะเดา)ทำแล้ว6206159156ทำแล้ว 25/06/255247191919
124. อบต.พิจิตร (นาหม่อม)ทำแล้ว7145128113ทำแล้ว 26/06/2552373383835
125. อบต.แม่ทอม (บางกล่ำ)ทำแล้ว71088666ทำแล้ว 04/06/2552466414126
126. อบต.ระโนด (ระโนด)ทำแล้ว611011081ทำแล้ว 24/06/2552786626058
127. อบต.ระวะ (ระโนด)ทำแล้ว7156158158ทำแล้ว 27/05/2552557393939
128. อบต.รัตภูมิ (ควนเนียง)ทำแล้ว7169180160ทำแล้ว 30/06/255247221818
129. อบต.รำแดง (สิงหนคร)ทำแล้ว7666767ทำแล้ว 07/05/255235111111
130. อบต.โรง (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว7165107117ทำแล้ว 29/06/25521151222121
131. อบต.วังใหญ่ (เทพา)ทำแล้ว6186188186ทำแล้ว 12/05/255212581376
132. อบต.วัดขนุน (สิงหนคร)ทำแล้ว7803734ทำแล้ว 16/06/255272545453
133. อบต.วัดจันทร์ (สทิงพระ)ทำแล้ว7193155107ทำแล้ว 26/06/255261211919
134. อบต.วัดสน (ระโนด)ทำแล้ว7666993ทำแล้ว 30/06/25522736151515
135. อบต.สนามชัย (สทิงพระ)ทำแล้ว6558380ทำแล้ว 25/05/25523066535151
136. อบต.สะกอม (เทพา)ทำแล้ว714810988ทำแล้ว 24/06/255260271915
137. อบต.สะกอม (จะนะ)ทำแล้ว78288106ทำแล้ว 15/05/2552227202020
138. อบต.สะท้อน (นาทวี)ทำแล้ว6462424ทำแล้ว 30/07/255218811
139. อบต.สะพานไม้แก่น (จะนะ)ทำแล้ว8197274217ทำแล้ว 09/06/2552231077
140. อบต.สำนักแต้ว (สะเดา)ทำแล้ว98365117ทำแล้ว 12/06/25521713128
141. อบต.ห้วยลึก (ควนเนียง)ทำแล้ว7208213188ทำแล้ว 30/06/2552211630
รวม 141 อปท.14195120,23218,35916,6521418787,2723,8473,4653,293
ข้อมูล ณ 20/03/2562