รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชุมพร ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.ชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7248144221ทำแล้ว 23/09/25522156947064
2. เทศบาลเมืองชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว10268239239ทำแล้ว 04/02/255352322727
3. เทศบาลเมืองหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว5275329242ทำแล้ว 26/06/255215621087
4. เทศบาลตำบลขุนกระทิง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว61569594ทำแล้ว 28/07/255340171515
5. เทศบาลตำบลชุมโค (ปะทิว)ทำแล้ว7134145148ทำแล้ว 30/06/255237211818
6. เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ปะทิว)ทำแล้ว69810392ทำแล้ว 25/06/25521121099
7. เทศบาลตำบลท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว7625552ทำแล้ว 26/05/2552135111
8. เทศบาลตำบลท่ายาง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว9217166137ทำแล้ว 30/06/255241125717153
9. เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว6139134136ทำแล้ว 30/06/25532168525250
10. เทศบาลตำบลนาชะอัง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว710110199ทำแล้ว 15/07/2552455413838
11. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (สวี)ทำแล้ว8808080ทำแล้ว 29/06/255225333
12. เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา (สวี)ทำแล้ว6112120104ทำแล้ว 29/06/255226111
13. เทศบาลตำบลเนินสันติ (ท่าแซะ)ทำแล้ว7685046ทำแล้ว 29/06/255228191918
14. เทศบาลตำบลบางลึก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6152202155ทำแล้ว 28/04/255378454544
15. เทศบาลตำบลบางสน (ปะทิว)ทำแล้ว6976844ทำแล้ว 29/05/2552526121212
16. เทศบาลตำบลบางหมาก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6187186186ทำแล้ว 30/12/25526222
17. เทศบาลตำบลปะทิว (ปะทิว)ทำแล้ว51427163ทำแล้ว 26/06/255247242323
18. เทศบาลตำบลปากตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว5685650ทำแล้ว 30/06/255256644
19. เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7816442ทำแล้ว 31/08/255210761066
20. เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว5826034ทำแล้ว 08/09/25531338353332
21. เทศบาลตำบลพะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว6935643ทำแล้ว 22/06/255273333231
22. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ปะทิว)ทำแล้ว9249221188ทำแล้ว 30/06/255292272726
23. เทศบาลตำบลละแม (ละแม)ทำแล้ว7232323ทำแล้ว 09/09/255223231616
24. เทศบาลตำบลวังตะกอ (หลังสวน)ทำแล้ว4135126120ทำแล้ว 16/06/255237282824
25. เทศบาลตำบลวังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว9149137105ทำแล้ว 01/09/2552289575352
26. เทศบาลตำบลวังใหม่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6887470ทำแล้ว 15/06/25522458222222
27. เทศบาลตำบลสะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว5108108108ทำแล้ว 24/07/25523333
28. เทศบาลตำบลหาดทรายรี (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6171717ทำแล้ว 23/06/255265444
29. อบต.เขาค่าย (สวี)ทำแล้ว5360366366ทำแล้ว 27/05/255258535350
30. อบต.เขาไชยราช (ปะทิว)ทำแล้ว611811682ทำแล้ว 30/06/2552218161616
31. อบต.เขาทะลุ (สวี)ทำแล้ว5103115130ทำแล้ว 29/06/2552921171515
32. อบต.ครน (สวี)ทำแล้ว5183212227ทำแล้ว 15/07/25528777
33. อบต.คุริง (ท่าแซะ)ทำแล้ว6130124124ทำแล้ว 17/07/255230111010
34. อบต.ช่องไม้แก้ว (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว8747269ทำแล้ว 25/06/255226212120
35. อบต.ดอนยาง (ปะทิว)ทำแล้ว6797166ทำแล้ว 03/07/255223888
36. อบต.ด่านสวี (สวี)ทำแล้ว61128272ทำแล้ว 30/06/255223777
37. อบต.ตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว9330183167ทำแล้ว 30/06/255211710109
38. อบต.ตากแดด (เมืองชุมพร)ทำแล้ว5816559ทำแล้ว 11/06/255246434240
39. อบต.ถ้ำสิงห์ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว613311896ทำแล้ว 935353535
40. อบต.ทรัพย์อนันต์ (ท่าแซะ)ทำแล้ว5666682ทำแล้ว 30/06/25522444363634
41. อบต.ท่าข้าม (ท่าแซะ)ทำแล้ว5260133136ทำแล้ว 15/06/255275131313
42. อบต.ท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว61735050ทำแล้ว 29/06/255288828177
43. อบต.ท่ามะพลา (หลังสวน)ทำแล้ว9794341ทำแล้ว 02/12/255259272626
44. อบต.ท่าหิน (สวี)ทำแล้ว6121113107ทำแล้ว 23/06/255212444
45. อบต.ทุ่งคา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว5179162155ทำแล้ว 24/06/2552135422
46. อบต.ทุ่งคาวัด (ละแม)ทำแล้ว712415177ทำแล้ว 21/05/25532879515150
47. อบต.ทุ่งระยะ (สวี)ทำแล้ว7174189188ทำแล้ว 16/06/255339111111
48. อบต.ทุ่งหลวง (ละแม)ทำแล้ว9120118113ทำแล้ว 29/06/255238292927
49. อบต.นากระตาม (ท่าแซะ)ทำแล้ว5138122131ทำแล้ว 22/06/255278555551
50. อบต.นาขา (หลังสวน)ทำแล้ว6225117118ทำแล้ว 08/06/2552119171616
51. อบต.นาทุ่ง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6107137136ทำแล้ว 02/06/25535444
52. อบต.นาพญา (หลังสวน)ทำแล้ว8322155130ทำแล้ว 14/05/255240262624
53. อบต.นาสัก (สวี)ทำแล้ว4165117118ทำแล้ว 01/06/25521846414130
54. อบต.บางน้ำจืด (หลังสวน)ทำแล้ว8166157141ทำแล้ว 03/07/2552562599
55. อบต.บางมะพร้าว (หลังสวน)ทำแล้ว6110109109ทำแล้ว 29/06/255246434343
56. อบต.บ้านควน (หลังสวน)ทำแล้ว7133144112ทำแล้ว 16/06/2552501899
57. อบต.บ้านนา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6341118114ทำแล้ว 17/08/255211555
58. อบต.ปังหวาน (พะโต๊ะ)ทำแล้ว71426946ทำแล้ว 26/06/25522253454543
59. อบต.ปากคลอง (ปะทิว)ทำแล้ว61097976ทำแล้ว 02/06/255244211712
60. อบต.ปากทรง (พะโต๊ะ)ทำแล้ว7129140102ทำแล้ว 30/06/255218151010
61. อบต.ปากน้ำ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว61038378ทำแล้ว 15/06/2552462464542
62. อบต.พระรักษ์ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว718510090ทำแล้ว 2170525251
63. อบต.พ้อแดง (หลังสวน)ทำแล้ว9101101101ทำแล้ว 23/06/255236111
64. อบต.พะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว486146254ทำแล้ว 19/07/255350373736
65. อบต.รับร่อ (ท่าแซะ)ทำแล้ว610212795ทำแล้ว 22/06/255215543
66. อบต.ละแม (ละแม)ทำแล้ว7727271ทำแล้ว 09/08/255346666
67. อบต.วังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว611811386ทำแล้ว 11/06/255228886
68. อบต.วิสัยใต้ (สวี)ทำแล้ว5909683ทำแล้ว 17/02/255327222
69. อบต.วิสัยเหนือ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว68714593ทำแล้ว 30/06/255219321
70. อบต.สลุย (ท่าแซะ)ทำแล้ว8737843ทำแล้ว 16/06/255222212118
71. อบต.สวนแตง (ละแม)ทำแล้ว71017160ทำแล้ว 26/06/25528877
72. อบต.สวี (สวี)ทำแล้ว5938180ทำแล้ว 26/04/25531524242424
73. อบต.สองพี่น้อง (ท่าแซะ)ทำแล้ว6129129129ทำแล้ว 19/06/25522530444
74. อบต.สะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว811310899ทำแล้ว 09/02/2553856484343
75. อบต.หงษ์เจริญ (ท่าแซะ)ทำแล้ว1077144184ทำแล้ว 29/06/255268323030
76. อบต.หาดพันไกร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว5159164142ทำแล้ว 29/04/2552235202020
77. อบต.หาดยาย (หลังสวน)ทำแล้ว7888888ทำแล้ว 26/06/255210944
78. อบต.หินแก้ว (ท่าแซะ)ทำแล้ว81228785ทำแล้ว 14/06/255346333328
79. อบต.แหลมทราย (หลังสวน)ทำแล้ว71039988ทำแล้ว 23/07/2552153363636
รวม 79 อปท.7951210,7179,2758,627793463,2731,8981,7781,684
ข้อมูล ณ 18/05/2562