รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ระนอง ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.ระนอง (เมืองระนอง)ทำแล้ว7231242234ทำแล้ว 31/08/255296545454
2. เทศบาลเมืองบางริ้น (เมืองระนอง)ทำแล้ว6264265265ทำแล้ว 30/06/25526701842
3. เทศบาลเมืองระนอง (เมืองระนอง)ทำแล้ว7153153139ทำแล้ว 26/06/25521127787877
4. เทศบาลตำบลกะเปอร์ (กะเปอร์)ทำแล้ว61429890ทำแล้ว 30/06/255254282724
5. เทศบาลตำบลกำพวน (สุขสำราญ)ทำแล้ว6182183183ทำแล้ว 29/06/255218111
6. เทศบาลตำบลจ.ป.ร. (กระบุรี)ทำแล้ว10150152150ทำแล้ว 30/06/2552644404038
7. เทศบาลตำบลน้ำจืด (กระบุรี)ทำแล้ว6121135135ทำแล้ว 29/07/255242272525
8. เทศบาลตำบลบางนอน (เมืองระนอง)ทำแล้ว6230208117ทำแล้ว 17/06/255248000
9. เทศบาลตำบลปากน้ำ (เมืองระนอง)ทำแล้ว615510199ทำแล้ว 22/06/25521116900
10. เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ (เมืองระนอง)ทำแล้ว718010768ทำแล้ว 48
11. เทศบาลตำบลราชกรูด (เมืองระนอง)ทำแล้ว61139193ทำแล้ว 29/05/25522064575756
12. เทศบาลตำบลละอุ่น (ละอุ่น)ทำแล้ว512812099ทำแล้ว 29/06/255280414141
13. เทศบาลตำบลหงาว (เมืองระนอง)ทำแล้ว7151151151ทำแล้ว 30/06/25521088434343
14. อบต.กะเปอร์ (กะเปอร์)ทำแล้ว782116123ทำแล้ว 24/06/2552250444444
15. อบต.เกาะพยาม (เมืองระนอง)ทำแล้ว7625444ทำแล้ว 25/06/2552221900
16. อบต.ทรายแดง (เมืองระนอง)ทำแล้ว514410799ทำแล้ว 22/06/255210855
17. อบต.นาคา (สุขสำราญ)ทำแล้ว9182180170ทำแล้ว 18/06/255247252513
18. อบต.น้ำจืด (กระบุรี)ทำแล้ว6129126100ทำแล้ว 30/06/2552434221211
19. อบต.น้ำจืดน้อย (กระบุรี)ทำแล้ว6263184149ทำแล้ว 30/06/255244262020
20. อบต.บางแก้ว (ละอุ่น)ทำแล้ว13827870ทำแล้ว 30/06/2552942141414
21. อบต.บางพระเหนือ (ละอุ่น)ทำแล้ว8775683ทำแล้ว 29/06/255241141414
22. อบต.บางหิน (กะเปอร์)ทำแล้ว7152152152ทำแล้ว 15/06/255250141414
23. อบต.บางใหญ่ (กระบุรี)ทำแล้ว5958479ทำแล้ว 23/06/255264484848
24. อบต.บ้านนา (กะเปอร์)ทำแล้ว1230159160ทำแล้ว 08/12/255230822
25. อบต.ปากจั่น (กระบุรี)ทำแล้ว8143178152ทำแล้ว 29/05/2552233888
26. อบต.ม่วงกลวง (กะเปอร์)ทำแล้ว6137137137ทำแล้ว 24/06/25521262404039
27. อบต.มะมุ (กระบุรี)ทำแล้ว511910082ทำแล้ว 30/06/255224242424
28. อบต.ละอุ่นเหนือ (ละอุ่น)ทำแล้ว6837179ทำแล้ว 12/06/255253353535
29. อบต.ลำเลียง (กระบุรี)ทำแล้ว5169183146ทำแล้ว 25/05/255238383837
30. อบต.หงาว (เมืองระนอง)ทำแล้ว7605959ทำแล้ว 19/06/255217121211
31. อบต.หาดส้มแป้น (เมืองระนอง)ทำแล้ว6110108105ทำแล้ว 23/06/255250424242
รวม 31 อปท.312024,5194,1383,812311211,558837767742
ข้อมูล ณ 20/05/2562