รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุราษฎร์ธานี ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว73798041,096ทำแล้ว 30/06/25526517410310091
2. เทศบาลนครเกาะสมุย (เกาะสมุย)ทำแล้ว8384195181ทำแล้ว 31/08/2552172181111
3. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6529272266ทำแล้ว 26/06/255299208323029
4. เทศบาลเมืองดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว5241164198ทำแล้ว 15/06/255282535351
5. เทศบาลเมืองท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว6417404409ทำแล้ว 28/08/25523132838377
6. เทศบาลเมืองนาสาร (บ้านนาสาร)ทำแล้ว81605767ทำแล้ว 05/08/2552857111
7. เทศบาลตำบลกรูด (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6168169157ทำแล้ว 12/06/25527141133
8. เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว628711298ทำแล้ว 22/10/25521111
9. เทศบาลตำบลเกาะเต่า (เกาะพะงัน)ทำแล้ว71938989ทำแล้ว 15/05/255244261616
10. เทศบาลตำบลเกาะพงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว412984276ทำแล้ว 15/07/25521111
11. เทศบาลตำบลขุนทะเล (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว9226326255ทำแล้ว 30/06/255264584744
12. เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ (เวียงสระ)ทำแล้ว513910788ทำแล้ว 22/06/2552365191813
13. เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น (พนม)ทำแล้ว53106464ทำแล้ว 30/06/25521132371212
14. เทศบาลตำบลคลองปราบ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7134136135ทำแล้ว 22/06/255263626159
15. เทศบาลตำบลควนศรี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6154132135ทำแล้ว 29/06/2552110134117116115
16. เทศบาลตำบลเคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว5166166166ทำแล้ว 30/06/2552660222
17. เทศบาลตำบลช้างขวา (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว612312481ทำแล้ว 30/06/25521118151510
18. เทศบาลตำบลช้างซ้าย (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6118175175ทำแล้ว 30/06/255218693122
19. เทศบาลตำบลตลาดไชยา (ไชยา)ทำแล้ว7144136119ทำแล้ว 30/06/2552351444
20. เทศบาลตำบลท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว61017069ทำแล้ว 30/06/25521294424141
21. เทศบาลตำบลท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว6163175176ทำแล้ว 29/06/25526101565551
22. เทศบาลตำบลท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว6299267232ทำแล้ว 30/06/25521255888
23. เทศบาลตำบลท่าชี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว8111141119ทำแล้ว 29/06/2552265822
24. เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว51187992ทำแล้ว 29/06/2552462464646
25. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (เวียงสระ)ทำแล้ว6311251187ทำแล้ว 30/06/2552562111
26. เทศบาลตำบลบางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว8177155146ทำแล้ว 25/06/255247361064
27. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6888472ทำแล้ว 26/06/255236151211
28. เทศบาลตำบลบ้านตาขุน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว5198130114ทำแล้ว 22/06/255246111
29. เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เกาะพะงัน)ทำแล้ว6221222222ทำแล้ว 26/08/25526111
30. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว6835867ทำแล้ว 02/04/20094975442116
31. เทศบาลตำบลบ้านส้อง (เวียงสระ)ทำแล้ว6272220278ทำแล้ว 30/06/2552664494949
32. เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ (เคียนซา)ทำแล้ว7193175180ทำแล้ว 17/07/255212611109
33. เทศบาลตำบลพนม (พนม)ทำแล้ว5290289289ทำแล้ว 29/06/255223111
34. เทศบาลตำบลพรุพี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว61236163ทำแล้ว 08/06/25521151333
35. เทศบาลตำบลพุมเรียง (ไชยา)ทำแล้ว6148100100ทำแล้ว 30/06/25521347866
36. เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว7352131143ทำแล้ว 29/06/255224443
37. เทศบาลตำบลเมืองเวียง (เวียงสระ)ทำแล้ว6998694ทำแล้ว 13/05/255223987
38. เทศบาลตำบลย่านดินแดง (พระแสง)ทำแล้ว61349590ทำแล้ว 24/06/2552449222020
39. เทศบาลตำบลวัดประดู่ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว7217271139ทำแล้ว 30/06/2552129115115112
40. เทศบาลตำบลเวียง (ไชยา)ทำแล้ว614811497ทำแล้ว 11/06/255250131313
41. เทศบาลตำบลเวียงสระ (เวียงสระ)ทำแล้ว6197152150ทำแล้ว 29/06/255232623650
42. อบต.กรูด (พุนพิน)ทำแล้ว614711090ทำแล้ว 02/06/255240343434
43. อบต.กะเปา (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว712710895ทำแล้ว 29/05/255221121010
44. อบต.เขาตอก (เคียนซา)ทำแล้ว6972215ทำแล้ว 15/06/255244373735
45. อบต.เขาถ่าน (ท่าฉาง)ทำแล้ว7180249251ทำแล้ว 12/06/2552531303030
46. อบต.เขาวง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว5355479479ทำแล้ว 29/05/2552311099
47. อบต.เขาหัวควาย (พุนพิน)ทำแล้ว6665646ทำแล้ว 24/06/2552541342
48. อบต.คลองฉนวน (เวียงสระ)ทำแล้ว61109995ทำแล้ว 11/08/255220222
49. อบต.คลองฉนาก (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6959892ทำแล้ว 30/06/255241111110
50. อบต.คลองไทร (ท่าฉาง)ทำแล้ว5888362ทำแล้ว 15/06/255219555
51. อบต.คลองน้อย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6737164ทำแล้ว 29/06/2552850343332
52. อบต.คลองน้อย (ชัยบุรี)ทำแล้ว6896360ทำแล้ว 24/06/255223733
53. อบต.คลองพา (ท่าชนะ)ทำแล้ว5178184190ทำแล้ว 22/06/255211111
54. อบต.คลองศก (พนม)ทำแล้ว6118177138ทำแล้ว 26/06/255250282726
55. อบต.คลองสระ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6314382411ทำแล้ว 26/06/2552218151310
56. อบต.ควนสุบรรณ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว694136116ทำแล้ว 02/02/2553254494943
57. อบต.คันธุลี (ท่าชนะ)ทำแล้ว5115169135ทำแล้ว 29/06/25524348484848
58. อบต.เคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว6269269269ทำแล้ว 29/06/255245111110
59. อบต.ชลคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว6997869ทำแล้ว 30/06/25525555
60. อบต.ชัยบุรี (ชัยบุรี)ทำแล้ว5139146123ทำแล้ว 24/06/2552749424242
61. อบต.ไชยคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว7696969ทำแล้ว 15/06/25525443
62. อบต.ดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว7152102103ทำแล้ว 15/06/2552144242424
63. อบต.ต้นยวน (พนม)ทำแล้ว4242432195ทำแล้ว 26/06/25522291088
64. อบต.ตะกรบ (ไชยา)ทำแล้ว4190188190ทำแล้ว 19/06/255222999
65. อบต.ตะกุกใต้ (วิภาวดี)ทำแล้ว79731993ทำแล้ว 24/06/255210331233
66. อบต.ตะกุกเหนือ (วิภาวดี)ทำแล้ว6232125111ทำแล้ว 29/05/2552239373737
67. อบต.ตะเคียนทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว7243228228ทำแล้ว 29/06/2552110111
68. อบต.ตะปาน (พุนพิน)ทำแล้ว49410857ทำแล้ว 16/06/2552439171514
69. อบต.ถ้ำสิงขร (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว573169151ทำแล้ว 08/06/25531111
70. อบต.ทรัพย์ทวี (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว75593121ทำแล้ว 30/04/2552235252523
71. อบต.ท่ากระดาน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5100132145ทำแล้ว 15/06/2552142373736
72. อบต.ท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว7916250ทำแล้ว 24/06/25526111
73. อบต.ท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว6164213131ทำแล้ว 23/07/25522166333
74. อบต.ท่าเคย (ท่าฉาง)ทำแล้ว6837563ทำแล้ว 22/05/255222111
75. อบต.ท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว8119106100ทำแล้ว 11/06/255213111
76. อบต.ท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว5118154102ทำแล้ว 05/06/2552817161414
77. อบต.ท่าทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว61316161ทำแล้ว 28/12/255246212020
78. อบต.ท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6697766ทำแล้ว 15/06/255250343434
79. อบต.ท่าเรือ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว410411496ทำแล้ว 29/06/25527582266
80. อบต.ท่าโรงช้าง (พุนพิน)ทำแล้ว6847250ทำแล้ว 01/06/255274707069
81. อบต.ท่าสะท้อน (พุนพิน)ทำแล้ว61414427ทำแล้ว 02/07/255240352525
82. อบต.ท่าอุแท (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว51559587ทำแล้ว 11/06/255228311
83. อบต.ทุ่ง (ไชยา)ทำแล้ว6186208122ทำแล้ว 09/07/25521429442
84. อบต.ทุ่งกง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว5876767ทำแล้ว 25/06/255225876
85. อบต.ทุ่งเตา (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7120111113ทำแล้ว 13/06/2552131366
86. อบต.ทุ่งเตาใหม่ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6108175108ทำแล้ว 28/01/2553859464644
87. อบต.ทุ่งรัง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว614511393ทำแล้ว 08/06/25521364515049
88. อบต.ไทรขึง (พระแสง)ทำแล้ว8685446ทำแล้ว 17/08/255245362828
89. อบต.ไทรทอง (ชัยบุรี)ทำแล้ว7664341ทำแล้ว 25/06/2552360494135
90. อบต.ไทรโสภา (พระแสง)ทำแล้ว5168173159ทำแล้ว 48252018
91. อบต.นาใต้ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว79911681ทำแล้ว 25/06/2552648666
92. อบต.น้ำพุ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว4837875ทำแล้ว 29/06/255236292927
93. อบต.น้ำรอบ (พุนพิน)ทำแล้ว6859865ทำแล้ว 29/06/255246111
94. อบต.น้ำหัก (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว61415348ทำแล้ว 30/06/2552170111
95. อบต.บางงอน (พุนพิน)ทำแล้ว112946936ทำแล้ว 30/06/2552145252424
96. อบต.บางชนะ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6144147141ทำแล้ว 30/06/25521140171717
97. อบต.บางเดือน (พุนพิน)ทำแล้ว8156132125ทำแล้ว 26/06/25527332
98. อบต.บางไทร (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6828282ทำแล้ว 02/07/255240404039
99. อบต.บางใบไม้ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6706160ทำแล้ว 29/06/255230433
100. อบต.บางโพธิ์ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6937568ทำแล้ว 30/07/255226181615
101. อบต.บางมะเดื่อ (พุนพิน)ทำแล้ว6150176133ทำแล้ว 15/06/255264564946
102. อบต.บางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว71377061ทำแล้ว 19/06/255249403030
103. อบต.บ้านทำเนียบ (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6249291263ทำแล้ว 15/06/2552315111
104. อบต.บ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว7175104101ทำแล้ว 15/06/2552311999
105. อบต.บ้านยาง (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว61019186ทำแล้ว 30/06/25521434411
106. อบต.ประสงค์ (ท่าชนะ)ทำแล้ว614010681ทำแล้ว 20/05/25521923151515
107. อบต.ปากฉลุย (ท่าฉาง)ทำแล้ว8747166ทำแล้ว 20/11/255218222
108. อบต.ปากแพรก (ดอนสัก)ทำแล้ว61387874ทำแล้ว 29/06/255220161616
109. อบต.ปากหมาก (ไชยา)ทำแล้ว3847568ทำแล้ว 20/05/2552932222220
110. อบต.ป่าร่อน (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว7658281ทำแล้ว 22/05/2552133111
111. อบต.ป่าเว (ไชยา)ทำแล้ว611911488ทำแล้ว 18/06/255259373735
112. อบต.พนม (พนม)ทำแล้ว6331194157ทำแล้ว 24/06/2552128665
113. อบต.พรุไทย (บ้านตาขุน)ทำแล้ว61238196ทำแล้ว 18/05/2552126262626
114. อบต.พลายวาส (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6189144129ทำแล้ว 29/12/25524101087
115. อบต.พลูเถื่อน (พนม)ทำแล้ว5827775ทำแล้ว 22/06/25521336262424
116. อบต.พ่วงพรมคร (เคียนซา)ทำแล้ว7145158171ทำแล้ว 29/06/2552251677
117. อบต.พะแสง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6861943ทำแล้ว 01/06/255232242424
118. อบต.พุนพิน (พุนพิน)ทำแล้ว71436453ทำแล้ว 26/05/255223211
119. อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว5382416ทำแล้ว 19/06/255210222
120. อบต.มะขามเตี้ย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว5666982ทำแล้ว 16/06/2552460494949
121. อบต.มะลวน (พุนพิน)ทำแล้ว6257260260ทำแล้ว 17/06/2552236282727
122. อบต.โมถ่าย (ไชยา)ทำแล้ว6129141107ทำแล้ว 30/06/255244444
123. อบต.ย่านยาว (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5373234ทำแล้ว 29/05/255220191917
124. อบต.ลำพูน (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6198186195ทำแล้ว 11/06/2552167615858
125. อบต.ลีเล็ด (พุนพิน)ทำแล้ว61039083ทำแล้ว 22/06/2552446383736
126. อบต.เลม็ด (ไชยา)ทำแล้ว6997984ทำแล้ว 25/05/25521442322421
127. อบต.วัง (ท่าชนะ)ทำแล้ว4133142111ทำแล้ว 15/06/2552919191919
128. อบต.ศรีวิชัย (พุนพิน)ทำแล้ว6736159ทำแล้ว 22/06/255230311
129. อบต.สมอทอง (ท่าชนะ)ทำแล้ว5124177186ทำแล้ว 15/05/25521137312928
130. อบต.สองแพรก (ชัยบุรี)ทำแล้ว4161132147ทำแล้ว 30/06/255250444444
131. อบต.สาคู (พระแสง)ทำแล้ว7200191167ทำแล้ว 29/06/25525222
132. อบต.สินเจริญ (พระแสง)ทำแล้ว6169226156ทำแล้ว 12/06/25525241466
133. อบต.สินปุน (พระแสง)ทำแล้ว7153128115ทำแล้ว 30/06/255239211919
134. อบต.เสวียด (ท่าฉาง)ทำแล้ว6182135103ทำแล้ว 08/06/255222888
135. อบต.หนองไทร (พุนพิน)ทำแล้ว6609855ทำแล้ว 25/06/2552150111
136. อบต.หัวเตย (พุนพิน)ทำแล้ว72074942ทำแล้ว 24/06/255250282824
137. อบต.อรัญคามวารี (เคียนซา)ทำแล้ว6544849ทำแล้ว 26/06/25527292254
138. อบต.อิปัน (พระแสง)ทำแล้ว8235212212ทำแล้ว 18/06/255226666
รวม 138 อปท.13883821,40719,38917,8891388396,0653,0762,7272,607
ข้อมูล ณ 26/05/2562