รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ภูเก็ต ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.ภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8231231231ทำแล้ว 04/09/255261231205205201
2. เทศบาลนครภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8148179156ทำแล้ว 26/06/2552157545454
3. เทศบาลเมืองกะทู้ (กะทู้)ทำแล้ว6135241179ทำแล้ว 29/06/25522119949494
4. เทศบาลเมืองป่าตอง (กะทู้)ทำแล้ว5209199165ทำแล้ว 30/06/25522120878783
5. เทศบาลตำบลกะรน (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว61618684ทำแล้ว 09/02/255325154132132131
6. เทศบาลตำบลฉลอง (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว7200147154ทำแล้ว 10/08/255293774739
7. เทศบาลตำบลเชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว5119187136ทำแล้ว 30/06/2552110675955
8. เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว6155133122ทำแล้ว 16/06/2552116212120
9. เทศบาลตำบลป่าคลอก (ถลาง)ทำแล้ว6104295269ทำแล้ว 30/06/255252126109103103
10. เทศบาลตำบลรัษฎา (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว9311314312ทำแล้ว 26/04/25532096858558
11. เทศบาลตำบลราไวย์ (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว7281244214ทำแล้ว 30/06/25522814010310295
12. เทศบาลตำบลวิชิต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว7254254254ทำแล้ว 30/06/255237190171171171
13. เทศบาลตำบลศรีสุนทร (ถลาง)ทำแล้ว8320378238ทำแล้ว 28/06/2553701198
14. อบต.กมลา (กะทู้)ทำแล้ว7118119119ทำแล้ว 29/07/255220118423837
15. อบต.เกาะแก้ว (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว51178791ทำแล้ว 26/06/255250373737
16. อบต.เชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว7174174146ทำแล้ว 11/08/25528212710210299
17. อบต.เทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว5187117100ทำแล้ว 25/08/255211710110197
18. อบต.ไม้ขาว (ถลาง)ทำแล้ว7355191191ทำแล้ว 10/05/25535143676767
19. อบต.สาคู (ถลาง)ทำแล้ว7588588588ทำแล้ว 27/11/25523222
รวม 19 อปท.191264,1674,1643,749193352,1801,5671,5161,451
ข้อมูล ณ 21/03/2562