รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พังงา ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.พังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว8114220185ทำแล้ว 31/07/255233103966158
2. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7875768766ทำแล้ว 30/06/255211476616160
3. เทศบาลเมืองพังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว6474747ทำแล้ว 29/06/2552129444
4. เทศบาลตำบลกระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6996768ทำแล้ว 15/08/2552241282827
5. เทศบาลตำบลเกาะยาว (เกาะยาว)ทำแล้ว5166166166ทำแล้ว 29/06/255249262524
6. เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ (เกาะยาว)ทำแล้ว6878979ทำแล้ว 22/06/2552365414135
7. เทศบาลตำบลคึกคัก (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7207151149ทำแล้ว 18/06/255272363636
8. เทศบาลตำบลคุระบุรี (คุระบุรี)ทำแล้ว710810898ทำแล้ว 29/06/2552117222
9. เทศบาลตำบลโคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว8201201201ทำแล้ว 07/08/255287181817
10. เทศบาลตำบลทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว7141414ทำแล้ว 21/08/25522222
11. เทศบาลตำบลท่านา (กะปง)ทำแล้ว5335332332ทำแล้ว 30/06/2552159181816
12. เทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว76410489ทำแล้ว 24/02/255256252525
13. เทศบาลตำบลบางเตย (เมืองพังงา)ทำแล้ว9592580577ทำแล้ว 18/05/255312666
14. เทศบาลตำบลบางนายสี (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว6317217203ทำแล้ว 25/06/2552382808074
15. เทศบาลตำบลพรุใน (เกาะยาว)ทำแล้ว878ทำแล้ว 16/06/25523088721
16. เทศบาลตำบลลำแก่น (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว7484845ทำแล้ว 30/06/255212666
17. อบต.กระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6299248232ทำแล้ว 19/06/255232333
18. อบต.กะไหล (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว5403131ทำแล้ว 15/06/255229212121
19. อบต.เกาะคอเขา (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว6170168165ทำแล้ว 30/06/255221151212
20. อบต.เกาะปันหยี (เมืองพังงา)ทำแล้ว9121145151ทำแล้ว 24/06/2552144303030
21. อบต.เกาะพระทอง (คุระบุรี)ทำแล้ว8793329ทำแล้ว 30/06/25529111
22. อบต.เกาะยาวน้อย (เกาะยาว)ทำแล้ว1173168169ทำแล้ว 18/06/25521163585856
23. อบต.คลองเคียน (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6169196165ทำแล้ว 25/06/25521151066
24. อบต.คุระ (คุระบุรี)ทำแล้ว6219214242ทำแล้ว 11/06/255233181818
25. อบต.โคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6287190138ทำแล้ว 18/05/25522424181817
26. อบต.โคกเคียน (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว6133131134ทำแล้ว 25/06/255219171715
27. อบต.โคกเจริญ (ทับปุด)ทำแล้ว6260157184ทำแล้ว 29/06/255236181818
28. อบต.ตากแดด (เมืองพังงา)ทำแล้ว8174137122ทำแล้ว 24/09/2552655464646
29. อบต.ถ้ำ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว9248148136ทำแล้ว 01/07/255331433
30. อบต.ถ้ำน้ำผุด (เมืองพังงา)ทำแล้ว6203203203ทำแล้ว 14/07/255253212020
31. อบต.ทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว9202275278ทำแล้ว 29/06/25528888
32. อบต.ท่านา (กะปง)ทำแล้ว616710190ทำแล้ว 15/06/2552759434342
33. อบต.ท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว8279278278ทำแล้ว 23/06/2552231644
34. อบต.ท่าอยู่ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว7223118115ทำแล้ว 30/06/255227664
35. อบต.ทุ่งคาโงก (เมืองพังงา)ทำแล้ว8175122131ทำแล้ว 29/06/2552161244
36. อบต.ทุ่งมะพร้าว (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว82ทำแล้ว 30/06/25526026666
37. อบต.นบปริง (เมืองพังงา)ทำแล้ว7189123104ทำแล้ว 02/07/2552432775
38. อบต.นาเตย (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว7285139132ทำแล้ว 10/08/2552351922
39. อบต.บ่อแสน (ทับปุด)ทำแล้ว2152149142ทำแล้ว 29/06/255222141413
40. อบต.บางทอง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว42589997ทำแล้ว 26/06/10357655
41. อบต.บางไทร (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7268211224ทำแล้ว 30/06/25521241171717
42. อบต.บางม่วง (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว89314096ทำแล้ว 15/06/255239121110
43. อบต.บางวัน (คุระบุรี)ทำแล้ว6116137135ทำแล้ว 01/06/255237666
44. อบต.บางเหรียง (ทับปุด)ทำแล้ว51949167ทำแล้ว 29/06/2552629292929
45. อบต.ป่ากอ (เมืองพังงา)ทำแล้ว10441441441ทำแล้ว 30/06/2552582311
46. อบต.มะรุ่ย (ทับปุด)ทำแล้ว6327294265ทำแล้ว 26/06/25526169676767
47. อบต.แม่นางขาว (คุระบุรี)ทำแล้ว10318271216ทำแล้ว 03/05/255369635844
48. อบต.รมณีย์ (กะปง)ทำแล้ว81688770ทำแล้ว 22/06/2552732323230
49. อบต.ลำภี (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว6170131126ทำแล้ว 19/06/255246363434
50. อบต.หล่อยูง (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6463937ทำแล้ว 23211
51. อบต.เหมาะ (กะปง)ทำแล้ว6139140140ทำแล้ว 10/07/25524444
52. อบต.เหล (กะปง)ทำแล้ว61749479ทำแล้ว 15/06/2552634202020
รวม 52 อปท.5235710,2138,7618,383526741,9781,1741,0651,015
ข้อมูล ณ 26/05/2562