รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กระบี่ ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.กระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว108687100ทำแล้ว 25/06/2552476212120
2. เทศบาลเมืองกระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6240298231ทำแล้ว 29/06/255248202128128128
3. เทศบาลตำบลกระบี่น้อย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว8786259ทำแล้ว 29/06/255244313129
4. เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว5818976ทำแล้ว 30/07/255271333
5. เทศบาลตำบลเขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว6129129129ทำแล้ว 30/06/255266131313
6. เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว8171182172ทำแล้ว 29/06/255270332
7. เทศบาลตำบลคลองพน (คลองท่อม)ทำแล้ว69010285ทำแล้ว 24/06/2552257322
8. เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (คลองท่อม)ทำแล้ว8196197197ทำแล้ว 29/06/2552105665958
9. เทศบาลตำบลทรายขาว (คลองท่อม)ทำแล้ว6888888ทำแล้ว 30/06/255248272524
10. เทศบาลตำบลปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว5286285285ทำแล้ว 29/06/2552352404040
11. เทศบาลตำบลลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว8188125109ทำแล้ว 26/06/255294403937
12. เทศบาลตำบลเหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว6877063ทำแล้ว 29/06/255272484747
13. เทศบาลตำบลแหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว711910582ทำแล้ว 30/06/2552581454444
14. เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว2149149149ทำแล้ว 30/06/255290161616
15. อบต.เกาะกลาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว61319491ทำแล้ว 29/07/2552152842
16. อบต.เกาะลันตาน้อย (เกาะลันตา)ทำแล้ว6185185185ทำแล้ว 30/06/255234262521
17. อบต.เกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว3937669ทำแล้ว 18/05/2552633732
18. อบต.เกาะศรีบอยา (เหนือคลอง)ทำแล้ว7171717ทำแล้ว 24/06/2552420922
19. อบต.เขาเขน (ปลายพระยา)ทำแล้ว6205207207ทำแล้ว 24/06/255233222020
20. อบต.เขาคราม (เมืองกระบี่)ทำแล้ว7142170137ทำแล้ว 11/06/255231141414
21. อบต.เขาดิน (เขาพนม)ทำแล้ว7108143145ทำแล้ว 25/02/25531246393938
22. อบต.เขาต่อ (ปลายพระยา)ทำแล้ว7248145145ทำแล้ว 24/06/2552152464545
23. อบต.เขาทอง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6150150150ทำแล้ว 29/06/2552460565652
24. อบต.เขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว863106100ทำแล้ว 30/06/2552950473934
25. อบต.เขาใหญ่ (อ่าวลึก)ทำแล้ว71036959ทำแล้ว 12/06/25521494211
26. อบต.คลองขนาน (เหนือคลอง)ทำแล้ว6655227ทำแล้ว 25/06/25523945422
27. อบต.คลองเขม้า (เหนือคลอง)ทำแล้ว6957153ทำแล้ว 09/06/25522988707068
28. อบต.คลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว4101112101ทำแล้ว 04/06/255236511
29. อบต.คลองท่อมเหนือ (คลองท่อม)ทำแล้ว61075726ทำแล้ว 16/06/255275585858
30. อบต.คลองประสงค์ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว7172172172ทำแล้ว 23/06/2552451022
31. อบต.คลองยา (อ่าวลึก)ทำแล้ว686118118ทำแล้ว 15/06/255219111111
32. อบต.คลองยาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว4162162161ทำแล้ว 29/06/255225111
33. อบต.คลองหิน (อ่าวลึก)ทำแล้ว6120141112ทำแล้ว 30/06/2552367211817
34. อบต.คีรีวง (ปลายพระยา)ทำแล้ว6181161143ทำแล้ว 29/06/2552681626253
35. อบต.โคกยาง (เหนือคลอง)ทำแล้ว3134163102ทำแล้ว 30/07/255238444
36. อบต.โคกหาร (เขาพนม)ทำแล้ว7553333ทำแล้ว 30/06/255255494948
37. อบต.ดินแดง (ลำทับ)ทำแล้ว71359993ทำแล้ว 29/06/255242292929
38. อบต.ดินอุดม (ลำทับ)ทำแล้ว8203203203ทำแล้ว 10/06/25524442
39. อบต.ตลิ่งชัน (เหนือคลอง)ทำแล้ว716615675ทำแล้ว 03/07/2552371888
40. อบต.ทับปริก (เมืองกระบี่)ทำแล้ว81057965ทำแล้ว 30/06/2552553515150
41. อบต.ทุ่งไทรทอง (ลำทับ)ทำแล้ว6864431ทำแล้ว 26/06/255245323231
42. อบต.นาเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว6828282ทำแล้ว 30/06/255215200
43. อบต.บ้านกลาง (อ่าวลึก)ทำแล้ว6170170170ทำแล้ว 20/07/25521351132
44. อบต.ปกาสัย (เหนือคลอง)ทำแล้ว6144168171ทำแล้ว 12/06/255247444439
45. อบต.ปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว6146145145ทำแล้ว 17/06/25522575555555
46. อบต.พรุดินนา (คลองท่อม)ทำแล้ว81448968ทำแล้ว 25/06/255227191716
47. อบต.พรุเตียว (เขาพนม)ทำแล้ว6776864ทำแล้ว 18/06/2552538313130
48. อบต.เพหลา (คลองท่อม)ทำแล้ว9198040ทำแล้ว 12/06/25528211
49. อบต.ลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว66310975ทำแล้ว 30/06/2552125252522
50. อบต.ศาลาด่าน (เกาะลันตา)ทำแล้ว4315315315ทำแล้ว 13/07/255259464646
51. อบต.สินปุน (เขาพนม)ทำแล้ว884103101ทำแล้ว 05/03/2553643373737
52. อบต.ไสไทย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว8180156140ทำแล้ว 18/05/2552134787874
53. อบต.หนองทะเล (เมืองกระบี่)ทำแล้ว3195192192ทำแล้ว 29/06/2552164646464
54. อบต.หน้าเขา (เขาพนม)ทำแล้ว5185138113ทำแล้ว 24/07/2552860444
55. อบต.ห้วยน้ำขาว (คลองท่อม)ทำแล้ว6661610ทำแล้ว 16/06/25524114138
56. อบต.ห้วยยูง (เหนือคลอง)ทำแล้ว510610889ทำแล้ว 30/06/2552115444
57. อบต.เหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว74111ทำแล้ว 07/06/255411854212121
58. อบต.แหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว4878886ทำแล้ว 29/06/2552445292626
59. อบต.อ่าวนาง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว7201161158ทำแล้ว 30/06/2552198174172171
60. อบต.อ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว7139143143ทำแล้ว 26/06/255249251514
61. อบต.อ่าวลึกน้อย (อ่าวลึก)ทำแล้ว48810555ทำแล้ว 24/11/255248252525
62. อบต.อ่าวลึกเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว4676661ทำแล้ว 14/07/2552130141312
รวม 62 อปท.623838,0057,6566,924623573,4131,9531,8151,750
ข้อมูล ณ 20/03/2562