รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครศรีธรรมราช ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.นครศรีธรรมราช (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว10122 ยังไม่อนุมัติ
2. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว9176167164ทำแล้ว 30/06/25521382733
3. เทศบาลเมืองทุ่งสง (ทุ่งสง)ทำแล้ว493164143ทำแล้ว 30/06/2552562535353
4. เทศบาลเมืองปากพนัง (ปากพนัง)ทำแล้ว598ทำแล้ว 30/06/255213111696969
5. เทศบาลเมืองปากพูน (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว473192ทำแล้ว 19/06/255237343434
6. เทศบาลตำบลกะทูน (พิปูน)ทำแล้ว66210490ทำแล้ว 25/06/25525482921
7. เทศบาลตำบลกะปาง (ทุ่งสง)ทำแล้ว614417463ทำแล้ว 01/06/2552271033
8. เทศบาลตำบลการะเกด (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5716756ทำแล้ว 25/06/255222622
9. เทศบาลตำบลเกาะทวด (ปากพนัง)ทำแล้ว5251194164ทำแล้ว 25/05/255340333333
10. เทศบาลตำบลเกาะเพชร (หัวไทร)ทำแล้ว5185195180ทำแล้ว 22/06/25521100262524
11. เทศบาลตำบลขนอม (ขนอม)ทำแล้ว51328379ทำแล้ว 22/06/2552581097
12. เทศบาลตำบลขุนทะเล (ลานสกา)ทำแล้ว6133192172ทำแล้ว 30/06/255260424242
13. เทศบาลตำบลเขาชุมทอง (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5129116115ทำแล้ว 04/06/255214111010
14. เทศบาลตำบลเขาพระ (พิปูน)ทำแล้ว5783730ทำแล้ว 29/06/255226222
15. เทศบาลตำบลควนกลาง (พิปูน)ทำแล้ว6148115109ทำแล้ว 23/06/25522159555555
16. เทศบาลตำบลจันดี (ฉวาง)ทำแล้ว61856662ทำแล้ว 26/06/255252161311
17. เทศบาลตำบลฉวาง (ฉวาง)ทำแล้ว61207675ทำแล้ว 23/06/255228121212
18. เทศบาลตำบลชะมาย (ทุ่งสง)ทำแล้ว6298173173ทำแล้ว 30/06/25528394363635
19. เทศบาลตำบลชะเมา (ปากพนัง)ทำแล้ว527912085ทำแล้ว 391522
20. เทศบาลตำบลชะอวด (ชะอวด)ทำแล้ว6181148147ทำแล้ว 30/06/255349272727
21. เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5858392ทำแล้ว 29/06/255258393936
22. เทศบาลตำบลดอนตรอ (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว5124286203ทำแล้ว 30/06/2552366292926
23. เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ (ทุ่งสง)ทำแล้ว610613186ทำแล้ว 30/06/25527301355
24. เทศบาลตำบลท้องเนียน (ขนอม)ทำแล้ว51876731ทำแล้ว 26/06/25525533
25. เทศบาลตำบลทอนหงส์ (พรหมคีรี)ทำแล้ว4243270270ทำแล้ว 12/05/255270101010
26. เทศบาลตำบลทางพูน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6846864ทำแล้ว 22/06/255227433
27. เทศบาลตำบลท่างิ้ว (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว778119106ทำแล้ว 25/05/25525111
28. เทศบาลตำบลท่าประจะ (ชะอวด)ทำแล้ว61318335ทำแล้ว 22/06/255247412422
29. เทศบาลตำบลท่าแพ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว51653915ทำแล้ว 19/06/255248212121
30. เทศบาลตำบลท่ายาง (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว514910376ทำแล้ว 29/06/255286404040
31. เทศบาลตำบลท่าศาลา (ท่าศาลา)ทำแล้ว61148076ทำแล้ว 30/06/255279292421
32. เทศบาลตำบลที่วัง (ทุ่งสง)ทำแล้ว6677270ทำแล้ว 30/06/2552425811108
33. เทศบาลตำบลทุ่งสัง (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว6133137112ทำแล้ว 27/07/2552560484239
34. เทศบาลตำบลทุ่งใส (สิชล)ทำแล้ว4521919ทำแล้ว 19/06/255232242424
35. เทศบาลตำบลนาบอน (นาบอน)ทำแล้ว61017982ทำแล้ว 28/05/2552165474646
36. เทศบาลตำบลนาสาร (พระพรหม)ทำแล้ว47110070ทำแล้ว 25/01/255317591088
37. เทศบาลตำบลนาเหรง (นบพิตำ)ทำแล้ว77278157ทำแล้ว 05/08/2552624191917
38. เทศบาลตำบลบางจาก (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว61139491ทำแล้ว 19/06/255278161414
39. เทศบาลตำบลบางพระ (ปากพนัง)ทำแล้ว5342375278ทำแล้ว 23/06/2552230976
40. เทศบาลตำบลปากนคร (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว4844133ทำแล้ว 22/06/255231191918
41. เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (ฉวาง)ทำแล้ว3737977ทำแล้ว 26/06/2552134262626
42. เทศบาลตำบลพรหมคีรี (พรหมคีรี)ทำแล้ว61174115ทำแล้ว 15/06/25524111
43. เทศบาลตำบลพรหมโลก (พรหมคีรี)ทำแล้ว5348172120ทำแล้ว 14/05/255218114616161
44. เทศบาลตำบลพิปูน (พิปูน)ทำแล้ว5957976ทำแล้ว 30/06/255223442
45. เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว9233233233ทำแล้ว 24/06/25523973323229
46. เทศบาลตำบลไม้เรียง (ฉวาง)ทำแล้ว6286123120ทำแล้ว 25/06/255248484848
47. เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5203203203ทำแล้ว 29/06/2552103161413
48. เทศบาลตำบลลานสกา (ลานสกา)ทำแล้ว8136136136ทำแล้ว 30/06/255257131313
49. เทศบาลตำบลสวนขัน (ช้างกลาง)ทำแล้ว51042726ทำแล้ว 26/06/255217111111
50. เทศบาลตำบลสิชล (สิชล)ทำแล้ว592119130ทำแล้ว 30/07/255252555
51. เทศบาลตำบลหน้าสตน (หัวไทร)ทำแล้ว6918989ทำแล้ว 30/06/255249333
52. เทศบาลตำบลหลักช้าง (ช้างกลาง)ทำแล้ว676106114ทำแล้ว 26/06/2552201099
53. เทศบาลตำบลหัวไทร (หัวไทร)ทำแล้ว783224196ทำแล้ว 30/06/2552169616160
54. เทศบาลตำบลหินตก (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว51126666ทำแล้ว 30/06/255263353535
55. เทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ขนอม)ทำแล้ว5150152135ทำแล้ว 29/06/255262535247
56. อบต.กรุงชิง (นบพิตำ)ทำแล้ว61019583ทำแล้ว 30/06/255263555
57. อบต.กรุงหยัน (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว5544230ทำแล้ว 22/10/25531543322
58. อบต.กลาย (ท่าศาลา)ทำแล้ว4256256256ทำแล้ว 15/05/255258403837
59. อบต.กะเบียด (ฉวาง)ทำแล้ว51346453ทำแล้ว 25/06/25524064151414
60. อบต.กะหรอ (นบพิตำ)ทำแล้ว882106167ทำแล้ว 22/06/255241222121
61. อบต.กำแพงเซา (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว48910578ทำแล้ว 23/06/255289855
62. อบต.กำโลน (ลานสกา)ทำแล้ว5687267ทำแล้ว 17/06/2552115111
63. อบต.กุแหระ (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว516914191ทำแล้ว 29/06/2552411666
64. อบต.เกาะขันธ์ (ชะอวด)ทำแล้ว6374320310ทำแล้ว 15/06/255257111
65. อบต.แก้วแสน (นาบอน)ทำแล้ว6944848ทำแล้ว 30/06/255239292726
66. อบต.ขนาบนาก (ปากพนัง)ทำแล้ว613411675ทำแล้ว 22/06/25521058212013
67. อบต.ขอนหาด (ชะอวด)ทำแล้ว5217191166ทำแล้ว 25/06/2552547151313
68. อบต.เขาแก้ว (ลานสกา)ทำแล้ว5866656ทำแล้ว 24/06/255219413511
69. อบต.เขาขาว (ทุ่งสง)ทำแล้ว7705757ทำแล้ว 14/05/255235555
70. อบต.เขาน้อย (สิชล)ทำแล้ว612510597ทำแล้ว 15/05/255250373129
71. อบต.เขาพระทอง (ชะอวด)ทำแล้ว7114118118ทำแล้ว 30/06/255240353530
72. อบต.เขาพระบาท (เชียรใหญ่)ทำแล้ว7207178156ทำแล้ว 15/07/2552326655
73. อบต.เขาพังไกร (หัวไทร)ทำแล้ว5259209181ทำแล้ว 25/06/255339222222
74. อบต.เขาโร (ทุ่งสง)ทำแล้ว8143215185ทำแล้ว 26/06/255261575553
75. อบต.คลองกระบือ (ปากพนัง)ทำแล้ว5176135132ทำแล้ว 22/06/2552462515150
76. อบต.คลองน้อย (ปากพนัง)ทำแล้ว5205156133ทำแล้ว 30/06/25525111
77. อบต.คลองเส (ถ้ำพรรณรา)ทำแล้ว812910690ทำแล้ว 30/06/25523222
78. อบต.ควนกรด (ทุ่งสง)ทำแล้ว71129063ทำแล้ว 30/06/25522621332
79. อบต.ควนชะลิก (หัวไทร)ทำแล้ว5113114114ทำแล้ว 15/06/2552967535353
80. อบต.ควนชุม (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5120114107ทำแล้ว 01/06/255216533
81. อบต.ควนทอง (ขนอม)ทำแล้ว71432718ทำแล้ว 23/06/25521055454543
82. อบต.ควนพัง (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว59389103ทำแล้ว 24/06/25521484625754
83. อบต.ควนหนองคว้า (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว515412598ทำแล้ว 30/06/255214444
84. อบต.ควนหนองหงษ์ (ชะอวด)ทำแล้ว6138116112ทำแล้ว 30/03/255267434341
85. อบต.เคร็ง (ชะอวด)ทำแล้ว4116128113ทำแล้ว 15/06/255234221614
86. อบต.ฉลอง (สิชล)ทำแล้ว47410380ทำแล้ว 12/06/255229212121
87. อบต.ชะอวด (ชะอวด)ทำแล้ว5214224224ทำแล้ว 05/07/255333944
88. อบต.ช้างกลาง (ช้างกลาง)ทำแล้ว87711493ทำแล้ว 29/06/2552450404040
89. อบต.ช้างซ้าย (พระพรหม)ทำแล้ว5796569ทำแล้ว 17/06/2552679616158
90. อบต.เชียรเขา (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว61509786ทำแล้ว 23/06/255225944
91. อบต.เชียรใหญ่ (เชียรใหญ่)ทำแล้ว71034242ทำแล้ว 29/06/255251464645
92. อบต.ไชยมนตรี (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว6575870ทำแล้ว 15/06/2552835313130
93. อบต.ดอนตะโก (ท่าศาลา)ทำแล้ว52844673ทำแล้ว 24/06/25521360606060
94. อบต.ดุสิต (ถ้ำพรรณรา)ทำแล้ว8576169ทำแล้ว 29/06/255219111111
95. อบต.ตลิ่งชัน (ท่าศาลา)ทำแล้ว7596255ทำแล้ว 25/06/255245322929
96. อบต.ถ้ำพรรณรา (ถ้ำพรรณรา)ทำแล้ว4154137113ทำแล้ว 30/06/25521671065
97. อบต.ทรายขาว (หัวไทร)ทำแล้ว612194108ทำแล้ว 29/06/2552128131312
98. อบต.ท้องลำเจียก (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5147204132ทำแล้ว 18/06/2552633303030
99. อบต.ทอนหงส์ (พรหมคีรี)ทำแล้ว515026ทำแล้ว 20/05/255265544
100. อบต.ท่าขนาน (เชียรใหญ่)ทำแล้ว51329787ทำแล้ว 12/06/2552142555
101. อบต.ท่าขึ้น (ท่าศาลา)ทำแล้ว6188121124ทำแล้ว 23/06/2552578201815
102. อบต.ท่าซอม (หัวไทร)ทำแล้ว6462121ทำแล้ว 23/06/255220141313
103. อบต.ท่าซัก (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว7218216168ทำแล้ว 15/07/25521127757472
104. อบต.ท่าดี (ลานสกา)ทำแล้ว67841106ทำแล้ว 12/06/2552132161515
105. อบต.ท่าพญา (ปากพนัง)ทำแล้ว7118194188ทำแล้ว 30/06/255225322
106. อบต.ท้ายสำเภา (พระพรหม)ทำแล้ว5968277ทำแล้ว 23/06/255227181818
107. อบต.ท่ายาง (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว6647361ทำแล้ว 03/06/25521552474734
108. อบต.ท่าเรือ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว518414151ทำแล้ว 22/06/255227191817
109. อบต.ท่าไร่ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว1013011160ทำแล้ว 15/07/255259383130
110. อบต.ท่าศาลา (ท่าศาลา)ทำแล้ว5434339ทำแล้ว 17/05/255336333
111. อบต.ท่าเสม็ด (ชะอวด)ทำแล้ว5189171130ทำแล้ว 18/06/255240363635
112. อบต.ทุ่งปรัง (สิชล)ทำแล้ว4757968ทำแล้ว 17/06/2553334171515
113. อบต.ทุ่งโพธิ์ (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว6176148129ทำแล้ว 19/06/25527111
114. อบต.ทุ่งสง (นาบอน)ทำแล้ว577111ทำแล้ว 23/06/2552944321111
115. อบต.ทุ่งใหญ่ (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว5999281ทำแล้ว 23/06/2552444201917
116. อบต.เทพราช (สิชล)ทำแล้ว5967252ทำแล้ว 17/06/2552536323232
117. อบต.ไทยบุรี (ท่าศาลา)ทำแล้ว51216175ทำแล้ว 12/06/255251533
118. อบต.นบพิตำ (นบพิตำ)ทำแล้ว5141168151ทำแล้ว 27/01/2553288636362
119. อบต.นากะชะ (ฉวาง)ทำแล้ว51003928ทำแล้ว 29/06/255242433
120. อบต.นาเขลียง (ฉวาง)ทำแล้ว5337279245ทำแล้ว 25/11/25525222
121. อบต.นาเคียน (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว5210211212ทำแล้ว 30/06/25528333
122. อบต.นางหลง (ชะอวด)ทำแล้ว5193192192ทำแล้ว 24/06/255263545453
123. อบต.นาทราย (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว8233ทำแล้ว 24/06/255255511
124. อบต.นาบอน (นาบอน)ทำแล้ว7636363ทำแล้ว 22/06/255211016888
125. อบต.นาพรุ (พระพรหม)ทำแล้ว511310294ทำแล้ว 29/06/2552272535352
126. อบต.นาโพธิ์ (ทุ่งสง)ทำแล้ว71089687ทำแล้ว 25/06/255262211919
127. อบต.นาไม้ไผ่ (ทุ่งสง)ทำแล้ว7916249ทำแล้ว 19/06/2552254141111
128. อบต.นาเรียง (พรหมคีรี)ทำแล้ว7169174160ทำแล้ว 10/06/255247292929
129. อบต.นาแว (ฉวาง)ทำแล้ว613267101ทำแล้ว 24/06/255253201813
130. อบต.นาหมอบุญ (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว7296267325ทำแล้ว 19/06/255212111111
131. อบต.นาหลวงเสน (ทุ่งสง)ทำแล้ว51028483ทำแล้ว 12/06/255231191919
132. อบต.น้ำตก (ทุ่งสง)ทำแล้ว5172123102ทำแล้ว 08/06/255221444
133. อบต.บางขัน (บางขัน)ทำแล้ว5736767ทำแล้ว 23/06/25521645333131
134. อบต.บางจาก (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว6101010ทำแล้ว 23/06/25528333
135. อบต.บางนบ (หัวไทร)ทำแล้ว591109115ทำแล้ว 23/06/2553673414141
136. อบต.บางรูป (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว21782828ทำแล้ว 29/06/2552111076
137. อบต.บางศาลา (ปากพนัง)ทำแล้ว3824854853ทำแล้ว 29/06/255227272727
138. อบต.บ้านเกาะ (พรหมคีรี)ทำแล้ว6791313ทำแล้ว 16/06/255232323232
139. อบต.บ้านชะอวด (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว6171616ทำแล้ว 30/06/255218250332727
140. อบต.บ้านตูล (ชะอวด)ทำแล้ว6147215175ทำแล้ว 22/06/2552546822
141. อบต.บ้านนิคม (บางขัน)ทำแล้ว5177164150ทำแล้ว 29/05/255212322
142. อบต.บ้านเนิน (เชียรใหญ่)ทำแล้ว71097346ทำแล้ว 19/11/255224161616
143. อบต.บ้านเพิง (ปากพนัง)ทำแล้ว6149135144ทำแล้ว 02/08/2553121222
144. อบต.บ้านราม (หัวไทร)ทำแล้ว7784225ทำแล้ว 21/06/25538569111
145. อบต.บ้านลำนาว (บางขัน)ทำแล้ว59310194ทำแล้ว 20/05/25521211098
146. อบต.บ้านใหม่ (ปากพนัง)ทำแล้ว61147268ทำแล้ว 27/04/2553356383838
147. อบต.ปริก (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว523110686ทำแล้ว 29/06/25522452233
148. อบต.ปากนคร (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว7858989ทำแล้ว 29/06/2552250504949
149. อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก (ปากพนัง)ทำแล้ว41308529ทำแล้ว 30/06/255239252524
150. อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก (ปากพนัง)ทำแล้ว523911858ทำแล้ว 19/08/255231242424
151. อบต.ปากแพรก (ปากพนัง)ทำแล้ว5172123111ทำแล้ว 15/06/25521450313131
152. อบต.ป่าระกำ (ปากพนัง)ทำแล้ว5141141141ทำแล้ว 25/03/255211999
153. อบต.เปลี่ยน (สิชล)ทำแล้ว4174123284ทำแล้ว 24/06/2552460343433
154. อบต.พิปูน (พิปูน)ทำแล้ว78210768ทำแล้ว 15/06/255253424242
155. อบต.โพธิ์ทอง (ท่าศาลา)ทำแล้ว51247465ทำแล้ว 16/06/255284818181
156. อบต.มะม่วงสองต้น (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว6168168168ทำแล้ว 30/06/255227212118
157. อบต.แม่เจ้าอยู่หัว (เชียรใหญ่)ทำแล้ว81179481ทำแล้ว 18/06/255243373733
158. อบต.โมคลาน (ท่าศาลา)ทำแล้ว61017756ทำแล้ว 08/06/25521373555555
159. อบต.ไม้เรียง (ฉวาง)ทำแล้ว8143144144ทำแล้ว 25/05/255228181818
160. อบต.ยางค้อม (พิปูน)ทำแล้ว61285669ทำแล้ว 22/06/255248262626
161. อบต.ร่อนพิบูลย์ (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว7332227256ทำแล้ว 30/06/2552120511111
162. อบต.รามแก้ว (หัวไทร)ทำแล้ว6180127111ทำแล้ว 30/07/2552482833
163. อบต.ละอาย (ฉวาง)ทำแล้ว6192141136ทำแล้ว 18/05/255218222
164. อบต.ลานสกา (ลานสกา)ทำแล้ว6110148144ทำแล้ว 24/06/2552247363533
165. อบต.วังหิน (บางขัน)ทำแล้ว697102110ทำแล้ว 26/06/255265585858
166. อบต.วังอ่าง (ชะอวด)ทำแล้ว3342223182ทำแล้ว 23/06/255263100898279
167. อบต.สระแก้ว (ท่าศาลา)ทำแล้ว8101101100ทำแล้ว 15/06/2552548363634
168. อบต.สวนหลวง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว5208150117ทำแล้ว 14/07/255259404038
169. อบต.สามตำบล (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว5138138138ทำแล้ว 29/06/255244444441
170. อบต.สิชล (สิชล)ทำแล้ว71187772ทำแล้ว 14/08/255256242424
171. อบต.สี่ขีด (สิชล)ทำแล้ว51069077ทำแล้ว 23/06/2552151322727
172. อบต.เสาธง (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว51169390ทำแล้ว 30/06/255249333
173. อบต.เสาเภา (สิชล)ทำแล้ว4133120143ทำแล้ว 1057363635
174. อบต.เสือหึง (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5279207198ทำแล้ว 29/06/2552789242120
175. อบต.ไสหมาก (เชียรใหญ่)ทำแล้ว6136136136ทำแล้ว 18/06/25521145111111
176. อบต.ไสหร้า (ฉวาง)ทำแล้ว3956363ทำแล้ว 23/06/255218633
177. อบต.หนองหงส์ (ทุ่งสง)ทำแล้ว626814839ทำแล้ว 30/12/2552361866
178. อบต.ห้วยปริก (ฉวาง)ทำแล้ว5222222222ทำแล้ว 29/06/2552443393630
179. อบต.หัวตะพาน (ท่าศาลา)ทำแล้ว51118590ทำแล้ว 04/08/2553301011
180. อบต.หัวไทร (หัวไทร)ทำแล้ว6128130121ทำแล้ว 26/06/2552174505046
181. อบต.หินตก (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5176195176ทำแล้ว 01/06/2552554323231
182. อบต.หูล่อง (ปากพนัง)ทำแล้ว51497156ทำแล้ว 11/06/25526333
183. อบต.แหลม (หัวไทร)ทำแล้ว8192185202ทำแล้ว 30/03/255338272727
184. อบต.แหลมตะลุมพุก (ปากพนัง)ทำแล้ว5804939ทำแล้ว 26/06/2552735555
185. อบต.อินคีรี (พรหมคีรี)ทำแล้ว61806016ทำแล้ว 24/06/255238383838
รวม 185 อปท.1851,04826,26021,81819,8841841,0918,4294,5444,1263,984
ข้อมูล ณ 20/05/2562