รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว62915343ทำแล้ว 25/08/255232283279279279
2. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6199193181ทำแล้ว 26/06/2552882525252
3. เทศบาลเมืองหัวหิน (หัวหิน)ทำแล้ว7598461257ทำแล้ว 29/06/255236159112112112
4. เทศบาลตำบลกม.5 (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว51666763ทำแล้ว 20/04/25522151212121
5. เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ (บางสะพาน)ทำแล้ว612211697ทำแล้ว 01/06/255281505049
6. เทศบาลตำบลกุยบุรี (กุยบุรี)ทำแล้ว4210213211ทำแล้ว 30/06/25521591606059
7. เทศบาลตำบลเขาน้อย (ปราณบุรี)ทำแล้ว8104157139ทำแล้ว 29/06/25528194696969
8. เทศบาลตำบลคลองวาฬ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6555554ทำแล้ว 12/06/2552350292929
9. เทศบาลตำบลทับสะแก (ทับสะแก)ทำแล้ว6119113101ทำแล้ว 22/05/25521444282525
10. เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6162162161ทำแล้ว 30/06/2552555232323
11. เทศบาลตำบลบ้านกรูด (บางสะพาน)ทำแล้ว6115115115ทำแล้ว 12/06/2552129211212
12. เทศบาลตำบลปราณบุรี (ปราณบุรี)ทำแล้ว5148153146ทำแล้ว 27/05/255210102818180
13. เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ (ปราณบุรี)ทำแล้ว61179591ทำแล้ว 24/06/2552682555555
14. เทศบาลตำบลร่อนทอง (บางสะพาน)ทำแล้ว6262259259ทำแล้ว 24/06/2552254545451
15. เทศบาลตำบลไร่เก่า (สามร้อยยอด)ทำแล้ว5208152143ทำแล้ว 22/10/2552116575757
16. เทศบาลตำบลไร่ใหม่ (กุยบุรี)ทำแล้ว61896285ทำแล้ว 29/06/2552105141414
17. เทศบาลตำบลหนองพลับ (หัวหิน)ทำแล้ว7240240240ทำแล้ว 22/06/255211125808077
18. อบต.กำเนิดนพคุณ (บางสะพาน)ทำแล้ว616766ทำแล้ว 16/06/255239131313
19. อบต.กุยบุรี (กุยบุรี)ทำแล้ว72195448ทำแล้ว 15/06/25521642424241
20. อบต.กุยเหนือ (กุยบุรี)ทำแล้ว622311889ทำแล้ว 13/05/255234313131
21. อบต.เกาะหลัก (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6928786ทำแล้ว 19/06/2552472565654
22. อบต.เขาจ้าว (ปราณบุรี)ทำแล้ว59611164ทำแล้ว 24/06/25521153393937
23. อบต.เขาแดง (กุยบุรี)ทำแล้ว6157140135ทำแล้ว 30/06/255247100767673
24. อบต.เขาล้าน (ทับสะแก)ทำแล้ว6102102102ทำแล้ว 16/06/2552102222222
25. อบต.คลองวาฬ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว697157115ทำแล้ว 25/06/255248444439
26. อบต.ชัยเกษม (บางสะพาน)ทำแล้ว6138120104ทำแล้ว 26/05/25523268454545
27. อบต.ช้างแรก (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว5130198134ทำแล้ว 30/06/2552291577
28. อบต.ไชยราช (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6168170170ทำแล้ว 29/06/2552131222222
29. อบต.ดอนยายหนู (กุยบุรี)ทำแล้ว6217218238ทำแล้ว 15/06/255237282825
30. อบต.ทรายทอง (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว66189ทำแล้ว 01/10/25521273473432
31. อบต.ทองมงคล (บางสะพาน)ทำแล้ว6452451450ทำแล้ว 25/06/255265515151
32. อบต.ทับใต้ (หัวหิน)ทำแล้ว8214213213ทำแล้ว 13/07/20102554151515
33. อบต.ทับสะแก (ทับสะแก)ทำแล้ว6172218218ทำแล้ว 26/06/255224555
34. อบต.ธงชัย (บางสะพาน)ทำแล้ว6185162133ทำแล้ว 11/06/255238181717
35. อบต.นาหูกวาง (ทับสะแก)ทำแล้ว7343343343ทำแล้ว 07/07/255230999
36. อบต.บ่อนอก (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6123114104ทำแล้ว 15/06/2552380666665
37. อบต.บางสะพาน (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6501613ทำแล้ว 29/06/25521236272726
38. อบต.บึงนคร (หัวหิน)ทำแล้ว6309308308ทำแล้ว 29/06/255215222
39. อบต.ปราณบุรี (ปราณบุรี)ทำแล้ว6138104104ทำแล้ว 26/06/255217154123123123
40. อบต.ปากน้ำปราณ (ปราณบุรี)ทำแล้ว6245245245ทำแล้ว 29/06/2552672655
41. อบต.ปากแพรก (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6127127127ทำแล้ว 16/06/25521148111111
42. อบต.พงศ์ประศาสน์ (บางสะพาน)ทำแล้ว6522521521ทำแล้ว 15/06/255246262625
43. อบต.แม่รำพึง (บางสะพาน)ทำแล้ว6176184184ทำแล้ว 29/05/25522132110110110
44. อบต.ร่อนทอง (บางสะพาน)ทำแล้ว6201201201ทำแล้ว 23/06/255255404037
45. อบต.ไร่เก่า (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6116106112ทำแล้ว 18/06/25526102757570
46. อบต.ไร่ใหม่ (สามร้อยยอด)ทำแล้ว5989898ทำแล้ว 18/06/255243434343
47. อบต.วังก์พง (ปราณบุรี)ทำแล้ว867125126ทำแล้ว 28/06/2554453434343
48. อบต.ศาลาลัย (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6179177175ทำแล้ว 30/05/255457353535
49. อบต.ศิลาลอย (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6123123122ทำแล้ว 10/06/2552164414135
50. อบต.สามกระทาย (กุยบุรี)ทำแล้ว7182188197ทำแล้ว 15/06/2552141393938
51. อบต.สามร้อยยอด (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6929292ทำแล้ว 25/06/25523143282827
52. อบต.แสงอรุณ (ทับสะแก)ทำแล้ว5132126123ทำแล้ว 25/01/2553271373737
53. อบต.หนองตาแต้ม (ปราณบุรี)ทำแล้ว9101172155ทำแล้ว 19/05/255296353434
54. อบต.หนองพลับ (หัวหิน)ทำแล้ว7173135100ทำแล้ว 14/05/255213131312
55. อบต.ห้วยทราย (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6727977ทำแล้ว 19/06/25521936282628
56. อบต.ห้วยยาง (ทับสะแก)ทำแล้ว61397675ทำแล้ว 22/06/255235151515
57. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ (หัวหิน)ทำแล้ว7474746ทำแล้ว 29/06/2552316666
58. อบต.หาดขาม (กุยบุรี)ทำแล้ว6201221130ทำแล้ว 29/06/25523111464645
59. อบต.หินเหล็กไฟ (หัวหิน)ทำแล้ว6200153169ทำแล้ว 15/06/25522075717171
60. อบต.อ่างทอง (ทับสะแก)ทำแล้ว6133128128ทำแล้ว 30/06/255259313131
61. อบต.อ่าวน้อย (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว5167207312ทำแล้ว 15/06/255233135121210
รวม 61 อปท.6137210,6519,6159,087615674,2302,6722,6342,586
ข้อมูล ณ 26/05/2562