รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.สมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว8122218172ทำแล้ว 24/06/255235242424
2. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว8157124121ทำแล้ว 30/06/2552108525252
3. เทศบาลตำบลกระดังงา (บางคนที)ทำแล้ว5706545ทำแล้ว 29/06/2552242191919
4. เทศบาลตำบลบางกระบือ (บางคนที)ทำแล้ว6853939ทำแล้ว 09/07/25521343222222
5. เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6106107107ทำแล้ว 26/06/255277746767
6. เทศบาลตำบลบางนกแขวก (บางคนที)ทำแล้ว777196ทำแล้ว 05/06/255243212120
7. เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ (บางคนที)ทำแล้ว5414343ทำแล้ว 30/04/2552218181816
8. เทศบาลตำบลสวนหลวง (อัมพวา)ทำแล้ว7122122122ทำแล้ว 30/06/255245111111
9. เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ (อัมพวา)ทำแล้ว88510799ทำแล้ว 29/06/25521761386
10. เทศบาลตำบลอัมพวา (อัมพวา)ทำแล้ว5292294294ทำแล้ว 14/07/255260553
11. อบต.กระดังงา (บางคนที)ทำแล้ว8898989ทำแล้ว 18/05/2552437373736
12. อบต.คลองเขิน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว7564540ทำแล้ว 26/06/255239333330
13. อบต.คลองโคน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6707776ทำแล้ว 23/06/25525555
14. อบต.แควอ้อม (อัมพวา)ทำแล้ว9574637ทำแล้ว 29/06/2552818151515
15. อบต.จอมปลวก (บางคนที)ทำแล้ว6682121ทำแล้ว 26/06/255268635151
16. อบต.ดอนมะโนรา (บางคนที)ทำแล้ว61307171ทำแล้ว 30/06/255246343431
17. อบต.ท่าคา (อัมพวา)ทำแล้ว8149130122ทำแล้ว 26/06/2552879717171
18. อบต.ท้ายหาด (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว7125122119ทำแล้ว 17/06/2552138777
19. อบต.นางตะเคียน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว8679463ทำแล้ว 18/06/25521050464646
20. อบต.บางแก้ว (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว5140167157ทำแล้ว 28/07/2552160211
21. อบต.บางขันแตก (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6948985ทำแล้ว 20/05/255227763
22. อบต.บางคนที (บางคนที)ทำแล้ว8955869ทำแล้ว 29/06/255345191818
23. อบต.บางแค (อัมพวา)ทำแล้ว7848787ทำแล้ว 16/06/201037242422
24. อบต.บางช้าง (อัมพวา)ทำแล้ว858109102ทำแล้ว 29/06/255243777
25. อบต.บางนางลี่ (อัมพวา)ทำแล้ว8808282ทำแล้ว 01/06/255233191919
26. อบต.บางพรม (บางคนที)ทำแล้ว6737373ทำแล้ว 21/05/2552262505050
27. อบต.บางสะแก (บางคนที)ทำแล้ว7959595ทำแล้ว 19/06/255241443
28. อบต.บ้านปรก (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว8444444ทำแล้ว 23/06/2552251187
29. อบต.ปลายโพงพาง (อัมพวา)ทำแล้ว8828282ทำแล้ว 24/06/25527666
30. อบต.แพรกหนามแดง (อัมพวา)ทำแล้ว7575757ทำแล้ว 30/06/2552724212120
31. อบต.ยี่สาร (อัมพวา)ทำแล้ว8878787ทำแล้ว 25/06/255287424240
32. อบต.โรงหีบ (บางคนที)ทำแล้ว5101128121ทำแล้ว 24/06/255289828282
33. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว7130130130ทำแล้ว 30/06/2552135353535
34. อบต.วัดประดู่ (อัมพวา)ทำแล้ว6119119119ทำแล้ว 05/06/255216876
35. อบต.เหมืองใหม่ (อัมพวา)ทำแล้ว7544629ทำแล้ว 26/06/2552119999
36. อบต.แหลมใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6333434ทำแล้ว 19/05/255233261610
รวม 36 อปท.362473,3943,3203,13936751,560942901870
ข้อมูล ณ 20/03/2562