รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสาคร ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6188217237ทำแล้ว 30/06/25522789595751
2. เทศบาลนครสมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว5978969964ทำแล้ว 30/06/2552305152152149
3. เทศบาลนครอ้อมน้อย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6415326320ทำแล้ว 28/07/255231139332221
4. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว8214275207ทำแล้ว 24/06/255261511
5. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว7153111106ทำแล้ว 30/06/2552841433
6. เทศบาลตำบลดอนไก่ดี (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว8162145131ทำแล้ว 18/06/255254532
7. เทศบาลตำบลท่าจีน (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว7137131115ทำแล้ว 19/02/255353373737
8. เทศบาลตำบลนาดี (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6198186139ทำแล้ว 25/06/255226165128128123
9. เทศบาลตำบลบางปลา (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6256235221ทำแล้ว 29/06/2552106247197197197
10. เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว999195134ทำแล้ว 30/07/255277565454
11. เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว4324297286ทำแล้ว 26/06/25525233184184182
12. เทศบาลตำบลสวนหลวง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6205139111ทำแล้ว 29/06/25523293757371
13. เทศบาลตำบลหลักห้า (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว7697422355ทำแล้ว 26/02/255342173124106103
14. อบต.กาหลง (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว61368585ทำแล้ว 19/06/255220433
15. อบต.คลองตัน (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว6132134134ทำแล้ว 29/06/255298957774
16. อบต.คลองมะเดื่อ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว7156154147ทำแล้ว 30/06/2552291696159
17. อบต.คอกกระบือ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6292156156ทำแล้ว 20/07/2552546252417
18. อบต.แคราย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว5645960ทำแล้ว 30/06/2552436232314
19. อบต.โคกขาม (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว8412222ทำแล้ว 15/06/255213131310
20. อบต.เจ็ดริ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว9156150142ทำแล้ว 29/06/255228171616
21. อบต.ชัยมงคล (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว91618888ทำแล้ว 17/06/255214655
22. อบต.ท่าทราย (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว799173130ทำแล้ว 29/09/25522155222
23. อบต.ท่าไม้ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว61929178ทำแล้ว 05/06/255261151515
24. อบต.ท่าเสา (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6157157156ทำแล้ว 30/06/2552360292926
25. อบต.นาโคก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6867777ทำแล้ว 359383838
26. อบต.บางกระเจ้า (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6887147ทำแล้ว 29/06/25521221098
27. อบต.บางโทรัด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6354354354ทำแล้ว 18/06/2552858711
28. อบต.บางน้ำจืด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว7126132114ทำแล้ว 17/07/2552587393935
29. อบต.บางยาง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว64711071ทำแล้ว 01/04/255377109484747
30. อบต.บ้านเกาะ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว9229315294ทำแล้ว 10/06/25522481522
31. อบต.บ้านบ่อ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว9998688ทำแล้ว 13/11/2552840333129
32. อบต.บ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว7143160147ทำแล้ว 24/06/25521931666
33. อบต.พันท้ายนรสิงห์ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว10206253179ทำแล้ว 26/06/255257575753
34. อบต.สวนส้ม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8191185185ทำแล้ว 29/06/103569262626
35. อบต.หนองนกไข่ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว4109108108ทำแล้ว 20/07/2552107544
36. อบต.หลักสอง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8169164153ทำแล้ว 29/06/2552522587
37. อบต.หลักสาม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว71067878ทำแล้ว 04/06/2552105313131
38. อบต.อำแพง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว6144144144ทำแล้ว 30/06/255217159131312
รวม 38 อปท.382597,7097,1546,563384263,3601,7301,5971,534
ข้อมูล ณ 20/05/2562