รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครปฐม ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.นครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6478346291ทำแล้ว 30/06/255278183174174174
2. เทศบาลนครนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7238238238ทำแล้ว 17/06/25521478727068
3. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม (สามพราน)ทำแล้ว7196218218ทำแล้ว 29/06/255280606060
4. เทศบาลเมืองนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7215215215ทำแล้ว 26/05/2552103353535
5. เทศบาลเมืองไร่ขิง (สามพราน)ทำแล้ว6150238234ทำแล้ว 30/06/255221115454545
6. เทศบาลเมืองสามพราน (สามพราน)ทำแล้ว5656565ทำแล้ว 30/06/25522789464442
7. เทศบาลตำบลกำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว6121116116ทำแล้ว 21/07/25523489373636
8. เทศบาลตำบลขุนแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6989898ทำแล้ว 29/06/2552326242411
9. เทศบาลตำบลคลองโยง (พุทธมณฑล)ทำแล้ว8220220220ทำแล้ว 24/06/25521838383834
10. เทศบาลตำบลดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว4808573ทำแล้ว 29/06/255222222222
11. เทศบาลตำบลธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5213215215ทำแล้ว 30/06/255211112434342
12. เทศบาลตำบลนครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว6127140133ทำแล้ว 12/06/25521366494646
13. เทศบาลตำบลบ่อพลับ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5118148173ทำแล้ว 17/06/25524111
14. เทศบาลตำบลบางกระทึก (สามพราน)ทำแล้ว6140140140ทำแล้ว 29/06/2552166454440
15. เทศบาลตำบลบางเลน (บางเลน)ทำแล้ว6805670ทำแล้ว 29/06/255280999
16. เทศบาลตำบลบางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว61017668ทำแล้ว 30/06/2552667474745
17. เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว594229108ทำแล้ว 09/07/2553157241616
18. เทศบาลตำบลมาบแค (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5686895ทำแล้ว 10/06/255257383838
19. เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม (บางเลน)ทำแล้ว5178155151ทำแล้ว 29/06/2552663636363
20. เทศบาลตำบลลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว5120113112ทำแล้ว 29/06/255222202020
21. เทศบาลตำบลศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6336189186ทำแล้ว 29/06/2552113282828
22. เทศบาลตำบลสามง่าม (ดอนตูม)ทำแล้ว5299224208ทำแล้ว 12/03/255383575757
23. เทศบาลตำบลห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว6114126123ทำแล้ว 29/06/2552373535352
24. เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ (สามพราน)ทำแล้ว621710595ทำแล้ว 26/06/255263595856
25. อบต.กระตีบ (กำแพงแสน)ทำแล้ว6261261260ทำแล้ว 18/06/255253363636
26. อบต.กำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว6131137137ทำแล้ว 29/06/25523134988
27. อบต.คลองจินดา (สามพราน)ทำแล้ว6716867ทำแล้ว 29/06/25525478626259
28. อบต.คลองนกกระทุง (บางเลน)ทำแล้ว7136131130ทำแล้ว 08/06/255255444443
29. อบต.คลองใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว6117117117ทำแล้ว 25/06/2552138383835
30. อบต.โคกพระเจดีย์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6988168ทำแล้ว 24/06/255221191915
31. อบต.งิ้วราย (นครชัยศรี)ทำแล้ว6167165158ทำแล้ว 03/06/2552476767676
32. อบต.ดอนข่อย (กำแพงแสน)ทำแล้ว527610595ทำแล้ว 01/02/255353525151
33. อบต.ดอนตูม (บางเลน)ทำแล้ว6268267267ทำแล้ว 01/06/25521068595959
34. อบต.ดอนแฝก (นครชัยศรี)ทำแล้ว6535574ทำแล้ว 15/06/2552247434242
35. อบต.ดอนพุทรา (ดอนตูม)ทำแล้ว5152111107ทำแล้ว 27/05/2552268444442
36. อบต.ดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6969898ทำแล้ว 08/06/2552740151515
37. อบต.ดอนรวก (ดอนตูม)ทำแล้ว6139139139ทำแล้ว 02/06/255262444
38. อบต.ตลาดจินดา (สามพราน)ทำแล้ว6125134105ทำแล้ว 11/11/255339362522
39. อบต.ตาก้อง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7168165144ทำแล้ว 22/06/2552760606058
40. อบต.ถนนขาด (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว8848070ทำแล้ว 29/06/2552531122
41. อบต.ทรงคนอง (สามพราน)ทำแล้ว611511782ทำแล้ว 03/09/25523870595959
42. อบต.ทัพหลวง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5646464ทำแล้ว 01/06/255235353535
43. อบต.ท่ากระชับ (นครชัยศรี)ทำแล้ว696120115ทำแล้ว 10/03/255313131313
44. อบต.ท่าข้าม (สามพราน)ทำแล้ว6939377ทำแล้ว 19/06/2552130160135135135
45. อบต.ท่าตลาด (สามพราน)ทำแล้ว4149148148ทำแล้ว 30/06/255275303030
46. อบต.ท่าตำหนัก (นครชัยศรี)ทำแล้ว6124129129ทำแล้ว 30/06/2552568464646
47. อบต.ท่าพระยา (นครชัยศรี)ทำแล้ว699100100ทำแล้ว 25242424
48. อบต.ทุ่งกระพังโหม (กำแพงแสน)ทำแล้ว62357869ทำแล้ว 07/09/2552233606059
49. อบต.ทุ่งขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว6967976ทำแล้ว 12/06/2552253393939
50. อบต.ทุ่งน้อย (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6113113113ทำแล้ว 22/06/255250311919
51. อบต.ทุ่งบัว (กำแพงแสน)ทำแล้ว6837369ทำแล้ว 30/06/255231131313
52. อบต.ทุ่งลูกนก (กำแพงแสน)ทำแล้ว6142147142ทำแล้ว 29/09/2552752555
53. อบต.ไทยยาวาส (นครชัยศรี)ทำแล้ว793113113ทำแล้ว 30/06/2553638242121
54. อบต.ไทรงาม (บางเลน)ทำแล้ว61438585ทำแล้ว 23/06/255259232323
55. อบต.ธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว4593737ทำแล้ว 20/04/255259515151
56. อบต.นครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว6423838ทำแล้ว 10/06/255213121211
57. อบต.นราภิรมย์ (บางเลน)ทำแล้ว6979690ทำแล้ว 25/05/2552967505050
58. อบต.นิลเพชร (บางเลน)ทำแล้ว6126127127ทำแล้ว 11/06/255249363633
59. อบต.บัวปากท่า (บางเลน)ทำแล้ว6256255256ทำแล้ว 10/02/255358522
60. อบต.บางแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว4102102102ทำแล้ว 25/06/255224222222
61. อบต.บางแก้วฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว6628687ทำแล้ว 16/03/255353272726
62. อบต.บางแขม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6212147147ทำแล้ว 29/06/255327151414
63. อบต.บางช้าง (สามพราน)ทำแล้ว7177166163ทำแล้ว 08/06/255263262626
64. อบต.บางเตย (สามพราน)ทำแล้ว5202211211ทำแล้ว 27/04/25522268585857
65. อบต.บางไทรป่า (บางเลน)ทำแล้ว5979898ทำแล้ว 08/06/255218181818
66. อบต.บางปลา (บางเลน)ทำแล้ว6283281281ทำแล้ว 27/02/2552446282020
67. อบต.บางพระ (นครชัยศรี)ทำแล้ว713710299ทำแล้ว 19/05/2552643221
68. อบต.บางภาษี (บางเลน)ทำแล้ว6263269269ทำแล้ว 29/06/255254222219
69. อบต.บางระกำ (บางเลน)ทำแล้ว6183199189ทำแล้ว 09/06/255237141312
70. อบต.บางระกำ (นครชัยศรี)ทำแล้ว612410477ทำแล้ว 26/06/25521284525250
71. อบต.บางเลน (บางเลน)ทำแล้ว6979797ทำแล้ว 22/06/255226666
72. อบต.บางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว6862123ทำแล้ว 25/06/255286393535
73. อบต.บ้านยาง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว615710085ทำแล้ว 24/06/255274383838
74. อบต.บ้านหลวง (ดอนตูม)ทำแล้ว6177175170ทำแล้ว 29/06/255279413635
75. อบต.บ้านใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว71277779ทำแล้ว 18/06/25523129666
76. อบต.ไผ่หูช้าง (บางเลน)ทำแล้ว6290289289ทำแล้ว 10/06/2552477676766
77. อบต.พระประโทน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6708682ทำแล้ว 15/06/255236171110
78. อบต.พะเนียด (นครชัยศรี)ทำแล้ว6828173ทำแล้ว 22/06/255234343427
79. อบต.โพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61099896ทำแล้ว 29/06/255257343433
80. อบต.มหาสวัสดิ์ (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6156156156ทำแล้ว 25/06/2552384575756
81. อบต.ยายชา (สามพราน)ทำแล้ว81029792ทำแล้ว 22/06/255264373737
82. อบต.รางพิกุล (กำแพงแสน)ทำแล้ว7130176108ทำแล้ว 29/06/25521989838383
83. อบต.ลานตากฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว6242242242ทำแล้ว 15/06/2552168505050
84. อบต.ลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว690176176ทำแล้ว 18/05/255277383838
85. อบต.ลำพยา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6114114114ทำแล้ว 23/06/255264414141
86. อบต.ลำเหย (ดอนตูม)ทำแล้ว6566058ทำแล้ว 29/06/255248404040
87. อบต.วังตะกู (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว798107131ทำแล้ว 12/06/2552153444343
88. อบต.วังน้ำเขียว (กำแพงแสน)ทำแล้ว6798176ทำแล้ว 12/06/255251494949
89. อบต.วังเย็น (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6887568ทำแล้ว 30/06/255228171717
90. อบต.วัดแค (นครชัยศรี)ทำแล้ว7119119119ทำแล้ว 12/06/255235222222
91. อบต.วัดละมุด (นครชัยศรี)ทำแล้ว7180144138ทำแล้ว 30/09/2552250212111
92. อบต.วัดสำโรง (นครชัยศรี)ทำแล้ว4977873ทำแล้ว 25/06/255228282828
93. อบต.ศรีมหาโพธิ์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6858585ทำแล้ว 15/06/2552754424242
94. อบต.ศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6143137132ทำแล้ว 11/06/255293686868
95. อบต.ศีรษะทอง (นครชัยศรี)ทำแล้ว6484848ทำแล้ว 24/06/255248171515
96. อบต.สนามจันทร์ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว68611ทำแล้ว 18/06/25524388202020
97. อบต.สระกระเทียม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7766666ทำแล้ว 30/06/255218181818
98. อบต.สระพัฒนา (กำแพงแสน)ทำแล้ว613410289ทำแล้ว 19/06/255237373737
99. อบต.สระสี่มุม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6147234116ทำแล้ว 30/06/2552166545450
100. อบต.สวนป่าน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6635751ทำแล้ว 01/06/255227212121
101. อบต.สัมปทวน (นครชัยศรี)ทำแล้ว6463234ทำแล้ว 09/09/1034519191919
102. อบต.สามควายเผือก (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว697190137ทำแล้ว 04/05/2552571535352
103. อบต.สามพราน (สามพราน)ทำแล้ว7648151ทำแล้ว 04/06/25521870666664
104. อบต.หนองกระทุ่ม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6109108107ทำแล้ว 22/10/255243171717
105. อบต.หนองงูเหลือม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6126169121ทำแล้ว 29/06/2553569696868
106. อบต.หนองดินแดง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6777ทำแล้ว 11152474747
107. อบต.หนองปากโลง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6208207207ทำแล้ว 20/05/255236313131
108. อบต.ห้วยขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว75487ทำแล้ว 24/06/255239393835
109. อบต.ห้วยจรเข้ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6202020ทำแล้ว 19/06/255220202020
110. อบต.ห้วยด้วน (ดอนตูม)ทำแล้ว61048054ทำแล้ว 29/05/2552136363636
111. อบต.ห้วยพระ (ดอนตูม)ทำแล้ว9989182ทำแล้ว 29/06/2552462606060
112. อบต.ห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว6768857ทำแล้ว 15/06/255242373736
113. อบต.ห้วยม่วง (กำแพงแสน)ทำแล้ว5194196190ทำแล้ว 30/06/255256434343
114. อบต.ห้วยหมอนทอง (กำแพงแสน)ทำแล้ว785118131ทำแล้ว 29/07/255258444443
115. อบต.หอมเกร็ด (สามพราน)ทำแล้ว6108108108ทำแล้ว 29/06/255259533231
116. อบต.หินมูล (บางเลน)ทำแล้ว6140119121ทำแล้ว 18/05/2552886696969
117. อบต.แหลมบัว (นครชัยศรี)ทำแล้ว7287287287ทำแล้ว 22/06/2552450191918
รวม 117 อปท.11770515,82615,00214,1881178057,0784,5004,3704,271
ข้อมูล ณ 21/03/2562