รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุพรรณบุรี ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.สุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6410317211ทำแล้ว 26/06/25521108858581
2. เทศบาลเมืองสองพี่น้อง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว613410781ทำแล้ว 30/06/255242232020
3. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว3131117106ทำแล้ว 29/06/2552589434343
4. เทศบาลตำบลกระจัน (อู่ทอง)ทำแล้ว6239169159ทำแล้ว 18/06/25521101646464
5. เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง (อู่ทอง)ทำแล้ว8167160157ทำแล้ว 30/06/255253414141
6. เทศบาลตำบลเขาดิน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5516060ทำแล้ว 22/05/255251464645
7. เทศบาลตำบลเขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว515810793ทำแล้ว 30/06/2552178292523
8. เทศบาลตำบลโคกคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว5131212ทำแล้ว 18/06/25524251333
9. เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน (อู่ทอง)ทำแล้ว66210756ทำแล้ว 18/06/2552324242423
10. เทศบาลตำบลเจดีย์ (อู่ทอง)ทำแล้ว5126126126ทำแล้ว 18/05/2552736292927
11. เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว11921815ทำแล้ว 18/06/25521065656564
12. เทศบาลตำบลด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว8948872ทำแล้ว 30/06/255244242423
13. เทศบาลตำบลเดิมบาง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6444ทำแล้ว 16/06/25527029411
14. เทศบาลตำบลต้นคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว6113156128ทำแล้ว 04/06/255332655
15. เทศบาลตำบลตะค่า (บางปลาม้า)ทำแล้ว61015488ทำแล้ว 30/06/255218472855
16. เทศบาลตำบลท่าระหัด (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว690175175ทำแล้ว 19/06/2552550313130
17. เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว6525252ทำแล้ว 30/06/2552658403937
18. เทศบาลตำบลท่าเสด็จ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6306310304ทำแล้ว 19/06/255266515151
19. เทศบาลตำบลทุ่งคลี (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว61688043ทำแล้ว 11/06/2552170636363
20. เทศบาลตำบลทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7208186186ทำแล้ว 24/06/25522174120120116
21. เทศบาลตำบลนางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว19173121125ทำแล้ว 30/06/255344665
22. เทศบาลตำบลบ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว10354354354ทำแล้ว 30/06/25538886
23. เทศบาลตำบลบางกุ้ง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว2782829ทำแล้ว 27/04/2552651515143
24. เทศบาลตำบลบางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว51385452ทำแล้ว 29/06/255269151515
25. เทศบาลตำบลบ้านกร่าง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5101101101ทำแล้ว 22/06/255247343433
26. เทศบาลตำบลบ้านโข้ง (อู่ทอง)ทำแล้ว4848484ทำแล้ว 01/06/255225252524
27. เทศบาลตำบลบ้านดอน (อู่ทอง)ทำแล้ว6228228228ทำแล้ว 29/06/2552117363636
28. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6120120120ทำแล้ว 30/06/2552866666663
29. เทศบาลตำบลบ้านแหลม (บางปลาม้า)ทำแล้ว5144143143ทำแล้ว 28/05/2552369434343
30. เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา (บางปลาม้า)ทำแล้ว695139138ทำแล้ว 29/06/2552322121211
31. เทศบาลตำบลปลายนา (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5222ทำแล้ว 09/06/25529815141414
32. เทศบาลตำบลปากน้ำ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6162162161ทำแล้ว 29/06/255231282828
33. เทศบาลตำบลไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว5124126127ทำแล้ว 28/05/255338232020
34. เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว3131138138ทำแล้ว 28/06/2552562377
35. เทศบาลตำบลวังน้ำซับ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5854242ทำแล้ว 15/06/25533341282016
36. เทศบาลตำบลวังยาง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6430428430ทำแล้ว 29/06/25522100777777
37. เทศบาลตำบลวังหว้า (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5626262ทำแล้ว 12/05/255216161616
38. เทศบาลตำบลศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5125134103ทำแล้ว 01/06/2552125212121
39. เทศบาลตำบลสระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว7268270270ทำแล้ว 21/07/2552102696969
40. เทศบาลตำบลสระยายโสม (อู่ทอง)ทำแล้ว7189193193ทำแล้ว 29/06/255229866
41. เทศบาลตำบลสวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6128128128ทำแล้ว 17/06/255281818181
42. เทศบาลตำบลสามชุก (สามชุก)ทำแล้ว1197418417ทำแล้ว 30/06/2553474646463
43. เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5759892ทำแล้ว 16/06/255249323230
44. เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5757676ทำแล้ว 12/06/255266555441
45. เทศบาลตำบลห้วยวังทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6889392ทำแล้ว 24/04/2552148252423
46. เทศบาลตำบลอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว6147148138ทำแล้ว 30/06/25521254353534
47. อบต.กระเสียว (สามชุก)ทำแล้ว7647676ทำแล้ว 30/06/2552136272727
48. อบต.กฤษณา (บางปลาม้า)ทำแล้ว5213165147ทำแล้ว 29/06/255253212120
49. อบต.เขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5535353ทำแล้ว 15/06/25523333
50. อบต.โคกโคเฒ่า (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว610110288ทำแล้ว 24/06/2552237181714
51. อบต.โคกช้าง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5584444ทำแล้ว 12/06/255257393939
52. อบต.จรเข้ใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6165165165ทำแล้ว 10/05/255340171614
53. อบต.แจงงาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5443834ทำแล้ว 30/06/255244555
54. อบต.ดอนกำยาน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว51358484ทำแล้ว 01/06/25523271595957
55. อบต.ดอนคา (อู่ทอง)ทำแล้ว8194194193ทำแล้ว 30/06/255289303030
56. อบต.ดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว61013229ทำแล้ว 15/06/255261102979493
57. อบต.ดอนตาล (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6150148148ทำแล้ว 28/05/255234191818
58. อบต.ดอนปรู (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5177177177ทำแล้ว 29/06/255261413232
59. อบต.ดอนโพธิ์ทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว3706969ทำแล้ว 18/06/255235191614
60. อบต.ดอนมะเกลือ (อู่ทอง)ทำแล้ว5989898ทำแล้ว 13/05/255227151413
61. อบต.ดอนมะนาว (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6147132146ทำแล้ว 31/07/25522646232323
62. อบต.ดอนมะสังข์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5606651ทำแล้ว 07/05/25521346444342
63. อบต.ด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว51021610ทำแล้ว 12/06/25522798404040
64. อบต.ต้นตาล (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6738786ทำแล้ว 29/06/2552162494943
65. อบต.ตลิ่งชัน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว71936667ทำแล้ว 29/06/2552125114114114
66. อบต.ทะเลบก (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6642623ทำแล้ว 15/06/2552353323131
67. อบต.ทับตีเหล็ก (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6182182182ทำแล้ว 22/06/2552866393938
68. อบต.ทัพหลวง (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว6110119110ทำแล้ว 12/06/255219333
69. อบต.ทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5278156115ทำแล้ว 29/06/25522189115115115
70. อบต.นางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6159162161ทำแล้ว 03/09/255243313131
71. อบต.นิคมกระเสียว (ด่านช้าง)ทำแล้ว6394395395ทำแล้ว 31/08/255321111
72. อบต.เนินพระปรางค์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5615652ทำแล้ว 21181715
73. อบต.บ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6343434ทำแล้ว 22/06/25523222
74. อบต.บ่อสุพรรณ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว4939393ทำแล้ว 14/07/2552782563934
75. อบต.บางงาม (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5986046ทำแล้ว 15/06/255253272626
76. อบต.บางตะเคียน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6132129122ทำแล้ว 23/06/255229252421
77. อบต.บางตาเถร (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6243119119ทำแล้ว 01/07/255245191916
78. อบต.บางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว7947878ทำแล้ว 02/06/255271161615
79. อบต.บางพลับ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7146148138ทำแล้ว 16/06/255321121211
80. อบต.บางเลน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5166166166ทำแล้ว 20/07/255218888
81. อบต.บางใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว5217228228ทำแล้ว 30/06/255249533
82. อบต.บ้านกุ่ม (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7133133133ทำแล้ว 05/05/25521055454337
83. อบต.บ้านช้าง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5373434ทำแล้ว 26/08/255325131313
84. อบต.บ้านสระ (สามชุก)ทำแล้ว6130125115ทำแล้ว 25/06/255229272719
85. อบต.ป่าสะแก (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว7586965ทำแล้ว 30/06/2552725252525
86. อบต.ไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว5864342ทำแล้ว 17/06/255246444444
87. อบต.ไผ่ขวาง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5666666ทำแล้ว 15/06/255221110108
88. อบต.พลับพลาไชย (อู่ทอง)ทำแล้ว5677367ทำแล้ว 29/06/2552340281515
89. อบต.พิหารแดง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6696350ทำแล้ว 12/06/2552244301818
90. อบต.มดแดง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5504441ทำแล้ว 14/05/255230262626
91. อบต.มะขามล้ม (บางปลาม้า)ทำแล้ว32374ทำแล้ว 04/06/255223181816
92. อบต.ยางนอน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว7129129129ทำแล้ว 01/06/255236333
93. อบต.ย่านยาว (สามชุก)ทำแล้ว6878888ทำแล้ว 29/06/255233252522
94. อบต.ยุ้งทะลาย (อู่ทอง)ทำแล้ว5656763ทำแล้ว 16/06/255251444443
95. อบต.รั้วใหญ่ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6151160109ทำแล้ว 10/06/2552684422929
96. อบต.ไร่รถ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว5191188155ทำแล้ว 24/08/255243232323
97. อบต.วังคัน (ด่านช้าง)ทำแล้ว61988130ทำแล้ว 11/05/2553139282524
98. อบต.วังน้ำเย็น (บางปลาม้า)ทำแล้ว5130138108ทำแล้ว 22/05/255230101010
99. อบต.วังยาว (ด่านช้าง)ทำแล้ว6118118118ทำแล้ว 14/06/25534432
100. อบต.วังลึก (สามชุก)ทำแล้ว5144144144ทำแล้ว 29/05/255256414141
101. อบต.วัดดาว (บางปลาม้า)ทำแล้ว6313131ทำแล้ว 19/06/2552737232323
102. อบต.วัดโบสถ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6775660ทำแล้ว 15/06/255239303029
103. อบต.ศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6161174180ทำแล้ว 08/06/255223212121
104. อบต.ศรีสำราญ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6209199185ทำแล้ว 17/06/25521297626262
105. อบต.ศาลาขาว (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5116129101ทำแล้ว 29/05/255242323232
106. อบต.สนามคลี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5378442441ทำแล้ว 15/06/255210101010
107. อบต.สนามชัย (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5112215274ทำแล้ว 18/06/25521565242422
108. อบต.สระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6282177120ทำแล้ว 25/06/255240292929
109. อบต.สระพังลาน (อู่ทอง)ทำแล้ว8143143143ทำแล้ว 21/05/2552132242423
110. อบต.สวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5929292ทำแล้ว 17/08/255355413936
111. อบต.สาลี (บางปลาม้า)ทำแล้ว6199144136ทำแล้ว 10/08/2552745313129
112. อบต.หนองขาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5697865ทำแล้ว 29/05/255226766
113. อบต.หนองบ่อ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว10369370370ทำแล้ว 26/06/25523069505050
114. อบต.หนองผักนาก (สามชุก)ทำแล้ว7150141129ทำแล้ว 23/05/2552144151515
115. อบต.หนองโพธิ์ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5183323285ทำแล้ว 30/06/2552234212121
116. อบต.หนองมะค่าโมง (ด่านช้าง)ทำแล้ว51279793ทำแล้ว 15/06/255249323232
117. อบต.หนองราชวัตร (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว6776161ทำแล้ว 19/06/255222444
118. อบต.หนองสะเดา (สามชุก)ทำแล้ว5525252ทำแล้ว 08/06/25523251076
119. อบต.หนองสาหร่าย (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6807878ทำแล้ว 25/06/255333333333
120. อบต.หนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว6747394ทำแล้ว 30/06/2552254252525
121. อบต.หนองโอ่ง (อู่ทอง)ทำแล้ว6868686ทำแล้ว 14/05/2552247464644
122. อบต.ห้วยขมิ้น (ด่านช้าง)ทำแล้ว6145145145ทำแล้ว 25/06/2552935171717
123. อบต.หัวเขา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6828282ทำแล้ว 19/01/255350504847
124. อบต.หัวนา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5464744ทำแล้ว 29/06/25522259545453
125. อบต.หัวโพธิ์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว61066970ทำแล้ว 25/05/255254423939
126. อบต.องค์พระ (ด่านช้าง)ทำแล้ว51135956ทำแล้ว 15/05/255226191919
127. อบต.องครักษ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6505454ทำแล้ว 06/05/255224202018
รวม 127 อปท.12773516,73215,64514,8881276696,4004,0613,8973,764
ข้อมูล ณ 21/03/2562