รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ราชบุรี ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.ราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5331314195ทำแล้ว 29/06/2552273406338319284
2. เทศบาลเมืองท่าผา (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6194249178ทำแล้ว 29/06/2552858585858
3. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7298166154ทำแล้ว 03/06/255280101723937
4. เทศบาลเมืองโพธาราม (โพธาราม)ทำแล้ว5245224212ทำแล้ว 16/06/25522119919090
5. เทศบาลเมืองราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6187167129ทำแล้ว 28/07/2552123323231
6. เทศบาลตำบลกระจับ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5193145117ทำแล้ว 26/06/25528115575655
7. เทศบาลตำบลกรับใหญ่ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7207160148ทำแล้ว 10/08/25522165000
8. เทศบาลตำบลเขาขวาง (โพธาราม)ทำแล้ว5180147135ทำแล้ว 14/08/2552
9. เทศบาลตำบลเขางู (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว8126137123ทำแล้ว 376201414
10. เทศบาลตำบลคลองตาคต (โพธาราม)ทำแล้ว8284290288ทำแล้ว 29/06/2552585505050
11. เทศบาลตำบลจอมบึง (จอมบึง)ทำแล้ว51179477ทำแล้ว 16/06/2552772700
12. เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน (โพธาราม)ทำแล้ว5959370ทำแล้ว 18/06/255256000
13. เทศบาลตำบลดอนทราย (โพธาราม)ทำแล้ว6164140130ทำแล้ว 11/10/2553253474747
14. เทศบาลตำบลด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว411910288ทำแล้ว 15/10/255250333333
15. เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว5226262262ทำแล้ว 30/06/25527222
16. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (ปากท่อ)ทำแล้ว5180138122ทำแล้ว 01/06/255228252524
17. เทศบาลตำบลบัวงาม (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6197174179ทำแล้ว 30/06/2552124929292
18. เทศบาลตำบลบางแพ (บางแพ)ทำแล้ว6195163168ทำแล้ว 02/06/2552782464646
19. เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง (โพธาราม)ทำแล้ว6126248265ทำแล้ว 23/02/2552108108108108
20. เทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว7185185185ทำแล้ว 30/06/255210191000
21. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6237237237ทำแล้ว 15/07/255271625542
22. เทศบาลตำบลบ้านเลือก (โพธาราม)ทำแล้ว5355155148ทำแล้ว 24/06/25521255772
23. เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (โพธาราม)ทำแล้ว7203224208ทำแล้ว 10/06/25523810000
24. เทศบาลตำบลเบิกไพร (บ้านโป่ง)ทำแล้ว775147103ทำแล้ว 29/06/255260525251
25. เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6157162162ทำแล้ว 19/06/2552150424242
26. เทศบาลตำบลปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว510010099ทำแล้ว 29/06/255259363535
27. เทศบาลตำบลโพหัก (บางแพ)ทำแล้ว517019489ทำแล้ว 30/06/255271666666
28. เทศบาลตำบลวัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว6117117117ทำแล้ว 22/06/255243000
29. เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว5152152152ทำแล้ว 10/06/255275413533
30. เทศบาลตำบลสวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว514410286ทำแล้ว 24/06/2552161000
31. เทศบาลตำบลหนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว6204204199ทำแล้ว 17/06/25524721166
32. เทศบาลตำบลหลักเมือง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5174195168ทำแล้ว 30/06/25525781997
33. เทศบาลตำบลหลุมดิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6123140106ทำแล้ว 29/06/2552859413939
34. เทศบาลตำบลห้วยกระบอก (บ้านโป่ง)ทำแล้ว672106103ทำแล้ว 25/06/2552391166
35. เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว83343ทำแล้ว 30/06/25528888
36. อบต.เกาะพลับพลา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว8116135115ทำแล้ว 25/02/255241533
37. อบต.เกาะศาลพระ (วัดเพลง)ทำแล้ว5292929ทำแล้ว 20/05/255225000
38. อบต.แก้มอ้น (จอมบึง)ทำแล้ว61296844ทำแล้ว 29/06/25525554151315
39. อบต.ขุนพิทักษ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว711911082ทำแล้ว 15/06/2552278605756
40. อบต.เขาขลุง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6363213152ทำแล้ว 30/06/255285555555
41. อบต.เขาชะงุ้ม (โพธาราม)ทำแล้ว6462622ทำแล้ว 30/09/2553
42. อบต.เขาแร้ง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว517916698ทำแล้ว 20/06/255251333333
43. อบต.คลองข่อย (โพธาราม)ทำแล้ว617512294ทำแล้ว 30/06/255270666
44. อบต.คุ้งกระถิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5166150161ทำแล้ว 29/06/25522586787878
45. อบต.คุ้งน้ำวน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6526869ทำแล้ว 15/06/25521129292929
46. อบต.คุ้งพยอม (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6159183171ทำแล้ว 29/06/255216600
47. อบต.คูบัว (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5927072ทำแล้ว 04/03/255379494949
48. อบต.จอมบึง (จอมบึง)ทำแล้ว5158158135ทำแล้ว 18/06/255254191917
49. อบต.จอมประทัด (วัดเพลง)ทำแล้ว6837575ทำแล้ว 25/06/25512280696967
50. อบต.เจดีย์หัก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว7254212202ทำแล้ว 27/07/25523962444
51. อบต.ชำแระ (โพธาราม)ทำแล้ว6888888ทำแล้ว 16/06/255248262626
52. อบต.ดอนกรวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6223221221ทำแล้ว 25/05/2552261000
53. อบต.ดอนกระเบื้อง (โพธาราม)ทำแล้ว5878279ทำแล้ว 30/06/25521755500
54. อบต.ดอนกระเบื้อง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7565343ทำแล้ว 10/06/25523312129
55. อบต.ดอนคลัง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6716365ทำแล้ว 29/06/2552
56. อบต.ดอนคา (บางแพ)ทำแล้ว598214184ทำแล้ว 29/06/255218888
57. อบต.ดอนตะโก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว81315656ทำแล้ว 17/07/25521520171716
58. อบต.ดอนทราย (ปากท่อ)ทำแล้ว6725959ทำแล้ว 14/05/255257171717
59. อบต.ดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว7676767ทำแล้ว 01/06/255216600
60. อบต.ดอนแร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว614310993ทำแล้ว 28/12/255248373737
61. อบต.ดอนใหญ่ (บางแพ)ทำแล้ว6147112111ทำแล้ว 18/06/255254343434
62. อบต.ด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว5 ยังไม่อนุมัติ
63. อบต.ตะนาวศรี (สวนผึ้ง)ทำแล้ว7208236157ทำแล้ว 22/06/25521097727272
64. อบต.ตาหลวง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว5120116116ทำแล้ว 16/06/2552106100100100
65. อบต.เตาปูน (โพธาราม)ทำแล้ว5139139139ทำแล้ว 21/09/25521140113113107
66. อบต.ท่าเคย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6110167149ทำแล้ว 26/06/255255333332
67. อบต.ท่าชุมพล (โพธาราม)ทำแล้ว6705735ทำแล้ว 26/06/255247454545
68. อบต.ท่านัด (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว7155163130ทำแล้ว 30/06/255225252523
69. อบต.ท่าราบ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว7196189183ทำแล้ว 12/06/25525222
70. อบต.ธรรมเสน (โพธาราม)ทำแล้ว61077989ทำแล้ว 29/06/2552330822
71. อบต.นครชุมน์ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6494747ทำแล้ว 29/06/255212121212
72. อบต.น้ำพุ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว611810269ทำแล้ว 15/07/2552421211
73. อบต.บ่อกระดาน (ปากท่อ)ทำแล้ว6753331ทำแล้ว 10/08/2553883151515
74. อบต.บางโตนด (โพธาราม)ทำแล้ว53007152ทำแล้ว 12/06/2552419161616
75. อบต.บางป่า (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว689123197ทำแล้ว 29/06/25528386181817
76. อบต.บ้านคา (บ้านคา)ทำแล้ว5118117116ทำแล้ว 01/02/25532240353535
77. อบต.บ้านบึง (บ้านคา)ทำแล้ว6124125113ทำแล้ว 01/06/25521485575757
78. อบต.บ้านม่วง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6239240240ทำแล้ว 27/05/2552421188
79. อบต.บ้านไร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6144123105ทำแล้ว 29/09/25525351474746
80. อบต.เบิกไพร (จอมบึง)ทำแล้ว7107106102ทำแล้ว 03/06/2552252434342
81. อบต.ปากช่อง (จอมบึง)ทำแล้ว515810193ทำแล้ว 30/06/255237211412
82. อบต.ปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว67310681ทำแล้ว 11/06/255243343434
83. อบต.ปากแรต (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5202138122ทำแล้ว 29/06/2552165135132132132
84. อบต.ป่าไก่ (ปากท่อ)ทำแล้ว6220261240ทำแล้ว 10/06/25521269656565
85. อบต.ป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว5151136155ทำแล้ว 15/06/2552163424242
86. อบต.พิกุลทอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว8228121106ทำแล้ว 22/06/25524160323232
87. อบต.แพงพวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว71759367ทำแล้ว 19/06/255211156144144144
88. อบต.ยางหัก (ปากท่อ)ทำแล้ว7715756ทำแล้ว 09/07/255264515151
89. อบต.รางบัว (จอมบึง)ทำแล้ว51329791ทำแล้ว 30/06/2552261545454
90. อบต.ลาดบัวขาว (บ้านโป่ง)ทำแล้ว71196666ทำแล้ว 17/09/2552252000
91. อบต.วังมะนาว (ปากท่อ)ทำแล้ว5150153153ทำแล้ว 04/06/2552847373737
92. อบต.วัดแก้ว (บางแพ)ทำแล้ว7393938ทำแล้ว 12/06/255235282424
93. อบต.วัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว61057251ทำแล้ว 28/05/2552362515151
94. อบต.วัดยางงาม (ปากท่อ)ทำแล้ว6106106106ทำแล้ว 15/06/255251373737
95. อบต.สร้อยฟ้า (โพธาราม)ทำแล้ว9968478ทำแล้ว 16/06/2552835212121
96. อบต.สวนกล้วย (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7143156101ทำแล้ว 24/06/255253400
97. อบต.สวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6274221213ทำแล้ว 31/07/255281101373737
98. อบต.สามเรือน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว61047768ทำแล้ว 30/06/255270515151
99. อบต.สี่หมื่น (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6104104104ทำแล้ว 18/06/255243393935
100. อบต.หนองกบ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6797170ทำแล้ว 29/06/2552401855
101. อบต.หนองกระทุ่ม (ปากท่อ)ทำแล้ว710511186ทำแล้ว 03/06/255265535353
102. อบต.หนองกลางนา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6767168ทำแล้ว 07/05/255238202020
103. อบต.หนองกวาง (โพธาราม)ทำแล้ว560133105ทำแล้ว 16/06/2552144414141
104. อบต.หนองปลาหมอ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5140142125ทำแล้ว 30/06/255299727271
105. อบต.หนองพันจันทร์ (บ้านคา)ทำแล้ว6292929ทำแล้ว 29/06/255218000
106. อบต.หนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว67193101ทำแล้ว 18/06/255248333332
107. อบต.หนองอ้อ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6746867ทำแล้ว 22/06/255219611044
108. อบต.ห้วยไผ่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6939188ทำแล้ว 29/06/255224242424
109. อบต.ห้วยยางโทน (ปากท่อ)ทำแล้ว613311481ทำแล้ว 17/06/2552541353535
110. อบต.หัวโพ (บางแพ)ทำแล้ว5927394ทำแล้ว 29/06/255225000
111. อบต.หินกอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว52018678ทำแล้ว 26/06/2552334151515
112. อบต.อ่างหิน (ปากท่อ)ทำแล้ว6210148136ทำแล้ว 14/07/255337363636
รวม 112 อปท.11266916,25014,39612,9761111,3196,6624,0253,7843,694
ข้อมูล ณ 18/05/2562