รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เพชรบูรณ์ ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.เพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5232313290ทำแล้ว 29/06/2552212836358
2. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว14311300296ทำแล้ว 30/06/255225102381919
3. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6317317317ทำแล้ว 15/06/25524374464645
4. เทศบาลเมืองหล่มสัก (หล่มสัก)ทำแล้ว81069191ทำแล้ว 22/05/2552102686868
5. เทศบาลตำบลแคมป์สน (เขาค้อ)ทำแล้ว10375163162ทำแล้ว 29/06/255289585857
6. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (ศรีเทพ)ทำแล้ว5939393ทำแล้ว 30/06/2552
7. เทศบาลตำบลเฉลียงทอง (หนองไผ่)ทำแล้ว787158104ทำแล้ว 29/06/2552841322
8. เทศบาลตำบลชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว6550108121ทำแล้ว 26/06/255265666
9. เทศบาลตำบลซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว6221211208ทำแล้ว 30/06/255236444
10. เทศบาลตำบลดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว68510989ทำแล้ว 19/06/25521263383837
11. เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว (หล่มสัก)ทำแล้ว54973102ทำแล้ว 30/06/255228242424
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว6100101101ทำแล้ว 24/06/255231111
13. เทศบาลตำบลท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7401410ทำแล้ว 02/10/255210580232323
14. เทศบาลตำบลท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว6120120120ทำแล้ว 23/06/25521573464646
15. เทศบาลตำบลนางั่ว (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว8167264267ทำแล้ว 22/06/2553152151514
16. เทศบาลตำบลนาเฉลียง (หนองไผ่)ทำแล้ว81099994ทำแล้ว 15/03/25521569403737
17. เทศบาลตำบลบ่อไทย (หนองไผ่)ทำแล้ว8165300253ทำแล้ว 29/06/255278212121
18. เทศบาลตำบลบัววัฒนา (หนองไผ่)ทำแล้ว61068075ทำแล้ว 26/06/255285333
19. เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ (หนองไผ่)ทำแล้ว5185179163ทำแล้ว 22/06/25524274666361
20. เทศบาลตำบลพุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6186188160ทำแล้ว 26/06/255255414141
21. เทศบาลตำบลวังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว697122124ทำแล้ว 26/06/2552884111
22. เทศบาลตำบลวังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว5558797ทำแล้ว 29/06/2552481044
23. เทศบาลตำบลศาลาลาย (ชนแดน)ทำแล้ว7122110110ทำแล้ว 08/06/255251433
24. เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา (ศรีเทพ)ทำแล้ว7184185184ทำแล้ว 13/05/255266232323
25. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว8121105107ทำแล้ว 29/06/255270494949
26. เทศบาลตำบลหล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว5293293293ทำแล้ว 30/06/2552158272718
27. อบต.กองทูล (หนองไผ่)ทำแล้ว7464644ทำแล้ว 25/06/255246252524
28. อบต.กันจุ (บึงสามพัน)ทำแล้ว9151168132ทำแล้ว 19/06/2552367251918
29. อบต.เข็กน้อย (เขาค้อ)ทำแล้ว9149153141ทำแล้ว 30/06/255369645757
30. อบต.เขาค้อ (เขาค้อ)ทำแล้ว9104201195ทำแล้ว 16/06/255259434040
31. อบต.คลองกระจัง (ศรีเทพ)ทำแล้ว7127172283ทำแล้ว 15/06/25525168262624
32. อบต.โคกปรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว8157157157ทำแล้ว 29/06/2552764610
33. อบต.โคกมน (น้ำหนาว)ทำแล้ว793124100ทำแล้ว 17/06/25522474635757
34. อบต.ชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว886222185ทำแล้ว 25/06/25521714119
35. อบต.ชอนไพร (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว571105160ทำแล้ว 02/06/25521162626262
36. อบต.ช้างตะลูด (หล่มสัก)ทำแล้ว712211497ทำแล้ว 24/08/255277434343
37. อบต.ซับน้อย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6968792ทำแล้ว 11/06/255244383838
38. อบต.ซับเปิบ (วังโป่ง)ทำแล้ว68613088ทำแล้ว 19/06/255271707070
39. อบต.ซับพุทรา (ชนแดน)ทำแล้ว717710533ทำแล้ว 12/06/2552
40. อบต.ซับไม้แดง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8246246246ทำแล้ว 19/06/2552171373737
41. อบต.ซับสมบูรณ์ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว59110687ทำแล้ว 20/10/2553
42. อบต.ซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว688112130ทำแล้ว 10/06/25521253363636
43. อบต.ดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว1268306193ทำแล้ว 17/06/2552216161616
44. อบต.ดงมูลเหล็ก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6119234134ทำแล้ว 16/02/25521892919191
45. อบต.ตะกุดไร (ชนแดน)ทำแล้ว681141124ทำแล้ว 19/06/255224222
46. อบต.ตะเบาะ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว51072935ทำแล้ว 29/06/25521979474746
47. อบต.ตาดกลอย (หล่มเก่า)ทำแล้ว7494744ทำแล้ว 11/06/25522111
48. อบต.ท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว6123178174ทำแล้ว 18/06/255237262626
49. อบต.ท่าด้วง (หนองไผ่)ทำแล้ว9734752ทำแล้ว 29/06/255221999
50. อบต.ท่าแดง (หนองไผ่)ทำแล้ว5199201201ทำแล้ว 24/06/2552138999
51. อบต.ท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว817024763ทำแล้ว 30/06/255210101010
52. อบต.ท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว7521524517ทำแล้ว 30/06/255217171616
53. อบต.ท่าโรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5139163162ทำแล้ว 08/06/255226222
54. อบต.ท่าอิบุญ (หล่มสัก)ทำแล้ว71028968ทำแล้ว 26/06/255242111
55. อบต.ทุ่งสมอ (เขาค้อ)ทำแล้ว7247247246ทำแล้ว 30/06/25521773545454
56. อบต.นาเกาะ (หล่มเก่า)ทำแล้ว7164181181ทำแล้ว 09/07/255217666
57. อบต.นาซำ (หล่มเก่า)ทำแล้ว71133838ทำแล้ว 18/06/255292202020
58. อบต.นาแซง (หล่มเก่า)ทำแล้ว8704845ทำแล้ว 01/06/255270151515
59. อบต.นาป่า (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6110179179ทำแล้ว 17/06/2552110848383
60. อบต.นายม (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว618911073ทำแล้ว 22/06/255241373737
61. อบต.นาสนุ่น (ศรีเทพ)ทำแล้ว91047459ทำแล้ว 29/06/2552126411
62. อบต.น้ำก้อ (หล่มสัก)ทำแล้ว6230207199ทำแล้ว 10/05/2553101727170
63. อบต.น้ำชุน (หล่มสัก)ทำแล้ว7155155155ทำแล้ว 30/07/2552128191919
64. อบต.น้ำร้อน (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว9634731ทำแล้ว 22/06/2552164454241
65. อบต.น้ำร้อน (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว8145124121ทำแล้ว 29/06/25521146191919
66. อบต.น้ำหนาว (น้ำหนาว)ทำแล้ว6555353ทำแล้ว 30/06/25535211
67. อบต.บ่อรัง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว4636262ทำแล้ว 29/06/25525555
68. อบต.บ้านกล้วย (ชนแดน)ทำแล้ว73343ทำแล้ว 30/06/255224242424
69. อบต.บ้านกลาง (หล่มสัก)ทำแล้ว7294294294ทำแล้ว 29/06/255237141414
70. อบต.บ้านโคก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7897658ทำแล้ว 10/06/255237555
71. อบต.บ้านติ้ว (หล่มสัก)ทำแล้ว9123123123ทำแล้ว 22/06/25525749100
72. อบต.บ้านโตก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว71039042ทำแล้ว 12/05/255219122202020
73. อบต.บ้านเนิน (หล่มเก่า)ทำแล้ว6179174140ทำแล้ว 17/06/255277272727
74. อบต.บ้านไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว6925395ทำแล้ว 11/06/255231777
75. อบต.บ้านโสก (หล่มสัก)ทำแล้ว8107107107ทำแล้ว 10/07/255231241919
76. อบต.บ้านหวาย (หล่มสัก)ทำแล้ว8135191171ทำแล้ว 26/06/255210102756463
77. อบต.บึงกระจับ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว1011310888ทำแล้ว 22/06/255264636362
78. อบต.บึงสามพัน (บึงสามพัน)ทำแล้ว8173110110ทำแล้ว 22/04/255262505050
79. อบต.บุ่งคล้า (หล่มสัก)ทำแล้ว61079589ทำแล้ว 26/06/2552333262625
80. อบต.บุ่งน้ำเต้า (หล่มสัก)ทำแล้ว6787165ทำแล้ว 30/06/2552155323232
81. อบต.ประดู่งาม (ศรีเทพ)ทำแล้ว7321325325ทำแล้ว 29/06/255217333
82. อบต.ปากช่อง (หล่มสัก)ทำแล้ว57989109ทำแล้ว 25/05/255279615858
83. อบต.ปากดุก (หล่มสัก)ทำแล้ว8636164ทำแล้ว 22/06/2552119141414
84. อบต.ป่าเลา (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6172168167ทำแล้ว 09/06/255247373737
85. อบต.ฝายนาแซง (หล่มสัก)ทำแล้ว5136125106ทำแล้ว 12/05/2552382655
86. อบต.พญาวัง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8182184184ทำแล้ว 06/09/255323220
87. อบต.พุขาม (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว51938657ทำแล้ว 29/06/25532092898988
88. อบต.พุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7787878ทำแล้ว 12/06/255264313131
89. อบต.พุทธบาท (ชนแดน)ทำแล้ว81999689ทำแล้ว 20/05/2552522191919
90. อบต.เพชรละคร (หนองไผ่)ทำแล้ว7114135133ทำแล้ว 25/06/255243666
91. อบต.ภูน้ำหยด (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6142142141ทำแล้ว 23/06/255233999
92. อบต.ยางงาม (หนองไผ่)ทำแล้ว7117117116ทำแล้ว 29/07/25523532128
93. อบต.ยางสาว (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7755ทำแล้ว 18/06/255222000
94. อบต.ระวิง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7282727ทำแล้ว 19/06/25523152464545
95. อบต.ลาดแค (ชนแดน)ทำแล้ว5138197251ทำแล้ว 15/06/25522675000
96. อบต.ลานป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว660227152ทำแล้ว 02/06/255231232323
97. อบต.วังกวาง (น้ำหนาว)ทำแล้ว7135118131ทำแล้ว 30/06/255237222
98. อบต.วังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว31453312ทำแล้ว 29/06/2552247242424
99. อบต.วังท่าดี (หนองไผ่)ทำแล้ว71877875ทำแล้ว 11/06/2552218161212
100. อบต.วังบาล (หล่มเก่า)ทำแล้ว716210297ทำแล้ว 01/10/255230303030
101. อบต.วังโบสถ์ (หนองไผ่)ทำแล้ว1554955ทำแล้ว 09/06/255232141110
102. อบต.วังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว7806052ทำแล้ว 15/09/255329292927
103. อบต.วังพิกุล (บึงสามพัน)ทำแล้ว8245245245ทำแล้ว 22/06/255214111
104. อบต.วังศาล (วังโป่ง)ทำแล้ว8726071ทำแล้ว 16/06/255223222221
105. อบต.วังหิน (วังโป่ง)ทำแล้ว6899595ทำแล้ว 19/06/2552376707070
106. อบต.วังใหญ่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7909291ทำแล้ว 11/06/255235444
107. อบต.วัดป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว2141414ทำแล้ว 18/06/255214141313
108. อบต.ศรีเทพ (ศรีเทพ)ทำแล้ว8534337ทำแล้ว 30/06/25535230292727
109. อบต.ศรีมงคล (บึงสามพัน)ทำแล้ว8123110106ทำแล้ว 29/06/255223181818
110. อบต.ศิลา (หล่มเก่า)ทำแล้ว7248247247ทำแล้ว 30/05/25523588888888
111. อบต.สระกรวด (ศรีเทพ)ทำแล้ว6126143145ทำแล้ว 17/06/2552179555553
112. อบต.สระแก้ว (บึงสามพัน)ทำแล้ว8119128121ทำแล้ว 28/05/255341393838
113. อบต.สระประดู่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6697677ทำแล้ว 30/06/255252151414
114. อบต.สะเดียง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว8293296294ทำแล้ว 15/06/2552190737363
115. อบต.สักหลง (หล่มสัก)ทำแล้ว616229078ทำแล้ว 16/06/2552133128128128
116. อบต.สามแยก (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว20177190181ทำแล้ว 18/06/255215211
117. อบต.หนองไขว่ (หล่มสัก)ทำแล้ว515711194ทำแล้ว 24/08/255378616157
118. อบต.หนองแจง (บึงสามพัน)ทำแล้ว815110984ทำแล้ว 30/10/2552134151515
119. อบต.หนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว6735252ทำแล้ว 30/06/255272343131
120. อบต.หนองแม่นา (เขาค้อ)ทำแล้ว8213170163ทำแล้ว 11/06/25521039343432
121. อบต.หนองย่างทอย (ศรีเทพ)ทำแล้ว8654035ทำแล้ว 28/07/25522323191919
122. อบต.หล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว7136131130ทำแล้ว 17/06/25522166393934
123. อบต.หลักด่าน (น้ำหนาว)ทำแล้ว6755ทำแล้ว 26/06/25527665
124. อบต.ห้วยโป่ง (หนองไผ่)ทำแล้ว73697470ทำแล้ว 130191919
125. อบต.ห้วยไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว10140140140ทำแล้ว 30/06/255231313131
126. อบต.ห้วยสะแก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7583232ทำแล้ว 29/06/255258111
127. อบต.ห้วยใหญ่ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6119107105ทำแล้ว 24/08/255332323232
128. อบต.หินฮาว (หล่มเก่า)ทำแล้ว7246186146ทำแล้ว 15/06/255212101010
รวม 128 อปท.12887618,05817,34616,0791286796,6193,7913,4823,404
ข้อมูล ณ 26/05/2562