รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พิจิตร ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.พิจิตร (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว4222190132ทำแล้ว 30/06/2552221158158157
2. เทศบาลเมืองตะพานหิน (ตะพานหิน)ทำแล้ว6350212199ทำแล้ว 30/06/25521118736868
3. เทศบาลเมืองบางมูลนาก (บางมูลนาก)ทำแล้ว5233171147ทำแล้ว 19/06/2552232434511
4. เทศบาลเมืองพิจิตร (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว9131357327ทำแล้ว 25/06/255253115565553
5. เทศบาลตำบลกำแพงดิน (สามง่าม)ทำแล้ว4417416415ทำแล้ว 19/06/255221191211
6. เทศบาลตำบลเขาทราย (ทับคล้อ)ทำแล้ว4124118112ทำแล้ว 23/11/255271222222
7. เทศบาลตำบลดงป่าคำ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว4303302302ทำแล้ว 29/04/255315981833
8. เทศบาลตำบลทับคล้อ (ทับคล้อ)ทำแล้ว41018584ทำแล้ว 30/06/255246147676767
9. เทศบาลตำบลท่าเสา (โพทะเล)ทำแล้ว4449393387ทำแล้ว 19/06/2552115646360
10. เทศบาลตำบลท่าฬ่อ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5232190174ทำแล้ว 29/06/255269373735
11. เทศบาลตำบลทุ่งน้อย (โพทะเล)ทำแล้ว4132ทำแล้ว 25/06/255280141210
12. เทศบาลตำบลเนินปอ (สามง่าม)ทำแล้ว4617616615ทำแล้ว 29/05/2552357505049
13. เทศบาลตำบลเนินมะกอก (บางมูลนาก)ทำแล้ว517646ทำแล้ว 19/06/25523945403939
14. เทศบาลตำบลบางคลาน (โพทะเล)ทำแล้ว4636363ทำแล้ว 22/02/255343410108
15. เทศบาลตำบลบางไผ่ (บางมูลนาก)ทำแล้ว5181181181ทำแล้ว 17/06/2552449171717
16. เทศบาลตำบลไผ่รอบ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว4153153153ทำแล้ว 30/06/255256494949
17. เทศบาลตำบลโพทะเล (โพทะเล)ทำแล้ว5454646ทำแล้ว 850131111
18. เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5368370369ทำแล้ว 26/04/25532111
19. เทศบาลตำบลวังกรด (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว4316315315ทำแล้ว 26/06/255211111
20. เทศบาลตำบลวังตะกู (บางมูลนาก)ทำแล้ว5125128128ทำแล้ว 25/01/2553283535351
21. เทศบาลตำบลวังทรายพูน (วังทรายพูน)ทำแล้ว4210216216ทำแล้ว 10/06/255254191919
22. เทศบาลตำบลวังบงค์ (ดงเจริญ)ทำแล้ว4563628 ยังไม่อนุมัติ 1
23. เทศบาลตำบลสากเหล็ก (สากเหล็ก)ทำแล้ว5156157158ทำแล้ว 18/06/25523091424242
24. เทศบาลตำบลสามง่าม (สามง่าม)ทำแล้ว4216207185ทำแล้ว 23/06/2552679353535
25. เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร (ดงเจริญ)ทำแล้ว7752828ทำแล้ว 30/06/255275272525
26. เทศบาลตำบลหนองปล้อง (วังทรายพูน)ทำแล้ว5698084ทำแล้ว 04/05/2552265606059
27. เทศบาลตำบลหนองพยอม (ตะพานหิน)ทำแล้ว4342201156ทำแล้ว 30/06/2552877515150
28. เทศบาลตำบลหอไกร (บางมูลนาก)ทำแล้ว4932311ทำแล้ว 11/06/2552338303029
29. เทศบาลตำบลหัวดง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว4144120116ทำแล้ว 08/06/2552277323232
30. อบต.กำแพงดิน (สามง่าม)ทำแล้ว4215182149ทำแล้ว 29/06/25521162505049
31. อบต.เขาเจ็ดลูก (ทับคล้อ)ทำแล้ว10514510511ทำแล้ว 22/05/255254414133
32. อบต.เขาทราย (ทับคล้อ)ทำแล้ว7908989ทำแล้ว 15/06/2552156141313
33. อบต.คลองคะเชนทร์ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว8119294272ทำแล้ว 15/06/25521161262623
34. อบต.คลองคูณ (ตะพานหิน)ทำแล้ว4266266266ทำแล้ว 22/06/255284766
35. อบต.คลองทราย (สากเหล็ก)ทำแล้ว5120141105ทำแล้ว 23/06/25522162191919
36. อบต.ฆะมัง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว49784120ทำแล้ว 15/06/255212121211
37. อบต.งิ้วราย (ตะพานหิน)ทำแล้ว441932091ทำแล้ว 11/06/255241414141
38. อบต.ดงกลาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5544ทำแล้ว 29/06/25524632333
39. อบต.ดงตะขบ (ตะพานหิน)ทำแล้ว4164162162ทำแล้ว 11/06/255221333
40. อบต.ดงเสือเหลือง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5209142113ทำแล้ว 26/05/2552140303030
41. อบต.ทะนง (โพทะเล)ทำแล้ว6297297303ทำแล้ว 05/07/25532111
42. อบต.ทับคล้อ (ทับคล้อ)ทำแล้ว4272270264ทำแล้ว 18/05/25521675312929
43. อบต.ทับหมัน (ตะพานหิน)ทำแล้ว611890101ทำแล้ว 07/05/25521885656565
44. อบต.ท่าขมิ้น (โพทะเล)ทำแล้ว4272235168ทำแล้ว 01/06/2552311666
45. อบต.ท่านั่ง (โพทะเล)ทำแล้ว4949494ทำแล้ว 10/06/25521111
46. อบต.ท่าบัว (โพทะเล)ทำแล้ว4128165173ทำแล้ว 30/06/25522328282828
47. อบต.ท้ายทุ่ง (ทับคล้อ)ทำแล้ว5197113107ทำแล้ว 09/06/25522263292929
48. อบต.ท้ายน้ำ (โพทะเล)ทำแล้ว4320355355ทำแล้ว 30/06/2552127252524
49. อบต.ท่าเยี่ยม (สากเหล็ก)ทำแล้ว4993737ทำแล้ว 29/06/255293966
50. อบต.ท่าเสา (โพทะเล)ทำแล้ว4130208216ทำแล้ว 01/10/25529444
51. อบต.ท่าหลวง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว814113096ทำแล้ว 30/06/2552311233
52. อบต.ท่าฬ่อ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว8505050ทำแล้ว 30/06/25521015666
53. อบต.ทุ่งโพธิ์ (ตะพานหิน)ทำแล้ว4153155155ทำแล้ว 02/04/255238231919
54. อบต.ทุ่งใหญ่ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว7212106104ทำแล้ว 22/06/255255111
55. อบต.เนินสว่าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว6863ทำแล้ว 25/06/255255444443
56. อบต.บางไผ่ (บางมูลนาก)ทำแล้ว511974117ทำแล้ว 07/05/25522777616161
57. อบต.บางลาย (บึงนาราง)ทำแล้ว5696969ทำแล้ว 25/12/25524111
58. อบต.บ้านน้อย (โพทะเล)ทำแล้ว42614862ทำแล้ว 30/06/25539923202020
59. อบต.บ้านนา (วชิรบารมี)ทำแล้ว51625738ทำแล้ว 30/06/25521111
60. อบต.บ้านบุ่ง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว899119189ทำแล้ว 12/06/2552131111
61. อบต.บึงนาราง (บึงนาราง)ทำแล้ว5404040ทำแล้ว 23/06/255226262626
62. อบต.บึงบัว (วชิรบารมี)ทำแล้ว4118200200ทำแล้ว 19/06/25526812810110198
63. อบต.ปากทาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว8128127104ทำแล้ว 10/02/255293313108
64. อบต.ป่ามะคาบ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว71169393ทำแล้ว 15/06/25526121868684
65. อบต.ไผ่ขวาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว4862116ทำแล้ว 10/06/2552363575655
66. อบต.ไผ่ท่าโพ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว51295858ทำแล้ว 24/06/2552979303030
67. อบต.ไผ่หลวง (ตะพานหิน)ทำแล้ว4259262262ทำแล้ว 12/06/25527777
68. อบต.โพทะเล (โพทะเล)ทำแล้ว4382382381ทำแล้ว 14/05/255258117848483
69. อบต.โพธิ์ไทรงาม (บึงนาราง)ทำแล้ว4180160155ทำแล้ว 11/06/255268626261
70. อบต.โพธิ์ประทับช้าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว4726060ทำแล้ว 12/06/255240864
71. อบต.ภูมิ (บางมูลนาก)ทำแล้ว4339337337ทำแล้ว 12/06/2552170474745
72. อบต.เมืองเก่า (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5121116134ทำแล้ว 11/06/25526732125
73. อบต.ย่านยาว (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว412319569ทำแล้ว 16/02/255250353535
74. อบต.รังนก (สามง่าม)ทำแล้ว4197179166ทำแล้ว 29/06/2552994797977
75. อบต.โรงช้าง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว51156035ทำแล้ว 12/06/25522549434342
76. อบต.ลำประดา (บางมูลนาก)ทำแล้ว42535674ทำแล้ว 10/06/255210443
77. อบต.วังกรด (บางมูลนาก)ทำแล้ว4202203204ทำแล้ว 23/06/25521111
78. อบต.วังงิ้ว (ดงเจริญ)ทำแล้ว4227240186ทำแล้ว 30/06/2552151115115112
79. อบต.วังงิ้วใต้ (ดงเจริญ)ทำแล้ว4705848ทำแล้ว 30/06/2552147222
80. อบต.วังตะกู (บางมูลนาก)ทำแล้ว4218105100ทำแล้ว 25/06/255338161616
81. อบต.วังทรายพูน (วังทรายพูน)ทำแล้ว4158292156ทำแล้ว 30/06/2552112939393
82. อบต.วังทับไทร (สากเหล็ก)ทำแล้ว4314136127ทำแล้ว 29/05/255227335130130128
83. อบต.วังโมกข์ (วชิรบารมี)ทำแล้ว41089189ทำแล้ว 26/06/2552674717167
84. อบต.วังสำโรง (บางมูลนาก)ทำแล้ว6859580ทำแล้ว 22/06/255212121212
85. อบต.วังสำโรง (ตะพานหิน)ทำแล้ว4259259259ทำแล้ว 08/06/25522108555555
86. อบต.วังหลุม (ตะพานหิน)ทำแล้ว41658169ทำแล้ว 09/06/2552411711
87. อบต.วังหว้า (ตะพานหิน)ทำแล้ว43171ทำแล้ว 06/06/25533111
88. อบต.วัดขวาง (โพทะเล)ทำแล้ว4110110105ทำแล้ว 15/06/2552564515146
89. อบต.สากเหล็ก (สากเหล็ก)ทำแล้ว4765749ทำแล้ว 05/08/255276755
90. อบต.สามง่าม (สามง่าม)ทำแล้ว4150157146ทำแล้ว 29/06/25528631911
91. อบต.สายคำโห้ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว68210971ทำแล้ว 19/06/2552118171717
92. อบต.หนองปลาไหล (วังทรายพูน)ทำแล้ว4139163159ทำแล้ว 19/06/255219547218
93. อบต.หนองพระ (วังทรายพูน)ทำแล้ว4154154154ทำแล้ว 25/06/255217111
94. อบต.หนองโสน (สามง่าม)ทำแล้ว4171159133ทำแล้ว 30/06/2552185333
95. อบต.หนองหญ้าไทร (สากเหล็ก)ทำแล้ว5111110110ทำแล้ว 12/06/2552143833
96. อบต.หนองหลุม (วชิรบารมี)ทำแล้ว41029595ทำแล้ว 12/06/255267430159
97. อบต.ห้วยเกตุ (ตะพานหิน)ทำแล้ว82063627ทำแล้ว 29/06/255212121212
98. อบต.ห้วยแก้ว (บึงนาราง)ทำแล้ว6938777ทำแล้ว 11/06/2552345373734
99. อบต.ห้วยพุก (ดงเจริญ)ทำแล้ว101918882ทำแล้ว 30/06/25524333
100. อบต.ห้วยร่วม (ดงเจริญ)ทำแล้ว41089883ทำแล้ว 19/06/2552371515151
101. อบต.หัวดง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6752625ทำแล้ว 26/06/255211111111
102. อบต.แหลมรัง (บึงนาราง)ทำแล้ว4227201174ทำแล้ว 29/06/25521760111
รวม 102 อปท.10249818,08615,81014,7101018316,1723,2433,0352,940
ข้อมูล ณ 20/05/2562