รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พิษณุโลก ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.พิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว81,0261,0251,025ทำแล้ว 30/06/2552547464240
2. เทศบาลนครพิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6257259257ทำแล้ว 30/06/25521164116116115
3. เทศบาลเมืองอรัญญิก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว9331127312ทำแล้ว 25/06/25528126817473
4. เทศบาลตำบลท่าทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว89413593ทำแล้ว 29/06/2552143343433
5. เทศบาลตำบลไทรย้อย (เนินมะปราง)ทำแล้ว5251103103ทำแล้ว 25/06/2552147363636
6. เทศบาลตำบลนครไทย (นครไทย)ทำแล้ว7292296296ทำแล้ว 29/06/2553283545453
7. เทศบาลตำบลเนินกุ่ม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8158219224ทำแล้ว 25/06/25522996474241
8. เทศบาลตำบลเนินมะปราง (เนินมะปราง)ทำแล้ว71688053ทำแล้ว 19/06/255261181818
9. เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว717296110ทำแล้ว 26/06/255230222220
10. เทศบาลตำบลบางระกำ (บางระกำ)ทำแล้ว7168150191ทำแล้ว 26/06/25529105363636
11. เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ (บางระกำ)ทำแล้ว8126158138ทำแล้ว 18/06/2552701999
12. เทศบาลตำบลบ้านคลอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8138138138ทำแล้ว 29/06/255266525252
13. เทศบาลตำบลบ้านมุง (เนินมะปราง)ทำแล้ว8195187167ทำแล้ว 17/06/2552220111111
14. เทศบาลตำบลบ้านแยง (นครไทย)ทำแล้ว5245209217ทำแล้ว 30/06/2552420866
15. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว813210289ทำแล้ว 25/06/255226232217
16. เทศบาลตำบลบึงระมาณ (บางระกำ)ทำแล้ว8707070ทำแล้ว 29/06/255270515050
17. เทศบาลตำบลปลักแรด (บางระกำ)ทำแล้ว71509594ทำแล้ว 26/06/25522398757137
18. เทศบาลตำบลป่าแดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว8916060ทำแล้ว 12/06/25523485706357
19. เทศบาลตำบลพรหมพิราม (พรหมพิราม)ทำแล้ว5130129129ทำแล้ว 29/06/2552224191918
20. เทศบาลตำบลพลายชุมพล (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7798080ทำแล้ว 26/05/25522352464646
21. เทศบาลตำบลพันเสา (บางระกำ)ทำแล้ว7333ทำแล้ว 30/06/25532222
22. เทศบาลตำบลวงฆ้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว6139166107ทำแล้ว 30/06/2552537121212
23. เทศบาลตำบลวังทอง (วังทอง)ทำแล้ว7178180136ทำแล้ว 17/06/2552103535353
24. เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8139198180ทำแล้ว 30/06/25521099818181
25. เทศบาลตำบลสนามคลี (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8622424ทำแล้ว 23/06/255227202019
26. เทศบาลตำบลห้วยแก้ว (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว71565242ทำแล้ว 09/04/25527777
27. เทศบาลตำบลหัวรอ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8264201152ทำแล้ว 12/06/25524686711515
28. อบต.แก่งโสภา (วังทอง)ทำแล้ว8200143130ทำแล้ว 17/06/255248474745
29. อบต.คันโช้ง (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8161163163ทำแล้ว 26/06/255211888
30. อบต.คุยม่วง (บางระกำ)ทำแล้ว95233ทำแล้ว 29/06/25529101099
31. อบต.โคกสลุด (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว81798157ทำแล้ว 19/06/255226212121
32. อบต.งิ้วงาม (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8230232232ทำแล้ว 10/06/2552131199
33. อบต.จอมทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7566746ทำแล้ว 21/04/255226151515
34. อบต.ชมพู (เนินมะปราง)ทำแล้ว8145178215ทำแล้ว 01/06/255273353131
35. อบต.ชัยนาม (วังทอง)ทำแล้ว7310174127ทำแล้ว 26/05/2552136343434
36. อบต.ชาติตระการ (ชาติตระการ)ทำแล้ว8587365ทำแล้ว 11/06/255223333
37. อบต.ชุมแสงสงคราม (บางระกำ)ทำแล้ว5171121101ทำแล้ว 29/06/255295262422
38. อบต.ดงประคำ (พรหมพิราม)ทำแล้ว5196143136ทำแล้ว 15/06/255228232323
39. อบต.ดอนทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว62622ทำแล้ว 01/10/255226232323
40. อบต.ดินทอง (วังทอง)ทำแล้ว71555353ทำแล้ว 05/06/255218171717
41. อบต.ตลุกเทียม (พรหมพิราม)ทำแล้ว7171140119ทำแล้ว 22/05/2552962393939
42. อบต.ท้อแท้ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว71996058ทำแล้ว 02/08/255355131111
43. อบต.ทับยายเชียง (พรหมพิราม)ทำแล้ว82589119ทำแล้ว 22/06/25525263141414
44. อบต.ท่างาม (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8331258261ทำแล้ว 30/06/2552763515151
45. อบต.ท่าช้าง (พรหมพิราม)ทำแล้ว9111ทำแล้ว 16/06/25524119141414
46. อบต.ท่าตาล (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว6189131116ทำแล้ว 29/06/255271311511
47. อบต.ท่านางงาม (บางระกำ)ทำแล้ว9237246246ทำแล้ว 30/06/25521111
48. อบต.ท่าโพธิ์ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8757171ทำแล้ว 24/03/255331191919
49. อบต.ท่าสะแก (ชาติตระการ)ทำแล้ว8113112112ทำแล้ว 22/04/255327252520
50. อบต.ท่าหมื่นราม (วังทอง)ทำแล้ว8239264248ทำแล้ว 29/06/25521377626262
51. อบต.นครชุม (นครไทย)ทำแล้ว7106115116ทำแล้ว 12/06/2552761403936
52. อบต.นครป่าหมาก (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8281818ทำแล้ว 11/06/255228151110
53. อบต.นาบัว (นครไทย)ทำแล้ว717913289ทำแล้ว 29/06/255318111
54. อบต.น้ำกุ่ม (นครไทย)ทำแล้ว6443434ทำแล้ว 22/06/255214777
55. อบต.นิคมพัฒนา (บางระกำ)ทำแล้ว8561239200ทำแล้ว 16/06/25523381552222
56. อบต.เนินเพิ่ม (นครไทย)ทำแล้ว8108285ทำแล้ว 29/11/2552292848482
57. อบต.เนินมะปราง (เนินมะปราง)ทำแล้ว8683333ทำแล้ว 01/06/2552162777
58. อบต.บ่อทอง (บางระกำ)ทำแล้ว8195235163ทำแล้ว 23/06/2552756514845
59. อบต.บ่อโพธิ์ (นครไทย)ทำแล้ว821199107ทำแล้ว 12/06/2552170706765
60. อบต.บ่อภาค (ชาติตระการ)ทำแล้ว715411087ทำแล้ว 10/06/2552646353534
61. อบต.บ้านกร่าง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7328324332ทำแล้ว 08/09/255263322929
62. อบต.บ้านกลาง (วังทอง)ทำแล้ว86053019ทำแล้ว 22/06/25522179252121
63. อบต.บ้านดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว6636465ทำแล้ว 22/06/255263121211
64. อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (เนินมะปราง)ทำแล้ว872585ทำแล้ว 10/03/25532222
65. อบต.บ้านป่า (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว9623225ทำแล้ว 12/06/255262999
66. อบต.บ้านพร้าว (นครไทย)ทำแล้ว4111105120ทำแล้ว 25/06/25522048303027
67. อบต.บ้านยาง (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8704747ทำแล้ว 30/06/25521582827367
68. อบต.บ้านไร่ (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7249249249ทำแล้ว 29/06/255431121111
69. อบต.บึงกอก (บางระกำ)ทำแล้ว121079393ทำแล้ว 28/08/255215654
70. อบต.บึงพระ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8153165136ทำแล้ว 26/06/2552569505046
71. อบต.ปากโทก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6464343ทำแล้ว 15/05/255244111
72. อบต.ป่าแดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว610411395ทำแล้ว 02/07/2552935131313
73. อบต.ไผ่ขอดอน (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8319265234ทำแล้ว 26/06/255218131111
74. อบต.ไผ่ล้อม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7137136137ทำแล้ว 20/05/255247292828
75. อบต.พรหมพิราม (พรหมพิราม)ทำแล้ว7153162142ทำแล้ว 12/06/25521431542
76. อบต.พันชาลี (วังทอง)ทำแล้ว7166168135ทำแล้ว 29/06/255290525149
77. อบต.มะขามสูง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8134133133ทำแล้ว 01/06/255228191916
78. อบต.มะต้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว7325325324ทำแล้ว 03/06/255268222121
79. อบต.มะตูม (พรหมพิราม)ทำแล้ว8165209162ทำแล้ว 30/06/255282626257
80. อบต.แม่ระกา (วังทอง)ทำแล้ว8220214213ทำแล้ว 20/05/25538111
81. อบต.ยางโกลน (นครไทย)ทำแล้ว99993107ทำแล้ว 19/06/25521167453633
82. อบต.วงฆ้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว714ทำแล้ว 26/06/255214121212
83. อบต.วังทอง (วังทอง)ทำแล้ว9404405406ทำแล้ว 11/06/2552482403737
84. อบต.วังนกแอ่น (วังทอง)ทำแล้ว525590103ทำแล้ว 22/06/255273343434
85. อบต.วังน้ำคู้ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7635651651ทำแล้ว 26/05/255243202020
86. อบต.วังพิกุล (วังทอง)ทำแล้ว8281278201ทำแล้ว 30/06/25521026262523
87. อบต.วังโพรง (เนินมะปราง)ทำแล้ว931516899ทำแล้ว 24/06/255234555
88. อบต.วังยาง (เนินมะปราง)ทำแล้ว7130ทำแล้ว 22/06/255221131313
89. อบต.วังวน (พรหมพิราม)ทำแล้ว7350350350ทำแล้ว 23/06/255224151413
90. อบต.วังอิทก (บางระกำ)ทำแล้ว91755446ทำแล้ว 30/06/2552657333130
91. อบต.วัดจันทร์ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7162133163ทำแล้ว 30/06/255219171716
92. อบต.วัดโบสถ์ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว9227183161ทำแล้ว 15/06/2552529141312
93. อบต.วัดพริก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6946290ทำแล้ว 09/06/2552364312118
94. อบต.ศรีภิรมย์ (พรหมพิราม)ทำแล้ว7396191162ทำแล้ว 22/06/255246121212
95. อบต.สมอแข (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8269221200ทำแล้ว 29/06/2552115858481
96. อบต.สวนเมี่ยง (ชาติตระการ)ทำแล้ว8163170169ทำแล้ว 23/04/255235171717
97. อบต.หนองกะท้าว (นครไทย)ทำแล้ว4249216236ทำแล้ว 23/06/255224655
98. อบต.หนองกุลา (บางระกำ)ทำแล้ว8196177172ทำแล้ว 24/06/25524311
99. อบต.หนองแขม (พรหมพิราม)ทำแล้ว7178159159ทำแล้ว 12/06/2552261511
100. อบต.หนองพระ (วังทอง)ทำแล้ว6153136118ทำแล้ว 30/06/255230104757575
101. อบต.ห้วยเฮี้ย (นครไทย)ทำแล้ว4191261214ทำแล้ว 19/06/255265544646
102. อบต.หอกลอง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8102103102ทำแล้ว 17/06/2552263373737
103. อบต.หินลาด (วัดโบสถ์)ทำแล้ว71273636ทำแล้ว 29/07/25522111
รวม 103 อปท.10375719,37415,49414,5741034895,3383,1142,8592,736
ข้อมูล ณ 18/05/2562