รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุโขทัย ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.สุโขทัย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7250221164ทำแล้ว 30/06/255241241179162161
2. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว51045757ทำแล้ว 24/06/255219101010
3. เทศบาลเมืองสวรรคโลก (สวรรคโลก)ทำแล้ว7445357340ทำแล้ว 08/06/25522882222219
4. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8363318263ทำแล้ว 29/06/2552291531017165
5. เทศบาลตำบลกงไกรลาศ (กงไกรลาศ)ทำแล้ว613610871ทำแล้ว 25/06/255230113939393
6. เทศบาลตำบลกลางดง (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว9132131129ทำแล้ว 58272626
7. เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว8328286267ทำแล้ว 07/04/255340333
8. เทศบาลตำบลคลองยาง (สวรรคโลก)ทำแล้ว8948987ทำแล้ว 30/06/255247353432
9. เทศบาลตำบลตลิ่งชัน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว877101443ทำแล้ว 30/06/255242353532
10. เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว9164163162ทำแล้ว 05/04/255341181511
11. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว8370235217ทำแล้ว 30/06/255234145666665
12. เทศบาลตำบลในเมือง (สวรรคโลก)ทำแล้ว713610797ทำแล้ว 29/06/255244282827
13. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7103103103ทำแล้ว 19/05/2552184545450
14. เทศบาลตำบลบ้านโตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว7636946ทำแล้ว 9555
15. เทศบาลตำบลบ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7276178168ทำแล้ว 30/06/25522078191818
16. เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ (สวรรคโลก)ทำแล้ว614212693ทำแล้ว 22/06/2552274535353
17. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8198200200ทำแล้ว 17/07/255250404038
18. เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง (สวรรคโลก)ทำแล้ว5385386385ทำแล้ว 18/05/25525651222222
19. เทศบาลตำบลลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว5158192184ทำแล้ว 23/06/25521878585858
20. เทศบาลตำบลศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว81929986ทำแล้ว 26/06/2552280888
21. เทศบาลตำบลศรีสำโรง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5144147141ทำแล้ว 29/06/255285646260
22. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6378378380ทำแล้ว 29/06/25521562424240
23. อบต.กกแรต (กงไกรลาศ)ทำแล้ว6969974ทำแล้ว 16/03/255347232323
24. อบต.กง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว81108540ทำแล้ว 29/06/2552156424242
25. อบต.เกาะตาเลี้ยง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว9106194142ทำแล้ว 22/06/255240222220
26. อบต.ไกรกลาง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว8797980ทำแล้ว 16/06/2552652282828
27. อบต.ไกรนอก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว81375362ทำแล้ว 29/06/25521081584342
28. อบต.ไกรใน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว5107122105ทำแล้ว 28/03/255315100343129
29. อบต.คลองกระจง (สวรรคโลก)ทำแล้ว912210692ทำแล้ว 30/06/2552117736147
30. อบต.คลองมะพลับ (ศรีนคร)ทำแล้ว8116105106ทำแล้ว 09/04/255258535349
31. อบต.ดงคู่ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว8298296296ทำแล้ว 12/06/255219141414
32. อบต.ดงเดือย (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7251250250ทำแล้ว 24/02/2553240252018
33. อบต.ตาลเตี้ย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว813611194ทำแล้ว 22/06/2552474626261
34. อบต.โตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว5119162172ทำแล้ว 25/06/255242333
35. อบต.ทับผึ้ง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7887474ทำแล้ว 26/06/255245323027
36. อบต.ท่าฉนวน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7891917ทำแล้ว 16/06/25521378313027
37. อบต.ท่าทอง (สวรรคโลก)ทำแล้ว6689985ทำแล้ว 23/12/25523177494946
38. อบต.ทุ่งยางเมือง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5497172ทำแล้ว 15/06/2552139303027
39. อบต.ทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว5342267194ทำแล้ว 30/06/255249987
40. อบต.ไทยชนะศึก (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว9117119119ทำแล้ว 12/06/2552327161613
41. อบต.นครเดิฐ (ศรีนคร)ทำแล้ว7178180180ทำแล้ว 29/06/255244333
42. อบต.นาขุนไกร (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8888383ทำแล้ว 05/06/2552575383432
43. อบต.นาเชิงคีรี (คีรีมาศ)ทำแล้ว71849676ทำแล้ว 29/06/2552788262423
44. อบต.นาทุ่ง (สวรรคโลก)ทำแล้ว9928885ทำแล้ว 15/06/255261464646
45. อบต.น้ำขุม (ศรีนคร)ทำแล้ว6969794ทำแล้ว 05/03/255360171717
46. อบต.บ้านแก่ง (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6169167174ทำแล้ว 5106555454
47. อบต.บ้านซ่าน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8625442ทำแล้ว 29/06/25521634272524
48. อบต.บ้านด่าน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว7181174174ทำแล้ว 15/06/2552759131313
49. อบต.บ้านตึก (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว9423838ทำแล้ว 15/06/25521038131313
50. อบต.บ้านนา (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5837272ทำแล้ว 26/06/2552631171717
51. อบต.บ้านน้ำพุ (คีรีมาศ)ทำแล้ว9241308250ทำแล้ว 26/06/255244151514
52. อบต.บ้านป้อม (คีรีมาศ)ทำแล้ว8536854ทำแล้ว 22/06/25521448171717
53. อบต.บ้านไร่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8268268268ทำแล้ว 09/06/2552298404040
54. อบต.บ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว81357778ทำแล้ว 09/10/255244179363636
55. อบต.บ้านหลุม (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7265188201ทำแล้ว 25/06/2552169232323
56. อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว7303281270ทำแล้ว 29/06/255274212121
57. อบต.บ้านใหม่สุขเกษม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว8162158198ทำแล้ว 25/06/255256333333
58. อบต.ปากแคว (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8202194173ทำแล้ว 24/02/2553102585854
59. อบต.ปากน้ำ (สวรรคโลก)ทำแล้ว9162214179ทำแล้ว 15/06/255223142115112112
60. อบต.ปากพระ (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8958080ทำแล้ว 12/06/2552457484844
61. อบต.ป่างิ้ว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว511487114ทำแล้ว 15/02/2553635171717
62. อบต.ป่าแฝก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7164161154ทำแล้ว 15/06/2552195525249
63. อบต.เมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7168182172ทำแล้ว 15/05/25525859272722
64. อบต.เมืองบางยม (สวรรคโลก)ทำแล้ว9156156156ทำแล้ว 26/06/2552828131212
65. อบต.แม่สำ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว91278155ทำแล้ว 12/06/2552489888887
66. อบต.แม่สิน (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว5368179155ทำแล้ว 16/06/2552544383825
67. อบต.ยางซ้าย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7191191191ทำแล้ว 29/06/2552559252524
68. อบต.ย่านยาว (สวรรคโลก)ทำแล้ว9153152152ทำแล้ว 02/06/25527160171715
69. อบต.ราวต้นจันทร์ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7696969ทำแล้ว 30/06/2552142404040
70. อบต.ลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว8847363ทำแล้ว 22/06/255237333332
71. อบต.วังตะคร้อ (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว7262262262ทำแล้ว 15/06/2552819131313
72. อบต.วังทอง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8240239239ทำแล้ว 18/05/2552630111111
73. อบต.วังทองแดง (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7155155155ทำแล้ว 12/02/25531496392918
74. อบต.วังน้ำขาว (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว7111311253ทำแล้ว 30/06/255276474747
75. อบต.วังไม้ขอน (สวรรคโลก)ทำแล้ว710410791ทำแล้ว 22/06/2552336272727
76. อบต.วังลึก (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว8185186186ทำแล้ว 04/06/2552275585858
77. อบต.วังลึก (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7166166166ทำแล้ว 30/06/255254434341
78. อบต.วังใหญ่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8879985ทำแล้ว 26/06/2552452373432
79. อบต.วัดเกาะ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8175180163ทำแล้ว 15/06/255249422613
80. อบต.ศรีคีรีมาศ (คีรีมาศ)ทำแล้ว71366888ทำแล้ว 28/06/255266202020
81. อบต.ศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว81449689ทำแล้ว 24/06/255256373735
82. อบต.สามพวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5695958ทำแล้ว 15/03/2553271565654
83. อบต.สามเรือน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว9153151145ทำแล้ว 26/06/2552153302724
84. อบต.สารจิตร (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว92268585ทำแล้ว 30/06/2552752303030
85. อบต.หนองกระดิ่ง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5607066ทำแล้ว 18/06/25521449444444
86. อบต.หนองกลับ (สวรรคโลก)ทำแล้ว7200203203ทำแล้ว 15/05/25521246252423
87. อบต.หนองจิก (คีรีมาศ)ทำแล้ว7161149205ทำแล้ว 29/06/255226161615
88. อบต.หนองตูม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว8234241241ทำแล้ว 22/06/2552111453433
89. อบต.หนองบัว (ศรีนคร)ทำแล้ว7591918ทำแล้ว 19/06/2552362373635
90. อบต.หนองหญ้าปล้อง (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว7171171171ทำแล้ว 29/06/2552158353030
91. อบต.หนองอ้อ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว813114266ทำแล้ว 04/09/255221126929291
รวม 91 อปท.9166114,95213,73713,242916996,0933,3813,2243,072
ข้อมูล ณ 20/05/2562