รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตาก ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.ตาก (เมืองตาก)ทำแล้ว9255185131ทำแล้ว 30/06/25523199130130122
2. เทศบาลนครแม่สอด (แม่สอด)ทำแล้ว448336138ทำแล้ว 30/06/2552117261413
3. เทศบาลเมืองตาก (เมืองตาก)ทำแล้ว720215551ทำแล้ว 30/06/25521057262625
4. เทศบาลตำบลท่าสายลวด (แม่สอด)ทำแล้ว7335180165ทำแล้ว 20/04/25536911109
5. เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (บ้านตาก)ทำแล้ว8196154102ทำแล้ว 10/08/255241343434
6. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (แม่ระมาด)ทำแล้ว5145148148ทำแล้ว 30/06/255221202018
7. เทศบาลตำบลบ้านตาก (บ้านตาก)ทำแล้ว8245245245ทำแล้ว 30/06/255343212121
8. เทศบาลตำบลพบพระ (พบพระ)ทำแล้ว713210486ทำแล้ว 01/05/255285525252
9. เทศบาลตำบลแม่กลอง (อุ้มผาง)ทำแล้ว9211917ทำแล้ว 17/06/255285106665
10. เทศบาลตำบลแม่กุ (แม่สอด)ทำแล้ว4186202174ทำแล้ว 30/06/2552102707070
11. เทศบาลตำบลแม่จะเรา (แม่ระมาด)ทำแล้ว7240229221ทำแล้ว 07/05/25522179795627
12. เทศบาลตำบลแม่จัน (อุ้มผาง)ทำแล้ว7984939ทำแล้ว 29/06/2552155201616
13. เทศบาลตำบลแม่ต้าน (ท่าสองยาง)ทำแล้ว8218254194ทำแล้ว 26/06/255266373636
14. เทศบาลตำบลแม่ตาว (แม่สอด)ทำแล้ว9160160160ทำแล้ว 23/06/255223181716
15. เทศบาลตำบลแม่ระมาด (แม่ระมาด)ทำแล้ว7523352ทำแล้ว 04/01/25535444
16. เทศบาลตำบลไม้งาม (เมืองตาก)ทำแล้ว7493399377ทำแล้ว 30/06/255267676564
17. เทศบาลตำบลวังเจ้า (วังเจ้า)ทำแล้ว71438174ทำแล้ว 30/06/255246622
18. เทศบาลตำบลสามเงา (สามเงา)ทำแล้ว7112126115ทำแล้ว 29/06/255258333228
19. เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ (เมืองตาก)ทำแล้ว7161319232ทำแล้ว 29/06/2552694666665
20. เทศบาลตำบลอุ้มผาง (อุ้มผาง)ทำแล้ว7936362ทำแล้ว 28/03/25534873252525
21. อบต.เกาะตะเภา (บ้านตาก)ทำแล้ว8156149132ทำแล้ว 16/06/2552155555552
22. อบต.ขะเนจื้อ (แม่ระมาด)ทำแล้ว8230199199ทำแล้ว 15/06/2552128222120
23. อบต.คีรีราษฎร์ (พบพระ)ทำแล้ว6139122122ทำแล้ว 29/06/255264363434
24. อบต.ช่องแคบ (พบพระ)ทำแล้ว71077670ทำแล้ว 29/06/255231313131
25. อบต.เชียงทอง (วังเจ้า)ทำแล้ว8143113109ทำแล้ว 19/06/2552564486
26. อบต.ด่านแม่ละเมา (แม่สอด)ทำแล้ว5181121112ทำแล้ว 29/06/255280656561
27. อบต.ตลุกกลางทุ่ง (เมืองตาก)ทำแล้ว7953748ทำแล้ว 15/06/255231282828
28. อบต.ตากตก (บ้านตาก)ทำแล้ว8175147128ทำแล้ว 12/06/25521261955
29. อบต.ตากออก (บ้านตาก)ทำแล้ว8189109120ทำแล้ว 02/06/2552529888
30. อบต.ท้องฟ้า (บ้านตาก)ทำแล้ว8216274230ทำแล้ว 23/02/2553555553
31. อบต.ท่าสองยาง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว8757574ทำแล้ว 29/06/255236333333
32. อบต.ท่าสายลวด (แม่สอด)ทำแล้ว7306222206ทำแล้ว 30/06/2552166303029
33. อบต.นาโบสถ์ (วังเจ้า)ทำแล้ว71099189ทำแล้ว 05/10/2552154454544
34. อบต.น้ำรึม (เมืองตาก)ทำแล้ว7187154433ทำแล้ว 30/06/2552852403634
35. อบต.บ้านนา (สามเงา)ทำแล้ว7535142ทำแล้ว 18/05/255253262626
36. อบต.ประดาง (วังเจ้า)ทำแล้ว6246246246ทำแล้ว 29/06/255255161514
37. อบต.ป่ามะม่วง (เมืองตาก)ทำแล้ว7154123117ทำแล้ว 24/06/255266323232
38. อบต.โป่งแดง (เมืองตาก)ทำแล้ว7336386229ทำแล้ว 04/06/255340333232
39. อบต.พบพระ (พบพระ)ทำแล้ว7796261ทำแล้ว 01/05/25521349161616
40. อบต.พระธาตุ (แม่ระมาด)ทำแล้ว6536153ทำแล้ว 17/06/2552243353433
41. อบต.พระธาตุผาแดง (แม่สอด)ทำแล้ว7223154156ทำแล้ว 15/06/25526187737373
42. อบต.พะวอ (แม่สอด)ทำแล้ว6272271271ทำแล้ว 29/06/255260494949
43. อบต.มหาวัน (แม่สอด)ทำแล้ว811966ทำแล้ว 29/06/2552146312929
44. อบต.แม่กาษา (แม่สอด)ทำแล้ว7206163149ทำแล้ว 17/06/255295848484
45. อบต.แม่กุ (แม่สอด)ทำแล้ว7303030ทำแล้ว 25/05/255230161616
46. อบต.แม่ต้าน (ท่าสองยาง)ทำแล้ว8253253253ทำแล้ว 11/02/2553171575733
47. อบต.แม่ตื่น (แม่ระมาด)ทำแล้ว8162162162ทำแล้ว 23/06/25521432171515
48. อบต.แม่ท้อ (เมืองตาก)ทำแล้ว9997877ทำแล้ว 26/06/255255232121
49. อบต.แม่ปะ (แม่สอด)ทำแล้ว6174169139ทำแล้ว 30/06/2551460181818
50. อบต.แม่ระมาด (แม่ระมาด)ทำแล้ว12162162162ทำแล้ว 29/06/255249414141
51. อบต.แม่วะหลวง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว9196196196ทำแล้ว 12/06/2552637373737
52. อบต.แม่สลิด (บ้านตาก)ทำแล้ว713810320ทำแล้ว 10/06/2553431131313
53. อบต.แม่สอง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว8222ทำแล้ว 10/06/255214526262525
54. อบต.แม่หละ (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7189119118ทำแล้ว 18/06/2552378473225
55. อบต.แม่อุสุ (ท่าสองยาง)ทำแล้ว8216213211ทำแล้ว 15/06/25521542373532
56. อบต.โมโกร (อุ้มผาง)ทำแล้ว712210597ทำแล้ว 30/06/25523872671515
57. อบต.ยกกระบัตร (สามเงา)ทำแล้ว7745962ทำแล้ว 23/06/255239820
58. อบต.ย่านรี (สามเงา)ทำแล้ว5196197161ทำแล้ว 19/06/2552235242322
59. อบต.รวมไทยพัฒนา (พบพระ)ทำแล้ว8143182180ทำแล้ว 28/06/255358414140
60. อบต.วังจันทร์ (สามเงา)ทำแล้ว69386118ทำแล้ว 24/06/255252323230
61. อบต.วังประจบ (เมืองตาก)ทำแล้ว814110280ทำแล้ว 30/06/2552132313127
62. อบต.วังหมัน (สามเงา)ทำแล้ว712741484ทำแล้ว 15/03/255352505048
63. อบต.วังหิน (เมืองตาก)ทำแล้ว61069292ทำแล้ว 24/06/255246202020
64. อบต.วาเล่ย์ (พบพระ)ทำแล้ว7230230230ทำแล้ว 29/06/255214141413
65. อบต.สมอโคน (บ้านตาก)ทำแล้ว813511038ทำแล้ว 26/06/25521118222
66. อบต.สามเงา (สามเงา)ทำแล้ว6712217ทำแล้ว 30/06/2552638341515
67. อบต.สามหมื่น (แม่ระมาด)ทำแล้ว795139125ทำแล้ว 29/06/255216111828281
68. อบต.หนองบัวเหนือ (เมืองตาก)ทำแล้ว71683922ทำแล้ว 08/06/255217109818180
69. อบต.อุ้มผาง (อุ้มผาง)ทำแล้ว8166166166ทำแล้ว 25/06/255249988
รวม 69 อปท.6949711,5079,9839,027695563,8592,4842,2222,105
ข้อมูล ณ 20/03/2562