รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กำแพงเพชร ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.กำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9217218218ทำแล้ว 30/06/255288156717171
2. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว8328161109ทำแล้ว 29/06/25522151645353
3. เทศบาลเมืองปางมะค่า (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว91283040ทำแล้ว 05/06/255284767673
4. เทศบาลเมืองหนองปลิง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9151347275ทำแล้ว 18/08/25534057565555
5. เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9216225108ทำแล้ว 11/06/2552275474746
6. เทศบาลตำบลเขาคีรีส (พรานกระต่าย)ทำแล้ว91829581ทำแล้ว 12/06/255263363027
7. เทศบาลตำบลคลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว9999382ทำแล้ว 17/06/25514284848484
8. เทศบาลตำบลคลองพิไกร (พรานกระต่าย)ทำแล้ว91389190ทำแล้ว 18/06/255292622
9. เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว91074435ทำแล้ว 29/06/2552359766
10. เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา (คลองลาน)ทำแล้ว9120124104ทำแล้ว 30/09/255265151515
11. เทศบาลตำบลช่องลม (ลานกระบือ)ทำแล้ว91266880ทำแล้ว 30/06/2552126111
12. เทศบาลตำบลท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว9114102112ทำแล้ว 23/06/2552354333131
13. เทศบาลตำบลท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว9134134133ทำแล้ว 30/06/25521382411
14. เทศบาลตำบลทุ่งทราย (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว9224223226ทำแล้ว 25/06/255298575757
15. เทศบาลตำบลเทพนคร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว91128174ทำแล้ว 25/07/255215111
16. เทศบาลตำบลไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว82046642ทำแล้ว 30/06/2552872716235
17. เทศบาลตำบลนครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9259188182ทำแล้ว 29/06/255294181818
18. เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9139167195ทำแล้ว 22/06/255218101898686
19. เทศบาลตำบลบ้านพราน (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9150679382ทำแล้ว 18/06/255260333232
20. เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (ลานกระบือ)ทำแล้ว9271273268ทำแล้ว 15/05/2552388565654
21. เทศบาลตำบลปากดง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9160142141ทำแล้ว 08/06/2552111056821
22. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย (พรานกระต่าย)ทำแล้ว996147156ทำแล้ว 30/06/255286646464
23. เทศบาลตำบลระหาน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว811917953ทำแล้ว 30/06/25523111
24. เทศบาลตำบลลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว9163180119ทำแล้ว 20/05/25521107555555
25. เทศบาลตำบลวังยาง (คลองขลุง)ทำแล้ว9979797ทำแล้ว 26/06/25521676605954
26. เทศบาลตำบลสลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7186146114ทำแล้ว 30/06/25526681199
27. อบต.เกาะตาล (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9446748ทำแล้ว 26/06/2552929252523
28. อบต.โกสัมพี (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว9432260198ทำแล้ว 30/06/25523173939392
29. อบต.คณฑี (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9250ทำแล้ว 25/06/2552249493434
30. อบต.คลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว911495107ทำแล้ว 16/06/2552271444444
31. อบต.คลองน้ำไหล (คลองลาน)ทำแล้ว9210217208ทำแล้ว 24/06/2552105969691
32. อบต.คลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9300571576ทำแล้ว 04/06/255232151515
33. อบต.คลองสมบูรณ์ (คลองขลุง)ทำแล้ว9117185159ทำแล้ว 15/06/255214130474747
34. อบต.คุยบ้านโอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว8684949ทำแล้ว 19/06/2552403511
35. อบต.โค้งไผ่ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9161165150ทำแล้ว 04/06/255273202020
36. อบต.จันทิมา (ลานกระบือ)ทำแล้ว9171184177ทำแล้ว 30/04/2552261033
37. อบต.ดอนแตง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9878569ทำแล้ว 12/06/2552141373735
38. อบต.ไตรตรึงษ์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9188188188ทำแล้ว 01/06/255224129585858
39. อบต.ถาวรวัฒนา (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว9201215211ทำแล้ว 29/06/25521062565655
40. อบต.ถ้ำกระต่ายทอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9283443ทำแล้ว 08/06/255210433
41. อบต.ทรงธรรม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9240192190ทำแล้ว 22/06/25522260171515
42. อบต.ท่าขุนราม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว916015298ทำแล้ว 24/06/2552118909088
43. อบต.ท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว9111138160ทำแล้ว 19/06/255252454545
44. อบต.ท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว91309178ทำแล้ว 29/06/255277110109109109
45. อบต.ท่าไม้ (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9187255239ทำแล้ว 30/06/2552131288
46. อบต.ทุ่งทอง (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว918114068ทำแล้ว 13/05/25521784494949
47. อบต.เทพนิมิต (บึงสามัคคี)ทำแล้ว9274125127ทำแล้ว 01/06/25535253322
48. อบต.ไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว9154142141ทำแล้ว 30/06/255237111
49. อบต.ธำรงค์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9134124116ทำแล้ว 28/05/2552114838383
50. อบต.นครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9173232159ทำแล้ว 11/06/255288404036
51. อบต.นาบ่อคำ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9165205185ทำแล้ว 25/06/2552470191919
52. อบต.โนนพลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว9175272253ทำแล้ว 08/06/2552257413434
53. อบต.บ่อถ้ำ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9244244244ทำแล้ว 30/06/2552412532
54. อบต.บึงทับแรต (ลานกระบือ)ทำแล้ว917311128ทำแล้ว 12/06/255244197142142138
55. อบต.บึงสามัคคี (บึงสามัคคี)ทำแล้ว99478121ทำแล้ว 24/06/2552392011
56. อบต.ปางตาไว (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว91067873ทำแล้ว 01/06/2552106808079
57. อบต.ป่าพุทรา (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9455548ทำแล้ว 03/06/2552613131313
58. อบต.โป่งน้ำร้อน (คลองลาน)ทำแล้ว9250147129ทำแล้ว 04/03/2553531633
59. อบต.พานทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว8171171170ทำแล้ว 27/10/2552292911
60. อบต.เพชรชมภู (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว9140142142ทำแล้ว 25/06/255215755
61. อบต.โพธิ์ทอง (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว9110287249ทำแล้ว 26/06/25521378515149
62. อบต.มหาชัย (ไทรงาม)ทำแล้ว10359ทำแล้ว 26/06/255244053211818
63. อบต.แม่ลาด (คลองขลุง)ทำแล้ว9153153153ทำแล้ว 26/06/25526690767676
64. อบต.ยางสูง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว910024561ทำแล้ว 03/12/255243434343
65. อบต.ลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว9347245251ทำแล้ว 18/06/25529888
66. อบต.ลานดอกไม้ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9118101149ทำแล้ว 26/06/255238111
67. อบต.ลานดอกไม้ตก (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว9928686ทำแล้ว 14/05/255245333332
68. อบต.วังแขม (คลองขลุง)ทำแล้ว9156128112ทำแล้ว 29/06/2552391011
69. อบต.วังควง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9298298298ทำแล้ว 30/06/200929292928
70. อบต.วังชะพลู (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว918814496ทำแล้ว 29/06/2552161099
71. อบต.วังชะโอน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว9416400403ทำแล้ว 19/06/2552133949493
72. อบต.วังตะแบก (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9829929ทำแล้ว 29/06/255252111
73. อบต.วังทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9292292291ทำแล้ว 15/06/2552199383838
74. อบต.วังไทร (คลองขลุง)ทำแล้ว9878462ทำแล้ว 29/06/255258383834
75. อบต.วังบัว (คลองขลุง)ทำแล้ว9102115116ทำแล้ว 26/06/2552486575653
76. อบต.วังหามแห (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว99714086ทำแล้ว 16/06/25521387868686
77. อบต.สระแก้ว (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว97483295ทำแล้ว 28/05/2552427242424
78. อบต.สลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว960120104ทำแล้ว 17/06/2552831121212
79. อบต.สักงาม (คลองลาน)ทำแล้ว9149130130ทำแล้ว 15/06/255221499233
80. อบต.แสนตอ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9717072ทำแล้ว 16/06/2553631633
81. อบต.หนองคล้า (ไทรงาม)ทำแล้ว978242197ทำแล้ว 26/06/2552293333
82. อบต.หนองทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว9866357ทำแล้ว 04/06/255258525245
83. อบต.หนองแม่แตง (ไทรงาม)ทำแล้ว9437439439ทำแล้ว 29/05/2552139333333
84. อบต.หนองไม้กอง (ไทรงาม)ทำแล้ว9153144130ทำแล้ว 18/06/25524501244
85. อบต.หนองหลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว9386411347ทำแล้ว 15/06/255233261025857
86. อบต.หนองหัววัว (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9164169169ทำแล้ว 11/06/255215045450
87. อบต.ห้วยยั้ง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9168169144ทำแล้ว 24/06/2553149111
88. อบต.หัวถนน (คลองขลุง)ทำแล้ว97812493ทำแล้ว 29/06/255256401312
89. อบต.หินดาต (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว9215154154ทำแล้ว 22/06/255288605857
90. อบต.อ่างทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9308187107ทำแล้ว 25/06/25529206187187184
รวม 90 อปท.9080414,98615,03613,357901,1696,6543,7993,3273,192
ข้อมูล ณ 20/05/2562