รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุทัยธานี ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.อุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว51575150ทำแล้ว 29/06/25521157885755
2. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5297300300ทำแล้ว 30/06/255214103151515
3. เทศบาลตำบลเขาบางแกรก (หนองฉาง)ทำแล้ว5150152144ทำแล้ว 20/05/25521301155
4. เทศบาลตำบลตลุกดู่ (ทัพทัน)ทำแล้ว5278205167ทำแล้ว 24/06/2552137252525
5. เทศบาลตำบลทัพทัน (ทัพทัน)ทำแล้ว5199157145ทำแล้ว 29/06/255223104464645
6. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว5427575ทำแล้ว 23/06/25522264292928
7. เทศบาลตำบลพลวงสองนาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว59810495ทำแล้ว 30/06/2552539272727
8. เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว51279184ทำแล้ว 26/06/255263262625
9. เทศบาลตำบลลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว5199199199ทำแล้ว 11/11/255227141414
10. เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว51387360ทำแล้ว 30/06/255243101010
11. เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5818181ทำแล้ว 18/06/255265733
12. เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว51466967ทำแล้ว 30/06/255221191918
13. เทศบาลตำบลหนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว5118180142ทำแล้ว 26/05/2552662233
14. เทศบาลตำบลหนองสระ (ทัพทัน)ทำแล้ว7108108108ทำแล้ว 29/06/255213121210
15. เทศบาลตำบลหาดทนง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5939393ทำแล้ว 19/06/255226111
16. อบต.เกาะเทโพ (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5251818ทำแล้ว 18/05/255225191916
17. อบต.เขากวางทอง (หนองฉาง)ทำแล้ว5237237237ทำแล้ว 08/06/25527655
18. อบต.คอกควาย (บ้านไร่)ทำแล้ว5878787ทำแล้ว 30/06/255246323231
19. อบต.โคกหม้อ (ทัพทัน)ทำแล้ว7112138138ทำแล้ว 14/07/255321444
20. อบต.เจ้าวัด (บ้านไร่)ทำแล้ว51401515ทำแล้ว 29/04/255243181717
21. อบต.ดงขวาง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5656565ทำแล้ว 26/06/255224333
22. อบต.ดอนขวาง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5707070ทำแล้ว 02/06/2552143999
23. อบต.ทองหลาง (ห้วยคต)ทำแล้ว5928164ทำแล้ว 15/06/255240252525
24. อบต.ทัพหลวง (บ้านไร่)ทำแล้ว5129152174ทำแล้ว 08/06/255253444443
25. อบต.ท่าซุง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5424242ทำแล้ว 08/06/255215121212
26. อบต.ท่าโพ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5119119119ทำแล้ว 18/06/255215732
27. อบต.ทุ่งนางาม (ลานสัก)ทำแล้ว59799106ทำแล้ว 19/06/255221212121
28. อบต.ทุ่งพง (หนองฉาง)ทำแล้ว5624640ทำแล้ว 30/06/255237443
29. อบต.ทุ่งโพ (หนองฉาง)ทำแล้ว51448371ทำแล้ว 26/06/255228201310
30. อบต.น้ำซึม (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว585129129ทำแล้ว 26/06/255260262626
31. อบต.น้ำรอบ (ลานสัก)ทำแล้ว5118118118ทำแล้ว 30/06/255218333
32. อบต.เนินแจง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5718982ทำแล้ว 29/05/255228282828
33. อบต.บ่อยาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5207207207ทำแล้ว 15/05/255230303030
34. อบต.บ้านบึง (บ้านไร่)ทำแล้ว5146ทำแล้ว 30/06/2552117161615
35. อบต.บ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว5150200185ทำแล้ว 29/06/255243101010
36. อบต.บ้านใหม่คลองเคียน (บ้านไร่)ทำแล้ว5917875ทำแล้ว 10/06/255212333
37. อบต.ประดู่ยืน (ลานสัก)ทำแล้ว5278266239ทำแล้ว 24/06/25524026109
38. อบต.ป่าอ้อ (ลานสัก)ทำแล้ว5619489ทำแล้ว 19/06/2552156514948
39. อบต.ไผ่เขียว (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว51219874ทำแล้ว 30/06/2552212121212
40. อบต.เมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว5474434ทำแล้ว 23/06/255240403838
41. อบต.ระบำ (ลานสัก)ทำแล้ว5908586ทำแล้ว 26/06/25524222
42. อบต.ลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว5140126122ทำแล้ว 02/06/2552126959107
43. อบต.วังหิน (บ้านไร่)ทำแล้ว511210199ทำแล้ว 03/06/255222181717
44. อบต.สะแกกรัง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5165153149ทำแล้ว 30/06/25525674555
45. อบต.สุขฤทัย (ห้วยคต)ทำแล้ว51048484ทำแล้ว 10/06/255257313131
46. อบต.หนองกระทุ่ม (ทัพทัน)ทำแล้ว59212255ทำแล้ว 30/06/255336262626
47. อบต.หนองกลางดง (ทัพทัน)ทำแล้ว5999991ทำแล้ว 08/06/2552927232322
48. อบต.หนองแก (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว598104110ทำแล้ว 25/02/255431555
49. อบต.หนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว51238784ทำแล้ว 28/09/255226141414
50. อบต.หนองจอก (บ้านไร่)ทำแล้ว5143139141ทำแล้ว 29/06/2552143422
51. อบต.หนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว5737264ทำแล้ว 12/06/2552649161616
52. อบต.หนองนางนวล (หนองฉาง)ทำแล้ว5606095ทำแล้ว 12/06/255236141414
53. อบต.หนองบ่มกล้วย (บ้านไร่)ทำแล้ว61003124ทำแล้ว 04/06/2552443372524
54. อบต.หนองไผ่ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5556954ทำแล้ว 15/06/255233443
55. อบต.หนองไผ่แบน (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5164164163ทำแล้ว 22/06/255226202017
56. อบต.หนองยาง (หนองฉาง)ทำแล้ว5697050ทำแล้ว 12/06/255241311917
57. อบต.หนองยายดา (ทัพทัน)ทำแล้ว5259259259ทำแล้ว 26/06/255212544
58. อบต.หนองสรวง (หนองฉาง)ทำแล้ว587123124ทำแล้ว 22/05/255245454444
59. อบต.หนองหลวง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5232424ทำแล้ว 30/06/2552312666
60. อบต.หลุมเข้า (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5668582ทำแล้ว 09/06/255259977
61. อบต.ห้วยคต (ห้วยคต)ทำแล้ว5243242242ทำแล้ว 30/06/255214333
62. อบต.ห้วยแห้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว5649458ทำแล้ว 29/06/255220422
63. อบต.หูช้าง (บ้านไร่)ทำแล้ว5927876ทำแล้ว 22/06/255261242424
64. อบต.อุทัยเก่า (หนองฉาง)ทำแล้ว576135124ทำแล้ว 38222
รวม 64 อปท.643257,6247,1196,748641622,6101,2281,0531,021
ข้อมูล ณ 20/05/2562