รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครสวรรค์ ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.นครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7368419325ทำแล้ว 02/02/2553128385318316310
2. เทศบาลนครนครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6256260198ทำแล้ว 30/06/25523158616161
3. เทศบาลเมืองชุมแสง (ชุมแสง)ทำแล้ว4133127128ทำแล้ว 30/06/255279171717
4. เทศบาลเมืองตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว5332332330ทำแล้ว 30/06/255210127888585
5. เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว513710295ทำแล้ว 11/06/255232141414
6. เทศบาลตำบลโกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว54ทำแล้ว 30/06/2552254444
7. เทศบาลตำบลช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว5997571ทำแล้ว 26/06/2552378434343
8. เทศบาลตำบลตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว5216221221ทำแล้ว 30/06/2552128737373
9. เทศบาลตำบลทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว5904646ทำแล้ว 29/06/255268626262
10. เทศบาลตำบลท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว5205210210ทำแล้ว 26/06/255262110392928
11. เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว5211244245ทำแล้ว 30/06/2552380988
12. เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว594191170ทำแล้ว 29/07/255261222
13. เทศบาลตำบลบางประมุง (โกรกพระ)ทำแล้ว512311899ทำแล้ว 22/06/25522651488
14. เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (โกรกพระ)ทำแล้ว5140116119ทำแล้ว 16/06/255235333332
15. เทศบาลตำบลบ้านแดน (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6676666ทำแล้ว 26/06/255267433028
16. เทศบาลตำบลพยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว47011ทำแล้ว 25/06/2552860383732
17. เทศบาลตำบลไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว5118120120ทำแล้ว 24/06/255256393939
18. เทศบาลตำบลลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว5163143141ทำแล้ว 29/06/255294333333
19. เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว5259175152ทำแล้ว 30/06/255298271818
20. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว5412411409ทำแล้ว 29/09/255324232322
21. เทศบาลตำบลหนองเบน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5162163163ทำแล้ว 29/06/2552292303030
22. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา (ตากฟ้า)ทำแล้ว52193411ทำแล้ว 30/06/25521078171514
23. อบต.กลางแดด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5666849ทำแล้ว 03/06/255237181816
24. อบต.เกยไชย (ชุมแสง)ทำแล้ว5826564ทำแล้ว 26/06/255243252525
25. อบต.เกรียงไกร (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5120121121ทำแล้ว 20/07/255234292928
26. อบต.โกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว5609595ทำแล้ว 19/06/2552521141414
27. อบต.เขากะลา (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6704543ทำแล้ว 01/10/255316111111
28. อบต.เขาชนกัน (แม่วงก์)ทำแล้ว5788278ทำแล้ว 30/06/255276211
29. อบต.เขาชายธง (ตากฟ้า)ทำแล้ว5145146146ทำแล้ว 30/06/2552825153
30. อบต.เขาดิน (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว5118191146ทำแล้ว 18/06/255259474746
31. อบต.เขาทอง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6104110131ทำแล้ว 29/06/255235282525
32. อบต.แควใหญ่ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5565656ทำแล้ว 26/06/255247454343
33. อบต.โคกเดื่อ (ไพศาลี)ทำแล้ว4252525ทำแล้ว 22/10/255224212121
34. อบต.โคกหม้อ (ชุมแสง)ทำแล้ว5187192188ทำแล้ว 30/06/255212222
35. อบต.ฆะมัง (ชุมแสง)ทำแล้ว5140140140ทำแล้ว 24/06/255236313131
36. อบต.จันเสน (ตาคลี)ทำแล้ว5195195195ทำแล้ว 20/04/255220888
37. อบต.เจริญผล (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5163127122ทำแล้ว 30/06/255235242422
38. อบต.ช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว5869775ทำแล้ว 19/05/2552145333333
39. อบต.ชุมตาบง (ชุมตาบง)ทำแล้ว5849191ทำแล้ว 19/06/25523111
40. อบต.ดอนคา (ท่าตะโก)ทำแล้ว5146148115ทำแล้ว 29/06/25525541377
41. อบต.ด่านช้าง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5599085ทำแล้ว 02/06/255245333231
42. อบต.ตะคร้อ (ไพศาลี)ทำแล้ว51269597ทำแล้ว 26/06/25521763514643
43. อบต.ตะเคียนเลื่อน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5767474ทำแล้ว 25/06/2552749392513
44. อบต.ตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว5149149148ทำแล้ว 08/06/2552522861
45. อบต.ตาขีด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5694444ทำแล้ว 12/06/255269403534
46. อบต.ตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว51289163ทำแล้ว 30/06/2552492909090
47. อบต.ตาสัง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6767470ทำแล้ว 01/06/255234141414
48. อบต.ทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว56710076ทำแล้ว 18/06/255247191918
49. อบต.ทับกฤชใต้ (ชุมแสง)ทำแล้ว5144151129ทำแล้ว 19/06/255273454539
50. อบต.ท่างิ้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว51059794ทำแล้ว 01/06/255212111
51. อบต.ท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว5864946ทำแล้ว 15/07/255253272727
52. อบต.ท่าไม้ (ชุมแสง)ทำแล้ว51069185ทำแล้ว 17/06/255257404035
53. อบต.ทำนบ (ท่าตะโก)ทำแล้ว5908585ทำแล้ว 30/06/255214111
54. อบต.ทุ่งทอง (หนองบัว)ทำแล้ว5716767ทำแล้ว 19/06/255271595959
55. อบต.ธารทหาร (หนองบัว)ทำแล้ว5919191ทำแล้ว 30/06/2552330997
56. อบต.นครสวรรค์ตก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5935757ทำแล้ว 19/06/255292646464
57. อบต.นครสวรรค์ออก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว51225353ทำแล้ว 29/06/255251444444
58. อบต.นากลาง (โกรกพระ)ทำแล้ว51218590ทำแล้ว 15/06/255247474747
59. อบต.นาขอม (ไพศาลี)ทำแล้ว5115116116ทำแล้ว 15/06/2553611144
60. อบต.น้ำทรง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว51ทำแล้ว 26/05/25528818111
61. อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว592134133ทำแล้ว 28/05/25523245444444
62. อบต.เนินกว้าว (โกรกพระ)ทำแล้ว51045247ทำแล้ว 24/06/255236111
63. อบต.เนินขี้เหล็ก (ลาดยาว)ทำแล้ว51498185ทำแล้ว 30/06/25521385636363
64. อบต.เนินมะกอก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว5242266266ทำแล้ว 15/06/255233171717
65. อบต.เนินศาลา (โกรกพระ)ทำแล้ว5454545ทำแล้ว 29/06/255321666
66. อบต.บางแก้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5596557ทำแล้ว 30/06/255256454545
67. อบต.บางเคียน (ชุมแสง)ทำแล้ว5403029ทำแล้ว 11/06/255225191919
68. อบต.บางตาหงาย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5695654ทำแล้ว 19/05/255240212121
69. อบต.บางพระหลวง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5535353ทำแล้ว 17/07/2552639302822
70. อบต.บางม่วง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว51138794ทำแล้ว 29/06/25521152323228
71. อบต.บ้านแก่ง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6194195195ทำแล้ว 22/04/255220171010
72. อบต.บ้านมะเกลือ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว51137765ทำแล้ว 24/06/2552951333333
73. อบต.บ้านไร่ (ลาดยาว)ทำแล้ว5468469469ทำแล้ว 27/07/255310101010
74. อบต.บึงปลาทู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5917386ทำแล้ว 29/06/2552439292726
75. อบต.บึงเสนาท (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5848484ทำแล้ว 23/06/255282525252
76. อบต.ปางสวรรค์ (ชุมตาบง)ทำแล้ว5886556ทำแล้ว 29/06/25525111
77. อบต.ไผ่สิงห์ (ชุมแสง)ทำแล้ว5464345ทำแล้ว 29/06/255236363636
78. อบต.พนมรอก (ท่าตะโก)ทำแล้ว5121114115ทำแล้ว 26/06/255265515047
79. อบต.พนมเศษ (ท่าตะโก)ทำแล้ว5464342ทำแล้ว 29/06/255232313131
80. อบต.พยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว5565656ทำแล้ว 14/05/255248212121
81. อบต.พรหมนิมิต (ตาคลี)ทำแล้ว5656766ทำแล้ว 19/06/2552158575757
82. อบต.พระนอน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว51809387ทำแล้ว 29/06/25521048434343
83. อบต.พันลาน (ชุมแสง)ทำแล้ว5533939ทำแล้ว 19/05/255228161616
84. อบต.พิกุล (ชุมแสง)ทำแล้ว5636167ทำแล้ว 19/06/2552244434342
85. อบต.พุนกยูง (ตากฟ้า)ทำแล้ว5322524ทำแล้ว 29/06/2552229292928
86. อบต.โพธิ์ประสาท (ไพศาลี)ทำแล้ว5257257256ทำแล้ว 26/06/255234121212
87. อบต.ไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว51077259ทำแล้ว 28/06/255380232323
88. อบต.มหาโพธิ (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว51178869ทำแล้ว 26/06/255235252119
89. อบต.มาบแก (ลาดยาว)ทำแล้ว5166166166ทำแล้ว 01/06/255235222
90. อบต.แม่เปิน (แม่เปิน)ทำแล้ว5122138138ทำแล้ว 29/06/25521106606060
91. อบต.แม่เล่ย์ (แม่วงก์)ทำแล้ว5878787ทำแล้ว 15/06/255223232323
92. อบต.แม่วงก์ (แม่วงก์)ทำแล้ว6505549ทำแล้ว 08/06/255233333331
93. อบต.ยางขาว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว5979493ทำแล้ว 29/06/25521147373635
94. อบต.ยางตาล (โกรกพระ)ทำแล้ว5788860ทำแล้ว 26/06/2552347464645
95. อบต.ย่านมัทรี (พยุหะคีรี)ทำแล้ว5102102102ทำแล้ว 19/05/255238323231
96. อบต.ลาดทิพรส (ตาคลี)ทำแล้ว5149181158ทำแล้ว 28/05/2552510101010
97. อบต.ลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว5917264ทำแล้ว 29/06/2552256484844
98. อบต.ลำพยนต์ (ตากฟ้า)ทำแล้ว5848484ทำแล้ว 25/06/255228433
99. อบต.วังข่อย (ไพศาลี)ทำแล้ว5115146143ทำแล้ว 30/06/255252393937
100. อบต.วังซ่าน (แม่วงก์)ทำแล้ว5373737ทำแล้ว 15/05/255237343130
101. อบต.วังน้ำลัด (ไพศาลี)ทำแล้ว5124110107ทำแล้ว 23/06/2552997929291
102. อบต.วังบ่อ (หนองบัว)ทำแล้ว5112112112ทำแล้ว 10/07/255263444240
103. อบต.วังมหากร (ท่าตะโก)ทำแล้ว4805656ทำแล้ว 09/10/255248232322
104. อบต.วังม้า (ลาดยาว)ทำแล้ว5107143105ทำแล้ว 26/10/255244443123
105. อบต.วังเมือง (ลาดยาว)ทำแล้ว5139139139ทำแล้ว 26/06/2552271221
106. อบต.วังใหญ่ (ท่าตะโก)ทำแล้ว5135135135ทำแล้ว 25/06/25521561188
107. อบต.วัดไทรย์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5250251251ทำแล้ว 24/09/2553594808076
108. อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว5199124121ทำแล้ว 26/06/255246454545
109. อบต.ศาลาแดง (โกรกพระ)ทำแล้ว555105ทำแล้ว 15/06/255241333327
110. อบต.สร้อยทอง (ตาคลี)ทำแล้ว5138147111ทำแล้ว 12/06/2552191544
111. อบต.สร้อยละคร (ลาดยาว)ทำแล้ว5717171ทำแล้ว 22/06/25521314131313
112. อบต.สระแก้ว (ลาดยาว)ทำแล้ว5164115108ทำแล้ว 1371150
113. อบต.สระทะเล (พยุหะคีรี)ทำแล้ว5110111114ทำแล้ว 29/06/255211999
114. อบต.สายลำโพง (ท่าตะโก)ทำแล้ว51386462ทำแล้ว 16/06/255248121212
115. อบต.สำโรงชัย (ไพศาลี)ทำแล้ว51492626ทำแล้ว 28/05/255294757067
116. อบต.สุขสำราญ (ตากฟ้า)ทำแล้ว5584539ทำแล้ว 23/06/2552462585756
117. อบต.หนองกรด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว51257223ทำแล้ว 14/08/255287717171
118. อบต.หนองกรด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5152126122ทำแล้ว 30/06/25521112989892
119. อบต.หนองกระเจา (ชุมแสง)ทำแล้ว5846356ทำแล้ว 19/06/255353272726
120. อบต.หนองกระโดน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5631617ทำแล้ว 30/06/255323131313
121. อบต.หนองกลับ (หนองบัว)ทำแล้ว5299299299ทำแล้ว 30/06/2552359202020
122. อบต.หนองตางู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว51409896ทำแล้ว 29/05/255220222
123. อบต.หนองเต่า (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว5124124124ทำแล้ว 29/06/25522222
124. อบต.หนองนมวัว (ลาดยาว)ทำแล้ว5149148148ทำแล้ว 15/06/255241111
125. อบต.หนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว5184184184ทำแล้ว 25/05/2552103716565
126. อบต.หนองปลิง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5246151152ทำแล้ว 24/06/2552114777776
127. อบต.หนองพิกุล (ตากฟ้า)ทำแล้ว5185184184ทำแล้ว 08/06/255217333
128. อบต.หนองโพ (ตาคลี)ทำแล้ว5868686ทำแล้ว 22/06/2552523655
129. อบต.หนองยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว510115271ทำแล้ว 30/06/255243555
130. อบต.หนองหม้อ (ตาคลี)ทำแล้ว5464444ทำแล้ว 01/06/2552139363632
131. อบต.หนองหลวง (ท่าตะโก)ทำแล้ว598143122ทำแล้ว 08/06/255214111
132. อบต.ห้วยถั่วใต้ (หนองบัว)ทำแล้ว5126135135ทำแล้ว 30/06/255248363636
133. อบต.ห้วยถั่วเหนือ (หนองบัว)ทำแล้ว5137137137ทำแล้ว 10/06/2552131282828
134. อบต.ห้วยน้ำหอม (ลาดยาว)ทำแล้ว5927781ทำแล้ว 18/06/2552247242424
135. อบต.ห้วยร่วม (หนองบัว)ทำแล้ว5160226170ทำแล้ว 30/06/2552114121212
136. อบต.ห้วยหอม (ตาคลี)ทำแล้ว213ทำแล้ว 30/06/2552253322
137. อบต.ห้วยใหญ่ (หนองบัว)ทำแล้ว5655459ทำแล้ว 26/06/255224181818
138. อบต.หัวดง (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว5205160116ทำแล้ว 29/06/2552582686866
139. อบต.หัวถนน (ท่าตะโก)ทำแล้ว51057070ทำแล้ว 19/05/255266282827
140. อบต.หัวหวาย (ตาคลี)ทำแล้ว51165854ทำแล้ว 29/06/255212107573736
141. อบต.หาดสูง (โกรกพระ)ทำแล้ว5675252ทำแล้ว 29/04/255226161212
142. อบต.หูกวาง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5242242242ทำแล้ว 29/06/25526422
143. อบต.อ่างทอง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6245245245ทำแล้ว 26/05/2552835191919
รวม 143 อปท.14373717,69716,27215,3451435927,4254,6214,3264,187
ข้อมูล ณ 20/03/2562