รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แม่ฮ่องสอน ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.แม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7303306306ทำแล้ว 31/07/2552199684642
2. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว8624937ทำแล้ว 26/06/255231282727
3. เทศบาลตำบลขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว81343836ทำแล้ว 26/06/255272505050
4. เทศบาลตำบลปาย (ปาย)ทำแล้ว7147124124ทำแล้ว 25/06/255235101010
5. เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7638688ทำแล้ว 15/06/2552841414140
6. เทศบาลตำบลแม่ยวม (แม่สะเรียง)ทำแล้ว4125124124ทำแล้ว 19/06/255274515148
7. เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว6153139141ทำแล้ว 19/08/2552592011
8. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว6292188187ทำแล้ว 30/10/2552224272727
9. อบต.กองก๋อย (สบเมย)ทำแล้ว6959190ทำแล้ว 07/05/2552674636361
10. อบต.ขุนแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7819070ทำแล้ว 24/06/25528332
11. อบต.ขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว71236655ทำแล้ว 10/06/2552351464234
12. อบต.ถ้ำลอด (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7116116116ทำแล้ว 30/06/255231232323
13. อบต.ท่าผาปุ้ม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว6784523ทำแล้ว 30/06/2553133222221
14. อบต.ทุ่งยาว (ปาย)ทำแล้ว8161160160ทำแล้ว 29/06/2552108828281
15. อบต.นาปู่ป้อม (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7103103103ทำแล้ว 22/06/2552873484646
16. อบต.บ้านกาศ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว6295207151ทำแล้ว 24/06/255212202167167166
17. อบต.ปางมะผ้า (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7161164162ทำแล้ว 26/06/255245444443
18. อบต.ปางหมู (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว8129116123ทำแล้ว 15/06/255242141413
19. อบต.ป่าแป๋ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว8114114114ทำแล้ว 10/06/255231292929
20. อบต.ป่าโปง (สบเมย)ทำแล้ว6485760ทำแล้ว 26/06/255246373736
21. อบต.โป่งสา (ปาย)ทำแล้ว6202020ทำแล้ว 30/06/255320202020
22. อบต.ผาบ่อง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7989191ทำแล้ว 08/06/255340373737
23. อบต.เมืองปอน (ขุนยวม)ทำแล้ว71307768ทำแล้ว 23/06/2552191491111
24. อบต.เมืองแปง (ปาย)ทำแล้ว7117136136ทำแล้ว 19/06/255362393939
25. อบต.แม่กิ๊ (ขุนยวม)ทำแล้ว7162162162ทำแล้ว 02/06/255254434242
26. อบต.แม่คง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7849686ทำแล้ว 24/06/255270414141
27. อบต.แม่คะตวน (สบเมย)ทำแล้ว8852017ทำแล้ว 01/06/2552323191919
28. อบต.แม่เงา (ขุนยวม)ทำแล้ว7157157157ทำแล้ว 11/06/255265323231
29. อบต.แม่โถ (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว876120103ทำแล้ว 23/06/255271625959
30. อบต.แม่นาจาง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว9475656ทำแล้ว 08/03/255447343434
31. อบต.แม่นาเติง (ปาย)ทำแล้ว7140140140ทำแล้ว 29/06/2552122939090
32. อบต.แม่ยวมน้อย (ขุนยวม)ทำแล้ว7210184160ทำแล้ว 10/06/255231313131
33. อบต.แม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว715013585ทำแล้ว 15/06/255249282727
34. อบต.แม่ลาหลวง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7126206196ทำแล้ว 30/06/255218103818181
35. อบต.แม่สวด (สบเมย)ทำแล้ว710110182ทำแล้ว 11/06/255232303028
36. อบต.แม่สามแลบ (สบเมย)ทำแล้ว7897556ทำแล้ว 22/06/25521344373737
37. อบต.แม่เหาะ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7123124124ทำแล้ว 22/06/25521384585858
38. อบต.แม่อูคอ (ขุนยวม)ทำแล้ว7154154154ทำแล้ว 26/06/255262555555
39. อบต.แม่ฮี้ (ปาย)ทำแล้ว7466260ทำแล้ว 93510107
40. อบต.เวียงใต้ (ปาย)ทำแล้ว61149363ทำแล้ว 15/05/255247131313
41. อบต.เวียงเหนือ (ปาย)ทำแล้ว6107117112ทำแล้ว 30/06/255286787373
42. อบต.สบป่อง (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7787878ทำแล้ว 14/06/25538191075
43. อบต.สบเมย (สบเมย)ทำแล้ว6919191ทำแล้ว 18/05/255245454545
44. อบต.สันติคีรี (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7707070ทำแล้ว 29/06/255236242424
45. อบต.เสาหิน (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7937977ทำแล้ว 16/06/2552651414141
46. อบต.หมอกจำแป่ (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7317316316ทำแล้ว 29/06/2552140333
47. อบต.ห้วยปูลิง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว8180119100ทำแล้ว 22/06/255218887
48. อบต.ห้วยโป่ง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7210265265ทำแล้ว 25/06/255235231919
49. อบต.ห้วยผา (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7144118110ทำแล้ว 26/06/25521459494947
50. อบต.ห้วยห้อม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว81289392ทำแล้ว 26/06/255276515150
รวม 50 อปท.503486,4305,9385,597501262,9862,0171,9111,874
ข้อมูล ณ 21/03/2562